sql

Petr Vanek vanous na penguin.cz
Sobota Květen 11 04:24:02 CEST 2002


ahoj všem,

mám tady ještě jeden dotaz na vytvoření sql dotazu.

mám tabulku, do které ukládám 'session' čtenářů webu a z ní pak
zobrazuji informaci 'penguina si momentálně čte xx lidí'. přemýšlel
jsem, zda by se dal z tabulky vytáhnout údaj, kolik bylo v jednom
okamžiku nejvíce současně připojených lidí.

tabulka vypadá takto:

mysql> show columns from send;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| ip    | varchar(15) |   | PRI |     |    |
| lastsend | int(11)   |   |   | 0    |    |
| id    | int(11)   |   | PRI | 0    |    |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+

a příklad záznamu:


mysql> select * from send limit 5;
+----------------+------------+-----+
| ip       | lastsend  | id |
+----------------+------------+-----+
| 216.208.56.130 | 1020998002 |  0 |
| 216.208.56.130 | 1020988395 | 470 |
| 62.84.129.157 | 1021083187 |  0 |
| 195.12.148.108 | 1020988563 | 585 |
| 212.20.112.134 | 1020989058 | 585 |
+----------------+------------+-----+
5 rows in set (0.02 sec)


já počítám za přihlášeného člověka toho, kdo tam je do deseti minut, nad
deset minut je off. to sql by tím pádem muselo využít nějakého limitu,
který by byl ale proměnlivý..., seskupit to, seřadit...je toto vůbec
proveditelné?

-- 
bye

Vanous
-------------------------------------------------
Petr Vanek            ..... ./\. ....
Debian GNU Linux         .. _|\| |/|_ ..
vanous na penguin.cz        .. \    /...
http://www.penguin.cz/~vanous  ... >______< ...
Angus, Ontario, CA        ...... / .......
-------------------------------------------------
Registered linux user #217487
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://www.linux.cz/pipermail/test/attachments/20020510/8306cfbe/attachment.sig>


Další informace o konferenci Test