Ukonèení dotazu v MySQL

Ernest 'OERNii' Beinrohr oernii na oernii.sk
Pondělí Květen 14 15:01:32 CEST 2001


;)))

Urcite si to vsade pomen ;)) siligra15

Vitezslav Skacel wrote:
> 
> mysqladmin -psiligra15 processlist
> mysqladmin -psiligra15 kill ID1,ID2....
> 
> pavel wrote:
> 
> > Potøebuju poradit, na Linuxovym serveru je nainstalovanej MySQL. Spustil
> > jsem dotaz, který trvá pøespøíli¹ dlouho a proto ho potøebuju ukonèit ani¾
> > bych naboural a rozhodil celej MySQL.
> >
> > Otázka : èím ten proces(y) ukonèit ?

-- 
___________________________________________________________________________
Ernest 'OERNii' Beinrohr | @@@@@@  @@@@@@@@ @@@@@@@  @@@ @@@ @@@ @@@
http://www.oernii.sk   | @@! @@@ @@!    @@! @@@ @@!@!@@@ @@@ @@@
eAdmin @ AXON PRO    | !@! !!! !!!!!:  !!@!@!  !@! !!! !!! !!!
http://www.axonpro.sk  | :!: !:! :!:    :!: !:! :!: !:! :!: :!:
ICQ No : 28153343    | : : :  : :: ::  :  : : ::  :  :  :
___________________________________________________________________________


Další informace o konferenci Test