Debian 9 „Stretch“ uvolněn

Miroslav Kure kurem na upcase.inf.upol.cz
Neděle Červen 18 08:28:34 CEST 2017


------------------------------------------------------------------------
Projekt Debian                  http://www.debian.org/
Debian 9 „Stretch“ uvolněn               press na debian.org
17. června 2017         http://www.debian.org/News/2017/20170617
------------------------------------------------------------------------

Debian 9 „Stretch“ uvolněn

Projekt Debian s potěšením oznamuje, že po 26 měsících vývoje byla
vydána nová stabilní verze 9, kódovým označením „Stretch“.
Díky spojenému úsilí týmů [Debian Security][1]
a [Debian Long Term Support][2] bude tato verze podporována 5 let.

 [1]: http://security-team.debian.org/
 [2]: https://wiki.debian.org/LTS

Debian 9 je [věnován][3] zakladateli projektu Ianu Murdockovi, který
nás opustil 28. prosince 2015.

 [3]: http://ftp.debian.org/debian/doc/dedication/dedication-9.0.cs.txt

Výchozí variantou MySQL ve „Stretchi“ se stala MariaDB. Náhrada balíků
MySQL 5.5 nebo 5.6 za MariaDB 10.1 proběhne při aktualizaci automaticky.

S vydáním „Stretche“ se do Debianu vrací Firefox a Thunderbird
a nahrazují tak jejich přejmenované verze Iceweasel a Icedove, které
byly součástí archivu více než 10 let.

Díky projektu Reproducible Builds vytváří přes 90% zdrojových balíků
v Debianu 9 bitově identické binární balíky. To je důležitá vlastnost,
která chrání uživatele před zákeřnými pokusy o úpravu kompilátorů
a kompilovacích farem. Příští vydání Debianu budou obsahovat nástroje
a metadata, pomocí kterých si mohou koncoví uživatelé ověřit původ
balíků v archivu.

Správcové a uživatelé v bezpečnostně citlivých prostředích mohou být
klidnější s vědomím, že zobrazovací systém X již pro svůj běh
nevyžaduje oprávnění uživatele „root“.

„Stretch“ je prvním vydáním Debianu, které v balíku „gnupg“ obsahuje
„moderní“ větev GnuPG. S tím přichází podpora šifrování nad
eliptickými křivkami, lepší výchozí hodnoty, modulárnější architektura
a lepší podpora čipových karet. Pro uživatele, kteří ji potřebují,
nadále poskytujeme „klasickou“ větev GnuPG v balíku „gnupg1“.

S Debianem 9 „Stretch“ je jednodušší získat ladicí balíky. Stačí do
zdrojů pro APT přidat nový repositář „dbg-sym“, což automaticky
poskytne ladicí symboly pro mnoho balíků.

„Stretch“ dále významně rozšiřuje podporu pro UEFI („Unified
Extensible Firmware Interface“), která byla poprvé představena
v předminulém vydání „Wheezy“ a podporuje instalaci 64 bitových jader
na 32 bitových UEFI firmwarech. Zavádění přes UEFI se nyní nově
dostalo i do živých obrazů Debian Live.

Toto vydání obsahuje množství aktuálních softwarových balíků jako:

 * Apache 2.4.25
 * Asterisk 13.14.1
 * Chromium 59.0.3071.86
 * Firefox 45.9 (v balíku firefox-esr)
 * GIMP 2.8.18
 * aktualizované desktopové prostředí GNOME 3.22
 * GNU Compiler Collection 6.3
 * GnuPG 2.1
 * Golang 1.7
 * KDE Frameworks 5.28, KDE Plasma 5.8 a KDE Aplikace 16.08 (části PIM 16.04)
 * LibreOffice 5.2
 * Linux 4.9
 * MariaDB 10.1
 * MATE 1.16
 * OpenJDK 8
 * Perl 5.24
 * PHP 7.0
 * PostgreSQL 9.6
 * Python 2.7.13 a 3.5.3
 * Ruby 2.3
 * Samba 4.5
 * systemd 232
 * Thunderbird 45.8
 * Tomcat 8.5
 * Xen Hypervisor 
 * desktopové prostředí Xfce 4.12

…a více než 51 000 dalších softwarových balíků připravených
k okamžitému použití, sestavených z více než 25 000 zdrojových balíků.

S tímto bohatým výběrem softwaru a tradiční podporou širokého spektra
počítačových architektur Debian opět potvrzuje svůj záměr být
univerzálním operačním systémem. Je vhodný pro mnoho odlišných způsobů
nasazení: od desktopů k netbookům, od vývojářských serverů ke klastrům
a produkčním databázovým, webovým či datovým serverům. Aby „Stretch“
splnil vysoká očekávání, která uživatelé stabilního vydání
předpokládají, byly použity dodatečné způsoby zajištění kvality jako
například automatické testování instalací a aktualizací všech balíků
v archivu.

Celkově je podporováno deset architektur: 64 bitové PC / Intel EM64T /
x86-64 (`amd64`), 32 bitové PC / Intel IA-32 (`i386`), 64 bitové
little-endian Motorola/IBM PowerPC (`ppc64el`), 64 bitové IBM S/390
(`s390x`), ARM (`armel` resp. `armhf` pro starší resp. novější 32
bitový hardware a `arm64` pro 64 bitovou architekturu „AArch64“)
a MIPS, kde kromě dvou 32 bitových architektur `mips` (big-endian)
a `mipsel` (little-endian) přibyla podpora pro 64 bitový little-endian
hardware (`mips64el`).
Podpora pro 32 bitové Motorola/IBM PowerPC (`powerpc`) byla ze
„Stretche“ odstraněna.


Chcete Debian vyzkoušet?
------------------------

Chcete-li Debian 9 „Stretch“ vyzkoušet jednoduše bez nutnosti cokoliv
instalovat, můžete využít některý z „živých“ (live) obrazů, který
zavede celý operační systém do operační paměti počítače, kde si ho
můžete vyzkoušet bez obav z rozbití stávajícího systému. Jestliže se
vám bude nový operační systém líbit, máte možnost si ho nainstalovat
na disk počítače přímo z živého obrazu. Živé obrazy jsou dostupné pro
CD, USB paměti a různé varianty zavádění ze sítě. Zatím jsou tyto
obrazy dostupné pouze na architekturách amd64 a i386. Více informací
naleznete na stránkách Debianu v části [živé obrazy][4].

 [4]: https://www.debian.org/CD/live/

Jestliže chcete Debian rovnou nainstalovat, můžete si vybrat
z nejrůznějších instalačních médií, jako jsou Blu-ray, DVD, CD, USB
paměti, nebo třeba síť. Při instalaci je možné volit z několika
desktopových prostředí — GNOME, KDE Plasma Desktop a Aplikace,
LXDE nebo Xfce. Debian navíc podporuje vícearchitekturní CD a DVD,
která umožňují instalaci na různých architekturách z jediného
média. Také si třeba můžete vytvořit instalační USB klíčenku (více se
dozvíte v [instalační příručce][5]). Pro cloudové uživatele Debian
nabízí předpřipravené amd64 a arm64 [obrazy pro OpenStack][6].

 [5]: https://www.debian.org/releases/stretch/installmanual
 [6]: https://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current/

Debian je nyní možné instalovat v 75 jazycích, z nichž většina funguje
jak v textovém, tak v grafickém rozhraní.

Obrazy instalačních médií si můžete již nyní stáhnout přes
[bittorrent][7] (doporučená možnost), [jigdo][8] nebo [HTTP][9]
(vizte [Debian na CD][10]). V brzké době bude „Stretch“ dostupný
i u [prodejců][11] na DVD, CD a Blu-ray discích.

 [7]: https://www.debian.org/CD/torrent-cd/
 [8]: https://www.debian.org/CD/jigdo-cd/#which
 [9]: https://www.debian.org/CD/http-ftp/
 [10]: https://www.debian.org/CD/
 [11]: https://www.debian.org/CD/vendors


Aktualizace Debianu
-------------------

Přechod na Debian 9 z předchozího vydání (Debian 8 „Jessie“) je ve
většině případů řešen automaticky nástrojem pro správu balíků
apt-get. Aktualizace Debianu může být jako vždy provedena bezbolestně,
na místě a bez zbytečné odstávky systému, ovšem důrazně doporučujeme
přečíst si [poznámky k vydání][12] a [instalační příručku][13]
a předejít tak potenciálním problémům. Poznamenejme, že
v nadcházejících týdnech se budou poznámky k vydání dále vylepšovat
a překládat do dalších jazyků.

 [12]: https://www.debian.org/releases/stretch/releasenotes
 [13]: https://www.debian.org/releases/stretch/installmanual


O Debianu
---------

Debian je svobodný operační systém vyvíjený tisícovkami dobrovolníků
z celého světa spolupracujících prostřednictvím Internetu. Hlavními
silnými stránkami projektu Debian jsou dobrovolnická základna,
dodržování společenské smlouvy Debianu (Debian Social Contract)
a odhodlání poskytovat nejlepší možný operační systém. Vydání nové
verze Debianu je v tomto směru dalším důležitým krokem.


Kontaktní informace
-------------------

Pro další informace prosím navštivte webové stránky Debianu na
<https://www.debian.org/> nebo zašlete email na <press na debian.org>.


Další informace o konferenci Linux