openLDAP ssl/tls Centos 6.3

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 13 22:03:53 CET 2014


On Thu, 13 Mar 2014, Katerina Bubenickova wrote:

> Na slapd jsem se připojila, ale co dál?
> Zadám
>
> (gdb) break ldap_pvt_tls_accept
>
> Na druhé konzoli
> ldapsearch -x -d 1 -ZZ -H ldaps://test-LDAP.bohnice.cz
>
> a tam se to breakpointu zastaví -
> a já nevím, co dál :-(

To jste mohla napsat rovnou, že pak nevíte, co máte s gdb dělat.

Kód ldap_pvt_tls_accept vypadá tak, že nejdřív udělá nějaká nastavení,
pak zavolá tls_imp->ti_session_accept(), což je ten nejdůležitější krok, 
ve kterém nastává chyba, a nakonec zkontroluje výsledek a případně by měl 
zalogovat informaci o chybě a zrušit nastavení, se kterými začal.

Je potřeba zjistit nějaké vysvětlení té chyby (a případně i vysvětlení 
toho, proč není nic v logu), tedy projít, co dělá, příkaz po příkazu a 
zaznamenat případné zajímavé návratové hodnoty. Zejména je zajímavé, co
bezprostředně po selhání vrací PR_GetError().

K provedení výše popsaného potřebujete znát především následující příkazy:

- list (zkráceně l) -- vypíše zdrojový kód
- next (n) -- provede příkaz, je-li to volání funkce, provede ji celou
- step (s) -- provede příkaz, je-li to volání funkce, vleze dovnitř
- print (p) -- vypíše hodnotu výrazu, např. proměnné, lze volat i funkce
- continue (cont) -- nechá program dál běžet

-- 
Pavel Kankovsky aka Peak             / Jeremiah 9:21    \
"For death is come up into our MS Windows(tm)..." \ 21st century edition /


Další informace o konferenci Linux