PostgreSQL a import ze souboru

Milan Roubal roubm9am na barbora.ms.mff.cuni.cz
Neděle Červenec 29 00:36:23 CEST 2001


DD,
pouzivam postgres 7.1.2 (posledni verzi),
a kdyz udelam import ze souboru pomoci
psql -f databaze jmeno_databaze
ve kterem je 

create sequence "ostatni_seq" start 1 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1  cache 1;
grant all on "ostatni_seq" to wwwrun;
create table "ostatni" (
 "id_ostatni" int8 default nextval('ostatni_seq'::text) not null, 
 "datum" int8 default '0',
 "timestamp" timestamp default current_timestamp not null,
 primary key ("id_ostatni")
);
grant all on "ostatni" to "wwwrun";
insert into ostatni (datum) values ('996000000');

a pak zkusim tento dotaz
select currval('ostatni_seq');

pak dostavam tuto hlasku
ERROR:  ostatni_seq.currval is not yet defined in this session

zatimco kdyz ten insert neprovedu z toho souboru, ale primo z psql console,
tak uz je vse v poradku.
Nevite kde delam chybu?
   Zdravi
   Milan Roubal
   roubm9am na barbora.ms.mff.cuni.cz

Další informace o konferenci Test