optimalizace triggeru (Postgres, ...)

Robert Vojta vojta na ipex.cz
Pátek Prosinec 15 15:10:05 CET 2000


Zdravim,
 mam vytvorene tabulky:

 counters (line, from, to, stamp, stamp_zmeny)
 counters_hour (line, from, to, stamp, stamp_zmeny)
 counters_day (line, from, to, stamp, stamp_zmeny)
 counters_month (line, from, to, stamp, stamp_zmeny)

 Na te prvni tabulce mam nasazeny trigger, ktery pri zmene (insert,update)
dat v tabulce counters provede hodinovou, denni sumu a mesicni sumu
(vypis triggeru je na konci). Nemam zkusenosti s programovanim databazi
pomoci tech jejich jazyku a hledam jak to cele zoptimalizovat, aby to bylo
co nejrychlejsi. Tabulka counters bude co pet minut dostavat (insert) zhruba
1000 radku, tj. celkem rychle naroste a potom bude nejdele trva sumarizace
hour, day, month, resp. select a delete v nich.
 Nemate nekdo prosim odkaz na nejaky web, ktery by se zabyval optimalizaci
pri programovani triggeru, ...

CREATE FUNCTION counters_change () RETURNS OPAQUE AS '
 DECLARE
  hour_stamp    VARCHAR(20);
  day_stamp    VARCHAR(20);
  month_stamp   VARCHAR(20);
  sums       RECORD;
  lineid      INT8;
  counter_stamp  TIMESTAMP;
 BEGIN
  IF tg_op = ''INSERT'' OR tg_op = ''UPDATE'' THEN
   counter_stamp := NEW.counterstamp;
   lineid    := NEW.line;
  END IF;

  hour_stamp    := substr(counter_stamp,1,13);
  SELECT INTO sums
   SUM(counterfrom) as sum_from,SUM(counterto) as sum_to FROM counters
   WHERE line = lineid and counterstamp like
   hour_stamp || '':%'';
  IF sums.sum_from ISNULL OR sums.sum_to ISNULL THEN
   sums.sum_from := 0;
   sums.sum_to  := 0;
  END IF;
  DELETE FROM counters_hour
   WHERE line = lineid AND counterstamp like
   hour_stamp || '':00%'';
  INSERT INTO counters_hour VALUES
   (lineid,sums.sum_from,sums.sum_to,
   timestamp(hour_stamp || '':00''),''now'');

  day_stamp    := substr(counter_stamp,1,10);
  SELECT INTO sums
   SUM(counterfrom) as sum_from,SUM(counterto) as sum_to FROM counters_hour
   WHERE line = lineid and counterstamp like
   day_stamp || '' %'';
  IF sums.sum_from ISNULL OR sums.sum_to ISNULL THEN
   sums.sum_from := 0;
   sums.sum_to  := 0;
  END IF;
  DELETE FROM counters_day
   WHERE line = lineid AND counterstamp like
   day_stamp || '' 00:00%'';
  INSERT INTO counters_day VALUES
   (lineid,sums.sum_from,sums.sum_to,
   timestamp(day_stamp || '' 00:00''),''now'');

  month_stamp   := substr(counter_stamp,1,7);
  SELECT INTO sums
   SUM(counterfrom) as sum_from,SUM(counterto) as sum_to FROM counters_day
   WHERE line = lineid and counterstamp like
   month_stamp || ''%'';
  IF sums.sum_from ISNULL OR sums.sum_to ISNULL THEN
   sums.sum_from := 0;
   sums.sum_to  := 0;
  END IF;
  DELETE FROM counters_month
   WHERE line = lineid AND counterstamp like
   month_stamp || ''%'';
  INSERT INTO counters_month VALUES
   (lineid,sums.sum_from,sums.sum_to,
   timestamp(month_stamp || ''-01 00:00''),''now'');

  RETURN NULL;
 END;
'
LANGUAGE 'plpgsql';

 S pozdravem,
  Robert Vojta

--
  _
 |-| __   Robert Vojta <vojta na ipex.cz>
 |=| [Ll]   IPEX, s.r.o.
 "^" ====`o 


Další informace o konferenci Test