Přepsání skupiny u udev

Ladislav Vaiz spam na nagano.cz
Středa Leden 26 22:10:22 CET 2011


Ahoj,
snažím se docílit toho, aby připojená USB zařízení s daným VID:PID měla 
skupinu plugdev. Založil jsem soubor v /etc/dev/rules.d:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}="007d", 
RUN+="/udevtest"

Ve skriptu je:
#!/bin/bash
echo chown plugdev $DEVNAME >> /udev.txt
chgrp plugdev $DEVNAME
ls -l /dev/bus/usb/001 >> /udev.txt

Po připojení zařízení se v souboru objeví:
chown plugdev /dev/bus/usb/001/025
total 0
crw-rw-r-- 1 root root    189,  0 Jan 26 07:56 001
crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 24 Jan 26 21:55 025

Skript se tedy spustí a příkazy se vykonají. Pak ale skupinu cosi přepíše:

# ls -l /dev/bus/usb/001
celkem 0
crw-rw-r-- 1 root root 189,  0 26. led 07.56 001
crw-rw-r-- 1 root root 189, 24 26. led 21.55 025

Jak zjistit, co ji přepisuje zpátky na root? Pravidlo v udev by to být 
nemělo, skript jsem pojmenoval i z99-neco.rules a žádná změna.

Pro úplnost: příkaz GROUP znám, ale tam není poznat, zda se vykonal. 
Zkoušeno na Debianu Lenny, udevd 0.125.

Díky Láďa


Další informace o konferenci Linux