Porty Linuxu


i386 | SMP | M68k | Alpha | Sparc | 8086 | PowerPC | MIPS | ARM | MKLinux | Mikrokernel L4 | VAX

Linux byl původně psán na platformě PC s procesory i386, ale nyní již existují porty Linuxu na další architektury. V jádře Linuxu jsou v současné době poměrně dobře odděleny systémově závislé části od systémově nezávislých, což by mělo usnadnit přenos na další architektury. Zde jsou shromážděny odkazy na dokumentaci o Linuxu na různých architekturách. Další informace lze nalézt na homer.ncm.com nebo na stránce o platformách na pražském SunSITE.

PC/i386

Pro tuto architekturu byl Linux původně psán a zde je také nejvíce softwaru. Nenašel jsem žádný odkaz na stránku speciálně o platformě i386.

Linux SMP

Port Linux/SMP (symetrický multiprocesing, tedy stroje s více procesory) vznikl ve Velké Británii. Původně podporoval pouze počítače s více procesory Pentium. V současné době Linux pracuje na počítačích s více procesory Pentium a Pentium Pro, které splňují specifikaci Intel/MP (Pozor: Některé počítače Compaq tuto specifikaci nesplňují) a na počítačích s více procesory SPARC.
 • The Linux/SMP Home Page

  M68k

  Nejstarší port Linuxu. Funguje na počítačích s procesory
  Motorla 680x0 - Atari a Amiga, ale pouze na těch strojích, které mají MMU.

  Alpha

  Procesory Alpha/AXP jsou vyráběny firmou
  Digital. Tato firma také částečně sponzorovala port Linuxu na platformu AXP. Na vývoji pro tuto platformu pracuje mimo jiné i Linus Torvalds.

  Sparc

  Architektura SPARC (Scalable Processor Architecture) je vyráběna firmou
  Sun Microsystems, ačkoli procesory SPARC vyrábí i jiné firmy a o standardizaci se stará nezávislé sdružení SPARC International. Port na platformu Sun s procesory SPARC je vyvíjen bez podpory a proprietární dokumentace firmy Sun. V současné době je k dispozici plně funkční jádro pro téměř všechny typy počítačů s procesorem Sparc a to včetně některých víceprocesorových počítačů. Podle posledních měření je Linux/Sparc rychlejší než SunOS/Sparc i Solaris/Sparc. K dispozici je i distribuce RedHat pro Sparc. Pracuje se i na portu na platformu Sparc64 (procesory UltraSparc).

  i8086

  Platforma 8086 nemůže vzhledem k neexistenci jednotky pro správu paměti fungovat jako plnohodnotná pro UN*Xový systém, nicméně se pracuje na portu omezené verze Linuxu na tyto procesory zejména za účelem tvorby zapouzdřených (embedded) systémů. Projekt se jmenuje ELKS - Embedded Linux Kernel Subset.

  PowerPC

  Platforma PowerPC vznikla ve spolupráci firem
  IBM, Apple a Motorola.

  MIPS

  Port Linuxu na pracovní stanice s procesory MIPS R3000, R4000 a vyššími.

  ARM

  Port na počítače Acorn s procesorem ARM a StrongARM.

  MKLinux

  Port Linuxu na mikrokernel OSF/Mach je prací skupiny lidí, podporovaných přímo Open Software Foundation. V současné době je k dispozici Linux/Mach pro PC s procesorem i386, pro počítače Macintosh s procesorem Power PC a pro počítače Hewlett-Packard s procesory HP-PA.

  Mikrokernel L4

  Port Linuxu na mikrokernel L4.

  Digital VAX

  Port Linuxu na VAXy vznikl poměrně nedávno. Můžete se podívat, jak pokračuje.