Pripojeni k firebirdu pomoci php

katerina bub katerina.bub na gmail.com
Středa Červen 20 14:12:55 CEST 2012


DD,
instaluju nový server na VMware, je to CentOS 6.2 64bit. Potřebuju na
něm rozchodit firebird a php s podporou firebirdu.
Nainstalovala jsem firebird-superserver x86_64  2.5.1.26351.0 z repozitáře edel


Řádkovým příkazem se na fb připojím, ale ne pomocí příkazu isql, ale
pomocí isql-fb.
# isql-fb localhost:/var/lib/firebird/data/employee.fdb -USER 'SYSDBA'
-PASSWORD 'masterkey'
Database:  localhost:/var/lib/firebird/data/employee.fdb, User: SYSDBA

phpinfo() říká, že mám podporu fb:
--------
interbase
Firebird/InterBase Support dynamic
Compile-time Client Library Version Firebird API version 25
Run-time Client Library Version LI-V6.3.1.26351 Firebird 2.5
PDO
PDO support	enabled
PDO drivers 	firebird, mysql, sqlite
PDO_Firebird
PDO Driver for Firebird/InterBase	enabled
---------

Ale nedokážu se připojit pomocí php (následující kód opsaný z manuálu
php nefunguje):
pokus.php
--------
<?php
$host = 'localhost:/var/lib/firebird/data/employee.fdb';

$dbh = ibase_connect($host, 'SYSDBA','masterkey')
    or die('Could not connect: ' .  ibase_errmsg());;
$stmt = 'SELECT * FROM DEPARTMENT';
$sth = ibase_query($dbh, $stmt);
while ($row = ibase_fetch_object($sth)) {
    echo $row->DEPARTMENT, "\n";
    }
    ibase_free_result($sth);
    ibase_close($dbh);
    ?>
------
/var/log/http/error_log
PHP Warning:  ibase_connect(): Unable to complete network request to
host "localhost". Failed to establish
 a connection.  in /var/www/html/pokus.php on line 4
------
Google mi dává jenom na manuál k php.
Ze zoufalství jsem zkusila udělat symlink isql na isql-fb, takže teď
mi funguje i isql v řádku, ale není to k ničemu.


Budu vděčná za každý nápad, co je špatně.
Kateřina Bubeníčková


Další informace o konferenci Linux