Japonsko zamestnavatel volna pozice ID: 431497

orrell na dykw.co.uk orrell na dykw.co.uk
Pondělí Leden 20 17:38:49 CET 2014


Vazeny priteli,
VOLNE MISTO TITUL: Zastupce vedouciho
ODDELENI: Rizeni Prevod Oddeleni

SHRNUTI O PRACOVNIM MISTU: Budete pomahat Predstavenemu financi pri 
priprave, navrhu a analyze ucetnich informaci chodu a pri analyze 
ucinnosti. 

HLAVNI FUNKCE
- Uvedene funkce popisuji organizacni ucel tohoto volneho mista nebo 
pozice. Konkretni povinnosti nebo ukoly mohou byt ruzne a byvaji 
zdokumentovany oddelene. Pro vykonani vsech funkci zde citovanych muze 
a nemusi byt potreba spolecnik. Pridane povinnosti mohou byt 
prideleny, a funkce mohou byt upraveny podle potreb firmy.
- Vsechny prirazene povinnosti nebo ukoly jsou uvazovany za soucast 
nepostradatelnych funkci, nejsou-li tyto povinnosti nebo ukoly zcela 
oddelene od citovanych funkci, v kteremzto pripade jsou povazovany za 
jine postradatelne funkce.
- Spolecnici zodpovidaji za vynosnou schopnost prace. Standardy pro 
schopnost provozu mohou byt poznamenany oddelene a mohou obsahovat i 
takove funkce zamery, povinnosti, nebo cile, ktere zde nejsou vyslovne 
uvedeny.
- Veskere funkce povinnosti nebo cile by mely byt provadeny cestnym, 
etickym a odbornym zpusobem a splnovany v souladu s platnymi zasadami 
a postupy korporace. V pripade dvojznacnosti nebo nedostatku informaci 
o zasadach a postupech korporace, si museji partneri vyzadat objasneni 
nebo vysvetleni od svych nadrizenych nebo od opravnenych predstavitelu 
korporace.

Referencni podminky dolozene ze zkusenosti, skoleni, a/nebo zkousek:
- V rozsahu, v jakem jsou pozadovane a pojistene pro vykonavani 
predchazejicich nezbytnych funkci
- Dovednosti s praci v programy Microsoft Word, Excel a Outlook.
- Musi byt schopen pracovat na nekolika vice projektech soucasne.
- Vynikajici  a organizacni schopnosti.
- Vynikajici verbalni a pisemne dovednosti.
- Dovednosti ucinne spoluprace prakticky na vsech stupnich provozu a 
napric ruznorodymi kulturami.
- Vykazoval silu, elan, zacilenost a vytrvalost pri dosahovani ukolu.
Pracovni podminky a fyzicke/psychicke Naroky
At jiz s primerenym prizpusobenim nebo bez nej, kandidat musi mit 
fyzickou a psychickou schopnost ucinne realizovat nasledujici popsane 
funkce. Vedle vyse uvedenych pozadavku zahrnuji pozadavky kladene na 
toto pracovni misto take nasledujici:
- Napomahani klidu pri jednani s vykonnymi rediteli, klienty, 
potencialnimi zakazniky a personalem ve castecnych podminkach a v 
okolnostech vyzadujicich vysokou produktivitu a ucinnost.
- Musi absolvovat a splnovat podnikove normy co do zazemi a 
referencnich kontrol, rizenych zkousek latek a dotazniku 
behavioralnich voleb.
- Zpracovani a prichazeni do styku s citlivymi a soukromymi daty.
- Zadouci schopnost pracovat na nekolika ukolech soucasne.
- Pravidelny hovor a poslech.
- Zadne planovane obchodni cesty.
- Obsluha PC terminalu.
- Prace primarne provadena v kancelarskem prostredi.

Zadatele majici zajem a potrebne kompetence, zasilejte prosim sve 
zivotopisy na posouzeni - avexholding.job na aol.com

S pranim prijemneho dne, David Joseph
Avex Company Inc. 
avexholding.job na aol.com

Vacancy ID: 431497
Date: 20.01.2014Další informace o konferenci Linux