Použití cut - výpis seznamu uživatelů samby

Martin Kraus lists_mk na wujiman.net
Středa Červen 12 15:40:50 CEST 2013


On Wed, Jun 12, 2013 at 02:54:37PM +0200, Martin Blaha wrote:
> Dobrý den,
> potřeboval bych vypreparovat seznam uživatelů samby ze souboru
> /var/lib/samba/passdb.tdb
> Použil jsem tdbdump ve spojení s grepem a cutem
> 
> po grepu s řetězcem USER je výsledek
> 
> key(12) = "USER_udrzba\00"
> key(14) = "USER_pokladna\00"
> key(16) = "USER_aktivizace\00"
> ...
> 
> chtěl jsem pomocí 2x cut oříznout to co je za podtržítkem a před
> zpětným lomítkem jenže nejsem schopen
> vnutit příkazu cut parametr -d\ protože to bere zřejmě jako
> odřádkování nebo jinak, takže pouze
> 
> tdbdump passdb.tdb | grep USER | cut -d_ -f2 | cut -d0 -f1
> 
> a výsledkem je
> 
> udrzba\
> pokladna\
> aktivizace\
> 
> je možné nějak příkazu cut vnutit to zpětný lomítko jako znak pro
> rozdělení toho řádku ?

zdar.

zkusit neco jako

tdbdump passdb.tdb | sed "s/.*USER_\([^\\]*\).*/\1/"

mk


Další informace o konferenci Linux