uložení a agregace údajů v PostgreSQL

Havel Zdeněk Zdenek.Havel na mius.cz
Pondělí Březen 18 11:48:30 CET 2002


Dobrý den,

do databáze bych chtěl ukládat sbíraná data ze zařízení a potřebuji provádět
jejich agregaci v případě že jsou starší než stanovený čas. Po provedení
výpočtu průměru a zapsání údaje do další tabulky se agregovaná data smažou.

Pro představu, data se budou sbírat v začátku ze 60ti zařízení, u každého v
průměru 3 údaje, z čehož plyne že každá z tabulek bude mít v plném běhu
kolem 518400 záznamů. Zatím předpokládejme že data která budou za hranicí
stáří pro 30min_table budou odstraněna.


Agregaci by bylo vhodné patrně vázat na insert trigger pro 1min_table.


Struktura databáze:

1min_table (data sbíraná v intervalu 1 minuta max, stáří 48h):
device 	- char(32)
time 		- timestamp
type		- char(32)
value		- float

primární klíč je (device,time,type)
value je indexovano

5min_table (5min průměry počítané z dat v 1min_table, max stráří 10 dní):
device 	- char(32)
time 		- timestamp
type		- char(32)
value		- float

primární klíč je (device,time,type)
value je indexováno

30min_table (30 min průměry počítané z dat v 5min_table, max stáří 60 dní}:
device 	- char(32)
time 		- timestamp
type		- char(32)
value		- float

primární klíč je (device,time,type)
value je indexováno            S pranim krasneho dne
                 Zdenek Havel

--------------------------------------------
Zdenek Havel     tel: 0417/515211
MIUS, a. s.      fax: 0417/515214
U nadrazi 3
415 01 Teplice
--------------------------------------------
 


Další informace o konferenci Test