Přepsání skupiny u udev

Petr Tomasek tomasek na etf.cuni.cz
Čtvrtek Leden 27 01:07:17 CET 2011


On Wed, Jan 26, 2011 at 10:10:22PM +0100, Ladislav Vaiz wrote:
> Ahoj,
> snažím se docílit toho, aby připojená USB zařízení s daným VID:PID 
> měla skupinu plugdev. Založil jsem soubor v /etc/dev/rules.d:
> 
> SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}="007d", 
> RUN+="/udevtest"
> 
> Ve skriptu je:
> #!/bin/bash
> echo chown plugdev $DEVNAME >> /udev.txt
> chgrp plugdev $DEVNAME
> ls -l /dev/bus/usb/001 >> /udev.txt
> 
> Po připojení zařízení se v souboru objeví:
> chown plugdev /dev/bus/usb/001/025
> total 0
> crw-rw-r-- 1 root root    189,  0 Jan 26 07:56 001
> crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 24 Jan 26 21:55 025
> 
> Skript se tedy spustí a příkazy se vykonají. Pak ale skupinu cosi 
> přepíše:
> 
> # ls -l /dev/bus/usb/001
> celkem 0
> crw-rw-r-- 1 root root 189,  0 26. led 07.56 001
> crw-rw-r-- 1 root root 189, 24 26. led 21.55 025
> 
> Jak zjistit, co ji přepisuje zpátky na root? Pravidlo v udev by to být 
> nemělo, skript jsem pojmenoval i z99-neco.rules a žádná změna.
> 
> Pro úplnost: příkaz GROUP znám, ale tam není poznat, zda se vykonal. 

Jen tak ze zvědavosti: k čemu potřebujete (nestadnardně) vědět, zda
se chown vykonal? Co se stane, když tam prdne jak RUN, tak GROUP?

> Zkoušeno na Debianu Lenny, udevd 0.125.

-- 
Petr Tomasek <http://www.etf.cuni.cz/~tomasek>
Jabber: butrus na jabbim.cz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EA 355:001  DU DU DU DU
EA 355:002  TU TU TU TU
EA 355:003  NU NU NU NU NU NU NU
EA 355:004  NA NA NA NA NA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Další informace o konferenci Linux