GTK dialog mimo gtk_main()

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Neděle Září 25 16:14:09 CEST 2011


On Wed, 21 Sep 2011, Ladislav Vaiz wrote:

> Problém je v tom, že volání gtk_dialog_run() se sice správně ukončí, ale
> dialog zůstane zobrazený i po volání gtk_widget_destroy(). Zmizí až po
> ukončení procesu. [...]
> Dá se nějak vynutit uzavření okna?

Je afaik potřeba ho nechat zpracovat události související s tím
(naplánovaným) uzavřením okna:

while (gtk_events_pending ())
 gtk_main_iteration ();

(hypoteticky by to mohlo cyklit stále, pokud by někdo dodával nové 
události, ale to asi až tolik nehrozí, pokud má být výsledkem odstranění 
jediného okna)

-- 
Pavel Kankovsky aka Peak             / Jeremiah 9:21    \
"For death is come up into our MS Windows(tm)..." \ 21st century edition /Další informace o konferenci Linux