Re: Kódované názvy schránek IMAP serveru

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Pátek Září 4 02:22:03 CEST 2020


On Thu, 3 Sep 2020, Pavel Just wrote:

> Dovecotový IMAP server kóduje UTF-8 názvy souborů do podoby 
> '&AQw-lov&ARs-k'.

To je vlastnost IMAP-u: názvy složek se musí zakódovat tak, aby výsledek 
obsahoval jen tisknutelné ASCII. Viz RFC 3501, část 5.1.3. Mailbox 
International Naming Convention.

> Je možné tyto řetězce řádkovou utilitou převést na UTF-8, v tomto 
> případě na řetězec 'Člověk' ?

Nějakou utilitou to určitě udělat lze. Je to modifikované kódování UTF-7. 
Pokud nebude vadit, že to nebude fungovat na úplně všech vstupech, tak lze 
použít tr a iconv:

tr '&,' '+/' | iconv -f UTF-7 -t UTF-8

-- 
Pavel Kankovsky aka Peak           "Que sçay-je?"


Další informace o konferenci Linux