Úspěšné přihlášení k Vašemu účtu - grouplo

Grouplo noreply.cz na grouplo.com
Sobota Srpen 13 17:32:32 CEST 2011


Vážený uživateli,

Buď Vy nebo někdo jiný se právě úspěšně přihlásil k Vašemu účtu na grouplo

Odesláno z: http://www.cz.grouplo.com/

S pozdravem

Tým grouplo
    
______________________________________________________________________________
Provozovatelem portálu grouplo je ONLINE ADS LLC, 16192 Coastal Highway, 19958, Lewes, Delaware, UNITED STATES, email: cz na grouplo.com, www.grouplo.cz

Autorizovaný zprostředkovatel v ČR: Call Assistance 24 s.r.o., V Jirchářích 148/4, 11000, Praha 1, telefon: +420 255 255 255, email: grouplo na ca24.cz, www.callassistance.cz

Tento e-mail je určen pouze pro osoby, kterým je určen. Informace zde obsažené jsou důvěrné a jsou majetkem společnosti ONLINE ADS LLC. Pokud nejste zamýšlený příjemce,  berte prosím na vědomí, že zobrazení této zprávy a přílohy, stejně jako kopírování, přesměrování, tisk a šíření jakékoliv informace související s tímto e-mailem je zakázáno, a že nejste oprávněni provést žádnou akci na základě obsahu tohoto e-mailu a / nebo jeho příloh. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, kontaktujte odesílatele a zničte všechny kopie tohoto e-mailu včetně příloh. Upozorňujeme, že názory a názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou výhradně názory autora a nemusejí nutně odpovídat názorům společnosti ONLINE ADS LLC. Přestože jsme použili nástroj na antivirovou ochranu, měli byste zkontrolovat tento e-mail a přílohy na přítomnost virů. Neposkytujeme žádné záruky ve vztahu k bezpečnosti a obsahu tohoto e-mailu a příloh. ONLINE ADS LLC nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené jakýmkoli virem obsaženém v tomto e-mailu a přílohách. Neposkytujeme žádné ručení za jakékoli důsledky vyplývající z tohoto e-mailu.


Další informace o konferenci Linux