oracle a ocommon'. (Operation not permitted.)

Jan Serak sherry na pikebo.cz
Pondělí Duben 3 17:25:38 CEST 2000


Petr Snajdr wrote:
> Jo, to je stejny, ta instalace Oracle si ho dokonce sama vytvorila :-(

Ted jsem dostal tezky uder na solar:

sherry:~$ mkdir sherry
sherry:~$ cd sherry
sherry:~/sherry$ mkdir oracle
sherry:~/sherry$ v
total 4
drwxr-xr-x  2 sherry  users    4096 Apr 3 17:18 oracle/
sherry:~/sherry$ v -d
drwxr-xr-x  3 sherry  users    4096 Apr 3 17:18 ./
sherry:~/sherry$ chown oracle:dba oracle
chown: oracle: Operation not permitted
sherry:~/sherry$ chown oracle oracle
chown: oracle: Operation not permitted
sherry:~/sherry$ chown root oracle
chown: oracle: Operation not permitted
sherry:~/sherry$ touch soubor;chown oracle:dba soubor
chown: soubor: Operation not permitted
sherry:~/sherry$ su
sherry:/home/sherry/sherry# chown oracle:dba oracle
sherry:/home/sherry/sherry#

Jsem z toho hodne rozpacity. Neni nahodou 1. dubna?

						Jan Serak


Další informace o konferenci Test