Problém s diskem

Jan Marek jmarek na jcu.cz
Pondělí Březen 7 14:31:24 CET 2011


Dd,

On Fri, Mar 04, 2011 at 03:48:11PM +0100, Leonardo wrote:
> Ahoj,
> pújdu přímo k věci.
> Najedné partišně je cca 19 blokú vadných, což jsem chtěl opravit pomocí 
> fsck.etx4 v runlevelu jedna, použil jsem umount -a a potom výše uvedený fsck, 
> ale ten vrátil chybu, že partišna je mounted, potom jsem všechny partišny 
> odpojil pro jistotu ručně jednu po druhé, ale fsck vrátil stejnou 
> chybu(mounted) u několika partišen, při čemž umount nevrátil žádnou chybu 
> (odpojení proběhlo korektně z pohledu umount). Múže být partišna namontována a 
> zároveň odmontována (vím je kravina)? 

Ne. Ale pokud se jedná o root partition, tak ji neodmountujete.
Řeší se to remountem tak, aby byla namountovaná read-only a pak
už by fsck měl proběhnout.

mount -o remount,ro /cesta/k/mounpointu (v případě root partition
je zde '/')

Pokud by fsck ještě držkoval, tak je třeba mu přidat parametr -f.

> -- 
> Leonardo
> ----
> „Teoretické znalosti dnes už nestačí.
> Člověk musí překročit jejich hranice a umění se stane neumělým uměním, které 
> vyrústá z nevědomí“
>       Daitsu Suzuki ( 1870 – 1966 ) 

BTW: vyrůstá se píše s ů, protože nemá nic společného s ústy, ale
s růstem.

> 
> ----
> Feder ajsi romňi, so buter manušňi sar džuvli.
> 	Cikánské přísloví

Zdraví
Honza Marek
-- 
Ing. Jan Marek        | Nez mi poslete prilohu .doc, .xls 
University of South Bohemia | nebo .ppt, prectete si, prosim,
Academic Computer Centre   | WWW stranku uvedenou na poslednim
Phone: +420-38-9032080    | radku signatury...
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.cs.html


Další informace o konferenci Linux