Stiahnu» aktualizáciu GDPR

info na gdpr-dokumenty.eu info na gdpr-dokumenty.eu
Úterý Říjen 16 12:32:21 CEST 2018


Zobrazi» online
			
		
	
	
	
		
			
			
			
			
				gdpr-dokumenty EU
			
		
		
			
			Nezabudnite si stiahnu» aktualizáciu GDPR
dokumentov
        
        
        Máme pre Vás pripravenú
aktualizáciu GDPR dokumentov,ktorú si u nás
môľete stiahnú»
        stiahnú» tu
        Zoznam dokumentov
        - Písomný súhlas so
spracovaním osobných údajov
        - Zoznamy spracovateµských
činnostiach
        - Spracovanie osobných údajov
sprostredkovateµom
        - Pre eshopy čo je potrebné
uskutočni»
        - Zásady spracovania osobných
údajov (pre eshop)
        - Odporučania a usmernenie ktoré
treba uskutočni»
        - Smernica pripravená v súlade s
nariadením EÚ 2016/679 GDPR
        
        Čo nové pribudlo:
        - odstránenie chýb
        - roząírili sme moľnos»
stiahnu» dokumenty v rôznych formátoch(.rtf,
.doc, .pdf)
        - doplnili sme do smernice
osobitné kategórie osobných údajov týkajúce
sa zdravia
        Pripravili sme pre Vás bonus, vo
forme ďaląích dokumentov
        Jednoduchým vyplnením a
zodpovedaním na jednoduché otázky vo
formulári, vloľíme získané údaje a
vygenerujeme dokument za vás správne
        
        stiahnú» tu
        
        S pozdravom
        gdpr-dokumenty EU
        
      
		
	
	
	
		
			
			Odhlási» z odberu
			
		
    
			
			Copyright © 2018 JOO INTERNET MEDIA LTD, Suite
126 Higham HILL JSC, 313 Billet Road, E17 5PX
London
			  All right reserved.Daląí informace o konferenci Linux