Prístup OpenVPN na zariadenia s inou bránou

Martin Kraus lists_mk na wujiman.net
Pátek Září 15 23:42:50 CEST 2023


On Fri, Sep 15, 2023 at 04:04:29PM +0200, c0re wrote:
> nedarí sa mi vyriešiť problém s dostupnosťou zariadení s inou bránou pri OpenVPN prístupe.
> Mám dva routre postavené na raspbiane s verejnými IP a so spusteným OpenVPN.
> Ich lokálne IP sú 172.16.1.1 a 172.16.1.2.
> Všetky domáce zariadenia majú nastavenú bránu 172.16.1.1.
> Potrebujem vyriešiť, aby som sa pri pripojení cez OpenVPN
> na router 172.16.1.2 dostal aj na zariadenia s nastavenou bránou 172.16.1.1.
> Viete ma, prosím, niekto nasmerovať správnym smerom?

SNAT vpn klienta za vnitrni ip toho routeru 172.16.1.2

iptables -t nat -I POSTROUTING -s <rozsah_openvpn> -d 172.16.1.0/24 -j SNAT --to-source 172.16.1.2

mk


Další informace o konferenci Linux