Jiří vám poslal(a) pozvání na LinkedIn

Jiří Mráz messages-noreply na linkedin.com
Čtvrtek Říjen 11 09:18:06 CEST 2018


.....................................

Jiří by s vámi rád(a) zůstal(a) v kontaktu na LinkedIn.

Jiří Mráz
Učitel na střední a základní škole
Okres Ústí nad Labem, Česká republika

Zobrazit profil https://www.linkedin.com/comm/in/ji%C5%99%C3%AD-mr%C3%A1z-4a7a11a9?trk=eml-guest-invite-pprofile-link-cta&trkEmail=eml-invite_guest-null-418-null-null-tz3c3%7Ejn49431x%7Edw-null-neptune%2Fprofile%7Evanity%2Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_invite_guest%3BTbgPf3RdSFWV%2BtyZ%2FEfTwg%3D%3D

Potvrďte, že znáte uživatele Jiří https://www.linkedin.com/comm/start/accept-invitation?sharedKey=kXOqGpdU&invitationId=6423060474098782235&trk=eml-guest-invite-cta&trkEmail=eml-invite_guest-null-416-null-null-tz3c3%7Ejn49431x%7Edw-ssuw-start%7Esignup%7Ewarm&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_invite_guest%3BTbgPf3RdSFWV%2BtyZ%2FEfTwg%3D%3D


.....................................

Zrušit odběr: https://www.linkedin.com/e/v2?e=tz3c3-jn49431x-dw&t=lun&midToken=AQFmrFVhGEd36Q&ek=invite_guest&li=426&m=unsub&ts=unsub&loid=AQHzSAf6UDUwYgAAAWZh_VxUe1bYbSoh5W1Ia1049YJP5S2kBoPajyDOQshOjiw6b2zZ3ycFIzH-_485KsKW3V-rEQzSHw&eid=tz3c3-jn49431x-dw

Podpora: https://www.linkedin.com/e/v2?e=tz3c3-jn49431x-dw&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_invite_guest%3BTbgPf3RdSFWV%2BtyZ%2FEfTwg%3D%3D&a=customerServiceUrl&ek=invite_guest&li=425&m=footer&ts=help&articleId=67


Dostáváte e-maily Pozvání. LinkedIn použije vaši e-mailovou adresu k návrhům ostatním členům v sekci Lidé, které byste mohl(a) znát.

Tento e-mail byl odeslán příjemci linux na linux.cz.

© 2018 LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn je registrovaný obchodní název pro společnost LinkedIn Ireland Unlimited. LinkedIn a logo LinkedIn jsou registrované obchodní známky LinkedIn.


Další informace o konferenci Linux