Balíček: abiword-0.7.13-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : abiword           Relocations: /usr 
Version   : 0.7.13              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. únor 2001, 20:32:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: abiword-0.7.13-2.src.rpm
Size    : 9960737             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textový editor AbiWord.
Description :
AbiWord je multiplatformní Open Source textový procesor. Poskytuje
základní nástroje pro formátování textu (tučné, kurzíva, podtržené),
zarovnávání odstavců, kontrolu pravopisu, import Word97 a RTF
dokumentů, interaktivní pravítka a tabelátory, styly, neomezené
undo/redo, psaní ve více sloupcích, kontrolu sirotků a vdov,
hledání, nahrazování a vkládání obrázků.


Balíček: adjtimex-1.11-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : adjtimex           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.11               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Po 29. leden 2001, 21:45:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: adjtimex-1.11-4.src.rpm
Size    : 48557              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro nastavování časových proměnných jádra.
Description :
Adjtimex poskytuje syrový přístup k časovým proměnným jádra. Na počítači,
který není zasíťovaný nebo se připojuje k Internetu pouze občas, může
root používat adjtimex pro korekci trvalého driftu hodin (tj. pokud
se systémové hodiny za běhu operačního systému zpomalují nebo zrychlují
proti přesnému času). Jestliže je váš počítač připojen do Internetu nebo
je vybaven přesným oscilátorem nebo rádiem řízenými hodinami, měli byste
místo adjtimexu nastavovat systémové hodiny programem xntpd. Uživatelé
mohou používat program adjtimex pro čtení časových proměnných jádra.


Balíček: alchemist-0.16-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : alchemist          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.16               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po  5. březen 2001, 19:05:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: alchemist-0.16-3.src.rpm
Size    : 459300              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Multi-sourcovaný konfigurační back-end.
Description :
Alchemist slouží pro podporu backendové konfigurace. Poskytuje
multizdrojovou konfiguraci na datové úrovni, přičemž překlad dat
do nativního formátu je odložen až na poslední etapy. Používá XML
pro zprostředkování kódování dat a může být rozšířen v libovolném
množství konfiguračních scénářů.


Balíček: amanda-client-2.4.2p2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : amanda-client        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  5. duben 2001, 15:20:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: amanda-2.4.2p2-1.src.rpm
Size    : 198519              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.amanda.org
Summary   : Klient zálohovacího systému AMANDA.
Description :
Balíček Amanda-client musí být nainstalovaný na každém stroji, který má
být zálohovaný programem AMANDA (včetně serveru, jestliže má být také
zálohován). Na každého klienta AMANDY musíte nainstalovat také balíček
amanda.


Balíček: amanda-devel-2.4.2p2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : amanda-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  5. duben 2001, 15:20:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: amanda-2.4.2p2-1.src.rpm
Size    : 251996              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.amanda.org
Summary   : Knihovny potřebné pro vývoj AMANDA aplikací.
Description :
AMANDA je systém pro zálohování na pásky. Tento balíček obsahuje
knihovny potřebné pro vývoj AMANDA aplikací.


Balíček: amanda-server-2.4.2p2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : amanda-server        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  5. duben 2001, 15:20:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: amanda-2.4.2p2-1.src.rpm
Size    : 1033285             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.amanda.org
Summary   : Serverová část páskového zálohovacího systému AMANDA.
Description :
Balíček amanda-server musí být nainstalovaný na AMANDA serveru, což
je stroj, ke kterému je připojeno zálohovací zařízení (např. pásková
jednotka). Na AMANDA server musíte také nainstalovat balíček amanda.
Pokud má být zálohován i sám server, musí být na něm nainstalován také
balíček amanda-client.


Balíček: amanda-2.4.2p2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : amanda            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  5. duben 2001, 15:20:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: amanda-2.4.2p2-1.src.rpm
Size    : 134352              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.amanda.org
Summary   : Nástroj na zálohování dat s využitím počítačové sítě.
Description :
AMANDA, pokročilý automatický síťový zálohovací systém (Advanced
Maryland Automatic Network Disk Archiver) umožňuje správci LAN
nakonfigurovat jediný hlavní server pro zálohy z více počítačů na
jedinou velkokapacitní páskovou jednotku. AMANDA používá příkaz dump
nebo možnosti programu GNU tar a může zálohovat velký počet pracovních
stanic běžících na různých verzích Unixu.
Nová verze AMANDA systému (včetně této) může používat sdílení SAMBA pro
provádění záloh z Microsoft(TM) Windows95/NT počítačů. Tento balíček
obsahuje základní programy a je potřeba je mít nainstalované jak na AMANDA
klientech (balíček amanda-client), tak na AMANDA serveru (balíček
amanda-server).


Balíček: am-utils-6.0.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : am-utils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.0.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So  7. duben 2001, 22:53:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: am-utils-6.0.5-1.src.rpm
Size    : 1619154             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://am-utils.org/
Summary   : Programy pro automount včetně aktualizované verze Amd.
Description :
Balíček am-utils obsahuje aktualizovanou verzi Amd, populárního
automounteru pro BSD. Automounter je program, který spravuje seznam
připojených systémů souborů. Systémy souborů jsou automaticky
připojovány při prvním odkazu na soubory na nich a odpojovány po
určité dobu nepoužívání. Amd podporuje množství souborových
systémů včetně NFS, UFS, CD-ROMů a lokálních jednotek.


Balíček: anaconda-runtime-7.1-5cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : anaconda-runtime       Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 5cz1             Build Date: Ne 13. květen 2001, 23:39:25 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: anaconda-7.1-5cz1.src.rpm
Size    : 6719634             License: GPL
Summary   : Část instalačního programu Red Hat Linuxu potřebná jen pro nové instalace.
Description :
Runtime balíček Anacondy obsahuje část instalačního programu, která
potřebná pro instalování nových systémů. Používá se také pro vytváření
instalačních médií Red Hat Linuxu. Není však určen k použití na již
nainstalovaných systémech.


Balíček: anaconda-7.1-5cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : anaconda           Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 5cz1             Build Date: Ne 13. květen 2001, 23:39:25 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: anaconda-7.1-5cz1.src.rpm
Size    : 9319321             License: GPL
Summary   : Instalační program Red Hat Linuxu.
Description :
Balíček obsahuje část instalačního programu Anaconda, která může
být uživatelem použita pro přenastavení systému s Red Hat Linuxem
po jeho nainstalování. Jsou z něj přístupné i pokročilé možnosti
konfigurace.


Balíček: anacron-2.3-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : anacron           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Út  3. duben 2001, 20:18:54 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: anacron-2.3-16.src.rpm
Size    : 56547              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Spouštění úloh, které se měly provést, když byl počítač vypnut.
Description :
Anacron (z `anac(h)ronistic') je plánovač periodických úloh. Slouží
k provádění příkazů v intervalech zadaných ve dnech. Na rozdíl od cronu
nepředpokládá, že systém běží nepřetržitě. Proto může být používán na
řízení činností, které se mají provádět denně, týdenně nebo měsíčně
(nebo s periodou n dní). Tj. na systémech, které neběží trvale.
Je-li správně nainstalován a zkonfigurován, zajišťuje, že zadané
příkazy budou spouštěny v zadaných časových intervalech tak přesně, jak
to jen režim používání počítače umožňuje.

Tento balíček je předkonfigurován na provádění denních úloh na systému
Red Hat Linux. Nainstalujte jej, pokud váš systém neběží 24 hodin denně,
abyste zabezpečili, že správní úlohy z jiných balíčků Red Hat Linuxu
budou pravidelně prováděny.


Balíček: anonftp-4.0-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : anonftp           Relocations: /var/ftp 
Version   : 4.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt 22. březen 2001, 16:37:08 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: anonftp-4.0-4.src.rpm
Size    : 20612              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Rychlý anonymní FTP server pouze pro čtení.
Description :
Anonftpd je rychlý anonymní FTP server sloužící pouze pro čtení. Anonymní
FTP přístup umožňuje komukoli stahovat soubory z vašeho stroje, aniž
by potřeboval uživatelský účet. Anonymní FTP je rozšířeným způsobem
zpřístupňování souborů po Internetu.

Nainstalujte balíček anonftp, jestliže chcete umožnit anonymní
FTP přenosy z vašeho stroje.


Balíček: apacheconf-0.7-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : apacheconf          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  9. březen 2001, 16:39:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: apacheconf-0.7-2.src.rpm
Size    : 809796              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.redhat.com/
Summary   : Konfigurační nástroj pro Apache Web server.
Description :
Konfigurační nástroj pro Apache Web server.


Balíček: apache-devel-1.3.19-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : apache-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.19              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 29. březen 2001, 19:53:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: apache-1.3.19-5.src.rpm
Size    : 406258              License: Apache Group License
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové nástroje pro Apache Web server.
Description :
Balíček apache-devel obsahuje binární soubor AXPS, který je potřeba
pro sestavování dynamických sdílených objektů (DSO) pro Apache.

Pokud instalujete WWW server Apache a budete chtít překládat nebo
vyvíjet další moduly pro tento server, musíte nainstalovat tento
balíček.


Balíček: apache-manual-1.3.19-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : apache-manual        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.19              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 29. březen 2001, 19:53:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: apache-1.3.19-5.src.rpm
Size    : 2051666             License: Apache Group License
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace pro Apache Web server.
Description :
Balíček apache-manual obsahuje kompletní manuál a referenční
příručku pro Apache Web server. Jestliže potřebujete dokumentaci
k serveru Apache nainstalovanou na lokálním stroji, nainstalujte
tento balíček. Informace může také být nalezen na WWW adrese
http://www.apache.org/docs/.


Balíček: apache-1.3.19-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : apache            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.19              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 29. březen 2001, 19:53:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: apache-1.3.19-5.src.rpm
Size    : 1315513             License: Apache Group License
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nejrozšířenější WWW server v Internetu.
Description :
Apache je výkonný plně funkční efektivní a volně dostupný WWW
server. Je to nejpopulárnější WWW server v Internetu.

Nainstalujte balíček apache, jestliže potřebujete WWW server.


Balíček: apmd-3.0final-29.i386.rpm
==========================================================================
Name    : apmd             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0final             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 29              Build Date: Pá 16. únor 2001, 18:07:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: apmd-3.0final-29.src.rpm
Size    : 95804              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro APM (Advanced Power Management) BIOS na laptopech.
Description :
APMD je sada programů pro ovládání démona pro pokročilou správu energie
(Advanced Power Management - APM) včetně pomocných programů, které jsou
k dispozici na většině moderních přenosných počítačů. APMD umí sledovat
stav baterie notebooku a varovat uživatele při poklesu jejího napětí.
APMD je také schopné vypnout PCMCIA sokety před uspáním počítače.


Balíček: arpwatch-2.1a10-39.i386.rpm
==========================================================================
Name    : arpwatch           Relocations: /usr 
Version   : 2.1a10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 39              Build Date: St 14. únor 2001, 17:39:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: tcpdump-3.4-39.src.rpm
Size    : 148340              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro sledování používání IP adres v síti.
Description :
Balíček arpwatch obsahuje nástroje arpwatch a arpsnmp pro sledování
sítě. Oba programy monitorují provoz v síti Ethernet nebo FDDI,
vytvářejí databázi dvojic ethernetová adresa, IP adresa, a mohou
informovat o určitých změnách elektronickou poštou.

Nainstalujte balíček arpwatch, jestliže potřebujete prostředek, který
bude automaticky sledovat provoz na vaší síti.


Balíček: arts-2.1.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : arts             Relocations: /usr 
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 26. duben 2001, 02:14:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: kdelibs-2.1.2-1.src.rpm
Size    : 2534213             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Modulární zvukový systém pro KDE.
Description :
Balíček obsahuje aRts (Analog Real-Time Synthesizer), který je zvukovým
systémem pro KDE 2.x. aRts vytváří a zpracovává zvuky za použití malých
modulů, které provádějí specifické operace. Moduly mohou vytvářet
waveforms (oscilátory), přehrávat samply, filtrovat data, přidávat
signály, vytvářet efekty jako prodleva nebo chorus nebo směrovat
výstup na zvukovou kartu.


Balíček: ash-0.3.7-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ash             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  8. leden 2001, 22:21:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Shelly  Source RPM: ash-0.3.7-1.src.rpm
Size    : 558835              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Malá verze Bourne shellu (sh).
Description :
Interpret příkazů (shell) ash je variantou berkeleyského Bourne shellu.
Podporuje všechny standardní příkazy shellu sh, ale je o poznání menší
než sh. Nemá implementovány některé vlastnosti (například historii), ale
zabírá mnohem méně paměti.

Měli byste nainstalovat ash, jestliže potřebujete malý shell s většinou
vlastností bash shellu.


Balíček: aspell-ca-0.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-ca          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt  1. únor 2001, 21:47:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-ca-0.1-7.src.rpm
Size    : 7734941             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory s katalánským slovníkem pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Katalánský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-cs-0.1-010514.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-cs          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: (none)
Release   : 010514            Build Date: Po 14. květen 2001, 19:01:23 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Applications/Text       Source RPM: aspell-cs-0.1-010514.src.rpm
Size    : 75317052             License: GPL
Summary   : Czech files for aspell.
Description :
A Czech dictionary for use with aspell, a spelling checker.


Balíček: aspell-da-1.4.9-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-da          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  1. únor 2001, 17:21:08 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-da-1.4.9-1.src.rpm
Size    : 14992049             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://da.speling.org/
Summary   : Soubory s dánským slovníkem pro korektor překlepů Ispell.
Description :
Dánský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-devel-0.32.6-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.32.6              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 01:10:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: aspell-0.32.6-2.src.rpm
Size    : 2646313             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://aspell.sourceforge.net/
Summary   : Statické knihovny a hlavičkové soubory na vývoj s Aspellem.
Description :
Aspell je korektor překlepů. Devel balíček obsahuje statické knihovny
a hlavičkové soubory potřebné pro vývoj aplikací používajících
Aspell. Připomínáme, že je doporučeno používat Aspell pomocí knihoven
Pspell.


Balíček: aspell-de-0.1.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-de          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Ne 20. srpen 2000, 17:36:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-de-0.1.1-7.src.rpm
Size    : 10277107             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory slovníku Němčiny pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Německý slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-en-ca-0.32.6-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-en-ca         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.32.6              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 01:10:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-0.32.6-2.src.rpm
Size    : 139452              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://aspell.sourceforge.net/
Summary   : Soubory se slovníkem kanadské angličtiny pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Kanadský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-en-gb-0.32.6-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-en-gb         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.32.6              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 01:10:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-0.32.6-2.src.rpm
Size    : 139448              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://aspell.sourceforge.net/
Summary   : Soubory se slovníkem britské angličtiny pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Slovník britské angličtiny pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-es-0.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-es          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  4. prosinec 2000, 17:24:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-es-0.2-1.src.rpm
Size    : 14749995             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory se španělským slovníkem pro korektor překlepů Ispell.
Description :
Španělský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-fr-0.3-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-fr          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Ne 20. srpen 2000, 17:44:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-fr-0.3-6.src.rpm
Size    : 7005038             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://dept-info.labri.u-bordeaux.fr/~vanicat/aspell/
Summary   : Soubory s francouzským slovníkem pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Francouzský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-it-0.1-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-it          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Ne 20. srpen 2000, 17:45:54 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-it-0.1-6.src.rpm
Size    : 1597499             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory s italským slovníkem pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Italský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-nl-0.1-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-nl          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Ne 20. srpen 2000, 17:46:36 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-nl-0.1-6.src.rpm
Size    : 7110712             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory s holandským slovníkem pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Holandský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-no-0.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-no          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  1. únor 2001, 18:47:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-no-0.2-1.src.rpm
Size    : 6253349             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.uio.no/~runekl/dictionary.html
Summary   : Soubory s norským slovníkem pro korektor překlepů Aspell.
Description :
Norský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-pt_BR-2.4-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-pt_BR         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 24. leden 2001, 01:20:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-pt_BR-2.4-1.src.rpm
Size    : 6395972             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory se slovníkem brazilské portugalštiny.
Description :
Slovník brazilské portugalštiny pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-sv-0.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell-sv          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  1. únor 2001, 17:00:25 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-sv-0.2-1.src.rpm
Size    : 4347141             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/aspell/
Summary   : Soubory se švédským slovníkem pro korektor překlepů Ispell.
Description :
Švédský slovník pro použití s korektorem překlepů Aspell.


Balíček: aspell-0.32.6-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aspell            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.32.6              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 01:10:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: aspell-0.32.6-2.src.rpm
Size    : 7903591             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://aspell.sourceforge.net/
Summary   : Korektor překlepů.
Description :
Aspell je korektor překlepů navržený tak, aby mohl nahradit Ispell.
Jeho hlavní výhodou proti Ispellu je jeho výborná schopnost doporučit
správně opravený překlep. Aspell obsahuje podporu i pro jiné jazyky,
než je Angličtina a lze jím kontrolovat soubory ve formátech (La)TeXu
a HTML.


Balíček: asp2php-gtk-0.75.11-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : asp2php-gtk         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.75.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 10. leden 2001, 13:20:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: asp2php-0.75.11-1.src.rpm
Size    : 17972              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://asp2php.naken.cc/
Summary   : This package contains a GUI GTK+ interface for the asp2php file format
converter.
Description :
Grafické rozhraní pro asp2php konvertor v Gtk verzi.


Balíček: asp2php-0.75.11-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : asp2php           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.75.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 10. leden 2001, 13:20:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: asp2php-0.75.11-1.src.rpm
Size    : 97477              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://asp2php.naken.cc/
Summary   : Konvertor z ASP do PHP.
Description :
Balíček obsahuje nástroj, který konvertuje ASP (Active Server Pages)
soubory (které je možné spustit na Microsoft IIS Web serveru) do
PHP stránek, které je možné spustit na Apache Web serveru.


Balíček: at-3.1.8-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : at              Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: St  4. duben 2001, 23:00:20 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: at-3.1.8-16.src.rpm
Size    : 78851              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro odložené spouštění úloh.
Description :
Příkazy at a batch slouží k odložení vykonání příkazů. Příkazy, které
mají být provedeny, načítají ze standardního vstupu nebo ze zadaného
souboru. Příkaz at provádí zadané příkazy v požadovanou dobu, zatímco
batch při poklesu zatížení systému pod určitou úroveň. Oba programy
používají při spouštění programů interpret /bin/sh.

Jestliže potřebujete spouštět určité příkazy v zadanou dobu, nainstalujte
balíček at. Jestliže však chcete spouštět určité úlohy opakovaně v zadaný
den/týden apod., musíte místo balíčku at použít balíček crontab.


Balíček: audiofile-devel-0.1.11-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : audiofile-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 18:14:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: audiofile-0.1.11-1.src.rpm
Size    : 141972              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.68k.org/~michael/audiofile/
Summary   : Soubory pro vývoj EsounD aplikací.
Description :
Vývojový balíček pro tvorbu aplikací používajících Audio File. Obsahuje
knihovny, hlavičkové soubory a další nástroje pro jejich vývoj.


Balíček: audiofile-0.1.11-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : audiofile          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 18:14:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: audiofile-0.1.11-1.src.rpm
Size    : 252319              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.68k.org/~michael/audiofile/
Summary   : Knihovna zpřístupňující rozličné formáty zvukových souborů.
Description :
Knihovna audiofile je implementací knihovny Audio File od SGI, která
poskytuje API pro přístup k různým formátům zvukových souborů, jako je
AIFF/AIFF-C, WAVE, a .snd/.au soubory z počítačů NeXT a Sun. Tato
knihovna je používána démonem EsounD.

Nainstalujte audiofile, jestliže instalujete EsounD nebo potřebujete
API pro libovolný z podporovaných formátů zvukových souborů.


Balíček: aumix-X11-2.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aumix-X11          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá 23. únor 2001, 21:54:25 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: aumix-2.7-2.src.rpm
Size    : 45696              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Grafické rozhraní pro mixer Aumix napsané v Gtk+.
Description :
Program aumix je graficky orientovaný interaktivní prostředek pro řízení
mixerů na zvukových kartách. Tento balíček umožňuje používat aumix
v prostředí X Window System (grafické rozhraní je napsáno v Gtk+).
Protože balíček obsahuje jen grafickou nadstavbu, budete k němu také
potřebovat balíček aumix.


Balíček: aumix-2.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : aumix            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá 23. únor 2001, 21:54:25 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: aumix-2.7-2.src.rpm
Size    : 122309              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zvukový mixer na bázi ncurses.
Description :
Program aumix je graficky orientovaný interaktivní prostředek pro řízení
mixerů na zvukových kartách. Umožňuje nastavovat vstupní úrovně z CD,
mikrofonu, elektronických nástrojů, stejně jako výstupní hlasitost.
Aumix může nastavovat směšovače zvuku také z příkazového řádku, ze skriptu
nebo interaktivně na konzoli nebo terminálu pomocí rozhraní vycházejícího
z ncurses.

Pokud chcete používat aumix v prostředí X Window System, nainstalujte
si tento balíček, který obsahuje Gtk+ nadstavbu pro aumix.


Balíček: authconfig-4.1.6-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : authconfig          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.1.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 14. únor 2001, 20:11:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: authconfig-4.1.6-1.src.rpm
Size    : 139028              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textový nástroj pro nastavování autentizace uživatelů v systému.
Description :
Authconfig je textově orientovaný program pro nastavení používání
stínových hesel (shadow password) v systému, jejich MD5 šifrování,
a autentizace proti NIS, LDAP nebo Kerberos serveru.


Balíček: auth_ldap-1.4.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : auth_ldap          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So  3. březen 2001, 06:30:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: auth_ldap-1.4.7-2.src.rpm
Size    : 95880              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.rudedog.org/auth_ldap/
Summary   : Autentizační modul LDAP pro WWW server Apache.
Description :
Balíček obsahuje autentizační modul pro WWW server Apache, který
umožňuje autentizovat HTTP klienty proti položkám v adresářové
službě LDAP.


Balíček: autoconf-2.13-10.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : autoconf           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.13               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: St 29. listopad 2000, 18:51:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: autoconf-2.13-10.src.rpm
Size    : 597558              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro automatickou konfiguraci zdrojových textů pro překlad.
Description :
GNU verze programu Autoconf slouží pro konfiguraci zdrojových kódů
a souborů Makefile. S použitím Autoconf může programátor vytvořit
přenositelné a konfigurovatelné balíčky, při jejichž vytváření lze
zadávat různé konfigurační volby.

Nainstalujte Autoconf, jestliže vyvíjíte software a chcete používat
tento nástroj pro vytváření shellových skriptů, které budou konfigurovat
vaše zdrojové balíčky. S balíčkem Autoconf musíte také nainstalovat
GNU m4 balíček.

Autoconf není potřeba pro koncového uživatele, který konfiguruje
software pomocí skriptu generovaného Autoconfem; je potřeba pouze
pro generování skriptů, nikoli pro jejich používání.


Balíček: autofs-3.1.7-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : autofs            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 06:30:50 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: autofs-3.1.7-14.src.rpm
Size    : 213743              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Prostředek pro automat. připojování a odpojování souborových systémů.
Description :
Autofs řídí činnost automount démonů. Automount démoni automaticky
připojují systémy souborů, které jsou potřebné, a odpojují je po
určité době nečinnosti. Systémy souborů mohou být síťové, CD-ROMy,
diskety a další.

Nainstalujte tento balíček, jestliže potřebujete program pro automatické
připojování a odpojování systémů souborů. Je-li váš počítač s Red Hat
Linuxem v síti, měli byste autofs nainstalovat.


Balíček: automake-1.4-8.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : automake           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 12. červenec 2000, 11:40:07 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: automake-1.4-8.src.rpm
Size    : 905153              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceware.cygnus.com/automake
Summary   : GNU nástroj pro automatické vytváření souborů Makefile.
Description :
Automake je experimentální generátor souborů Makefile. Byl inspirován
make a include soubory systému BSD 4.4, ale usiluje o přenositelnost
a konformitu s GNU standardy pro proměnné a cíle v souboru Makefile.

Nainstalujte automake, pokud vyvíjíte programové vybavení, a chcete
používat automatické generování souborů Makefile podle GNU standardu.
Pro činnost Automake je nutné nainstalovat balíček GNU Autoconf.


Balíček: autorun-2.65-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : autorun           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.65               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So 31. březen 2001, 04:23:00 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: autorun-2.65-1.src.rpm
Size    : 68407              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro automatické připojování CD-ROM médií.
Description :
Program autorun kontroluje všechny jednotky CD-ROM na vašem počítači,
při vložení CD-ROM jej automaticky připojí a provede program autorun
z CD (jestliže existuje). Chcete-li, aby toto fungovalo i pro obyčejné
uživatele (jiné než root), je nutné přidat volby user,exec do řádku
pro CD-ROM v /etc/fstab.


Balíček: awesfx-0.4.3a-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : awesfx            Relocations: /usr 
Version   : 0.4.3a              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Pá 21. červenec 2000, 23:24:31 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: awesfx-0.4.3a-7.src.rpm
Size    : 314567              License: GPL/distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http//bahamut.mm.t.u-tokyo.ac.jp/~iwai/awedrv/index.html
Summary   : Pomocné programy pro zvukový ovladač AWE32.
Description :
Balíček awesfx obsahuje různé nástroje pro řízení zvukového
ovladače AWE32. Zahrnuje sfxload - zavaděč soundfontů, setfx -
zavaděč efektů chorus/reverb, aweset - program pro nastavování
parametrů a programy pro konvertování soundfontů do textového
formátu.

Používáte-li zvukový ovladač AWE32, měli byste nainstalovat balíček
awesfx.


Balíček: a2ps-4.13b-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : a2ps             Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.13b               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: St 28. únor 2001, 21:06:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: a2ps-4.13b-13.src.rpm
Size    : 5119414             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/
Summary   : Koverze textu i jiných typů souborů do formátu PostScript(TM).
Description :
Filtr a2ps konvertuje text i jiné typy souborů do formátu PostScript(TM).
A2ps umožňuje pěkně tisknout a podporuje tisk zdrojových kódů mnoha
programovacích jazyků, kódování (ISO Latin, Cyrillic, atp.) a médií.


Balíček: balsa-1.1.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : balsa            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: So  3. březen 2001, 06:36:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: balsa-1.1.1-3.src.rpm
Size    : 2094727             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.balsa.net/
Summary   : Poštovní klient pro Gnome.
Description :
Balsa Gnome poštovní klient, který podporuje mbox, maildir, lokální
mailboxy mh i vzdálené mailboxy POP3 a IMAP4. Poštovní zpráva může
být odeslána pomocí sendmailu nebo SMTP. Volitelná multithreadová
podpora umožňuje bezproblémové odesílání a příjem pošty bez ohledu
na činnost uživatele. Uživatelské rozhraní je podobné Eudoře a umožňuje
zobrazovat vložené obrázky, ukládání částí zprávy, zobrazování hlaviček
zprávy, práci s přílohami, přesouvání i tisk zpráv.


Balíček: basesystem-7.0-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : basesystem          Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 12. červenec 2000, 11:42:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: basesystem-7.0-2.src.rpm
Size    : 0                License: public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Balíček obsahující kostru systému Red Hat Linux.
Description :
Balíček definuje součásti základního systému Red Hat, jako např.
pořadí instalace balíčků, které se má použít během samozavádění.
Musí být prvním balíčkem nainstalovaným do systému a nikdy nesmí
být odstraněn.


Balíček: bash-doc-2.04-21.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bash-doc           Relocations: /usr 
Version   : 2.04               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 21              Build Date: St 28. únor 2001, 08:01:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: bash-2.04-21.src.rpm
Size    : 2587324             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace pro nový GNU Bourne Again Shell (bash).
Description :
Balíček bash-doc obsahuje dokumentaci pro GNU Bourne Again shell.


Balíček: bash-2.04-21.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bash             Relocations: /usr 
Version   : 2.04               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 21              Build Date: St 28. únor 2001, 08:01:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Shelly  Source RPM: bash-2.04-21.src.rpm
Size    : 1212947             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU Bourne Again Shell (bash - 'znovuzrozený' shell).
Description :
Bash je sh-kompatibilní shell a interpret příkazů vytvořený v rámci
projektu GNU. Bash ("znovuzrozený Bourne shell") obsahuje užitečné
vlastnosti z Korn shellu (ksh) a C-shellu (csh) a většina sh skriptů
poběží pod shellem bash bez modifikací. Bash je implicitní shell pro
Red Hat Linux. Je to populární a výkonný shell a pravděpodobně jej
budete používat i vy.


Balíček: bc-1.06-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bc              Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.06               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 17:25:16 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Inženýrské      Source RPM: bc-1.06-2.src.rpm
Size    : 178166              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnu.org/software/bc/
Summary   : GNU verze bc (jazyk pro numerické výpočty) a dc (kalkulačka).
Description :
Balíček bc obsahuje programy bc a dc. Bc je aritmetický jazyk pro práci
s libovolně přesnou aritmetikou. Dc je interaktivní zásobníkový kalkulátor
pracující s libovolně přesnou aritmetikou, který může být používán jako
kalkulátor pro textový režim.

Nainstalujte balíček bc, potřebujete-li provádět aritmetické výpočty
libovolnou přesností nebo pokud chcete používat kalkulátor pro textový
režim.


Balíček: bdflush-1.5-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bdflush           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: St 14. březen 2001, 19:09:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: bdflush-1.5-16.src.rpm
Size    : 9177               License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Démon zajišťující zapisování změněných vyrovnávacích pamětí na disk.
Description :
Bdflush proces startuje démon jádra, který zapisuje dosud nezapsané
vyrovnávací paměti (dirty buffers) na disk. Opožděný zápis na disk
zvyšuje rychlost diskových operací, ale čas od času je nutné data na
disku zaktualizovat. Bdflush je základní systémový proces, který musí
běžet, aby váš systém správně pracoval.


Balíček: bindconf-1.4-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : bindconf           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 21. březen 2001, 00:31:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: bindconf-1.4-1.src.rpm
Size    : 579149              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konfiguraci DNS.
Description :
Tento balíček obsahuje nástroje pro jednoduchou konfiguraci DNS (Domain
Name System).


Balíček: bind-devel-9.1.0-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bind-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 9.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 15. březen 2001, 19:15:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: bind-9.1.0-10.src.rpm
Size    : 3201469             License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.isc.org/products/BIND/
Summary   : Hlavičkové soubory a knihovny potřebné pro vývoj DNS aplikací.
Description :
Balíček bind-devel obsahuje hlavičkové soubory a knihovny požadované
pro vývoj DNS aplikací pro BIND verze 9.x.x.


Balíček: bind-utils-9.1.0-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bind-utils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 9.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 15. březen 2001, 19:15:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: bind-9.1.0-10.src.rpm
Size    : 2017314             License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.isc.org/products/BIND/
Summary   : Programy pro získávání informací z DNS serverů.
Description :
Balíček bind-utils obsahuje kolekci pomocných programů pro dotazování
DNS serverů a vyhledávání DNS informací o počítačích. Nástroje umožňují
určovat IP adresy počítačů zadaných jménem a získávat další informace
o registrovaných doménách a síťových adresách.

Nainstalujte balíček bind-utils, pokud chcete získávat informace
z DNS serverů.


Balíček: bind-9.1.0-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bind             Relocations: (not relocateable)
Version   : 9.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 15. březen 2001, 19:15:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: bind-9.1.0-10.src.rpm
Size    : 5077324             License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.isc.org/products/BIND/
Summary   : Server pro službu DNS (Domain Name System).
Description :
BIND (Berkeley Internet Name Domain) je implementace DNS (Domain Name
System) protokolu. Obsahuje DNS server (named), který převádí jména na
IP adresy a zpět, knihovnu resolveru (knihovní funkce pro aplikace
vytvářející pro ně rozhraní k DNS) a nástroje na kontrolu běhu
DNS serveru.


Balíček: binutils-2.10.91.0.2-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : binutils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.10.91.0.2            Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 19. březen 2001, 21:11:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: binutils-2.10.91.0.2-3.src.rpm
Size    : 3604076             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceware.cygnus.com/binutils
Summary   : Sada GNU programů a nástrojů.
Description :
Balíček obsahuje kolekci nástrojů pro práci s binárními soubory.
Obsahuje nástroje: ar (pro vytváření, modifikování a vybírání modulů
z knihovny), nm (pro vypisování symbolů z object souborů), objcopy (pro
kopírování a převádění object souborů), objdump (pro zobrazování informací
z object souborů), ranlib (pro generování indexu s obsahem archívu), size
(pro vypisování velikostí sekcí object souborů nebo archívu), strings (pro
vypisování tisknutelných řetězců ze souborů), strip (pro odstranění tabulky
symbolů z programu), c++filt (filtr pro "odmanglování" zakódovaných
C++ symbolů), addr2line (pro převod adresy na jméno souboru a číslo
řádku), a nlmconv (pro konverzi object souborů na NLM).

Nainstalujte balíček compat-binutils, jestliže potřebujete vyvíjet
programy pro Red Hat Linux 5.2 nebo jiné systémy používající glibc 2.0.x.


Balíček: bison-1.28-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bison            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.28               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St 12. červenec 2000, 12:19:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: bison-1.28-5.src.rpm
Size    : 158146              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Víceúčelový GNU generátor syntaktických analyzátorů Bison.
Description :
Bison je víceúčelový generátor syntaktických analyzátorů, který převádí
popis jazyka ve formě LALR(1) bezkontextové gramatiky na analyzátor
tohoto jazyka zapsaný v programovacím jazyce C. Bison lze použít pro
vytváření analyzátorů libovolných jazyků, od jazyků používaných
v jednoduchých stolních kalkulátorech až po složité programovací jazyky.
Bison je shora kompatibilní s Yacc, takže libovolná správně napsaná
gramatika pro Yacc bude beze změn použitelná i pro Bison. Pokud znáte
Yacc, neměli byste mít žádné potíže s používáním Bisona. Pro používání
bisona však musíte však být velmi zběhlí v programování v jazyce C.
Syntaktický analyzátor vytvořený bisonem nevyžaduje Bison pro svůj další
překlad; Bison je proto zapotřebí pouze na počítačích používaných pro
vývoj programů.

Jestliže svůj počítač budete používat pro vývoj programů v jazyce C, měli
byste tento balíček nainstalovat, protože Bison se používá pro vytváření
mnoha programů v jazyce C.


Balíček: blas-man-3.0-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : blas-man           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  7. prosinec 2000, 18:12:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: lapack-3.0-9.src.rpm
Size    : 114592              License: Freely distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.netlib.org/lapack/
Summary   : Manuálové stránky pro BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms).
Description :
Manuálové stránky pro BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) obsahují
dokumentaci pro soubor algebraických funkcí v BLAS knihovně.


Balíček: blas-3.0-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : blas             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  7. prosinec 2000, 18:12:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: lapack-3.0-9.src.rpm
Size    : 978900              License: Freely distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.netlib.org/lapack/
Summary   : Algebraická knihovna BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms).
Description :
BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) je standardní knihovna, která
poskytuje mnoho základních algoritmů pro algebru. Manuálové stránky
pro BLAS jsou k dispozici v balíčku blas-man.


Balíček: blt-2.4u-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : blt             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4u               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt  7. prosinec 2000, 00:18:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: blt-2.4u-4.src.rpm
Size    : 5829456             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Rozšíření Tk toolkitu.
Description :
BLT je rozšířením toolkitu Tk. Jeho nejužitečnější vlastností je podpora
více widgetů pro Tk; poskytuje také další geometry manažery a různé jiné
příkazy. Pro používání BLT nemusíte provádět žádné úpravy zdrojových
programů v Tcl nebo Tk. Pro BLT je potřeba mít nainstalován i Tcl/Tk.


Balíček: bootparamd-0.17-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bootparamd          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Út  6. únor 2001, 20:59:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: bootparamd-0.17-6.src.rpm
Size    : 18075              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Server, který poskytuje boot informace bezdiskovým klientům.
Description :
Balíček bootparamd obsahuje stejnojmenný server, který poskytuje
bezdiskovým klientům informace potřebné pro jejich start. Bootparamd
server hledá položku pro daného klienta nejdříve v /etc/bootparams;
jestliže lokální soubor bootparams neexistuje, hledá v příslušné NIS
mapě. Některé síťové zavaděče OS (jmenovitě od firmy Sun) potřebují
na serveru speciální zaváděcí serverový kód a RARP a TFTP server.
Tento bootparamd server je kompatibilní se bootparam klienty ze SunOS
a servery, které potřebují tento zaváděcí serverový kód.

Nainstalujte bootparamd, jestliže potřebujete poskytovat boot informace
bezdiskovým klientům na vaší síti.


Balíček: bug-buddy-1.2-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bug-buddy          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 16. březen 2001, 20:06:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: bug-buddy-1.2-3.src.rpm
Size    : 638963              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://primates.helixcode.com/~jacob/bug-buddy/
Summary   : Nástroj pro oznamování chyb pro Gnome.
Description :
Balíček obsahuje nástroj pro reportování chyb prostředí Gnome desktopu.
Pomocí bug-buddy můžete trasovat zásobník z core souboru nebo padlé
aplikace. Lze jím zjistit verze balíčků, které máte v systému
nainstalovány, může být spuštěn z gmc (dvojitým klikem na core soubor)
a podporuje Gnome, KDE, Debian a Helix Code systémy pro sledování chyb.


Balíček: byacc-1.9-18.i386.rpm
==========================================================================
Name    : byacc            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 18              Build Date: Pá  5. leden 2001, 16:27:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: byacc-1.9-18.src.rpm
Size    : 63141              License: public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Volně šiřitelná verze generátoru syntaktických analyzátorů Yacc.
Description :
Byacc (Berkeley Yacc) je generátor syntaktických LALR analyzátorů
šířený jako public domain. Byacc je používán při překladu mnoha programů.
Pokud chcete na svém systému vyvíjet aplikace, budete tento balíček
potřebovat.


Balíček: bzip2-devel-1.0.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bzip2-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 21. červenec 2000, 16:10:52 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: bzip2-1.0.1-3.src.rpm
Size    : 84138              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sources.redhat.com/bzip2/
Summary   : Hlavičkové soubory a knihovny pro vývoj aplikací používajících bzip2.
Description :
Balíček bzip2-devel obsahuje hlavičkové soubory a statické knihovny
s funkcemi bzip2. Jsou potřeba pokud vyvíjíte programy, které tyto
funkce používají.


Balíček: bzip2-1.0.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : bzip2            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 21. červenec 2000, 16:10:52 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: bzip2-1.0.1-3.src.rpm
Size    : 151702              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sources.redhat.com/bzip2/
Summary   : Program pro komprimaci souborů.
Description :
Bzip2 je volně dostupný vysoce kvalitní komprimátor nezatížený patenty.
Používá na příkazové řádce stejné parametry, jako gzip.


Balíček: caching-nameserver-7.1-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : caching-nameserver      Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. březen 2001, 00:03:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: caching-nameserver-7.1-3.src.rpm
Size    : 8369               License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Konfigurační soubory pro nastavení kešujícího DNS serveru.
Description :
Balíček caching-nameserver obsahuje konfigurační soubory pro vytvoření
kešujícího DNS serveru s DNS serverem BIND. Mnozí uživatelé s dial-up
spojením užívají tento balíček (spolu s balíčkem bind) k vytvoření
vlastního DNS serveru, aby zamezili opakovaným odesíláním dotazů do
Internetu.

Nainstalujte tento balíček, pokud chcete vytvořit kešujícího DNS server.
Současně budete muset nainstalovat balíček bind.


Balíček: Canna-devel-3.5b2-40.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Canna-devel         Relocations: /usr 
Version   : 3.5b2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 40              Build Date: Út  6. únor 2001, 20:30:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: Canna-3.5b2-40.src.rpm
Size    : 982032              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.nec.co.jp/japanese/product/computer/soft/canna/
Summary   : Hlavičkové soubory a knihovny vývoj aplikací používajících Canna.
Description :
Balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj programů používajících
Canna systém pro vstup japonských znaků.


Balíček: Canna-libs-3.5b2-40.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Canna-libs          Relocations: /usr 
Version   : 3.5b2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 40              Build Date: Út  6. únor 2001, 20:30:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: Canna-3.5b2-40.src.rpm
Size    : 778628              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.nec.co.jp/japanese/product/computer/soft/canna/
Summary   : Běhové knihovny pro systém Canna.
Description :
Balíček obsahuje knihovny potřebné pro běh aplikací používajících
systém Canna pro vstup japonských znaků.


Balíček: Canna-3.5b2-40.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Canna            Relocations: /usr 
Version   : 3.5b2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 40              Build Date: Út  6. únor 2001, 20:30:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: Canna-3.5b2-40.src.rpm
Size    : 2417051             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.nec.co.jp/japanese/product/computer/soft/canna/
Summary   : Systém pro vstup japonských znaků.
Description :
Canna poskytuje jednotné uživatelské rozhraní pro vkládání japonských
znaků. Podporuje Nemacs (Mule), kinput2, a canuum. Všechny nástroje
mohou být používány s jediným konfiguračním souborem, pravidly a slovníky
pro konverzi Romaji-to-Kana. Canna automaticky podporuje Kana-to-Kanji
konverze založené na modelu klient-server.


Balíček: cdda2wav-1.9-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cdda2wav           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 14. únor 2001, 15:42:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: cdrecord-1.9-6.src.rpm
Size    : 239258              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html
Summary   : Program pro kopírování (grabování) .wav souborů z audio CD.
Description :
Cdda2wav je samplovací program pro CD-ROM jednotky, které umožňují
načítání zvukových dat z CD v digitální formě do počítače. Audio data
načtená z CD mohou být uložena jako zvukové soubory ve formátu .wav
nebo .sun. Záznamové formáty zahrnují stereo i mono, 8, 12 nebo 16 bitů
a různé rychlosti. Cdda2wav může být také používán jako přehrávač CD.


Balíček: cdecl-2.5-17.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cdecl            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 17              Build Date: Po 11. prosinec 2000, 18:18:16 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: cdecl-2.5-17.src.rpm
Size    : 68487              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro kódování a dekódování deklarací funkcí v C a C++.
Description :
Balíček cdecl obsahuje programy cdecl a c++decl, které jsou
používány pro převod deklarací funkcí v jazyce C nebo C++ do
angličtiny a zpět.

Nainstalujte si tento balíček, pokud budete vyvíjet aplikace v C a C++.


Balíček: cdparanoia-alpha9.7-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cdparanoia          Relocations: (not relocateable)
Version   : alpha9.7             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St 28. únor 2001, 00:16:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: cdparanoia-alpha9.7-7.src.rpm
Size    : 199148              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xiph.org/paranoia/index.html
Summary   : Nástroj pro získávání digitálního záznamu (CDDA) z audio CD.
Description :
Cdparanoia (Paranoia III) čte digitální audio přímo z CD, a zapisuje
získaná data do souboru nebo roury ve formátu WAV, AIFC nebo syrovém
16 bitovém lineárním PCM formátu. Síla programu cdparanoia tkví v jeho
schopnosti pracovat na rozličném hardware, včetně levných CD jednotek,
které mají problémy s misalignmentem, frame jitter a výpadky toku dat
při atomických čteních. Cdparanoia je také vhodná pro čtení a opravu
dat z poškozených CD.


Balíček: cdparanoia-devel-alpha9.7-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cdparanoia-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : alpha9.7             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St 28. únor 2001, 00:16:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: cdparanoia-alpha9.7-7.src.rpm
Size    : 139185              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xiph.org/paranoia/index.html
Summary   : Sada vývojových nástrojů pro libcdda_paranoia (Paranoia III).
Description :
Tento balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory potřebné
pro vývoj aplikací, které čtou digitální audio CD disky.


Balíček: cdp-0.33-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cdp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.33               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: Pá  8. prosinec 2000, 04:51:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: cdp-0.33-20.src.rpm
Size    : 37221              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Interaktivní program v textovém režimu pro přehrávání zvukových CD.
Description :
Program pro přehrávání zvukových CD z konzole Linuxu. Balíček
obsahuje celoobrazovkové rozhraní založené na ncurses a nástroj
pro ovládání z příkazového řádku pro použití ve skriptech.


Balíček: cdrecord-devel-1.9-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cdrecord-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 14. únor 2001, 15:42:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: cdrecord-1.9-6.src.rpm
Size    : 294467              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html
Summary   : Transportní knihovna pro přístup ke SCSI na uživatelské úrovni.
Description :
Balíček cdrecord obsahuje transportní knihovnu pro přístup ke SCSI na
uživatelské úrovni. Knihovna je použitelná pro komunikaci s libovolným
SCSI zařízením, bez nutnosti mít pro něj speciální ovladač.

Cdrecord může být snadno přenesen na libovolný systém, který má ovladač
SCSI zařízení podobný ovladači scg.


Balíček: cdrecord-1.9-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cdrecord           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 14. únor 2001, 15:42:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: cdrecord-1.9-6.src.rpm
Size    : 664465              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html
Summary   : Řádkový program pro záznam CD/DVD.
Description :
Cdrecord je aplikace pro vytváření zvukových a datových CD. Cdrecord
pracuje s mnoha různými vypalovačkami CD, plně podporuje multi-session
a používá srozumitelné chybové zprávy.


Balíček: cipe-1.4.5-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cipe             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  2. březen 2001, 00:42:33 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: cipe-1.4.5-5.src.rpm
Size    : 85927              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sites.inka.de/~W1011/devel/cipe.html
Summary   : Modul pro jádro a démon pro vytváření šifrovaného IP tunelu.
Description :
CIPE (zkratka Crypto IP Encapsulation) je balíček pro vytvoření
bezpečného spojení podsítí přes nezabezpečenou síť. CIPE se skládá
z modulu pro jádro a démona. Podporuje vytvoření šifrovaného IP tunelu
a zařízení pro zřízení VPN (Virtual Private Networks) a podobných
aplikací.


Balíček: cleanfeed-0.95.7b-10.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : cleanfeed          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.95.7b              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Ne  6. srpen 2000, 13:17:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: cleanfeed-0.95.7b-10.src.rpm
Size    : 76856              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Antispamový filtr pro Usenet news servery.
Description :
Cleanfeed je automatický antispamový filtr pro Usenet newsy servery
a newsové směrovače (INN, Cyclone, Typhoon, Breeze a NNTPRelay).
Vyhledává duplikované zprávy, opakující se vzorky, a známé spammerské
adresy a domény. Může být zkonfigurován, aby blokoval binární příspěvky
zaslané do nebinárních skupin, aby rušil dříve zamítnuté (rejected)
příspěvky a aby odmítal spam od lokálních uživatelů.


Balíček: compat-egcs-c++-6.2-1.1.2.14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : compat-egcs-c++       Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.1.2.14           Build Date: Út  3. duben 2001, 00:11:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: compat-egcs-6.2-1.1.2.14.src.rpm
Size    : 4865209             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org/
Summary   : Podpora pro jazyk C++ ze systému Red Hat Linux 6.2.
Description :
Balíček obsahuje překladač jazyka C++ a knihovny pro vytváření programů,
které je možné spustit na starších systémech Red Hat Linux (konkrétně
Red Hat Linux 6.2 a jiné glibc 2.1.X systémy).


Balíček: compat-egcs-g77-6.2-1.1.2.14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : compat-egcs-g77       Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.1.2.14           Build Date: Út  3. duben 2001, 00:11:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: compat-egcs-6.2-1.1.2.14.src.rpm
Size    : 4468380             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org/
Summary   : Podpora jazyka Fortran 77 ze systému Red Hat Linux 6.2.
Description :
Balíček obsahuje překladač jazyka Fortran 77 a knihovny, které mohou
být použity pro vytváření binárních souborů spustitelných na starších
systémech (konkrétně Red Hat Linux 6.2 a jiné systémy založené na
glibc 2.1.x.


Balíček: compat-egcs-objc-6.2-1.1.2.14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : compat-egcs-objc       Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.1.2.14           Build Date: Út  3. duben 2001, 00:11:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: compat-egcs-6.2-1.1.2.14.src.rpm
Size    : 2017445             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org/
Summary   : Podpora jazyka Objective C ze systému Red Hat Linux 6.2.
Description :
Tento balíček obsahuje překladač jazyka Objective C a knihovny
pro vytváření programů, které je možné spustit na starších systémech
Red Hat Linux (konkrétně Red Hat Linux 6.2 a jiné glibc 2.1.X systémy).


Balíček: compat-egcs-6.2-1.1.2.14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : compat-egcs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.1.2.14           Build Date: Út  3. duben 2001, 00:11:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: compat-egcs-6.2-1.1.2.14.src.rpm
Size    : 3051800             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org/
Summary   : Knihovna GNU libc 2.1 pro zpětnou kompatibilitu s RH 6.2.
Description :
Balíček obsahuje překladač jazyka C a knihovny pro vytváření programů,
které je možné spustit na starších systémech Red Hat Linux (konkrétně
Red Hat Linux 6.2 a jiné glibc 2.1.X systémy).


Balíček: compat-glibc-6.2-2.1.3.2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : compat-glibc         Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2.1.3.2            Build Date: St 26. červenec 2000, 00:14:36 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: compat-glibc-6.2-2.1.3.2.src.rpm
Size    : 6909510             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny GNU libc 2.1 pro zpětnou kompatibilitu s RH 6.2.
Description :
Balíček compat-glibc obsahuje běhovou knihovny GNU libc verze 2.1.3
pro kompilaci programů, které mají být spustitelné na systémech
používajících glibc 2.1.x, jako je Red Hat Linux 6.2.


Balíček: compat-libstdc++-6.2-2.9.0.14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : compat-libstdc++       Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2.9.0.14           Build Date: Út  3. duben 2001, 00:11:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: compat-egcs-6.2-1.1.2.14.src.rpm
Size    : 3468701             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org/
Summary   : Knihovny STandard C++ pro zpětnou kompatibilitu s RH 6.2.
Description :
Balíček obsahuje knihovny jazyka Standard C++, které používá Red Hat
Linux 6.2. Jsou používány programy napsanými v jazyce C++ pro Red Hat
Linux 6.2 a KDE 1.x.


Balíček: compat-libs-6.2-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : compat-libs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 26. únor 2001, 19:02:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: compat-libs-6.2-3.src.rpm
Size    : 3276092             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny pro zpětnou kompatibilitu s Red Hat Linuxem 6.2.
Description :
Balíček obsahuje běhové knihovny pro programy kompilované pro Red Hat
Linux 6.2. Tento balíček budete potřebovat, pokud chcete vyvíjet
programy pro Red Hat Linux 6.2 a jiné systémy založené na glibc 2.1.


Balíček: comsat-0.17-2.2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : comsat            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2.2              Build Date: Út 18. červenec 2000, 23:58:14 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: comsat-0.17-2.2.src.rpm
Size    : 15576              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Klient biff a server comsat pro oznamování příchodu nové pošty.
Description :
Biff klient a comsat server jsou zastaralé metody pro asynchronní
informování uživatele o nově došlé poště. Ačkoli jsou stále podporované,
většina uživatelů používá buď nastavení shellu (proměnná MAIL v sh, resp.
mail v csh) nebo zvláštní aplikaci jako xbiff, xmailbox nebo applet pro
kontrolu pošty v Gnome. Není-li služba comsat v provozu, nebude biff
fungovat, a budete muset používat něco jiného.

Tento balíček si můžete nainstalovat, jestliže chcete být okamžitě
informováni o nově došlé poště. Pravděpodobně byste ale měli zkusit
spíše modernější metody.


Balíček: console-tools-19990829-34.i386.rpm
==========================================================================
Name    : console-tools        Relocations: (not relocateable)
Version   : 19990829             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 34              Build Date: Po 12. březen 2001, 12:32:22 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: console-tools-19990829-34.src.rpm
Size    : 2691407             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://lct.sourceforge.net/
Summary   : Nástroje pro konfiguraci konzole.
Description :
Balíček console-tools obsahuje nástroje pro nastavení vlastností
linuxové systémové konzole včetně klávesnice, obrazovkových
fontů, virtuálních terminálů a souborů s fonty.


Balíček: control-center-devel-1.2.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : control-center-devel     Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Čt  5. duben 2001, 00:46:15 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: control-center-1.2.2-8.src.rpm
Size    : 43379              License: GPL/LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Vývojové prostředí pro Gnome Control Center.
Description :
Balíček control-center-devel obsahuje vývojové prostředí potřebné
pro vytváření `cappletů' používaných programem Gnome Control
Center.

Jestliže se zajímáte o vývoj cappletů pro Gnome control center,
nainstalujte si tento balíček. Pokud Gnome pouze používáte, a žádné
aplikace nevyvíjíte, tento balíček nebudete potřebovat.


Balíček: control-center-1.2.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : control-center        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Čt  5. duben 2001, 00:46:15 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: control-center-1.2.2-8.src.rpm
Size    : 2501364             License: GPL/LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Gnome Control Center.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je atraktivní a snadno
ovladatelné grafické uživatelské prostředí. Balíček control-center
obsahuje programy Control Center pro Gnome, které umožňují nastavit
a nakonfigurovat prostředí vašeho rozhraní Gnome (pracovní plochu
pozadí a témata, šetřič obrazovky, okenní manažer, systémové
zvuky, chování myši, atd.).

Jestliže instalujete Gnome, budete muset nainstalovat control-center.


Balíček: control-panel-3.18-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : control-panel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.18               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Po 26. únor 2001, 19:15:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: control-panel-3.18-4.src.rpm
Size    : 184911              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro spouštění programů správy systému v X Window System.
Description :
Red Hat control-panel je GUI aplikace, která slouží ke spouštění různých
nástrojů pro správu systému pracujících v prostředí X Window System.

Nainstalujte control-panel, jestliže chcete používat centralizované
klikací rozhraní pro spouštění programů pro správu systému pod X.


Balíček: cpio-2.4.2-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cpio             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: Út  8. srpen 2000, 18:16:26 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: cpio-2.4.2-20.src.rpm
Size    : 68153              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Archivační program GNU cpio.
Description :
GNU cpio kopíruje soubory do nebo ze cpio nebo tar archívů. Archívy
jsou soubory, které obsahují sadu jiných souborů včetně informací
o nich, jako jejich jméno, vlastník, časové údaje a přístupová
práva. Archív může být soubor na disku, magnetické pásce, nebo roura.
GNU cpio podporuje následující formáty archívů: binární, starý ASCII,
nový ASCII, crc, HPUX binární, HPUX staré ASCII, starý tar a tar podle
POSIX.1. Program cpio vytváří implicitně archívy v binárním formátu,
kompatibilní se staršími programy cpio. Při načítání souborů z archívu
cpio automaticky rozpoznává, o jaký druh archívu se jedná a umí i číst
archívy vytvořené na strojích s odlišným pořadím bytů ve slově.

Nainstalujte cpio, jestliže potřebujete program pro práci s archivními
soubory.


Balíček: cpp-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cpp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 292350              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : GNU C preprocesor.
Description :
Cpp (nebo cccp) je GNU C preprocesor. Je to makroprocesor, který je
automaticky vyvoláván překladačem jazyka C pro úpravu textu programů
bezprostředně před jejich překladem. Nazývá se makroprocesorem, protože
umožňuje definovat makra, zkratky pro delší konstrukce.

C preprocesor poskytuje čtyři různé funkce:
vkládání hlavičkových souborů (souborů s deklaracemi, které mohou být
vkládány do vašeho programu); expanzi maker (můžete definovat makra,
která bude C preprocesor v programu nahrazovat jejich definicemi),
podmíněný překlad (používající speciální direktivy preprocesoru, které
umožňují zahrnout nebo vypustit části programu podle různých podmínek);
a číslování řádků (pokud nějaký program kombinuje nebo přeorganizovává
zdrojové soubory do pomocného souboru, který je potom překládán, lze
řídit číslování řádků tak, aby byl překladač (a při chybách i uživatel)
informován, odkud pocházejí jednotlivé zdrojové řádky).

Nainstalujte tento balíček, jestliže programujete v jazyce C
a používáte makra.


Balíček: cproto-4.6-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cproto            Relocations: /usr 
Version   : 4.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 20:18:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: cproto-4.6-7.src.rpm
Size    : 86454              License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Generátor prototypů funkcí a deklarací proměnných z jazyka C.
Description :
Program cproto generuje prototypy funkcí deklarace proměnných ze
zdrojového kódu v jazyce C. Cproto může také konvertovat definice
funkcí mezi starým stylem a stylem ANSI C. Při této konverzi dojde
k přepsání původních souborů, takže je nutné, abyste vytvořili záložní
kopie vašich původních souborů, pro případ, že by došlo k nějaké chybě.
Cproto používá lexikální analyzátor vytvořený programem Yacc, takže
nemá problémy se složitými definicemi funkcí jako jiné generátory
prototypů.

Cproto je užitečný pro programátory v jazyce C, proto jej nainstalujte,
pokud budete programovat v tomto jazyce.


Balíček: cracklib-dicts-2.7-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cracklib-dicts        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 12. červenec 2000, 17:22:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: cracklib-2.7-8.src.rpm
Size    : 875815              License: Artistic
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.users.dircon.co.uk/~crypto/
Summary   : Standardní slovníky pro CrackLib.
Description :
Balíček cracklib-dicts obsahuje slovníky pro program CrackLib (slouží
ke kontrole bezpečnosti hesel). CrackLib ke své práci vyžaduje slovník
pro váš systém, který je normálně v /usr/share/dict/words. Cracklib-dicts
obsahuje také programy nezbytné pro vytváření nových slovníků.

Balíček cracklib-dicts musíte nainstalovat, jestliže instalujete
CrackLib.


Balíček: cracklib-2.7-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cracklib           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 12. červenec 2000, 17:22:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: cracklib-2.7-8.src.rpm
Size    : 91786              License: Artistic
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.users.dircon.co.uk/~crypto/
Summary   : Knihovna pro kontrolu hesel.
Description :
CrackLib testuje hesla, zdali vyhovují jistým bezpečnostním požadavkům.
CrackLib lze použít pro odhalení snadno uhodnutelných hesel. CrackLib
provádí následující testy: zkouší generovat slova z uživatelského jména
a položky gecos a výsledek porovnává s heslem; kontroluje, zda nejsou
použity jednoduché vzorky v hesle; dále kontroluje, zda heslo není
obsaženo ve slovníku.

CrackLib je ve skutečnosti knihovna obsahující několik funkcí v jazyce C,
které se používají pro kontrolu hesla, a další funkce. Nejedná se o
náhradu za program passwd; musí být používána ve spojení s existujícím
programem passwd.

Nainstalujte balíček cracklib, jestliže potřebujete program pro kontrolu,
zdali jsou uživatelská hesla alespoň trochu bezpečná. Nainstalujete-li
CrackLib, budete muset také nainstalovat balíček cracklib-dicts.


Balíček: crontabs-1.9-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : crontabs           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:06:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: crontabs-1.9-2.src.rpm
Size    : 17388              License: public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Crontab soubory sloužící pro plánované spouštění různých programů.
Description :
Balíček crontabs obsahuje crontab soubory pro uživatele root. Program
crontab slouží k vytváření, rušení a vypisování souborů řídících cron
démona. Cron démon kontroluje soubory crontab, a podle jejich obsahu
spouští v zadaných časech požadované programy.

Crontabs zajišťuje základní funkce systému, a měl by být nainstalován na
každém počítači.


Balíček: csindex-19980713-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : csindex           Relocations: (not relocateable)
Version   : 19980713             Vendor: (none)
Release   : 5               Build Date: Ne 22. duben 2001, 20:45:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Applications/Publishing    Source RPM: csindex-19980713-5.src.rpm
Size    : 80249              License: Distributable
Summary   : Utility for creating a Czech/Slovak-sorted LaTeX index-files.
Description :
This program creates Czech/Slovak-sorted index-files for LaTeX.
Creates file.ind - a sorted index file. Uses the ISO-8859-2 encoding.

Usage: csindex -z il2 file.idx


Balíček: cstools-0.178-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cstools           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.178               Vendor: (none)
Release   : 2               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:07:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Applications/Text       Source RPM: cstools-0.178-2.src.rpm
Size    : 103469              License: 1997--2000 Jan Pazdziora, adelton@fi.muni.cz.
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.fi.muni.cz/~adelton/perl/
Summary   : Czech laguage tools
Description :
This package includes modules that are usefull when dealing with
Czech (and Slovak) texts in Perl.

Program cstocs:
  This version of popular charset reencoding utility uses the above
  mentioned module to convert text between various charsets.

Module Cz::Cstocs:
  Implements object for various charset encodings, used for the Czech
  language -- either as objects, or as direct conversion functions. One
  of the charsets is tex for things like \v{c}.

Module Cz::Sort:
  Sorts according to Czech sorting conventions, regardless on (usually
  broken) locales. Exports functions czcmp and czsort which can be used
  in similar way as as Perl's internals cmp and sort.


Balíček: ctags-4.0.3-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ctags            Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  4. leden 2001, 20:13:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: ctags-4.0.3-1.src.rpm
Size    : 170844              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://home.HiWAAY.net/~darren
Summary   : Nástroj pro vytváření indexů a křížových referencí pro programy v C.
Description :
Ctags generuje index (nebo tag soubor) objektů jazyka C nalezených v
zdrojových textech programu napsaného v jazyce C a v hlavičkových
souborech. V indexu se pak snadno vyhledávají položky ať už pomocí
textového editoru nebo jiného nástroje. Ctags může též generovat
soubor s křížovými referencemi, který vypisuje informace o různých
nalezených objektech v podobě čitelné pro člověka. Exuberant
Ctags vylepšuje ctags tak, že najde všechny značky jazyka C včetně
definic maker, seznamy hodnot (hodnoty uvnitř enum{...}), definice
metod a funkcí, značky enum/struct/union, externí prototypy funkcí,
jména pro typedef a deklarace proměnných. Exuberant Ctags je schopen
se lépe vyrovnat s kódem obsahujícím podmíněně překládané úseky kódu
uzavřené mezi značky #if preprocesoru. Podporuje také výstup ve stylu
TAG souborů Emacsu a může vytisknout seznam vybraných objektů
nalezených ve zdrojových souborech.

Nainstalujte ctags, pokud ho budete chtít využívat při programování
v jazyce C.


Balíček: cvs-1.11-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cvs             Relocations: /usr 
Version   : 1.11               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 29. leden 2001, 21:09:08 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: cvs-1.11-3.src.rpm
Size    : 2528312             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cvshome.org/
Summary   : Systém pro správu verzí.
Description :
CVS (Concurrent Version System) je systém pro správu verzí souborů, který
může zaznamenávat historii vašich souborů (obvykle, ale ne vždy zdrojových
souborů). CVS neukládá celé staré soubory, ale pouze rozdíly mezi verzemi.
Kromě toho udržuje záznamy, kdo kdy a proč soubor změnil.

CVS je velmi užitečný pro správu verzí a řízení souběžného editování
zdrojových souborů více autory. CVS poskytuje řízení verzí nejen pro
sadu souborů v jednom adresáři, ale pro celou hierarchii adresářů
obsahujících soubory pro řízení verzí. Tyto adresáře a soubory mohou
být zkombinovány pro vytvoření verze (release) softwaru.

Nainstalujte balíček cvs, jestliže potřebujete používat systém pro
řízení verzí souborů.


Balíček: cxhextris-1.0-23.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cxhextris          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 23              Build Date: St 14. únor 2001, 05:34:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: cxhextris-1.0-23.src.rpm
Size    : 44989              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Barevná verze hry xhextris pro X Window System.
Description :
CXHextris je barevná verze populární hry xhextris, Tato hra se podobá
Tetrisu, ale používá šestiúhelníkové tvary místo čtvercových.
CXHextris běží pod X Window Systemem.

Nainstalujte cxhextris, jestliže máte rádi tento typ her. Musíte
mít nainstalován X Window System.


Balíček: cyrus-sasl-devel-1.5.24-17.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cyrus-sasl-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.24              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 17              Build Date: So  3. březen 2001, 04:36:21 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: cyrus-sasl-1.5.24-17.src.rpm
Size    : 714722              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://asg.web.cmu.edu/sasl/sasl-library.html
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj aplikací s knihovnou Cyrus SASL.
Description :
Balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj aplikací, které používají
knihovnu Cyrus SASL.


Balíček: cyrus-sasl-gssapi-1.5.24-17.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cyrus-sasl-gssapi      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.24              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 17              Build Date: So  3. březen 2001, 04:36:21 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: cyrus-sasl-1.5.24-17.src.rpm
Size    : 50878              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://asg.web.cmu.edu/sasl/sasl-library.html
Summary   : Podpora GSSAPI pro Cyrus SASL.
Description :
Balíček obsahuje pluginy, které pro Cyrus SASL vytvářejí podporu GSSAPI
autentizace. GSSAPI je používáno pro autentizaci Kerberosem.


Balíček: cyrus-sasl-1.5.24-17.i386.rpm
==========================================================================
Name    : cyrus-sasl          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.24              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 17              Build Date: So  3. březen 2001, 04:36:21 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: cyrus-sasl-1.5.24-17.src.rpm
Size    : 853910              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://asg.web.cmu.edu/sasl/sasl-library.html
Summary   : Implementace Cyrus SASL (Simple Authentication and Security Layer).
Description :
Balíček cyrus-sasl obsahuje implementaci Cyrus SASL (Simple
Authentication and Security Layer). SASL přidává podporu autentizace
k protokolům založeným na spojení.


Balíček: czech-adaptation-7.1-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : czech-adaptation       Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Ne 13. květen 2001, 17:08:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : System Environment/Base    Source RPM: czech-adaptation-7.1-1.src.rpm
Size    : 1159               License: GPL
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : ftp://ftp.spsselib.hiedu.cz/pub/users/Milan.Kerslager/
Summary   : Czech adaptation package for Red Hat Linux
Description :
This package modifying RedHat 7.1 distribution to deal with czech
language. As this is very environment and language specific we do not
expect that you could have benefit from this package (if you are not
Czech ofcourse).

This package contains global configuration files for X Window system
to force ISO-8859-2 font to class XTerm (/etc/X11/xinit/Xresources),
activate XKB keyboard with Czech layout (/etc/X11/Xkbmap) and
on other places modifying some configuration files of other programs
via triggers. This affect this packages:

initscripts, wget, kdebase, gnome-core, fvwm2, WindowMaker,
enlightenment, lynx, XFree86, xinitrc, samba, squid


Balíček: Czech-HOWTO-dvi-1.30a-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : Czech-HOWTO-dvi       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.30a               Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:10:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Documentation         Source RPM: Czech-HOWTO-1.30a-1.src.rpm
Size    : 273404              License: Distributable
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.penguin.cz/czech-howto/
Summary   : Czech HOWTO (DVI version)
Description :
Document describing Linux localization issues specific to Czech and
Slovak users. DVI version.


Balíček: Czech-HOWTO-html-1.30a-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : Czech-HOWTO-html       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.30a               Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:10:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Documentation         Source RPM: Czech-HOWTO-1.30a-1.src.rpm
Size    : 211479              License: Distributable
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.penguin.cz/czech-howto/
Summary   : Czech HOWTO (HTML version)
Description :
Document describing Linux localization issues specific to Czech and
Slovak users. HTML version.


Balíček: Czech-HOWTO-ps-1.30a-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : Czech-HOWTO-ps        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.30a               Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:10:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Documentation         Source RPM: Czech-HOWTO-1.30a-1.src.rpm
Size    : 517874              License: Distributable
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.penguin.cz/czech-howto/
Summary   : Czech HOWTO (Postscript version)
Description :
Document describing Linux localization issues specific to Czech and
Slovak users. Postscript version.


Balíček: Czech-HOWTO-txt-1.30a-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : Czech-HOWTO-txt       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.30a               Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:10:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Documentation         Source RPM: Czech-HOWTO-1.30a-1.src.rpm
Size    : 182087              License: Distributable
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.penguin.cz/czech-howto/
Summary   : Czech HOWTO (text version)
Description :
Document describing Linux localization issues specific
to Czech and Slovak users. Text version.


Balíček: dbskkd-cdb-1.01-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dbskkd-cdb          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.01               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Čt  1. březen 2001, 00:53:49 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: dbskkd-cdb-1.01-8.src.rpm
Size    : 30360              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.ne.jp/asahi/bdx/info/software/jp-dbskkd.html
Summary   : Slovníkový server pro systém vstupu japonských znaků SKK.
Description :
Balíček obsahuje slovníkový server pro systém vstupu japonských znaků
SKK. Slovníkový server je založený na kódu skkserv (původní SKK server)
verze 3.9.3, ale používá databázový balíček sdb od D. J. Bernsteina
(DJB) pro rychlejší přístup ke slovníku.


Balíček: db1-devel-1.85-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : db1-devel          Relocations: /usr 
Version   : 1.85               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  6. říjen 2000, 21:30:47 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: db1-1.85-5.src.rpm
Size    : 964287              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sleepycat.com
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro Berkeley DB (verze 1).
Description :
Berkeley databáze (Berkeley DB) je programátorský nástroj, který
poskytuje podporu použití databází jak pro tradiční, tak pro
klient/server aplikace. Obsahuje B stromy, hashe a metody pro přístup
k záznamům s pevnou i proměnlivou délkou.

Balíček obsahuje hlavičkové soubory, knihovny a dokumentaci potřebnou
pro vývoj programů, které používají Berkeley DB.


Balíček: db1-1.85-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : db1             Relocations: /usr 
Version   : 1.85               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  6. říjen 2000, 21:30:47 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: db1-1.85-5.src.rpm
Size    : 76574              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sleepycat.com
Summary   : BSD knihovna pro práci s databází v C (verze 1).
Description :
Berkeley databáze (Berkeley DB) je programátorský nástroj, který
poskytuje podporu použití databází jak pro tradiční, tak pro
klient/server aplikace. Balíček musí být nainstalován, pokud
potřebujete kompatibilitu s databázemi vytvořenými s Berkeley DB
verze 1. Tato knihovna bývala součástí balíčku s glibc.


Balíček: db2-devel-2.4.14-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : db2-devel          Relocations: /usr 
Version   : 2.4.14              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  6. říjen 2000, 22:54:56 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: db2-2.4.14-5.src.rpm
Size    : 3325831             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sleepycat.com
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro Berkeley DB (verze 2).
Description :
Berkeley databáze (Berkeley DB) je programátorský nástroj, který
poskytuje podporu použití databází jak pro tradiční, tak pro
klient/server aplikace. Obsahuje B stromy, hashe a metody pro přístup
k záznamům s pevnou i proměnlivou délkou.

Balíček obsahuje hlavičkové soubory, knihovny a dokumentaci potřebnou
pro vývoj programů, které používají Berkeley DB verze 2.


Balíček: db2-2.4.14-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : db2             Relocations: /usr 
Version   : 2.4.14              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  6. říjen 2000, 22:54:56 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: db2-2.4.14-5.src.rpm
Size    : 292695              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sleepycat.com
Summary   : BSD knihovna pro práci s databází v C (verze 2).
Description :
Berkeley databáze (Berkeley DB) je programátorský nástroj, který
poskytuje podporu použití databází jak pro tradiční, tak pro
klient/server aplikace. Balíček musí být nainstalován, pokud
potřebujete kompatibilitu s databázemi vytvořenými s Berkeley DB
verze 2. Tato knihovna byla částí balíčku glibc.


Balíček: db3-devel-3.1.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : db3-devel          Relocations: /usr 
Version   : 3.1.17              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: So  7. duben 2001, 21:16:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: db3-3.1.17-7.src.rpm
Size    : 5607442             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sleepycat.com/
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro Berkeley DB (verze 1).
Description :
Berkeley databáze (Berkeley DB) je programátorský nástroj, který
poskytuje podporu použití databází jak pro tradiční, tak pro
klient/server aplikace. Obsahuje B stromy, hashe a metody pro přístup
k záznamům s pevnou i proměnlivou délkou.

Balíček obsahuje hlavičkové soubory, knihovny a dokumentaci potřebnou
pro vývoj programů, které používají Berkeley DB verze 3.


Balíček: db3-utils-3.1.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : db3-utils          Relocations: /usr 
Version   : 3.1.17              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: So  7. duben 2001, 21:16:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: db3-3.1.17-7.src.rpm
Size    : 1234321             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sleepycat.com/
Summary   : Nástroj pro správu databáze Berkeley DB z příkazové řádky.
Description :
Berkeley databáze (Berkeley DB) je programátorský nástroj, který
poskytuje podporu použití databází jak pro tradiční, tak pro
klient/server aplikace. Berkeley DB zahrnuje B+stromy, rozšířené
lineární hashování, přístup k záznamům s pevnou i proměnlivou délkou,
transakce, zamykání, logování, kešování pomocí sdílené paměti a obnovu
databáze. Berkeley DB podporuje API pro jazyky C, C++, Java a Perl.

Tento balíček obsahuje nástroj pro správu databáze z příkazové řádky.


Balíček: db3-3.1.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : db3             Relocations: /usr 
Version   : 3.1.17              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: So  7. duben 2001, 21:16:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: db3-3.1.17-7.src.rpm
Size    : 1279324             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sleepycat.com/
Summary   : Berkeley DB knihovna pro práci s databází v C (verze 3).
Description :
Berkeley databáze (Berkeley DB v3) je programátorský nástroj, který
poskytuje podporu použití databází jak pro tradiční, tak pro
klient/server aplikace. Berkeley DB zahrnuje B+strom, rozšířené
lineární hashování, přístup k záznamům s pevnou i proměnlivou délkou,
transakce, zamykání, logování, kešování pomocí sdílené paměti a obnovu
databáze. Berkeley DB podporuje API pro jazyky C, C++, Java a Perl.


Balíček: ddskk-el-11.3.20010225-5.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : ddskk-el           Relocations: (not relocateable)
Version   : 11.3.20010225           Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt  1. březen 2001, 01:42:12 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: ddskk-11.3.20010225-5.src.rpm
Size    : 621905              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://openlab.ring.gr.jp/skk/index-j.html
Summary   : Zdrojové kódy SKK v Emacs Lisp.
Description :
Balíček se zdrojovými kódy v emacs-lisp pro SKK.


Balíček: ddskk-11.3.20010225-5.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : ddskk            Relocations: (not relocateable)
Version   : 11.3.20010225           Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt  1. březen 2001, 01:42:12 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: ddskk-11.3.20010225-5.src.rpm
Size    : 1110312             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://openlab.ring.gr.jp/skk/index-j.html
Summary   : Daredevil SKK - jednoduchý konverzní systém Kana to Kanji.
Description :
Daredevil SKK je větev odvozená od SKK (systém pro vstup japonských
znaků - Simple Kana to Kanji conversion program). Oddělil se od hlavní
větve SKK ve verzi 10.56. Skládá se z jednoduchého jádra a mnoha
programů, které přinášejí nejrůznější rozšíření. Našim cílem je
vetší zjednodušení jádra a expanze různých rozšíření.

Tento balíček neobsahuje slovníky a skkserver, prosím nainstalujte
je odděleně.


Balíček: desktop-backgrounds-1.1-4.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : desktop-backgrounds     Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 12. červenec 2000, 13:23:20 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: desktop-backgrounds-1.1-4.src.rpm
Size    : 10474182             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory pozadí pro pracovní plochu.
Description :
Balíček obsahuje pozadí, které si můžete umístit na svůj desktop (plochu).


Balíček: devfsd-2.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : devfsd            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:08:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 41103              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Démon řídící systém souborů devfs.
Description :
Balíček obsahuje démona, který spravuje souborový systém se zařízeními.


Balíček: dev-3.1.0-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dev             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So 24. březen 2001, 05:38:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: MAKEDEV-3.1.0-14.src.rpm
Size    : 254206              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nejpoužívanější položky v adresáři /dev.
Description :
Unix a Unixu podobné systémy (i Linux) používají pro přístup k zařízením
tak zvané speciální soubory. Tyto soubory jsou umísťovány ve stromě /dev
(ačkoliv se nemusejí dávat právě tam). Tento balíček obsahuje nejčastěji
používané speciální soubory ze stromu /dev.

Soubory z tohoto balíčku jsou nezbytné pro správnou funkci systému, proto
musí být tento balíček vždy nainstalován.


Balíček: dev86-0.15.0-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dev86            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.15.0              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St 12. červenec 2000, 13:25:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: dev86-0.15.0-5.src.rpm
Size    : 822227              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Assembler a linker pro reálný režim 80x86.
Description :
Balíček obsahuje assembler a linker pro instrukce reálného režimu
procesorů rodiny kompatibilních s procesory Intel 80x86. Tento balíček
je potřeba, pokud chcete vytvářet programy, které poběží v reálném
režimu těchto procesorů. Mezi ně patří zavaděč jádra LILO a zavaděč,
který je umístěn na začátku binárního souboru jádra Linuxu.

Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete překládat ze zdrojových
souborů programy, které běží v reálném režimu.


Balíček: dhcpcd-1.3.18pl8-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dhcpcd            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.18pl8             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 15. březen 2001, 15:33:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: dhcpcd-1.3.18pl8-10.src.rpm
Size    : 420190              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : DHCP (Dynamic Host Control Protocol) klient.
Description :
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je protokol, který umožňuje,
aby každé zařízení na IP síti získalo informace o svoji vlastní síťové
konfiguraci (IP adresa, maska sítě, broadcast adresa, atd.) z DHCP
serveru. Hlavním účelem DHCP je usnadnit správu rozsáhlých sítí.
Balíček dhcpcd obsahuje klientského démona pro DHCP.

Chcete-li používat ve své síti DHCP, musíte nainstalovat balíček
dhcp na server, a na každý klientský stroj klientský balíček. Můžete
použít klientský balíček dhcpcd, ale doporučujeme raději nainstalovat
balíček pump, který obsahuje rychlejšího a jednoduššího DHCP klienta.


Balíček: dhcp-2.0pl5-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dhcp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0pl5              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Po 19. únor 2001, 17:47:59 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: dhcp-2.0pl5-4.src.rpm
Size    : 229186              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : DHCP (Dynamic Host Control Protocol) server a relay.
Description :
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je protokol, který umožňuje,
aby každé zařízení v IP síti získalo informace o svoji vlastní síťové
konfiguraci (IP adresa, maska sítě, broadcast adresa, atd.) z DHCP
serveru. Hlavním účelem DHCP je usnadnit správu rozsáhlých sítí.
Balíček dhcp obsahuje DHCP server a DHCP proxy program.

Nainstalujte balíček dhcp, pokud chcete mít na svém stroji DHCP server,
nebo pokud tento počítač funguje jako router spojující dvě sítě, které
mají používat jeden DHCP server.
Na klientských strojích musíte nainstalovat balíček pump, který obsahuje
démona sloužícího jako DHCP klient.


Balíček: dialog-0.9a-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dialog            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9a               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Út  9. leden 2001, 15:51:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: dialog-0.9a-4.src.rpm
Size    : 226148              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.clark.net/pub/dickey/dialog/
Summary   : Program pro vytváření dialogových oken v textovém režimu.
Description :
Dialog je program, který umožňuje zobrazovat v textovém režimu dialogová
okna (obsahující dotazy nebo zprávy). Dialog lze volat ze shellových
skriptů. Implementuje následující dialogová okna: ano/ne, menu, vstup,
zpráva, text, informace, zaškrtávací seznam, výběrový seznam, a ukazatel
vývoje (teploměr).

Nainstalujte dialog, pokud chcete vytvářet dialogová okna v textovém režimu.


Balíček: dia-0.86-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dia             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.86               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 23. únor 2001, 22:58:18 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: dia-0.86-4.src.rpm
Size    : 2505990             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/
Summary   : Program pro kreslení diagramů.
Description :
Kreslicí program dia připomíná program Visio z Windows(TM). Může
být používán na kreslení různých typů diagramů, včetně statických
strukturních diagramů UML (diagramů tříd), diagramů pro modelování
vztahů entity relationship, síťových diagramů, vývojových diagramů
a jednoduchých obvodů. Dia může načítat a ukládat diagramy ve svém
vlastním formátu nebo ve formátu .xml, a může provádět export do
PostScriptu(TM).


Balíček: diffstat-1.27-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : diffstat           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.27               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St 12. červenec 2000, 13:41:49 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: diffstat-1.27-5.src.rpm
Size    : 11942              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : ftp://ftp.clark.net:/pub/dickey/diffstat/diffstat.html
Summary   : Program, který poskytuje souhrnné informace o výstupu příkazu diff.
Description :
Příkaz diff porovnává jednotlivé řádky souborů. Program diffstat čte
výstup příkazu diff a zobrazuje histogram přidání, vypuštění a změn
v každém souboru. Obvykle se používá pro získání celkového počtu změn
v rozsáhlých, složitých souborech záplat.

Nainstalujte diffstat, jestliže potřebujete program, který poskytuje
informace o výstupu příkazu diff. Musíte mít nainstalovány diffutils.


Balíček: diffutils-2.7-21.i386.rpm
==========================================================================
Name    : diffutils          Relocations: /usr 
Version   : 2.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 21              Build Date: St 12. červenec 2000, 13:42:47 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: diffutils-2.7-21.src.rpm
Size    : 164342              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnu.org/software/diffutils/diffutils.html
Summary   : Sada GNU programů pro porovnávání souborů.
Description :
Balíček diffutils obsahuje čtyři programy: diff, cmp, diff3 a sdiff.
Program diff porovnává dva soubory řádek po řádku a vypisuje rozdíly.
Příkaz cmp vypisuje posunutí a čísla řádků nebo znaky, v nichž se
soubory liší. Program diff3 vypisuje rozdíly mezi třemi soubory.
Program diff3 může být používán, když dva lidé provedli nezávislé
změny v jednom souboru; diff3 může vytvořit sloučený soubor, který
obsahuje obě sady změn a varování o konfliktech. Příkaz sdiff může
být použit pro interaktivní slučování dvou souborů.

Nainstalujte diffutils, jestliže potřebujete porovnávat textové soubory.


Balíček: dip-3.3.7o-22.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dip             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.7o              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 22              Build Date: Út 19. prosinec 2000, 15:07:05 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: dip-3.3.7o-22.src.rpm
Size    : 80371              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro vytváření komutovaných IP spojení.
Description :
Dip je program pro navazování komutovaného spojeni. Umí vytáčet telefonní
čísla a navázat IP spojení pomocí protokolu SLIP nebo PPP. Program dip lze
používat jak pro přicházející, tak pro odcházející spojení. Lze používat
přihlašování pomocí hesla při přicházejícím spojení. Dip lze použít pro
vytváření PPP a SLIP spojení, ale tato spojení lze vytvářet i bez něj.
Program netcfg používá dip pro vytvoření SLIP spojení.

Nainstalujte dip, jestliže potřebujete program, který bude zpracovávat
komutovaná IP spojení.


Balíček: Distutils-1.0.1-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : Distutils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 18:52:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: Distutils-1.0.1-3.src.rpm
Size    : 1102191             License: Python
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.python.org/sigs/distutils-sig/
Summary   : Distribuční utility pro Python.
Description :
Balíček obsahuje kolekci modulů, která slouží k distribuování a
instalaci modulů pro Python, rozšíření i aplikací. Kolekce je standardní
součástí Pythonu verze 1.6 a 2.0. Pro verzi 1.5 byla k dispozici
odděleně.


Balíček: dmalloc-4.8.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dmalloc           Relocations: /usr 
Version   : 4.8.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 12. prosinec 2000, 00:18:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: dmalloc-4.8.1-3.src.rpm
Size    : 1020379             License: public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://dmalloc.com/
Summary   : Rutina na ladění alokace paměti.
Description :
Knihovna pro ladění alokace paměti (dmalloc) byla navržena jako náhrada
za volání malloc, realloc, calloc, free a další rutiny pro správu
paměti. Dmalloc poskytuje silný nástroj s mnoha možnostmi, který je
konfigurovatelný za běhu včetně podpory sledování memory-leaků,
zápisu za vyhrazenou oblast, jména souborů a čísla řádků v reportech
všeobecné logování a statistiky. Knihovna dmalloc podporuje i ladění
programů, které používají thready.


Balíček: docbook-dtd30-sgml-1.0-10.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-dtd30-sgml      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: St 24. leden 2001, 15:42:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-dtd30-sgml-1.0-10.src.rpm
Size    : 220351              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.oasis-open.org/docbook/
Summary   : SGML DTD (Document Type Definition) pro DocBook 3.0.
Description :
DocBook je DTD (Document Type Definition) formát pro značkovací jazyk
SGML. DTD definují, jak mají být interpretovány SGML značky v SGML
dokumentu. DocBook je formát vhodný pro technickou dokumentaci, ale
může být používán i pro jiné typy dokumentů. Balíček obsahuje DocBook
verze 3.0.


Balíček: docbook-dtd31-sgml-1.0-10.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-dtd31-sgml      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: St 24. leden 2001, 15:43:12 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-dtd31-sgml-1.0-10.src.rpm
Size    : 303150              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.oasis-open.org/docbook/
Summary   : SGML DTD (Document Type Definition) pro DocBook 3.1.
Description :
DocBook je DTD (Document Type Definition) formát pro značkovací jazyk
SGML. DTD definují, jak mají být interpretovány SGML značky v SGML
dokumentu. DocBook je formát vhodný pro technickou dokumentaci, ale
může být používán i pro jiné typy dokumentů. Balíček obsahuje DocBook
verze 3.1.


Balíček: docbook-dtd40-sgml-1.0-11.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-dtd40-sgml      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Po  2. duben 2001, 18:51:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-dtd40-sgml-1.0-11.src.rpm
Size    : 313173              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.oasis-open.org/docbook/
Summary   : SGML DTD (Document Type Definition) pro DocBook 4.0.
Description :
DocBook je DTD (Document Type Definition) formát pro značkovací jazyk
SGML. DTD definují, jak mají být interpretovány SGML značky v SGML
dokumentu. DocBook je formát vhodný pro technickou dokumentaci, ale
může být používán i pro jiné typy dokumentů. Balíček obsahuje DocBook
verze 4.0.


Balíček: docbook-dtd41-sgml-1.0-10.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-dtd41-sgml      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: St 24. leden 2001, 15:43:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-dtd41-sgml-1.0-10.src.rpm
Size    : 311244              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.oasis-open.org/docbook/
Summary   : SGML DTD (Document Type Definition) pro DocBook 4.1.
Description :
DocBook je DTD (Document Type Definition) formát pro značkovací jazyk
SGML. DTD definují, jak mají být interpretovány SGML značky v SGML
dokumentu. DocBook je formát vhodný pro technickou dokumentaci, ale
může být používán i pro jiné typy dokumentů. Balíček obsahuje DocBook
verze 4.1.


Balíček: docbook-dtd41-xml-1.0-7.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-dtd41-xml      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St 24. leden 2001, 15:44:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-dtd41-xml-1.0-7.src.rpm
Size    : 313012              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.oasis-open.org/docbook/
Summary   : XML DTD (Document Type Definition) pro DocBook 4.1.
Description :
DocBook DTD (Document Type Definition) popisuje syntaxi textů s
technickou dokumentací (články, knihy a manuálové stránky). Tato
syntaxe je v souladu s XML. Balíček obsahuje XML DocBook verze 4.1.


Balíček: docbook-style-dsssl-1.59-10.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-style-dsssl     Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.59               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Ne 25. březen 2001, 15:30:53 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-style-dsssl-1.59-10.src.rpm
Size    : 2265619             License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.nwalsh.com/docbook/dsssl/
Summary   : Modulární stylesheety pro DocBook od Normana Walshe.
Description :
Balíček obsahuje DSSSL stylesheety pro konverzi jakéhokoliv DocBook
dokumentu na jiný tisknutelný formát (např. RTF, PostScript nebo HTML).
Tyto styly jsou velmi dobře přizpůsobitelné aktuálním potřebám.


Balíček: docbook-utils-pdf-0.6-13.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-utils-pdf      Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: So 24. březen 2001, 23:49:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-utils-0.6-13.src.rpm
Size    : 48                License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Skript pro konverzi DocBook dokumentů do formátu PDF.
Description :
Balíček obsahuje skript pro konverzi DocBook dokumentů do formátu PDF.


Balíček: docbook-utils-0.6-13.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : docbook-utils        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: So 24. březen 2001, 23:49:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: docbook-utils-0.6-13.src.rpm
Size    : 161104              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Shellové skripty pro správu DocBook dokumentů.
Description :
Balíček obsahuje skripty pro snadnou konverzi souborů DocBook
do jiných formátů (např. HTML, RTF nebo PostScript) a pro porovnávání
SGML souborů.


Balíček: dosfstools-2.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dosfstools          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 12. červenec 2000, 13:45:33 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: dosfstools-2.2-8.src.rpm
Size    : 130775              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro vytváření a kontrolu DOSových disků s FAT v Linuxu.
Description :
Balíček dosfstools obsahuje programy mkdosfs a dosfsck pro vytváření,
kontrolu a opravy DOSových FAT systémů souborů na pevných
discích a disketách.


Balíček: dos2unix-3.1-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dos2unix           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 10. leden 2001, 15:54:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: dos2unix-3.1-6.src.rpm
Size    : 19099              License: Freely distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konverzi textových souborů mezi DOSem a UNIXem.
Description :
Nástroj na převod textů z prostředí DOS nebo MAC do prostředí Unixu.
Konvertuje znaky CR/LF na LF.


Balíček: doxygen-1.2.6-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : doxygen           Relocations: /usr 
Version   : 1.2.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 14. březen 2001, 22:04:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: doxygen-1.2.6-1.src.rpm
Size    : 4813632             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html
Summary   : Dokumentační systém pro C a C++.
Description :
Doxygen je dokumentační systém pro C a C++. Doxygen může generovat
online prohlížeč tříd (v HTML) a referenční manuál (v LaTeXu)
ze sady dokumentovaných zdrojových souborů. Dokumentace je získána
přímo ze zdrojových kódů. Doxygen může být nastaven tak, aby
získal strukturu kódu i z nedokumentovaných zdrojových souborů.


Balíček: dump-static-0.4b21-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dump-static         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4b21              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. únor 2001, 18:39:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: dump-0.4b21-3.src.rpm
Size    : 1105961             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Staticky linkované verze programů dump a restore.
Description :
Balíček dump obsahuje programy dump a restore. Dump kontroluje soubory
na disku, rozhoduje, které mají být ozálohovány, a kopíruje tyto soubory
na zadaný disk, pásku nebo jiné paměťové médium. Příkaz restore provádí
opačnou funkci. Umožňuje obnovit plnou zálohu systému souborů. Soubory
z následujících inkrementálních záloh je pak třeba obnovit příkazem
restore přes data z plné zálohy. Jednotlivé soubory a adresářové
podstromy mohou být také obnoveny z plné nebo částečné zálohy.

Tento balíček obsahuje staticky linkované verze nástrojů dump a restore.


Balíček: dump-0.4b21-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : dump             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4b21              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. únor 2001, 18:39:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: dump-0.4b21-3.src.rpm
Size    : 177553              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro zálohování a obnovování souborových systémů.
Description :
Balíček dump obsahuje programy dump a restore. Dump kontroluje soubory
na disku, rozhoduje, které mají být ozálohovány, a kopíruje tyto soubory
na zadaný disk, pásku nebo jiné paměťové médium. Příkaz restore provádí
opačnou funkci. Umožňuje obnovit plnou zálohu systému souborů. Soubory
z následujících inkrementálních záloh je pak třeba obnovit příkazem
restore přes data z plné zálohy. Jednotlivé soubory a adresářové
podstromy mohou být také obnoveny z plné nebo částečné zálohy.

Nainstalujte balíček dump, pokud potřebujete systém pro zálohování a
obnovování souborů ze záloh.


Balíček: ed-0.2-19.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ed              Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 19              Build Date: Po  4. prosinec 2000, 15:56:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: ed-0.2-19.src.rpm
Size    : 99563              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Řádkový GNU editor ed.
Description :
Ed je řádkově orientovaný textový editor, používaný pro vytváření,
zobrazování a úpravy textových souborů (jak interaktivní tak dávkové).
Pro většinu účelů byl ed nahrazen celoobrazovkovými editory (např.
Emacs a vi).

Ed byl původní unixový editor, a některé programy jej mohou stále
používat. Velmi pravděpodobně jej nebudete muset nainstalovat a nebudete
jej ani používat.


Balíček: ee-0.3.12-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ee              Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 12. březen 2001, 22:01:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: ee-0.3.12-3.src.rpm
Size    : 638769              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Electric Eyes - prohlížeč obrázků.
Description :
Balíček ee obsahuje prohlížeč obrázků Electric Eyes pro prostředí
Gnome. Electric Eyes umožňuje kromě prohlížení i různé manipulace
s obrázky. Umí pracovat s většinou typů grafických souborů.

Nainstalujte balíček ee, jestliže potřebujete prohlížeč obrázků.


Balíček: efax-0.9-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : efax             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 30. srpen 2000, 21:41:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: efax-0.9-8.src.rpm
Size    : 208698              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://casas.ee.ubc.ca/efax/
Summary   : Program pro faxování používající faxmodem třídy 1, 2 nebo 2.0.
Description :
Efax je malý program v ANSI C/POSIX, který odesílá a přijímá faxy
pomocí libovolného faxmodemu třídy 1, 2 nebo 2.0.


Balíček: eject-2.0.2-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : eject            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út  3. duben 2001, 18:45:31 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: eject-2.0.2-7.src.rpm
Size    : 46906              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.pobox.com/~tranter
Summary   : Program pro vysunování výměnných médií pomocí softwarového ovládání.
Description :
Program eject slouží k vysouvání výměnných disků (typicky CD-ROMů,
disket, disků Iomega Jaz nebo Zip). Program eject může také řídit
některé vícediskové CD mechaniky a dokonce vlastnost automatického
vysouvání u některých zařízení.

Nainstalujte balíček eject, pokud chcete pomocí programu vysouvat
vyměnitelné disky.


Balíček: ElectricFence-2.2.2-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ElectricFence        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt 16. listopad 2000, 17:54:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: ElectricFence-2.2.2-7.src.rpm
Size    : 58855              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro odhalování chyb při alokaci dynamické paměti.
Description :
ElectricFence je nástroj pro odhalování chyb při alokování dynamické
paměti (malloc()). Je užitečným nástrojem při programování a ladění
programů v jazyce C. Vyžívá technické prostředky virtuální paměti
pro odhalování překročení hranic alokovaných bloků dynamické paměti
a odhalování přístupů k paměti, která již byla uvolněna pomocí free().
ElectricFence v tomto případě zastaví program na první instrukci, při
které dojde k takovémuto chybnému přístupu do paměti, a uživatel může
pomocí libovolného debuggeru zobrazit příslušný příkaz. Pro použití
knihovny není potřeba měnit zdrojový program.

Nainstalujte ElectricFence, jestliže potřebujete prostředek pro hledání
chyb při používání dynamické paměti.


Balíček: elm-2.5.3-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : elm             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: So 20. leden 2001, 02:02:34 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: elm-2.5.3-11.src.rpm
Size    : 604546              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.myxa.com/elm.html
Summary   : Uživatelský poštovní program Elm.
Description :
Elm je populární e-mailový program pro textový režim. Elm obsahuje všechny
standardní vlastnosti pro zpracovávání elektronické pošty, včetně podpory
MIME pomocí balíku metamail.

Elm není dále vyvíjen, ale někteří uživatelé si jej oblíbili. Nainstalujte
tento balíček, pokud chcete tento poštovní program používat. Pro podporu
MIME si musíte nainstalovat balíček metamail.


Balíček: emacs-cs-utils-4.3-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : emacs-cs-utils        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.3                Vendor: (none)
Release   : 3               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:10:55 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Applications/Editors     Source RPM: emacs-cs-utils-4.3-3.src.rpm
Size    : 184599              License: GPL
Summary   : Emacs Czech Utils
Description :
Emacs Czech Utils is a package to make czech user's living with GNU Emacs
easier. It provides czech calendar, ISO-8859-2 compatible printing to
PostScript, tildify (Elisp equivalent of vlnka) etc.


Balíček: emacs-el-20.7-34.i386.rpm
==========================================================================
Name    : emacs-el           Relocations: (not relocateable)
Version   : 20.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 34              Build Date: Pá 16. březen 2001, 19:18:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: emacs-20.7-34.src.rpm
Size    : 22907560             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zdrojové texty elisp programů dodávaných s editorem Emacs.
Description :
Balíček emacs-el obsahuje emacs-lisp zdrojové texty mnoha elisp
programů zahrnutých do hlavního balíčku textového editoru Emacs.
Balíček emacs-el není potřeba, pokud nechcete tyto programy upravovat
nebo zkoušet některé příklady v jazyce elisp.


Balíček: emacs-leim-20.7-34.i386.rpm
==========================================================================
Name    : emacs-leim          Relocations: (not relocateable)
Version   : 20.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 34              Build Date: Pá 16. březen 2001, 19:18:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: emacs-20.7-34.src.rpm
Size    : 4383466             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Emacs-lispový kód pro vstupní metody pro internacionalizaci.
Description :
Balíček emacs-leim obsahuje programy v Emacs Lispu pro vstupní metody
pro skripty pracující s národními znaky. V zásadě programy v Lispu
obsažené v tomto balíčku popisují posloupnosti kláves (nebo klávesových
kódů), které jsou interpretovány jako jednotlivé znaky v národních
znakových sadách. Balíček obsahuje i vstupní metody pro některé
znakové sady.


Balíček: emacs-nox-20.7-34.i386.rpm
==========================================================================
Name    : emacs-nox          Relocations: (not relocateable)
Version   : 20.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 34              Build Date: Pá 16. březen 2001, 19:18:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: emacs-20.7-34.src.rpm
Size    : 3306580             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textový editor Emacs bez podpory pro pro prostředí X Window System.
Description :
Emacs-nox je textový editor Emacs bez podpory pro X Window System.

Tento balíček musíte nainstalovat pouze pokud budete používat Emacs
výhradně bez X Window Systemu (emacs-X11 obsahuje Emacs pro X pro
textový režim, zatímco emacs-nox pouze pro textový režim). S emacs-nox
je nutné nainstalovat také balíček emacs.


Balíček: emacs-X11-20.7-34.i386.rpm
==========================================================================
Name    : emacs-X11          Relocations: (not relocateable)
Version   : 20.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 34              Build Date: Pá 16. březen 2001, 19:18:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: emacs-20.7-34.src.rpm
Size    : 6949311             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Verze textového editoru Emacs pro X Window System.
Description :
Emacs-X11 obsahuje textový editor Emacs pro použití v X Window System
(poskytuje podporu pro myš a jiné prvky GUI). Emacs-X11 lze používat
i mimo X, ale zabírá více paměti než Emacs z balíčku emacs-nox, který
je určený pouze pro použití v textovém režimu.

Nainstalujte balíček emacs-X11, jestliže budete používat Emacs s X Window
Systemem. Součástí je i Emacs pro textový režim. S emacs-X11 je nutné
nainstalovat také balíček emacs.


Balíček: emacs-20.7-34.i386.rpm
==========================================================================
Name    : emacs            Relocations: (not relocateable)
Version   : 20.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 34              Build Date: Pá 16. březen 2001, 19:18:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: emacs-20.7-34.src.rpm
Size    : 21711391             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny potřebné pro běh textového editoru GNU Emacs.
Description :
Emacs je výkonný, upravitelný, sebedokumentující, bezstavový
obrazovkový textový editor. Má zvláštní režimy editace pro programy,
obsahuje vestavěný skriptovací jazyk (elisp) a podporu pro práci
s poštou, diskusními skupinami a další - bez opuštění editoru.

Tento balíček obsahuje knihovny nutné ke spuštění editoru Emacs.
Chcete-li používat Emacs, musíte nainstalovat tento balíček. Dále
musíte nainstalovat vlastní program Emacs (emacs-nox nebo emacs-X11).
Balíček emacs-nox si nainstalujte v případě, že nebudete používat
Emacs v prostředí X Window System. Budete-li chtít používat verzi
Emacs pro X Window System, nainstalujte si balíček emacs-X11.


Balíček: enlightenment-0.16.4-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : enlightenment        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.16.4              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Pá 23. březen 2001, 18:56:12 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: enlightenment-0.16.4-7.src.rpm
Size    : 15663899             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.enlightenment.org
Summary   : Okenní manažer Enlightenment pro X Window System.
Description :
Enlightenment je široce konfigurovatelný okenní manažer pro prostředí
X Window System.


Balíček: enscript-1.6.1-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : enscript           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.6.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Út 27. únor 2001, 19:32:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: enscript-1.6.1-12.src.rpm
Size    : 1508243             License: GNU
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.ngs.fi/mtr/genscript/index.html
Summary   : Konvertor z ASCII do PostScriptu.
Description :
GNU enscript je volná náhrada ze program Enscript od Adobe. Konvertuje
ASCII soubory do PostScriptu(TM) a vygenerovaný postscriptový výstup
odesílá na zadanou tiskárnu nebo jej ukládá do souboru.
Enscript může být rozšířen pro odlišná výstupní média a obsahuje množství
voleb pro specifikování parametrů výstupu.


Balíček: esound-devel-0.2.22-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : esound-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.22              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 30. listopad 2000, 20:51:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: esound-0.2.22-1.src.rpm
Size    : 50882              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.tux.org/~ricdude/EsounD.html
Summary   : Soubory pro vývoj EsounD aplikací.
Description :
Vývojový balíček pro tvorbu aplikací používajících Audio File. Obsahuje
knihovny, hlavičkové soubory a další nástroje pro jejich vývoj.


Balíček: esound-0.2.22-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : esound            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.22              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 30. listopad 2000, 20:51:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: esound-0.2.22-1.src.rpm
Size    : 401277              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.tux.org/~ricdude/EsounD.html
Summary   : Umožňuje přehrávat několik zvukových proudů na jediném audio zařízení.
Description :
EsounD (Enlightened Sound Daemon), je serverový proces, který směšuje
několik zvukových proudů pro přehrávání na jediném audio zařízení.
Pokud například posloucháte hudbu z CD, a přijde zvuková signalizace
z ICQ, nebudou se tyto dvě aplikace přetahovat o zvukovou kartu.

Nainstalujte esound, jestliže chcete, aby zvukové aplikace sdílely
vaše audio zařízení. Také musíte nainstalovat balíček audiofile.


Balíček: etcskel-czech-root-7.1-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : etcskel-czech-root      Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Ne 13. květen 2001, 16:33:29 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : System Environment/Base    Source RPM: etcskel-czech-7.1-1.src.rpm
Size    : 16459              License: public domain
Packager  : Milan Kerslager 
Summary   : Czech specific skeleton dot files for user root
Description :
The rootfiles-czech package contains czech specific configuration files
that are placed in the root user's account. These files are basically
the same as the files found in the etcskel-czech package, which are
placed in regular users' home directories.


Balíček: etcskel-czech-7.1-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : etcskel-czech        Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Ne 13. květen 2001, 16:33:29 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : System Environment/Base    Source RPM: etcskel-czech-7.1-1.src.rpm
Size    : 16459              License: public domain
Packager  : Milan Kerslager 
Summary   : Czech specific skeleton user dot files
Description :
Czech-specific /etc/skel files. Supplement to original etcskel package,
which is part of the Base Red Hat system. It contains the files that go
in /etc/skel, which are in turn placed in every new user's home
directory when new accounts are created. It is necessary to copy these
file to existing users by hand.


Balíček: etcskel-latin2-root-7.1-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : etcskel-latin2-root     Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Ne 13. květen 2001, 16:24:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : System Environment/Base    Source RPM: etcskel-latin2-7.1-1.src.rpm
Size    : 12616              License: Public Domain
Packager  : Milan Kerslager 
Summary   : The latin2 specific skeleton dot files for user root
Description :
The etcskel-latin2-root package contains latin2 specific configuration
files that are placed in the root user's account. These files are
basically the same as the files found in the etcskel-latin2 package.


Balíček: etcskel-latin2-7.1-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : etcskel-latin2        Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Ne 13. květen 2001, 16:24:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : System Environment/Base    Source RPM: etcskel-latin2-7.1-1.src.rpm
Size    : 12616              License: Public Domain
Packager  : Milan Kerslager 
Summary   : The latin2 specific skeleton user dot files
Description :
Latin2-specific /etc/skel files. Supplement to original etcskel package,
which is part of the Base Red Hat system. It contains the files that go
in /etc/skel, which are in turn placed in every new user's home
directory when new accounts are created. It is necessary to copy these
file to existing users by hand.


Balíček: exmh-2.2-9.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : exmh             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 23:35:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: exmh-2.2-9.src.rpm
Size    : 2404282             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.beedub.com/exmh/
Summary   : Systém pro práci s poštou exmh.
Description :
Balíček exmh obsahuje rozhraní pro X11 k poštovnímu programu MH/nmh, což
je výkonný systém pro práci s elektronickou poštou. Exmh podporuje téměř
všechny (ale ne zcela všechny) vlastnosti programu MH: prohlížení zpráv
ve složce, čtení/mazání/doplňování zpráv, třídění přicházející pošty do
různých složek před čtením. Exmh zvýrazňuje složky, které obsahují novou
poštu a ukazuje, který zprávy dosud nebyly přečteny (aby uživatel
nezapomněl přečíst nepřečtenou roztříděnou poštu).

Jestliže chcete používat poštovní program MH/nmh, měli byste nainstalovat
balíček exmh, protože poštovní systém MH/nmh je v X uživatelsky mnohem
přívětivější. Exmh je také vhodné, pokud preferujete grafické uživatelské
rozhraní pro poštovní program. S balíčkem exmh je nutné nainstalovat
balíček nmh.


Balíček: expat-devel-1.95.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : expat-devel         Relocations: /usr 
Version   : 1.95.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 24. říjen 2000, 13:35:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: expat-1.95.1-1.src.rpm
Size    : 252763              License: MIT/X Consortium
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceforge.net/projects/expat
Summary   : Knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj XML aplikací s Expatem.
Description :
Balíček libxml-devel obsahuje knihovny, hlavičkové soubory a dokumentaci
pro vývoj XML aplikací používajících Expat.


Balíček: expat-1.95.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : expat            Relocations: /usr 
Version   : 1.95.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 24. říjen 2000, 13:35:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: expat-1.95.1-1.src.rpm
Size    : 136992              License: MIT/X Consortium
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceforge.net/projects/expat
Summary   : Knihovna pro parsování XML.
Description :
Expat je knihovna pro jazyk C určená pro parsování XML dokumentů. Expat
je proudově orientovaný parser, handlery jsou registrovány parserem před
začátkem parsování. Tyto handlery jsou pak volány, když parser nalezne
asociovanou strukturu v dokumentu, který parsuje. Startovací značka
je příklad typu struktury, pro které mohou být handlery vytvořeny.


Balíček: expect-5.31-53.i386.rpm
==========================================================================
Name    : expect            Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.31               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 53              Build Date: Pá 23. březen 2001, 20:12:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: tcltk-8.3.1-53.src.rpm
Size    : 761589              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Tcl rozšíření pro zjednodušení interakce programů se skripty.
Description :
Expect je tcl rozšíření pro automatizaci interaktivních aplikací, jako
telnet, ftp, passwd, fsck, rlogin, tip, atd.. Je užitečný též pro jejich
testování. Umožňuje snadno řídit skriptem jiné (zejména interaktivní)
programy.

Nainstalujte balíček expect, jestliže chcete vyvíjet skripty, které
mají ovládat interaktivní aplikace. Musíte také nainstalovat balíček tcl.


Balíček: extace-1.4.4-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : extace            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 30. leden 2001, 23:31:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: extace-1.4.4-2.src.rpm
Size    : 305598              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://extace.sourceforge.net/
Summary   : Zobrazovač zvuků pro Gnome.
Description :
eXtace je zásuvný modul pro vizualizaci zvuku pro prostředí Gnome.
Využívá služeb EsounD (Enlightened Sound Daemon) a zobrazuje zvuková
data jako trojrozměrné obrazy s texturou, trojrozměrné bodové
obrazy, 16-128 kanálový grafický ekvalizér, nebo barevný osciloskop.


Balíček: ext2ed-0.1-23.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ext2ed            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 23              Build Date: St 12. červenec 2000, 16:33:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: ext2ed-0.1-23.src.rpm
Size    : 301487              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Editor pro souborový systém ext2.
Description :
Program ext2ed poskytuje textové a okenní rozhraní pro prohlížení a úpravy
systému souborů typu ext2. Program ext2ed by měl být snazší na používání
než debugfs, ale debugfs je výkonnější. Pamatujte, že program ext2ed může
používat pouze osoba, která je velmi zkušená v úpravách systému souborů.

Nainstalujte ext2ed, jestliže chcete prohlížet a editovat systém souborů
ext2, a víte co děláte.


Balíček: e2fsprogs-devel-1.19-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : e2fsprogs-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.19               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So  7. duben 2001, 16:30:11 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: e2fsprogs-1.19-4.src.rpm
Size    : 294560              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Statické knihovny a hlavičkové soubory pro systém souborů ext2.
Description :
Balíček e2fsprogs-devel obsahuje knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro
vývoj programů pracujících se systémem souborů ext2 (second extended fs).

Nainstalujte e2fsprogs-devel, jestliže chcete vyvíjet programy pro
práci se systémem souborů ext2. S balíčkem e2fsprogs-devel musíte
nainstalovat také balíček e2fsprogs.


Balíček: e2fsprogs-1.19-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : e2fsprogs          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.19               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So  7. duben 2001, 16:30:11 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: e2fsprogs-1.19-4.src.rpm
Size    : 1813468             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro správu souborových systémů typu ext2.
Description :
Balíček e2fsprogs obsahuje několik programů pro vytváření, kontrolu
úpravy a opravy nekonzistencí v systémech souborů typu ext2 (second
extended filesystem). Balíček obsahuje program e2fsck (na opravy
nekonzistencí systémů souborů, které nebyly odpojeny při vypnutí
systému), mke2fs (pro vytvoření prázdného systému souborů typu ext2
v diskovém oddílu), debugfs (pro kontrolu interní struktury systému
souborů, manuální opravu poškozeného systému souborů a pro vytváření
testovacích případů pro e2fsck), tune2fs (pro úpravu parametrů systému
souborů) a většinu dalších programů pro práci se systémy souborů typu
ext2fs.

Nainstalujte balíček e2fsprogs, jestliže potřebujete programy pro
zvýšení výkonnosti a práci se systémem souborů ext2.


Balíček: fbset-2.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fbset            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Pá 23. únor 2001, 17:21:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: fbset-2.1-7.src.rpm
Size    : 56807              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro nastavování parametrů videorežimů karet s frame bufferem.
Description :
Fbset je program pro nastavování rozlišení videokaret s frame bufferem.
Umožňuje měnit vlastnosti videorežimu těchto videokaret, a obvykle se
používá pro změnu aktuálního videorežimu.

Nainstalujte balíček fbset, pokud potřebujete měnit rozlišení videokaret
s frame bufferem.


Balíček: fetchmailconf-5.7.4-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fetchmailconf        Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.7.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt  5. duben 2001, 00:27:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: fetchmail-5.7.4-4.src.rpm
Size    : 74885              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.tuxedo.org/~esr/fetchmail/
Summary   : Grafický program pro konfiguraci programu fetchmail.
Description :
Fetchmailconf je grafická aplikace nad Tcl/Tk pro konfiguraci programu
fetchmail pro výběr pošty. Fetchmailconf edituje váš soubor .fetchmailrc.
Početné volby programu fetchmail mohou být pro nové uživatele matoucí,
a fetchmailconf by měl při jeho konfiguraci pomoci.

Nainstalujte balíček fetchmailconf, jestliže potřebujete pomoc při
konfiguraci programu fetchmail. Pro použití fetchmailconf musíte mít
nainstalovány balíčky python a tk.


Balíček: fetchmail-5.7.4-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fetchmail          Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.7.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt  5. duben 2001, 00:27:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: fetchmail-5.7.4-4.src.rpm
Size    : 990309              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.tuxedo.org/~esr/fetchmail/
Summary   : Program pro výběr pošty ze vzdálených serverů a její další rozesílání.
Description :
Fetchmail je program pro výběr pošty ze vzdálených serverů a její další
rozesílání. Podporuje všechny v současnosti v Internetu používané
protokoly pro vzdálený výběr pošty (POP2, POP3, RPOP, APOP, KPOP, všechny
verze IMAP i ESMTP ETRN), a může pracovat přes komutované TCP/IP linky,
jako jsou SLIP nebo PPP spojení. Vybranou poštu rozesílá dále pomocí
protokolu SMTP, takže může být čtena vaším oblíbeným poštovním klientem.

Nainstalujte fetchmail, jestliže potřebujete vybírat poštu přes spojení
SLIP nebo PPP.


Balíček: filesystem-2.0.7-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : filesystem          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 21. červenec 2000, 17:26:37 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: filesystem-2.0.7-1.src.rpm
Size    : 368688              License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Základní struktura adresářů pro Linux.
Description :
Balíček filesystem je jeden ze základních balíčků, které se instalují
na Red Hat Linux. Balíček obsahuje základní strukturu adresářů pro
operační systém Linux, včetně jejich správných přístupových práv.


Balíček: fileutils-4.0.36-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fileutils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.36              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 14. březen 2001, 17:42:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: fileutils-4.0.36-4.src.rpm
Size    : 1704450             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU verze obvyklých programů pro práci se soubory.
Description :
Balíček fileutils obsahuje množství GNU verzí obvyklých a populárních
programů pro práci se soubory. Balíček obsahuje následující nástroje:
chgrp (změna skupiny vlastníků souboru), chown (změna vlastníka souboru)
chmod (změny přístupových práv souboru), cp (kopírování souborů), dd
(kopírování a konvertování souborů), df (vypisuje využití souborových
systémů), dir (vypisuje stručný výpis adresáře), dircolors (program pro
nastavení barev pro příkaz ls), du (vypisuje využití disku), install
(kopíruje soubory a nastavuje jejich práva), ln (vytváří odkazy na
soubory), ls (vypisuje obsah adresáře), mkdir (vytváří adresáře), mkfifo
(vytváří FIFO neboli pojmenované roury), mknod (vytváří speciální soubory),
mv (přejmenovává soubory), rm (ruší/maže soubory), rmdir (ruší prázdné
adresáře), sync (iniciuje zápis obsahu vyrovnávacích pamětí na disk),
touch (mění časové údaje souborů) a vdir (vypisuje dlouhý výpis adresáře).

Balíček fileutils musíte nainstalovat, protože obsahuje mnoho
programů pro práci se soubory, které budete často používat.


Balíček: file-3.33-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : file             Relocations: /usr 
Version   : 3.33               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Ne 26. listopad 2000, 23:25:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: file-3.33-1.src.rpm
Size    : 294349              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro zjišťování typu souborů.
Description :
Příkaz file se používá pro identifikaci zadaného souboru podle
jeho obsahu. Je schopen identifikovat množství různých typů
souborů, včetně ELF programů, systémových knihoven, RPM balíčků
a různých grafických formátů.


Balíček: findutils-4.1.6-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : findutils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.1.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  9. únor 2001, 05:29:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: findutils-4.1.6-2.src.rpm
Size    : 131420              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU verze prohledávacích programů find a xargs.
Description :
Balíček findutils obsahuje programy pro hledání souborů na vašem
počítači. Program find umí prohledávat celou hierarchii adresářů
a hledat soubory vyhovující jistým kritériím (např. jejichž jméno
odpovídá určitému vzoru). Program xargs spouští zadaný program
s parametry, které načítá ze standardního vstupu (zpravidla je to
seznam jmen souborů generovaný programem find).

Tento balíček byste měli nainstalovat, protože obsahuje často
používané programy pro vyhledávání souborů.


Balíček: finger-server-0.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : finger-server        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:17:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: finger-0.17-7.src.rpm
Size    : 10214              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Finger démon (serverová část).
Description :
Finger je program, který umožňuje zjišťovat informace o uživatelích
(přihlašovací jméno, domovský adresář, jméno, doba přihlášení, atd.)
na vzdálených strojích. Tento balíček obsahuje standardního finger
klienta.

Tento balíček obsahuje standardní finger server.


Balíček: finger-0.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : finger            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:17:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: finger-0.17-7.src.rpm
Size    : 19851              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Finger klient.
Description :
Finger je program, který umožňuje zjišťovat informace o uživatelích
(přihlašovací jméno, domovský adresář, jméno, doba přihlášení, atd.)
na vzdálených strojích. Tento balíček obsahuje standardního finger
klienta.

Nainstalujte balíček finger, jestliže chcete zjišťovat informace
o uživatelích na vzdálených počítačích.


Balíček: firewall-config-0.95-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : firewall-config       Relocations: /usr 
Version   : 0.95               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. březen 2001, 03:36:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: firewall-config-0.95-2.src.rpm
Size    : 265533              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.redhat.de/
Summary   : Nástroj na konfiguraci IP firewallů a IP maškarády.
Description :
Nástroj na konfiguraci IP firewallů a IP maškarády.


Balíček: flex-2.5.4a-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : flex             Relocations: /usr 
Version   : 2.5.4a              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: So 30. září 2000, 21:34:47 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: flex-2.5.4a-13.src.rpm
Size    : 245787              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj na vytváření scannerů (rozpoznávání textových výrazů).
Description :
Balíček flex obsahuje generátor lexikálních analyzátorů flex.
Lexikální analyzátor je (pod)program, který člení text na lexikální
symboly (slova, tokeny). Vstupem flexu jsou dvojice regulární výraz
a fragment programu v jazyce C, výstupem je zdrojový text lexikálního
analyzátoru v jazyce C. Vytvořený lexikální analyzátor lze začlenit
jako jeden ze zdrojových souborů do programu. Lexikální analyzátor
vyhledává ve vstupním textu řetězce vyhovující regulárním výrazům
zadaným v definici analyzátoru a provádí odpovídající kusy programu
v jazyce C. Analyzátor vytvořený programem flex může být použit
samostatně nebo může spolupracovat se syntaktickým analyzátorem
vytvořeným programem Yacc nebo Bison. Množství programů používá flex
pro vytvoření lexikálního analyzátoru.

Měli byste si nainstalovat flex, pokud chcete používat váš systém pro
vývoj programů.


Balíček: fnlib-devel-0.5-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fnlib-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 12. červenec 2000, 18:34:45 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: fnlib-0.5-4.src.rpm
Size    : 40816              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.rasterman.com/
Summary   : Hlavičky, statické knihovny a dokumentace pro knihovnu Fnlib.
Description :
Hlavičky, statické knihovny a dokumentace pro knihovnu Fnlib.


Balíček: fnlib-0.5-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fnlib            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 12. červenec 2000, 18:34:45 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: fnlib-0.5-4.src.rpm
Size    : 381203              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.rasterman.com/
Summary   : Knihovna pro renderování barevných fontů pro X11R6.
Description :
Fnlib je knihovna pro vykreslování škálovatelných 24 bitových barevných
fontů pro X Window System.


Balíček: fortune-cs-1.4-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : fortune-cs          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4                Vendor: (none)
Release   : 2               Build Date: Út 15. květen 2001, 09:26:53 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Amusements/Games       Source RPM: fortune-cs-1.4-2.src.rpm
Size    : 1170168             License: GPL
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : ftp://ftp.phil.muni.cz/pub/local/fortune/
Summary   : Database of the Czech and Slovak fortune cookies
Description :
This is a database of the Czech and Slovak cookies for the fortune (6)
program. It requires fortune-mod RPM installed.


Balíček: fortune-mod-1.0-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fortune-mod         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: St 12. červenec 2000, 18:41:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: fortune-mod-1.0-13.src.rpm
Size    : 2393924             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program, který vypisuje náhodně citáty ze své databáze.
Description :
Balíček fortune-mod obsahuje stále populární program vypisující
náhodně vybrané citáty nebo rady. Správci systému mohou přidat
příkaz pro jeho spuštění do uživatelských souborů .login, takže
uživatelům se vypíše náhodné moudro při každém přihlášení.


Balíček: freecdb-0.62-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : freecdb           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.62               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 22. leden 2001, 18:07:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: freecdb-0.62-3.src.rpm
Size    : 52257              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://packages.debian.org/freecdb
Summary   : Knihovna a nástroje pro rychlé hledání v databázi.
Description :
Balíček obsahuje knihovny a nástroj pro vytváření, čtení a hledání
v konstatních databázích.


Balíček: freeciv-1.11.4-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : freeciv           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.11.4              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Út 20. březen 2001, 22:34:00 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: freeciv-1.11.4-5.src.rpm
Size    : 6475112             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Klon strategické hry Civilization pro více hráčů.
Description :
FreeCiv je implementace strategické hry pro více hráčů podle hry
Civilization II(R) od Microprose(R). Hra se hraje na tahy (turn-based)
a je určena pro grafické prostředí X Window System. V této hře je
každý hráč vůdcem civilizace a bojuje s ostatními hráči o to, aby
se stal vůdcem největší civilizace.


Balíček: freetype-devel-2.0.1-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : freetype-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So 20. leden 2001, 17:45:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: freetype-2.0.1-4.src.rpm
Size    : 1585827             License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://freetype.sourceforge.net
Summary   : Hlavičkové soubory a statické knihovny pro vývoj s FreeType.
Description :
Balíček freetype-devel obsahuje hlavičkové soubory a statické
knihovna potřebné pro vývoj nebo překlad aplikací, které používají
knihovnu FreeType pro renderování fontů TrueType.

Nainstalujte balíček freetype-devel, pokud chcete vyvíjet FreeType
aplikace. Pro pouhé spouštění takových aplikací tento balíček nepotřebuje.


Balíček: freetype-utils-2.0.1-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : freetype-utils        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So 20. leden 2001, 17:45:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: freetype-2.0.1-4.src.rpm
Size    : 61332              License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://freetype.sourceforge.net
Summary   : Nástroje pro manipulaci s TrueType fonty.
Description :
Tento balíček obsahuje několik programů pro prohlížení a manipulaci
fonty TrueType. Jsou užitečné zejména pro účely ladění a testování,
a nejsou nezbytné pro používání knihovny FreeType.


Balíček: freetype-2.0.1-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : freetype           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So 20. leden 2001, 17:45:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: freetype-2.0.1-4.src.rpm
Size    : 1229659             License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://freetype.sourceforge.net
Summary   : Volně šiřitelný rastrovač fontů TrueType.
Description :
FreeType engine je volně šiřitelný a přenositelný rastrovač fontů
TrueType, který byl vyvinuti, aby poskytoval podpora TrueType pro
množství platforem a prostředí. FreeType je knihovna, která může
pracovat se soubory s fonty i efektivně načítat, hintovat a renderovat
jednotlivé znaky. FreeType není font server ani kompletní knihovna
pro renderování textu.


Balíček: FreeWnn-common-1.11-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : FreeWnn-common        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.11               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Út  6. únor 2001, 07:14:51 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: FreeWnn-1.11-14.src.rpm
Size    : 39650              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.freewnn.org
Summary   : Společné soubory pro různé implementace konverzí Kana-to-Kanji.
Description :
Tento balíček obsahuje soubory, které jsou potřeba pro několik
různých implementací konverzního systému mezi japonskými znaky Kana
a Kanji. Pokud chcete používat některý ze systémů FreeWnn, cWnn nebo
kWnn, budete tento balíček potřebovat.


Balíček: FreeWnn-devel-1.11-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : FreeWnn-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.11               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Út  6. únor 2001, 07:14:51 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: FreeWnn-1.11-14.src.rpm
Size    : 591668              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.freewnn.org
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro FreeWnn.
Description :
Balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj programů používajících
konverzní systém FreeWnn pro převod japonských znaků Kana a Kanji.


Balíček: FreeWnn-libs-1.11-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : FreeWnn-libs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.11               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Út  6. únor 2001, 07:14:51 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: FreeWnn-1.11-14.src.rpm
Size    : 154736              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.freewnn.org
Summary   : Běhové knihovny pro konverzní systém FreeWnn.
Description :
Balíček obsahuje knihovny potřebné pro běh aplikací používajících
konverzní systém FreeWnn pro převod japonských znaků Kana a Kanji.


Balíček: FreeWnn-1.11-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : FreeWnn           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.11               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Út  6. únor 2001, 07:14:51 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: FreeWnn-1.11-14.src.rpm
Size    : 5088820             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.freewnn.org
Summary   : Systém pro konverzi japonských znaků.
Description :
FreeWnn síťově rozšiřitelný systém pro konverze mezi znakovými sadami
Kana a Kanji. Pokud instalujete FreeWnn, budete potřebovat i balíček
FreeWnn-common.


Balíček: ftpcopy-0.3.4-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ftpcopy           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 19. leden 2001, 15:15:33 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: ftpcopy-0.3.4-1.src.rpm
Size    : 125159              License: Free, no warranties.
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.ohse.de/uwe/ftpcopy.html
Summary   : Nástroj pro zrcadlení FTP serverů.
Description :
Balíček obsahuje jednoduchého FTP klienta, který umožňuje
kopírovat soubory nebo adresáře (i rekurzívně) z FTP serveru.
Jeho hlavním cílem je zrcadlení serverů, které podporují EPLF
výpis adresářů, ale může být používán i na zrcadlení ostatních
serverů.


Balíček: ftp-0.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ftp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Ne 21. leden 2001, 00:10:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: ftp-0.17-7.src.rpm
Size    : 74617              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Standardní unixový FTP klient (File Transfer Protocol).
Description :
Balíček ftp obsahuje standardního unixového řádkově orientovaného
FTP klienta. FTP (File Transfer Protocol) je často používaný protokol
pro přenos souborů přes Internet.

Nainstalujte balíček ftp, pokud chcete mít klasického FTP klienta pro
přenos souborů.


Balíček: fvwm2-icons-2.2.4-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fvwm2-icons         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Út 22. srpen 2000, 13:20:45 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: fvwm2-2.2.4-9.src.rpm
Size    : 421699              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.fvwm.org
Summary   : Grafické prvky pro okenní manažery FVWM a FVWM2.
Description :
Balíček fvwm2-icons obsahuje ikony, bitmapy a pixmapy používané
okenními manažery FVWM a FVWM2.

Tento balíček si budete muset nainstalovat, pokud instalujete balíčky
fvwm nebo fvwm2.


Balíček: fvwm2-2.2.4-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : fvwm2            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Út 22. srpen 2000, 13:20:45 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: fvwm2-2.2.4-9.src.rpm
Size    : 1626309             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.fvwm.org
Summary   : Vylepšená verze správce oken FVWM pro X Window System.
Description :
FVWM2 (za F si můžete dosadit libovolné slovo začínající F a VWM je
Virtual Window Manager) je vylepšenou verzí okenního manažeru FVWM pro
X Window System. Má stejné vlastnosti jako FVWM.

Nainstalujte balíček fvwm2, jestliže chcete používat okenní manažer
FVWM2. Budete k němu potřebovat i balíček fvwm2-icons.


Balíček: gaim-0.11.0pre4-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gaim             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.11.0pre4            Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá 16. únor 2001, 18:20:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: gaim-0.11.0pre4-2.src.rpm
Size    : 4890883             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.marko.net/gaim/
Summary   : Klon klienta Instant Messengeru od AOL (napsaný v Gtk+).
Description :
Gaim je klon klienta Instant Messengeru od AOL (America Online).
Je napsaný pomocí toolkitu Gtk+ a jeho možnosti téměř dosahují
funkcionality oficiálního klienta AIM od AOL. Přes to je menší,
rychlejší a vlně šiřitelný.


Balíček: gal-devel-0.4.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gal-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  8. březen 2001, 07:04:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gal-0.4.1-3.src.rpm
Size    : 951989              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.helixcode.com/tech/
Summary   : Soubory pro vývoj programů s GAL (Gnome Application Library).
Description :
Balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj aplikací, které
používají GAL (Gnome Application Library).


Balíček: gal-0.4.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gal             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  8. březen 2001, 07:04:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gal-0.4.1-3.src.rpm
Size    : 56406              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.helixcode.com/tech/
Summary   : Gnome widgety a funkce.
Description :
Aplikační knihovna pro Gnome (GAL - Gnome Application Library), která
obsahuje Gnome widgety a funkce.


Balíček: gated-3.6-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gated            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: St 28. únor 2001, 23:42:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: gated-3.6-10.src.rpm
Size    : 2375050             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gated.org/
Summary   : Veřejná verze směrovacího démona GateD.
Description :
GateD je modulární směrovací program sestávající z jádra služby, routovací
databáze a modulů pro jednotlivé směrovací protokoly. Podporuje
směrovací protokoly RIP (v1, v2), OSPF, ISIS, SLSP, BGP (v3, v4) a EGP.
GateD je určen pro dynamické směrování s použitím směrovací databáze
vytvářené z informací vyměňovaných směrovacími protokoly.

Nainstalujte gated, jestliže potřebujete směrovací program.


Balíček: gawk-3.0.6-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gawk             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 16. srpen 2000, 19:26:15 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: gawk-3.0.6-1.src.rpm
Size    : 2413564             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU verze programu awk pro zpracování textů.
Description :
Balíček gawk obsahuje GNU verzi programu awk. Awk je program na
zpracování textů. Interpretuje speciální programovací jazyk a umí
snadno a rychle vyhledávat řetězce vyhovující zadaným vzorkům
a přeformátovávat texty.

Nainstalujte balíček gawk, jestliže potřebujete program awk pro
zpracování textů. Gawk je považován za standardní linuxový nástroj.


Balíček: gcc-c++-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gcc-c++           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 4635746             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : Podpora jazyka C++ pro překladač GNU gcc.
Description :
Tento balíček obsahuje podporu C++ pro kompilátor GNU C. Podporuje
podstatnou část aktuální specifikace C++, včetně šablon a zpracování
výjimek. Obsahuje statickou standardní C++ knihovnu a hlavičkové
soubory. Knihovny pro dynamicky linkované programy jsou k dispozici
samostatně.


Balíček: gcc-g77-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gcc-g77           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 4070630             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : Podpora jazyka Fortran 77 pro překladač gcc.
Description :
Balíček obsahuje podporu jazyka Fortran 77 pro překladač GNU gcc.

Nainstalujte balíček egcs-g77, jestliže potřebujete překladač jazyka
Fortran. Pro jeho činnost budete potřebovat i balíček gcc.


Balíček: gcc-chill-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gcc-chill          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 3325153             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : Podpora CHILL překladač GNU gcc.
Description :
Balíček gcc-chill přidává podporu pro kompilaci CHILL (vyšší
programovací jazyk CCITT) programů GNU překladačem. CCITT je staré
jméno pro to, co je nyní ITU (International Telecommunications Union).
CHILL je jazyk v rodině Modula2. Zasahuje mnoho stejných aplikací,
zvláště rozsáhlé systémy jako Ada. CHILL nikdy nebyl příliš používán
v USA, ale je stále používán v Evropě, Brazílii, Korei i jinde.


Balíček: gcc-java-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gcc-java           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 3270940             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : Podpora jazyka Java pro překladač GNU gcc.
Description :
Balíček přidává experimentální podporu pro kompilaci Java(TM)
programů a binárního kódu do nativního kódu procesoru. Pro jeho
používání budete potřebovat běhové knihovny pro jazyk Java, které
jsou dostupné v balíčku gcc-libgcj.


Balíček: gcc-objc-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gcc-objc           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 2940953             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : Podpora Objective C pro překladač gcc.
Description :
Balíček obsahuje podporu jazyka Objective C pro GNU překladač
jazyka C (gcc). Jazyk Objective C je objektově orientované rozšíření
jazyka C, používané zejména na systémech NeXTSTEP.

Nainstalujte si tento balíček, pokud budete vyvíjet nebo překládat programy
v jazyce Objective C a chtěli byste používat překladač gcc. Budete také
potřebovat gcc, obsažené v balíčku gcc.


Balíček: gcc-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gcc             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 8473057             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : GNU C kompilátor.
Description :
GCC je GNU kompilátor jazyka C. Balíček obsahuje programy cc a gcc.


Balíček: gdbm-devel-1.8.0-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gdbm-devel          Relocations: /usr 
Version   : 1.8.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 06:53:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gdbm-1.8.0-5.src.rpm
Size    : 76698              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro knihovnu gdbm.
Description :
Gdbm-devel obsahuje vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro
gdbm, GNU databázový systém. Budete je potřebovat, pokud budete
vyvíjet aplikace, které používají dbm databáze.

Nainstalujte balíček gdbm-devel, pokud vyvíjíte programy v jazyce C,
které používají knihovnu gdbm. Budete potřebovat i balíček gdbm.


Balíček: gdbm-1.8.0-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gdbm             Relocations: /usr 
Version   : 1.8.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 06:53:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gdbm-1.8.0-5.src.rpm
Size    : 29066              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU sada databázových funkcí používajících rozšiřitelný hashing.
Description :
Gdbm je GNU databázová knihovna obsahující funkce používající
rozšiřitelné hašování. Gdbm pracuje podobným způsobem, jako standardní
unixové dbm funkce. Je užitečná pro vývojáře programů v jazyce C,
kteří potřebují přístup k jednoduché a efektivní databázi.

Pokud jste vývojář v jazyce C a Vaše programy potřebují přístup
k jednoduchým databázovým funkcím, nainstalujte si gdbm. Budete
potřebovat také balíček gdbm-devel.


Balíček: gdb-5.0rh-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gdb             Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.0rh               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Ne 18. březen 2001, 06:08:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: gdb-5.0rh-5.src.rpm
Size    : 2181006             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU debugger pro ladění programů napsaných v C, C++ i jiných jazycích.
Description :
Gdb je komplexní ladící nástroj (debugger) ovládaný z příkazové řádky.
Umožňuje sledovat provádění programu a zjišťovat jeho vnitřní stavy
v jakýkoliv okamžik jeho běhu. Gdb pracuje s programy napsanými v
jazycích C i C++ kompilovanými kompilátorem GNU gcc. Dokáže zpracovávat
doplňující ladící informace v binárním programu, zobrazovat při běhu
příslušné řádky ze zdrojového kódu, nastavovat přerušení, podmínky, atd.

K tomuto řádkovému debuggeru existují grafické nadstavby, které dále
zvyšují komfort práce.


Balíček: gd-devel-1.8.3-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gd-devel           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út 19. prosinec 2000, 17:23:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gd-1.8.3-7.src.rpm
Size    : 223621              License: BSD-style
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro knihovnu gd.
Description :
Balíček gd-devel obsahuje vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro
grafickou knihovnu gd pro práci s PNG a JPEG obrázky.

Pokud instalujete grafickou knihovnu gd, musíte nainstalovat také
balíček gd-devel.


Balíček: gdk-pixbuf-devel-0.8.0-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gdk-pixbuf-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.8.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt  8. březen 2001, 05:06:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gdk-pixbuf-0.8.0-7.src.rpm
Size    : 424094              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Soubory pro vývoj programů používajících knihovnu GdkPixBuf.
Description :
Tento balíček obsahuje knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro
vývoj aplikací, které používají knihovnu GdkPixBuf pro načítání obrázků.


Balíček: gdk-pixbuf-0.8.0-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gdk-pixbuf          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.8.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt  8. březen 2001, 05:06:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gdk-pixbuf-0.8.0-7.src.rpm
Size    : 567830              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Knihovna pro načítání obrázků používaná v Gnome.
Description :
Balíček gdk-pixbuf obsahuje knihovny pro načítání obrázků, které
používá grafické uživatelské rozhraní Gnome. GdkPixBuf knihovna
umožňuje načítání obrázků, rendrování GdkPixBuf do různých formátů
(vykreslitelné nebo GdkRGB buffery) a cache interface.


Balíček: gdm-2.0beta2-45cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gdm             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0beta2             Vendor: (none)
Release   : 45cz1             Build Date: Po 23. duben 2001, 19:22:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: gdm-2.0beta2-45cz1.src.rpm
Size    : 328913              License: LGPL/GPL
Summary   : Gnome Display Manager - náhrada za XDM.
Description :
Gdm (Gnome Display Manager) je vysoce konfigurovatelná náhrada
za xdm (X Display Manager). Umožňuje přihlašování do systému
v grafickém prostředí X Window System a podporuje současný běh
několik X session na vašem lokálním stroji.


Balíček: gd-progs-1.8.3-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gd-progs           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út 19. prosinec 2000, 17:23:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gd-1.8.3-7.src.rpm
Size    : 238042              License: BSD-style
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Pomocné programy využívající knihovny GD.
Description :
Balíček obsahuje nástroje dodávané s gd. GD je grafická knihovna
pro vytváření PNG a JPEG obrázků. Jestliže chcete používat tento
balíček, budete potřebovat ještě balíček gd.


Balíček: gd-1.8.3-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gd              Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út 19. prosinec 2000, 17:23:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gd-1.8.3-7.src.rpm
Size    : 455823              License: BSD-style
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Grafická knihovna pro kreslení PNG a JPEG obrázků.
Description :
Gd je grafická knihovna pro kreslení obrázků. Umožňuje programovat
rychlé vykreslování obrázků (čar, oblouků, textů, barev, kopírování částí
jiných obrázků, vyplňování ploch) a zapisovat výsledek jako soubor ve
formátu .gif. Gd je zvláště užitečný pro WWW aplikace, kde jsou gify
často používány jako vkládané obrázky. Pamatujte však, že gd není
kreslicí program.

Nainstalujte gd, jestliže používáte aplikace, které vytvářejí
PNG a JPEG soubory.


Balíček: gedit-0.9.4-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gedit            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 23. únor 2001, 23:37:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: gedit-0.9.4-3.src.rpm
Size    : 1493242             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gedit.sourceforge.net/
Summary   : Textový editor pro Gnome.
Description :
gEdit je malý, ale výkonný textový editor navržený specificky pro
grafické pracovní prostředí Gnome. gEdit obsahuje API pro zásuvné
moduly (které podporují jeho rozšiřitelnost aniž by se zvětšovala
velikost programu), podporuje editování více dokumentů používání
tabelátorů u notebooků, a standardní funkce textových editorů.

Pro používání gEditu musíte mít nainstalované Gnome a GTK+.


Balíček: genromfs-0.3-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : genromfs           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 07:11:36 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: genromfs-0.3-7.src.rpm
Size    : 11490              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro vytváření romfs systémů souborů.
Description :
Balíček genromfs obsahuje program pro vytváření romfs systémů souborů,
což jsou jednoduché systémy souborů pouze pro čtení podporované linuxovým
jádrem. Romfs systémy souborů jsou používány zejména pro startovací
RAM disky používané během instalace.

Nainstalujte genromfs, jestliže potřebujete vytvářet romfs systémy souborů.


Balíček: gettext-0.10.35-31.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gettext           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.10.35              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 31              Build Date: Ne 25. únor 2001, 17:34:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: gettext-0.10.35-31.src.rpm
Size    : 996395              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU knihovny a pomůcky pro vícejazyčnou podporu programů.
Description :
Balíček GNU gettext poskytuje sadu nástrojů a dokumentace pro
vytváření vícejazyčných zpráv v programů. Nástroje zahrnují sadu
konvencí jak musí být programy napsány, aby podporovaly katalogy
zpráv, organizaci adresářů a pojmenování souborů pro katalogy zpráv,
běhovou knihovnu, která podporuje načítání přeložených zpráv, a
samostatné programy pro zpracovávání řetězců, která mají a které už
jsou přeloženy. Gettext poskytuje snadno použitelnou knihovna a
nástroje pro vytváření, používání, a modifikování katalogů v přirozeném
jazyce, takže představuje výkonnou a jednoduchou metodu pro
internacionalizaci programů.

Jestliže chcete internacionalizovat programy nebo vyvíjet vlastní
programy s vícejazyčnou podporou, musíte nainstalovat balík gettext.


Balíček: gftp-2.0.8-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gftp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 19. duben 2001, 19:54:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: gftp-2.0.8-1.src.rpm
Size    : 1157859             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gftp.seul.org/
Summary   : Vícevláknový FTP klient pro X Window System.
Description :
gFTP je vícevláknový FTP klient pro X Window System. gFTP podporuje
souběžné stahování souborů, pokračování v přerušeném stahování,
vytváření front pro stahování více souborů, stahování celého stromu
adresářů a podadresářů, menu se záložkami umožňující rychlé připojení,
pamatuje si obsah vzdálených adresářů, umožňuje lokální a vzdálený chmod,
podporuje drag and drop, obsahuje správce spojení a mnohé další.


Balíček: ghostscript-fonts-5.50-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : ghostscript-fonts      Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.50               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 07:41:03 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: ghostscript-fonts-5.50-3.src.rpm
Size    : 1506042             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gnu-gs.sourceforge.net/
Summary   : Fonty pro interpret GhostScript jazyka PostScript(TM).
Description :
Balíček ghostscript-fonts obsahuje sadu fontů, které používá Ghostscript
- interpret jazyka PostScript pro zobrazování textu. Tyto fonty rozšiřují
sadu fontů sdílených Ghostscriptem a X Window Systemem.

Tento balíček musíte nainstalovat, pokud instalujete ghostscript.


Balíček: ghostscript-5.50-17.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ghostscript         Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.50               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 17              Build Date: St 28. únor 2001, 06:20:33 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: ghostscript-5.50-17.src.rpm
Size    : 7843778             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gnu-gs.sourceforge.net/
Summary   : Interpret a renderer pro PostScript(TM).
Description :
Ghostscript je sada programů, které poskytují interpret jazyka
PostScript(TM), sada procedur v jazyce C (knihovna Ghostscript,
která implementuje grafické schopnosti jazyka PostScript) a
interpret pro soubory ve formátu Portable Dokument Format (PDF).
Ghostscript převádí postscriptový kód do mnoha obvyklých bitmapových
formátů, které lze tisknout na tiskárně nebo zobrazit na obrazovce.
Ghostscript je normálně používán pro zobrazování postscriptových
souborů a pro jejich tisk na nepostscriptových tiskárnách.

Jestliže potřebujete zobrazovat postscriptové soubory nebo je tisknout
na nepostscriptových tiskárnách, musíte nainstalovat balíček ghostscript
a ghostscript-fonts.


Balíček: giftrans-1.12.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : giftrans           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.12.2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Út 19. prosinec 2000, 15:29:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: giftrans-1.12.2-8.src.rpm
Size    : 19670              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro vytváření průhledných gifů z neprůhledných.
Description :
Giftrans mění zadanou barvu v obrázcích GIF na průhlednou.
Konvertuje hotový soubor ve formátu GIF87 na formát GIF89.

Nainstalujte balíček giftrans, pokud potřebujete rychlý, malý,
jednoúčelový program pro vytváření průhledných gifů z normálních.


Balíček: gimp-data-extras-1.2.0-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : gimp-data-extras       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 26. prosinec 2000, 03:36:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gimp-data-extras-1.2.0-1.src.rpm
Size    : 7944122             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gimp.org/
Summary   : Extra soubory pro Gimp.
Description :
Patterny, gradienty ostatní extra soubory pro Gimp.


Balíček: gimp-devel-1.2.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gimp-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St  4. duben 2001, 15:59:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gimp-1.2.1-5.src.rpm
Size    : 723572              License: GPL, LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gimp.org/
Summary   : Vývojový kit pro rozšíření a pluginy pro program Gimp.
Description :
Tento balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory pro
vývoj pluginů a rozšíření pro program Gimp (GNU Image Manipulation Program).


Balíček: gimp-perl-1.2.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gimp-perl          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St  4. duben 2001, 15:59:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gimp-1.2.1-5.src.rpm
Size    : 666283              License: GPL, LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gimp.org/
Summary   : Perlová rozšíření a pluginy pro Gimp.
Description :
Balíček gimp-perl obsahuje Perlová rozšíření a pluginy pro Gimp.
Gimp je program pro manipulaci s obrázky.


Balíček: gimp-1.2.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gimp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St  4. duben 2001, 15:59:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gimp-1.2.1-5.src.rpm
Size    : 19468749             License: GPL, LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gimp.org/
Summary   : GNU program pro manipulaci s obrázky.
Description :
GIMP (GNU Image Manipulation Program) je výkonný program pro malování
a editaci obrázků. Může být použit pro vytváření logotypů a jiné grafiky
pro webové stránky. GIMP obsahuje mnoho nástrojů a filtrů, které jsou
známé z podobných komerčních programů, i některé zajímavé funkce navíc.
GIMP disponuje velkou sadou nástrojů pro manipulaci s obrázky včetně
kanálových operací a vrstev, efektů, sub-pixel imagingu a antialiasingu,
konverzí, vše s mnohaúrovňovou funkcí zpět.

GIMP obsahuje skriptovací jazyk, ale mnoho skriptů vyžaduje fonty, které
nelze volně distribuovat. Na ftp serveru GIMPu najdete balíček písem,
který si můžete sami nainstalovat a který obsahuje všechna písma
potřebná pro spuštění těchto skriptů. Některé fonty mají neobvyklé
licenční požadavky; všechny licence jsou přiloženy. Pokud chcete,
stáhněte si: ftp://ftp.gimp.org/pub/gimp/fonts/freefonts-0.10.tar.gz a
ftp://ftp.gimp.org/pub/gimp/fonts/sharefonts-0.10.tar.gz. Nebo před
spuštěním skriptů zvolte písma, která máte na svém počítači.

Nainstalujte GIMP, jestliže potřebujete výkonný program pro manipulaci
s obrázky. Můžete také nainstalovat další balíčky: gimp-libgimp
obsahující zásuvné moduly pro GIMP a gimp-data-extras s mnoha doplňky
pro GIMP.


Balíček: gkermit-1.0-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gkermit           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Út 19. prosinec 2000, 15:32:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: gkermit-1.0-8.src.rpm
Size    : 109957              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.columbia.edu/kermit/gkermit.html
Summary   : Program pro přenos souborů protokolem Kermit.
Description :
G-Kermit je Unixový program pro přenos souborů pomocí protokolu Kermit.
Kermit je protokol pro bezchybný přenos binárních souborů mezi různými
typy počítačů přes potenciálně nespolehlivé komunikační linky. XXX


Balíček: glade-0.5.9-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glade            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 22. únor 2001, 20:33:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: glade-0.5.9-5.src.rpm
Size    : 2054060             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://glade.pn.org/
Summary   : GTK+ GUI builder.
Description :
GLADE je volně šiřitelný builder uživatelských rozhraní pro GTK+ a Gnome,
uvolněný pod licencí GNU. GLADE může produkovat zdrojový texty v jazyce
C, ale je také dostupná podpora pro C++, Ada95, Python a Perl pomocí
externích nástrojů, který zpracovávají XML soubory s popisem rozhraní
produkované programem GLADE.


Balíček: glibc-common-2.2.2-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glibc-common         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá  6. duben 2001, 22:34:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: glibc-2.2.2-10.src.rpm
Size    : 85684644             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Společné binární soubory, locale a definice časových zón pro Glibc.
Description :
Balíček obsahuje společné soubory pro GNU libc knihovny, podporu
národních jazyků (locale) a databáze časových zón.


Balíček: glibc-devel-2.2.2-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glibc-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá  6. duben 2001, 22:34:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: glibc-2.2.2-10.src.rpm
Size    : 38115130             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavičkové a object soubory pro vývoj se standardními C knihovnami.
Description :
Balíček glibc-devel obsahuje hlavičkové soubory a knihovny potřebné pro
vývoj programů používajících standardní knihovny jazyka C (které jsou
používány téměř všemi programy). Jestliže vyvíjíte programy, které budou
standardní knihovny pro jazyk C používat, musíte mít uvedené standardní
hlavičkové soubory a knihovny na vašem systému, aby bylo možné vytvářet
spustitelné programy.

Nainstalujte balíček glibc-devel, jestliže budete vyvíjet programy, které
používají standardní knihovnu pro jazyk C.


Balíček: glibc-profile-2.2.2-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glibc-profile        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá  6. duben 2001, 22:34:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: glibc-2.2.2-10.src.rpm
Size    : 35330200             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny GNU libc s podporou profilování pomocí gprof.
Description :
Balíček glibc-profile obsahuje GNU libc knihovny a podporu pro
profilování s použitím programu gprof. Profilování je analýza
funkcí programu pro zjištění kolik času CPU používají a zjištění,
které funkce volají jiné funkce při běhu programu. Aby mohl být
program profilován pomocí gprof, musí být sestaven s GNU libc
knihovnou obsaženou v balíčku glibc-profile (místo standardní GNU
libc knihovny obsažené v balíčku glibc).

Jestliže budete používat program gprof na profilování programů,
musíte nainstalovat balíček glibc-profile.


Balíček: glibc-2.2.2-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glibc            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá  6. duben 2001, 22:34:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: glibc-2.2.2-10.src.rpm
Size    : 15968732             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Základní knihovny systému GNU libc verze 2.2.x.
Description :
Balík glibc obsahuje standardní knihovny používané mnoha programy
v systému. Pro úsporu diskového prostoru i paměti a pro usnadnění
aktualizací, je společný kód pro používání systému udržován na jednom
místě a sdílen mnoha programy. Tento balíček obsahuje nejdůležitější
sady sdílených knihoven, standardní knihovnu jazyka C a standardní
matematickou knihovnu. Bez nich nebude systém Linux fungovat. Obsahuje
také podporu národních jazyků (locale) a databázi časových zón.


Balíček: glibc-2.2.2-10.i686.rpm
==========================================================================
Name    : glibc            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá  6. duben 2001, 23:58:52 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: glibc-2.2.2-10.src.rpm
Size    : 17623321             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Základní knihovny systému GNU libc verze 2.2.x.
Description :
Balík glibc obsahuje standardní knihovny používané mnoha programy
v systému. Pro úsporu diskového prostoru i paměti a pro usnadnění
aktualizací, je společný kód pro používání systému udržován na jednom
místě a sdílen mnoha programy. Tento balíček obsahuje nejdůležitější
sady sdílených knihoven, standardní knihovnu jazyka C a standardní
matematickou knihovnu. Bez nich nebude systém Linux fungovat. Obsahuje
také podporu národních jazyků (locale) a databázi časových zón.


Balíček: glib-devel-1.2.9-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glib-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St  7. březen 2001, 20:41:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: glib-1.2.9-1.src.rpm
Size    : 347161              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : GIMP ToolKit (GTK+) a podpůrné knihovny pro GDK.
Description :
Balíček glib-devel zahrnuje statické knihovny a hlavičkové soubory
pro podpůrnou knihovnu pro X knihovny pro GIMP (GTK+ a GDK), které
jsou dostupné jako veřejné knihovny.

Nainstalujte balíček glib-devel, pokud chcete vyvíjet programy, které
budou používat GLib.


Balíček: glib-gtkbeta-devel-1.3.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glib-gtkbeta-devel      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:47:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: glib-gtkbeta-1.3.2-2.src.rpm
Size    : 3251416             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Beta verze podpůrných knihoven pro GLib.
Description :
GLib je knihovna funkcí používaných v GDK a GTK+ i v mnoha dalších
aplikacích. Tento balíček poskytuje statické knihovny a hlavičkové
soubory potřebné pro vývoj s použitím beta prerelease knihovny GLib
z balíčku glib-gtkbeta.


Balíček: glib-gtkbeta-1.3.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glib-gtkbeta         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:47:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: glib-gtkbeta-1.3.2-2.src.rpm
Size    : 657773              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Beta prerelease knihovny Glib.
Description :
GLib je knihovna funkcí používaných v GDK a GTK+ i v mnoha dalších
aplikacích. Tento balíček obsahuje beta verzi dalšího vydání GLib.
Nainstalujte si tento balíček jen v případě, že chcete vyvíjet
své programy proti této nové knihovně.


Balíček: glib10-1.0.6-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glib10            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 13:19:41 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gtk+10-1.0.6-9.src.rpm
Size    : 59339              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Knihovna zpětné kompatibility pro Glib.
Description :
Balíček obsahuje Glib knihovny verze 1.0 pro zpětnou kompatibilitu
s aplikacemi, které jsou kompilovány proti této knihovně.


Balíček: glib-1.2.9-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glib             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St  7. březen 2001, 20:41:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: glib-1.2.9-1.src.rpm
Size    : 361726              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Knihovny a funkce používané v GDK, GTK+ a mnoha aplikacemi.
Description :
GLib je knihovna pomocných funkcí, která je navržena tak, aby řešila
některé problémy s přenositelností a poskytovala další užitečné funkce,
které vyžaduje většina programů.


Balíček: glms-1.03-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : glms             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.03               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po 26. únor 2001, 19:19:51 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: glms-1.03-9.src.rpm
Size    : 73103              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kiss.uni-lj.si/~k4fe0277/glms.html
Summary   : Aplet pro sledování hardware v Gnome.
Description :
Balíček glms obsahuje applet pro sledování hardware v Gnome.
Applet zobrazuje teplotu procesorů, otáčky chladících větráčků
na procesoru a výkon napájecího zdroje. K tomu, aby aplet fungoval,
budete potřebovat mít nainstalovaný i balíček lm_sensors.


Balíček: gmc-4.5.51-32.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gmc             Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.5.51              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 32              Build Date: Po  2. duben 2001, 16:24:23 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: mc-4.5.51-32.src.rpm
Size    : 1729411             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/mc/
Summary   : Gnome verze správce souborů Midnight Commander.
Description :
GMC (GNU Midnight Commander) je verze souborového manažeru Midnight
Commander pro textový režim s přidaným rozhraním pro správce pracovní
plochy Gnome. GMC umožňuje používat FTP a přistupovat k obsahu TAR
archívů, komprimovaných a RPM souborů jako by to byly normální adresáře.

Nainstalujte gmc, jestliže instalujete Gnome a chcete v něm používat
Midnight Commander jako správce souborů.


Balíček: gmp-devel-3.1.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gmp-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po  5. únor 2001, 16:11:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gmp-3.1.1-3.src.rpm
Size    : 2501172             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnu.org/
Summary   : Vývojové nástroje pro GNU MP knihovnu práce s libovolně přesnými čísly.
Description :
Statické knihovny, hlavičkové soubory a dokumentace pro používání
knihovny GNU MP (knihovny pro práci s libovolně přesnými čísly)
ve vašich vlastních programech.

Chcete-li vyvíjet programy, které budou používat GNU MP knihovnu, musíte
nainstalovat balíček gmp-devel. Také musíte nainstalovat balíček gmp.


Balíček: gmp-3.1.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gmp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po  5. únor 2001, 16:11:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gmp-3.1.1-3.src.rpm
Size    : 746707              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnu.org/
Summary   : GNU knihovna pro výpočty s libovolnou přesností.
Description :
Balíček gmp obsahuje GNU MP, knihovnu pro výpočty s libovolnou
přesností. Umožňuje pracovat s celými čísly se znaménkem,
s racionálními čísly i čísly s pohyblivou řádovou čárkou. GNU MP
byla navržena tak, aby byla rychlá při výpočtech s malými i velkými
čísly. Rychlost je dosažena používáním plných slov jako základního
aritmetického typu, použitím rychlých algoritmů, pozornou optimalizací
strojového kódu pro nejobvyklejší vnitřní smyčky mnoha procesorů,
a preferováním rychlosti před jednoduchostí a elegancí.

Nainstalujte balíček gmp, jestliže potřebujete rychlou knihovnu pro
výpočty s libovolnou přesností.


Balíček: gnome-applets-1.2.4-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-applets        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 16. březen 2001, 20:27:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: gnome-applets-1.2.4-3.src.rpm
Size    : 7093575             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Malé aplikace (aplety), které se zasouvají do Gnome panelu.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá sada
grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití s některým
okenním správcem pro X Window System. Balíček Gnome-libs obsahuje
knihovny, které jsou potřebné pro běh Gnome.


Balíček: gnome-audio-extra-1.0.0-12.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-audio-extra      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 09:40:09 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gnome-audio-1.0.0-12.src.rpm
Size    : 2723528             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Soubory s dalšími zvuky pro přiřazení k událostem v Gnome.
Description :
Balíček obsahuje další zvukové soubory vhodné pro změnu
zvuků, které používá prostředí Gnome. Jestliže používáte Gnome a
chtěli byste měnit systémové zvuky, nainstalujte tento balíček.


Balíček: gnome-audio-1.0.0-12.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-audio         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 09:40:09 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gnome-audio-1.0.0-12.src.rpm
Size    : 857873              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Zvuky pro události v Gnome.
Description :
Balíček gnome-audio obsahuje zvuky pro uživatelské grafické rozhraní
Gnome. Jestliže instalujete Gnome, možná budete chtít nainstalovat
tento balíček s doplňkovými zvuky.


Balíček: gnome-core-devel-1.2.4-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-core-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: So  7. duben 2001, 20:42:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gnome-core-1.2.4-16.src.rpm
Size    : 299045              License: LGPL/GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Základní knihovny, hlavičkové soubory a další pro Gnome.
Description :
Knihovny a hlavičkové soubory pro vytváření Gnome panelů.


Balíček: gnome-core-1.2.4-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-core          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: So  7. duben 2001, 20:42:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gnome-core-1.2.4-16.src.rpm
Size    : 7061317             License: LGPL/GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Základní programy pro grafické pracovní prostředí Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Tento balíček obsahuje
základní programy a knihovny, které jsou potřebné pro nainstalování
Gnome.

Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete používat grafické prostředí
Gnome. Budete potřebovat ještě balíček gnome-libs. Pokud budete chtít
vyvíjet aplikace pro Gnome, budete potřebovat balíček gnome-libs-devel.
Pokud budete chtít používat grafické rozhraní programu linuxconf ve Gnome,
nainstalujte si také balíček gnome-linuxconf.


Balíček: gnome-games-devel-1.2.0-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-games-devel      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Út 27. únor 2001, 21:33:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gnome-games-1.2.0-10.src.rpm
Size    : 26125              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Knihovny pro vývoj her pro Gnome.
Description :
Balíček gnome-games-devel obsahuje knihovny a soubory potřebné
pro vývoj her pro grafické pracovní prostředí Gnome.

Nainstalujte gnome-games-devel, jestliže vyvíjíte hry pro Gnome.


Balíček: gnome-games-1.2.0-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-games         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Út 27. únor 2001, 21:33:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: gnome-games-1.2.0-10.src.rpm
Size    : 5521899             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Hry pro Gnome.
Description :
Balíček gnome-games obsahuje hry pro grafické pracovní prostředí Gnome:
GnomeScott, ctali, freecell, gnibbles, gnobots, gnobots2,
gnome-stones, gnomine, gnotravex, gtali, gturing, iagno, mahjongg,
same-gnome, sol a další.

Nainstalujte gnome-games, jestliže chcete hrát v Gnome tyto hry.


Balíček: gnome-kerberos-0.2.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-kerberos        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 26. únor 2001, 19:16:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: gnome-kerberos-0.2.2-2.src.rpm
Size    : 128479              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro Gnome a Kerberos 5.
Description :
Tento balíček obsahuje nástroje pro síťový autentizační systém
Kerberos a grafické prostředí Gnome. Obsahuje aplikaci krb5 pro
správu tiketů systému Kerberos 5 s grafickým rozhraním a gkadmin,
což je nástroj pro spravování kerberovských říší (realms), který
používá protokoly kadmin.


Balíček: gnome-libs-devel-1.2.8-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-libs-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:05:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gnome-libs-1.2.8-11.src.rpm
Size    : 5518425             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj aplikací pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Balíček gnome-libs-devel
obsahuje knihovny a hlavičkové soubory, které jsou potřebné pro vývoj
aplikací pro Gnome.

Nainstalujte balíček gnome-libs-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace
pro Gnome. Balíček nemusíte instalovat, pokud chcete správce pracovní
plochy Gnome pouze používat používat.


Balíček: gnome-libs-1.2.8-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-libs          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:05:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gnome-libs-1.2.8-11.src.rpm
Size    : 2943965             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Základní knihovny pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá sada
grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití s některým
okenním správcem pro X Window System. Balíček Gnome-libs obsahuje
knihovny, které jsou potřebné pro běh Gnome.


Balíček: gnome-linuxconf-0.64-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-linuxconf       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.64               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 19. leden 2001, 22:24:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: gnome-linuxconf-0.64-1.src.rpm
Size    : 108988              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceforge.net/projects/gnome-linuxconf/
Summary   : Uživatelské rozhraní programu linuxconf pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Balíček gnome-linuxconf
obsahuje rozhraní pro Gnome k programu linuxconf na konfiguraci systému.

Nainstalujte balíček gnome-linuxconf, pokud chcete používat linuxconf
s rozhraním pro Gnome.


Balíček: gnome-lokkit-0.43-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-lokkit         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.43               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Út 27. únor 2001, 23:13:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: gnome-lokkit-0.43-6.src.rpm
Size    : 237949              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.linux.org.uk/apps/lokkit.shtml
Summary   : Nástroj pro konfiguraci firewallu pro průměrného uživatele.
Description :
Lokkit je pokus poskytnout firewall i průměrným uživatelům Linuxu.
Aby uživatel nemusel ručně konfigurovat firewall pravidlo po pravidlu,
zeptá se Lokkit na několik jednoduchých otázek a nastaví příslušná
firewallovací pravidla za něj.

Pozor, Lokkit není navržen tak, aby byl schopen nastavit libovolný
firewall. S Lokkitem můžete snadno vytvořit firewall pro běžného
uživatele, který se připojuje modemem k Internetu (i kabelovým).
V žádném případě nemůže nahradit komplexní konfiguraci firewallu
navrženou bezpečnostním expertem.


Balíček: gnome-media-1.2.0-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-media         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá 23. únor 2001, 23:18:50 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gnome-media-1.2.0-12.src.rpm
Size    : 793121              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Programy pro práci s multimédii pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Balíček gnome-media
obsahuje programy pro ovládání multimediálních prostředků jako je CD
přehrávač pro Gnome.

Nainstalujte gnome-media, pokud chcete používat multimediální programy
pro Gnome.


Balíček: gnome-objc-devel-1.0.2-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-objc-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Čt  8. březen 2001, 07:15:11 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gnome-objc-1.0.2-11.src.rpm
Size    : 937393              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj Gnome aplikací v Objective C.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Balíček gnome-objc-devel
obsahuje knihovny, hlavičkové soubory a další soubory potřebné pro vývoj
Gnome aplikací v jazyce Objective C.

Jestliže vyvíjíte aplikace pro Gnome, musíte nainstalujte si tento
balíček.


Balíček: gnome-objc-1.0.2-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-objc          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Čt  8. březen 2001, 07:15:11 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gnome-objc-1.0.2-11.src.rpm
Size    : 691143              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Knihovny pro aplikace napsané v jazyce Objective C pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Balíček gnome-objc
obsahuje základní knihovny pro Gnome programy, které jsou vytvořeny
s použitím jazyka Objective C.

Jestliže instalujete Gnome, budete muset nainstalovat gnome-objc.


Balíček: gnome-pim-devel-1.2.0-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-pim-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:17:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gnome-pim-1.2.0-9.src.rpm
Size    : 9306               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Vývojové soubory pro Gnome PIM (Personal Information Manager).
Description :
Balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj aplikací, které mají
komunikovat s Gnome PIM (Personal Information Manager) pomocí
systému CORBA (tj. s aplikacemi GnomeCalendar a GnomeCard).


Balíček: gnome-pim-1.2.0-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-pim          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:17:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Produktivita     Source RPM: gnome-pim-1.2.0-9.src.rpm
Size    : 1219640             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Osobní organizér pro Gnome (PIM - Personal Information Manager).
Description :
Osobní organizér Gnome PIM (Personal Information Manager) je složen
z několika aplikací, které umožňují učinit váš zaneprázdněný život
snazší. V současné době se skládá ze dvou aplikací:

 - gnomecal : osobní kalendář a todo list
 - gnomecard: seznam obchodních kontaktů a přátel


Balíček: gnome-print-devel-0.25-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-print-devel      Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.25               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  8. březen 2001, 06:46:57 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gnome-print-0.25-9.src.rpm
Size    : 705843              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj Gnome aplikací s tiskem.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Tento balíček obsahuje
knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro vývoj aplikací pro Gnome,
které chtějí využít možnosti systému Gnome pro tisk.

Nainstalujte balíček gnome-print-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace
pro Gnome, které budou tisknout. Tento balíček není potřeba, pokud
chcete jen tisknout z aplikací pod Gnome.


Balíček: gnome-print-0.25-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-print         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.25               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  8. březen 2001, 06:46:57 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: gnome-print-0.25-9.src.rpm
Size    : 1135062             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Tiskové knihovny pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Tento balíček obsahuje
knihovny a fonty, které potřebují Gnome aplikace, když chtějí tisknout.

Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete tisknout z aplikací pod
Gnome. Pokud chcete vyvíjet aplikace, které budou tisknout, budete
potřebovat ještě balíček gnome-print-devel.


Balíček: gnome-users-guide-1.2-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-users-guide      Relocations: /usr 
Version   : 1.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 20:38:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: gnome-users-guide-1.2-3.src.rpm
Size    : 7547633             License: 2000 Red Hat, Inc.
Packager  : David C Mason
Summary   : Příručka uživatele Gnome ve formátu HTML.
Description :
Uživatelská dokumentace pro Gnome.


Balíček: gnome-utils-1.2.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnome-utils         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:24:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: gnome-utils-1.2.1-5.src.rpm
Size    : 2679051             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Pomocné programy pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá
sada grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití
s některým okenním správcem pro X Window System. Balíček gnome-utils
obsahuje sadu programů pro Gnome, včetně Gcalc, Gdialog, Gdiskfree,
a mnoha dalších.


Balíček: gnorpm-0.96-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnorpm            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út  6. březen 2001, 16:24:57 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: gnorpm-0.96-1.src.rpm
Size    : 899979              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Grafické rozhraní k RPM pro Gnome.
Description :
GnoRPM je grafické rozhraní k RPM (Red Hat Package Manager).
GnoRPM se podobá Glintu, ale je napsán s použitím GTK+ widgetů
a knihovny Gnome. GnoRPM je v současnosti ve vývoji, takže mu
některé vlastnosti chybí, ale už nyní můžete vypisovat, instalovat,
upgradovat, odinstalovávat a verifikovat balíčky s použitím
grafického rozhraní.


Balíček: gnuchess-4.0.pl80-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnuchess           Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.pl80             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 11:12:12 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: gnuchess-4.0.pl80-6.src.rpm
Size    : 1373871             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Šachový program gnuchess.
Description :
Balíček gnuchess obsahuje šachový program GNU chess. Implicitně
používá textové rozhraní curses. Alternativně může být používán
ve spojení s uživatelským rozhraním xboard pod X Window Systemem,
které poskytuje grafickou šachovnici.

Nainstalujte balíček gnuchess, pokud chcete na vašem počítači hrát
šachy. Budete muset také nainstalovat balíček curses. Pokud chcete
používat GNUchess s grafickým rozhraním, musíte nainstalovat také
balíček xboard a X Window System.


Balíček: gnumeric-devel-0.61-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnumeric-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.61               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Pá  9. březen 2001, 16:57:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gnumeric-0.61-9.src.rpm
Size    : 36671              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/gnumeric/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj aplikací založených na programu Gnumeric.
Description :
Gnumeric je tabulkový kalkulátor pro grafické prostředí Gnome. Tento
balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj aplikací založených
na programu Gnumeric.


Balíček: gnumeric-0.61-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnumeric           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.61               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Pá  9. březen 2001, 16:57:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Produktivita     Source RPM: gnumeric-0.61-9.src.rpm
Size    : 7920750             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/gnumeric/
Summary   : Tabulkový kalkulátor pro Gnome.
Description :
Gnumeric je tabulkový kalkulátor pro grafické prostředí Gnome.


Balíček: gnupg-1.0.4-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnupg            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Út 27. únor 2001, 22:18:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: gnupg-1.0.4-11.src.rpm
Size    : 2099896             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnupg.org/
Summary   : GNU nástroj pro bezpešnou komunikaci a ukládání dat.
Description :
GnuPG je GNU nástroj pro bezpečnou komunikaci a ukládání dat. Může být
použit na šifrování dat a vytváření digitálních podpisů. Obsahuje
funkce pro pokročilou správu klíčů a vyhovuje navrhovanému OpenPGP
Internet standardu podle RFC2440.

Protože GnuPG nepoužívá žádný patentovaný algoritmus nemůže být
kompatibilní s PGP verze 2. PGP 2.x používá pouze IDEA (patentováno
celosvětově) a RSA (patentováno ve Spojených státech do 20. září
2000).


Balíček: gnuplot-3.7.1-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gnuplot           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.7.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Út 22. srpen 2000, 17:18:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Inženýrské      Source RPM: gnuplot-3.7.1-12.src.rpm
Size    : 1964779             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnuplot.vt.edu/
Summary   : Program pro kreslení grafů matematických funkcí a dat.
Description :
Gnuplot je interaktivní program řízený z příkazového řádku pro kreslení
grafů funkcí, zvláště vhodný pro zobrazování vědeckotechnických dat.
Může být používán na vykreslování grafů funkcí a souřadnic jak
dvourozměrných tak trojrozměrných v mnoha různých formátech.

Nainstalujte gnuplot, jestliže potřebujete grafický balíček pro
reprezentaci vědecko-technických dat.


Balíček: gperf-2.7-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gperf            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 11:26:23 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: gperf-2.7-9.src.rpm
Size    : 123291              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Generátor prostých hašovacích funkcí.
Description :
Balíček gperf obsahuje generátor prostých hašovacích funkcí napsaný
v jazyce C++. Prostá hašovací funkce je hašovací funkce a datová
struktura, která umožňuje rozpoznání klíčového slova v množině slov
použitím právě jednoho přístupu do datové struktury.


Balíček: gphoto-0.4.3-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gphoto            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Po  8. leden 2001, 14:48:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: gphoto-0.4.3-10.src.rpm
Size    : 2154562             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gphoto.org/
Summary   : Programové vybavení pro práci s digitálními fotoaparáty.
Description :
Nástroj gPhoto umožňuje zpracovat fotografie nafocené pomocí
digitálních fotoaparátů. Umí přenést nafocené obrázky do vašeho
Linuxového systému, vytisknout je, odeslat elektronickou poštou,
uložit je v různých populárních grafických formátech nebo si je
prostě jen prohlédnout na monitoru počítače. gPhoto obsahuje
nový HTML engine, který umožňuje vytvoření témat pro galerie
(HTML šablony se speciálními značkami). Tím velmi zjednodušuje
publikování obrázků na WWW. Adresářový režim umožňuje vytvořit
HTML galerii z obrázků umístěných již na vašem počítači.


Balíček: gpm-devel-1.19.3-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gpm-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.19.3              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Pá  6. duben 2001, 19:23:44 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gpm-1.19.3-16.src.rpm
Size    : 29323              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny a hlavičkové soubory pro psaní programů ovládaných myší.
Description :
Balíček gpm-devel obsahuje knihovny a hlavičkové soubory potřebné
pro vývoj myší řízených programů pro konzoli. Tento balíček umožňuje
vyvíjet programy, které používají myš v textovém režimu.

Nainstalujte balíček gpm-devel, pokud potřebujete vyvíjet programy,
které mají používat myš v textovém režimu. Musíte také nainstalovat
balíček gpm.


Balíček: gpm-1.19.3-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gpm             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.19.3              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Pá  6. duben 2001, 19:23:44 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: gpm-1.19.3-16.src.rpm
Size    : 210581              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Myšový server pro konzoli Linuxu.
Description :
GPM poskytuje podporu myši textovým linuxovým aplikacím, jako je emacs,
Midnight Commander a další. Poskytuje také operace pro kopírování textu
na konzoli pomocí myši. Obsahuje program, který umožňuje zobrazení
vyskakovacího menu po kliknutí tlačítka myši.

Nainstalujte balíček gpm, pokud chcete používat v Linuxu myš v textovém
režimu.


Balíček: gqview-0.8.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gqview            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.8.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 27. únor 2001, 22:23:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: gqview-0.8.1-3.src.rpm
Size    : 288841              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gqview.sourceforge.net/
Summary   : Prohlížeč obrázků.
Description :
GQview je prohlížeč obrázků, který mimo jiné umožňuje zobrazení obrázku
na jediné kliknutí, má podporu pro externí editory, umožňuje preview
obrázků s použitím thumbnails a zvětšování a zmenšování obrázků.


Balíček: gq-0.4.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gq              Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So  3. březen 2001, 07:00:37 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: gq-0.4.0-2.src.rpm
Size    : 287614              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://biot.com/gq/
Summary   : Grafické rozhraní LDAP browseru a editoru.
Description :
Grafický browser pro zobrazování LDAP adresáře a schémat. S pomocí GQ
může administrátor procházet LDAP adresářem a může přitom měnit
zobrazené záznamy.


Balíček: grep-2.4.2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : grep             Relocations: /usr 
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Út 27. únor 2001, 22:10:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: grep-2.4.2-5.src.rpm
Size    : 367761              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU verze programů grep pro vyhledávání vzorků v textech.
Description :
GNU verze často používaného programu grep. Program grep hledá
v textu řádky, které obsahují řetězec vyhovující zadanému vzoru,
a vypisuje je. Balíček obsahuje programy grep, egrep a fgrep.

Nainstalujte si balíček grep na váš počítač, protože se jedná o velmi
užitečný program pro vyhledávání v textech.


Balíček: groff-gxditview-1.16.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : groff-gxditview       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.16.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út  3. duben 2001, 20:44:12 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: groff-1.16.1-7.src.rpm
Size    : 75193              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Prohlížeč výstupu textového procesoru groff pro X.
Description :
Prohlížeč výstupu textového procesoru groff pro grafické prostředí
X Window System.


Balíček: groff-perl-1.16.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : groff-perl          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.16.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út  3. duben 2001, 20:44:12 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: groff-1.16.1-7.src.rpm
Size    : 17886              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Část formátovacího systému groff, která vyžaduje Perl.
Description :
Balíček groff-perl obsahuje části textového procesoru groff, které
jsou potřebné pro Perl včetně font procesoru afmtodit, pro vytváření
souborů s Postscriptovými fonty, programu grog, který může být používán
pro automatické zjišťování voleb z příkazového řádku pro groff a
tiskového filtru troff-to-ps.


Balíček: groff-1.16.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : groff            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.16.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út  3. duben 2001, 20:44:12 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: groff-1.16.1-7.src.rpm
Size    : 5971145             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Systém pro formátování textu.
Description :
Balíček groff obsahuje systém pro formátování dokumentů. Načítá
text proložený formátovacími příkazy a vytváří formátovaný výstup.
Vytvořené dokumenty mohou být zobrazeny na displeji nebo vytisknuty
na tiskárně. Formátovací příkazy programu groff umožňují specifikovat
rodinu, řez a velikost písma, počet a rozpal řádků na stránce, a další.

Nainstalujte balíček groff, jestliže chcete používat tento systém
pro formátování dokumentů. Groff je také používán pro formátování
manuálových stránek. Pokud chcete používat groff v X Window Systemu,
měli byste také nainstalovat balíček groff-gxditview.


Balíček: gsl-0.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gsl             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 18. leden 2001, 23:00:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gsl-0.7-2.src.rpm
Size    : 4895115             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceware.cygnus.com/gsl/
Summary   : Vědecká knihovna GSL (GNU Scientific Library).
Description :
Vědecká GNU knihovna (GSL - GNU Scientific Library) s kolekcí
funkcí pro numerickou analýzu. Je napsána v jazyce C.


Balíček: gsm-devel-1.0.10-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gsm-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út  9. leden 2001, 22:59:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gsm-1.0.10-2.src.rpm
Size    : 82880              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro GSM.
Description :
Balíček obsahuje knihovnu libgsm, která je používána pro vývoj programů,
které čtou GSM soubory.


Balíček: gsm-1.0.10-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gsm             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út  9. leden 2001, 22:59:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: gsm-1.0.10-2.src.rpm
Size    : 88218              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Komprese a dekomprese zvukového formátu GSM.
Description :
Balíček obsahuje nástroj, který konvertuje GSM kompresi (rámce se 160
13 bitových samplů - samplovací frekvence 8 kHz, tj. framerate 50 Hz)
do 260 bitů. Pro kompatibilitu s typickými Unixovými aplikacemi jsou
rámce se 160 16-bitovými lineárními samply konvertovány do 33 bajtových
rámců (1650 bajtů/s). Kvalita algoritmu stačí pro spolehlivé
porozumění mluvenému slovu. Hudba může také přežít zakódování, ale
kvalita je limitována vzorkovací frekvencí 8 kHz.


Balíček: gtk+-devel-1.2.9-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gtk+-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:37:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gtk+-1.2.9-4.src.rpm
Size    : 3702840             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Vývojové nástroje pro aplikace používající GTK+ (GIMP ToolKit).
Description :
Balíček obsahuje statické knihovny, hlavičkové soubory a dokumentaci
pro vývoj Gtk+ aplikaci (Gimp toolkit).


Balíček: gtk-doc-0.4b1-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : gtk-doc           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4b1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 16. leden 2001, 23:30:59 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: gtk-doc-0.4b1-3.src.rpm
Size    : 320917              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org/rdp
Summary   : Nástroj pro generování dokumentace pro Gtk+ a Gnome.
Description :
Nástroj gtk-doc generuje referenční dokumentaci API. Je používán pro
generování dokumentace pro Gtk+, Glib a Gnome.


Balíček: gtk-engines-0.10-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gtk-engines         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.10               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: So 10. únor 2001, 18:30:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gtk-engines-0.10-12.src.rpm
Size    : 1737853             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gtk.themes.org
Summary   : Témata pro GTK+.
Description :
Balíček gtk-engines obsahuje sdílené objekty a konfigurační soubory,
které implementují několik skupin témat (theme engines) pro GTK+.
Skupiny témat poskytují toolkitu GTK+ různý vzhled, takže může
připomínat jiné toolkity nebo operační systémy. Balíček gtk-engines
obsahuje grafické skupiny pro různá GTK+ témata, včetně Notif,
Redmond95, Pixmap a Metal (podobný swingu).


Balíček: gtk+-gtkbeta-devel-1.3.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gtk+-gtkbeta-devel      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 23. březen 2001, 19:49:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gtk+-gtkbeta-1.3.2-4.src.rpm
Size    : 4432097             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Beta verze vývojářských nástrojů pro Gtk+ aplikace.
Description :
Balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro
vývoj Gtk+ aplikací (Gimp toolkit). Tento balíček obsahuje beta verzi
dalšího vydání knihovny Gtk+. Nainstalujte si tento balíček jen v
případě, že chcete vyvíjet aplikace proti této nové verzi Gtk+.


Balíček: gtk+-gtkbeta-1.3.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gtk+-gtkbeta         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 23. březen 2001, 19:49:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gtk+-gtkbeta-1.3.2-4.src.rpm
Size    : 3449576             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Beta verze Gtk+.
Description :
Balíček gtk+ obsahuje GIMP ToolKit (GTK+), knihovnu pro vytváření
grafických uživatelských rozhraní pro X Window System. Tento balíček
obsahuje beta verzi dalšího vydání GTK+. Měli byste si jej nainstalovat
pouze v případě, že chcete vyvíjet aplikace proti této nové verzi
knihoven Gtk+.


Balíček: gtk+10-1.0.6-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gtk+10            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 13:19:41 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gtk+10-1.0.6-9.src.rpm
Size    : 1247834             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : Knihovny pro kompatibilitu aplikací linkovaných s Gtk+ and GLib 1.0.
Description :
Knihovny pro kompatibilitu aplikací linkovaných s Gtk+ and GLib 1.0.


Balíček: gtk+-1.2.9-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gtk+             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:37:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gtk+-1.2.9-4.src.rpm
Size    : 2412105             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gtk.org
Summary   : GIMP ToolKit (GTK+), knihovna pro vytváření GUI pro X.
Description :
Balíček gtk+ obsahuje GIMP ToolKit (GTK+), knihovnu pro vytváření
grafických uživatelských rozhraní pro X Window System. GTK+ byl
původně napsán pro program na zpracování obrázků GIMP (GNU Image
Manipulation Program), ale nyní je také používán několika dalšími
programy.

Jestliže chcete používat GIMP nebo jiný program, který používá
GTK+, musíte mít nainstalovaný balíček gtk+.


Balíček: gtop-1.0.11-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gtop             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 12. březen 2001, 21:01:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: gtop-1.0.11-3.src.rpm
Size    : 643056              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Systémový monito pro Gnome.
Description :
Gtop je systémový monitor pro grafické prostředí Gnome. Poskytuje
stejné funkce jako program top, ale má grafické rozhraní.


Balíček: guile-devel-1.3.4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : guile-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: St 28. únor 2001, 11:40:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: guile-1.3.4-12.src.rpm
Size    : 1123663             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro knihovnu GUILE.
Description :
Balíček guile-devel obsahuje knihovny a hlavičkové soubory, které
jsou potřeba pro vývoj aplikací, které jsou linkovány s knihovnou
GUILE pro rozšiřování aplikací.

Nainstalujte balíček guile-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace,
které budou linkovány s GUILE. Budete muset také nainstalovat
balíček guile.


Balíček: guile-1.3.4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : guile            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: St 28. únor 2001, 11:40:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: guile-1.3.4-12.src.rpm
Size    : 1370935             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU implementace jazyka Scheme pro rozšiřování aplikací.
Description :
GUILE (GNU's Ubiquitous Intelligent Language for Extension) je knihovní
implementací programovacího jazyka Scheme, napsanou v jazyce C. GUILE
poskytuje strojově nezávislou prováděcí platformu, která může být
přilinkována jako knihovna při vytváření rozšiřitelných programů.


Balíček: gv-3.5.8-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gv              Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.5.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 13:47:06 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: gv-3.5.8-11.src.rpm
Size    : 419497              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~plass/gv/
Summary   : Uživatelské rozhraní pro Ghostscript interpret jazyka PostScript(TM).
Description :
Gv je uživatelské rozhraní pro interpret Ghostscript jazyka PostScript(TM).
Gv umožňuje zobrazovat PostScriptové a PDF dokumenty v prostředí
X Window System.

Nainstalujte balíček gv, pokud chcete na vašem počítači prohlížet
PostScriptové a PDF dokumenty. Budete potřebovat balíček ghostscript
a prostředí X Window System.


Balíček: gzip-1.3-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : gzip             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt  8. únor 2001, 16:38:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: gzip-1.3-12.src.rpm
Size    : 260508              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gzip.org/
Summary   : GNU program pro kompresi souborů.
Description :
Balíček gzip obsahuje populární GNU program gzip pro komprimaci souborů.
Komprimované soubory mají příponu .gz.

Balíček gzip byste měli nainstalovat, protože je velmi často používán
pro komprimaci nejrůznějších souborů.


Balíček: gzip-1.3-12.i586.rpm
==========================================================================
Name    : gzip             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt  8. únor 2001, 16:39:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: gzip-1.3-12.src.rpm
Size    : 259164              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gzip.org/
Summary   : GNU program pro kompresi souborů.
Description :
Balíček gzip obsahuje populární GNU program gzip pro komprimaci souborů.
Komprimované soubory mají příponu .gz.

Balíček gzip byste měli nainstalovat, protože je velmi často používán
pro komprimaci nejrůznějších souborů.


Balíček: hdparm-3.9-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : hdparm            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 19. červenec 2000, 21:26:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: hdparm-3.9-6.src.rpm
Size    : 42773              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro zobrazování a nastavování parametrů (E)IDE disků.
Description :
Balíček hdparm obsahuje program pro nastavení parametrů pevných disků
(E)IDE. Může zdvojnásobit výkon vašeho pevného disku nebo může být
použit pro nastavení usínání disků pro šetření elektrické energie.


Balíček: hotplug-2001_02_14-15.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : hotplug           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2001_02_14            Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Po  2. duben 2001, 07:17:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: hotplug-2001_02_14-15.src.rpm
Size    : 65796              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://linux-hotplug.sourceforge.net/
Summary   : Nástroj pro automatické zavádění modulů pro USB zařízeni.
Description :
Termínem "hotplugging" označujeme dynamickou rekonfiguraci systému
poté, co je k běžícímu systému připojeno nějaké zařízení. Tento
balíček obsahuje program, který je spuštěn jádrem v okamžiku, kdy
je k systému připojeno nějaké další USB zařízení. Program zavede
do jádra doplňující moduly, které jsou pro jeho obsluhu potřeba.


Balíček: htdig-web-3.2.0-0.b3.4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : htdig-web          Relocations: /usr 
Version   : 3.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 0.b3.4            Build Date: Čt 22. březen 2001, 07:05:27 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: htdig-3.2.0-0.b3.4.src.rpm
Size    : 124168              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.htdig.org/
Summary   : CGI skripty a HTML kód pro WWW rozhraní se službou ht://Dig.
Description :
Nástroj ht://Dig je indexovací a vyhledávací nástroj pro malé domény
nebo Intranet. Tento balíček obsahuje CGI skripty a HTML kód, který
poskytuje WWW rozhraní pro tuto službu.


Balíček: htdig-3.2.0-0.b3.4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : htdig            Relocations: /usr 
Version   : 3.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 0.b3.4            Build Date: Čt 22. březen 2001, 07:05:27 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: htdig-3.2.0-0.b3.4.src.rpm
Size    : 5739833             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.htdig.org/
Summary   : Systém pro indexaci WWW stránek.
Description :
Nástroj ht://Dig je indexovací a vyhledávací nástroj pro malé domény
nebo Intranet. Tento systém není náhradou za velké vyhledávací služby
pro celý Internet. Je však určen pro potřeby jedné firmy nebo jednu
část Web serveru.


Balíček: htmlview-1.1.0-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : htmlview           Relocations: /usr 
Version   : 1.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St  7. březen 2001, 21:36:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: htmlview-1.1.0-2.src.rpm
Size    : 1918               License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Skript pro volání nainstalovaného WWW browseru.
Description :
Nástroj htmlview používá jiný nainstalovaný preferovaný HTML prohlížeč
pro zobrazování lokálních HTML stránek. Je používán několika programy
pro zobrazování jejich nápovědy.


Balíček: chkconfig-1.2.22-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : chkconfig          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.22              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  5. březen 2001, 16:10:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: chkconfig-1.2.22-1.src.rpm
Size    : 134917              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Systémový nástroj pro správu /etc/rc*.d adresářů.
Description :
Chkconfig je základní systémový program pro úpravu a výpis informací
o službách spouštěných v jednotlivých běhových úrovních (runlevels)
systému. Automaticky vytváří a ruší potřebné symbolické odkazy
v /etc/rc.d, a tak zbavuje správce systému otrockého upravování těchto
odkazů.


Balíček: chkfontpath-1.9.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : chkfontpath         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 18. leden 2001, 22:47:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: chkfontpath-1.9.5-1.src.rpm
Size    : 12048              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro úpravu seznamu adresářů s fonty pro X font server.
Description :
Chkfontpath je jednoduchý terminálový program pro přidávání a odebírání
seznamu adresářů s fonty v konfiguračním souboru X font serveru. Je určen
především pro použití ve skriptech, které se provádí při přidávání
nebo mazaní balíčků s fonty, ale může být užitečný i samostatně.


Balíček: ical-2.2-21.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ical             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 21              Build Date: Út 24. říjen 2000, 15:21:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Produktivita     Source RPM: ical-2.2-21.src.rpm
Size    : 803000              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.research.digital.com/SRC/personal/Sanjay_Ghemawat/ical/home.html
Summary   : Kalendářní program pro X Window System.
Description :
Ical je kalendářní program pro X Window System. Umožňuje snadno
zadávat, editovat a mazat položky, zadávat opakující se položky,
připomínat blížící se schůzky, tisknout a vypisovat výskyty položek
a umožňuje sdílet kalendáře mezi různými uživateli.


Balíček: ImageMagick-c++-devel-5.2.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ImageMagick-c++-devel    Relocations: /usr/X11R6 
Version   : 5.2.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  8. leden 2001, 13:16:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: ImageMagick-5.2.7-2.src.rpm
Size    : 849467              License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.imagemagick.org/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj aplikací používajících Magick++.
Description :
Balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro
vývoj aplikací používajících knihovny Magick++, která zpřístupňuje
knihovny programu ImageMagick v jazyce C++. ImageMagick je program
pro vytváření a manipulaci s obrázky. Pokud používáte programy, které
používají kód Magick++ nebo API, budete potřebovat balíčky ImageMagick,
ImageMagick-devel a ImageMagick-c++-devel.

Tento balíček není potřeba, pokud chcete jen používat program ImageMagick
nebo chcete vyvíjet aplikace používající C rozhraní pro ImageMagick.


Balíček: ImageMagick-c++-5.2.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ImageMagick-c++       Relocations: /usr/X11R6 
Version   : 5.2.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  8. leden 2001, 13:16:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: ImageMagick-5.2.7-2.src.rpm
Size    : 462117              License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.imagemagick.org/
Summary   : Propojení C++ s knihovnami programu ImageMagick.
Description :
Balíček obsahuje knihovnu Magick++, která umožňuje použití knihoven
ImageMagick v jazyce C++. Pokud používáte program, který využívá
knihovnu Magick++, budete tento balíček potřebovat.


Balíček: ImageMagick-devel-5.2.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ImageMagick-devel      Relocations: /usr/X11R6 
Version   : 5.2.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  8. leden 2001, 13:16:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: ImageMagick-5.2.7-2.src.rpm
Size    : 9264164             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.imagemagick.org/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj ImageMagick aplikací.
Description :
ImageMagick(TM) je program pro manipulaci s obrázky. Tento balíček
obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj ImageMagick
aplikací. Pokud chcete vytvářet programy, které využívají kód programu
ImageMagick nebo jeho API, budete potřebovat tento balíček a balíček
ImageMagick. Pro pouhé používání programu ImageMagick není tento balíček
potřeba.


Balíček: ImageMagick-5.2.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ImageMagick         Relocations: /usr/X11R6 
Version   : 5.2.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  8. leden 2001, 13:16:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: ImageMagick-5.2.7-2.src.rpm
Size    : 5121401             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.imagemagick.org/
Summary   : Program pro vytváření a manipulaci s obrázky.
Description :
ImageMagick(TM) je nástroj pro zobrazování, převod a manipulaci s obrázky
pro X Window System. ImageMagick může číst a zapisovat grafické formáty
JPEG, TIFF, PNG, GIF a Photo CD. Umožňuje změnu rozměrů obrázku, rotaci,
zaostřování, redukci barev, přidávání speciálních efektů... Výsledný
obrázek lze uložit v původním nebo jiném formátu. ImageMagick obsahuje
i možnosti dávkového vytváření animovaných nebo průhledných .gif obrázků,
vytváření složených obrázků, náhledů atd..

Jestliže potřebujete měnit nebo zobrazovat obrázky ve svých
programech, může být ImageMagick nástrojem pro vás.
Pokud budete vytvářet vlastní aplikace používající ImageMagick kód
nebo API, nainstalujte si také balíček ImageMagick-devel.


Balíček: imap-devel-2000-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : imap-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2000               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  5. duben 2001, 19:51:03 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: imap-2000-9.src.rpm
Size    : 3378905             License: University of Washington's Free-Fork License
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.washington.edu/imap/
Summary   : Vývojové nástroje pro programy používající IMAP knihovnu.
Description :
Balíček imap-devel obsahuje hlavičkové soubory a statické knihovny
pro vývoj programů, které používají knihovnu IMAP (Internet Message
Access Protocol).


Balíček: imap-2000-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : imap             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2000               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  5. duben 2001, 19:51:03 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: imap-2000-9.src.rpm
Size    : 2079581             License: University of Washington's Free-Fork License
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.washington.edu/imap/
Summary   : Démoni pro poštovní protokoly IMAP a POP.
Description :
Balíček imap obsahuje server pro poštovní protokoly POP (Post Office
Protocol) a IMAP (Internet Message Access Protocol). Protokol POP
umožňuje, aby uživatel mohl načítat svoji došlou poštu ze vzdáleného
počítače. Protokol IMAP umožňuje uživateli čtení pošty na vzdáleném
stroji bez přesouvání na místní počítač.

Nainstalujte balíček imap, pokud potřebujete server podporující protokol
IMAP nebo POP pro přístup k poštovním schránkám.


Balíček: imlib-cfgeditor-1.9.8.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : imlib-cfgeditor       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9.8.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 12. srpen 2000, 06:17:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: imlib-1.9.8.1-2.src.rpm
Size    : 343036              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.labs.redhat.com/imlib/
Summary   : Konfigurační editor pro knihovnu Imlib.
Description :
Balíček imlib-cfgeditor obsahuje program imlib_config, který slouží
ke konfigurování knihovny Imlib pro načítání a vykreslování obrázků.
Program imlib_config může být používán pro nastavení, jak Imlib bude
používat barvy, zpracovávat gama korekce, atd..

Jestliže instalujete balíček imlib, měli byste nainstalovat i
balíček imlib_cfgeditor.


Balíček: imlib-devel-1.9.8.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : imlib-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9.8.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 12. srpen 2000, 06:17:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: imlib-1.9.8.1-2.src.rpm
Size    : 581125              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.labs.redhat.com/imlib/
Summary   : Sada vývojových nástrojů pro Imlib aplikace.
Description :
Hlavičkové soubory, statické knihovny a dokumentace potřebná pro
vývoj aplikací s knihovnou Imlib. Imlib je knihovna pro načítání
a vykreslování obrázků pro X11R6.

Nainstalujte balíček imlib-devel, jestliže chcete vyvíjet Imlib
aplikace. Budete muset také nainstalovat balíček imlib a
imlib_cfgeditor.


Balíček: imlib-1.9.8.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : imlib            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9.8.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 12. srpen 2000, 06:17:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: imlib-1.9.8.1-2.src.rpm
Size    : 456966              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.labs.redhat.com/imlib/
Summary   : Knihovna pro načítání a renderování obrazů v X11R6.
Description :
Imlib je knihovna pro načítání a vykreslování obrázků nezávislá na
bitové hloubce displeje. Byla navržena pro zjednodušení a zrychlení
procesu načítání obrázku a pro získávání zobrazitelných obrázků pro
X Window System. Imlib poskytuje množství jednoduchých funkcí pro
manipulace s obrázky, které mohou být používány pro obvyklé grafické
operace.

Nainstalujte imlib, pokud potřebujete knihovnu pro načítání a
vykreslování obrázků pro X11R6 nebo pokud instalujete Gnome. Můžete
také nainstalovat balíček imlib-cfgeditor, který vám ulehčí
konfigurování knihovny Imlib.


Balíček: im-140-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : im              Relocations: (not relocateable)
Version   : 140                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt 25. leden 2001, 00:38:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: im-140-3.src.rpm
Size    : 692305              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mew.org/
Summary   : Skripty pro nahrazení MH poštovním klientem Mew pro Emacs.
Description :
Tento balíček obsahuje sadu uživatelských příkazů (příkazy im*) a
knihovny pro Perl5 pro integraci e-mailového a newsového uživatelského
rozhraní. Vše je navrženo pro používání jak z poštovního programu Mew
pro Emacs tak z příkazového řádku.

Styl složek pro Mew je přesně stejný jako u MH. Proto lze MH nahradit
tímto balíčkem bez jakýchkoli změn dat. Můžete také konzistentně pracovat
s vašimi zprávami jak pomocí IM tak pomocí MH.


Balíček: indent-2.2.6-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : indent            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Ne 19. listopad 2000, 02:59:11 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: indent-2.2.6-1.src.rpm
Size    : 87770              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnu.org/software/indent/
Summary   : Balíček pro formátování zdrojových kódů v jazyce C.
Description :
Indent je GNU program pro zkrášlování zdrojových textů programů v jazyce
C. Zdrojový text programu je přeformátován tak, aby byl snáze čitelný.
Indent může také konvertovat programy z jednoho stylu zápisu do jiného.
Rozumí správné syntaxi jazyka C a pokouší se zpracovávat i syntakticky
chybné programy.

Nainstalujte balíček indent, jestliže vyvíjíte aplikace v jazyce C
a potřebujete program na formátování vašich zdrojových textů.


Balíček: indexhtml-7.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : indexhtml          Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 22. březen 2001, 16:51:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: indexhtml-7.1-2.src.rpm
Size    : 38503              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : WWW stránka, kterou uvidíte po nainstalování Red Hat Linuxu.
Description :
Balíček indexhtml obsahuje úvodní HTML stránku (včetně grafiky),
která bude zobrazena vaším WWW prohlížečem po úspěšné instalaci Red
Hat Linuxu.

WWW stránka z balíčku indexhtml obsahuje informace, jak zaregistrovat
váš systém Red Hat Linux a jak získat podporu, kterou byste mohli
potřebovat.


Balíček: inews-2.3.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : inews            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 14. únor 2001, 16:13:05 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: inn-2.3.1-2.src.rpm
Size    : 53255              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro odeslání newsového článku na lokální news server.
Description :
Program inews je používán některými newsovými programy (např. inn a
trn) pro odesílání článků do Usenet newsů na lokální news server.
Inews načte článek ze souboru nebo standardního vstupu, přidá hlavičky,
provede určité kontroly konzistence a pak pošle článek na lokální news
server uvedený v souboru inn.conf.

Nainstalujte balíček inews, pokud potřebujete program pro odesílání
newsových článků na lokální news server.


Balíček: info-4.0-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : info             Relocations: /usr 
Version   : 4.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: So 24. únor 2001, 02:11:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: texinfo-4.0-20.src.rpm
Size    : 243011              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textový prohlížeč pro dokumenty GNU texinfo.
Description :
Projekt GNU používá formát texinfo pro většinu své dokumentace.
Balíček info obsahuje samostatný prohlížeč texinfo souborů
pracující v textovém režimu.

Balíček info byste měli nainstalovat, protože zpřístupňuje dokumentaci
ve formátu texinfo, v němž je velké množství dokumentů o vašem systému.


Balíček: initscripts-5.83-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : initscripts         Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.83               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So  7. duben 2001, 17:12:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: initscripts-5.83-1.src.rpm
Size    : 1046508             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubor inittab a skripty z adresáře /etc/init.d.
Description :
Balíček initscripts obsahuje základní systémové skripty používané
pro start systému Red Hat Linux, změnu běhových úrovní, a ukončení
činnosti systému. Další skripty slouží k aktivaci a deaktivaci většiny
síťových rozhraní.


Balíček: inn-devel-2.3.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : inn-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 14. únor 2001, 16:13:05 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: inn-2.3.1-2.src.rpm
Size    : 357659              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna INN (InterNetNews).
Description :
Balíček inn-devel obsahuje knihovnu INN (InterNetNews), která
je potřeba pro několik programů, které pro svou činnost využívají
rozhraní INN (na příklad newsgate a tin).

Nainstalujte balíček inn-devel, pokud budete provozovat programy, které
pro svou činnost využívají rozhraní INN.


Balíček: inn-2.3.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : inn             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 14. únor 2001, 16:13:05 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: inn-2.3.1-2.src.rpm
Size    : 5714191             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Server pro Newsové diskusní skupiny INN (InterNetNews).
Description :
INN (InterNetNews) je kompletní systém pro provozování serveru pro
Usenet newsy nebo soukromé newsové konference. Balíček obsahuje innd
- NNTP (NetNews Transport Protocol) server pro výměnu newsů a nnrpd
- server pro obsluhu newsových klientů. Jak innd tak nnrpd používají
NNTP protokol.

Nainstalujte balíček inn, jestliže potřebujete kompletní systém pro
provozování Usenet news serveru. Pokud budete používat programy, které
využívají rozhraní INN (jako je newsgate nebo tin), budete potřebovat
také balíček inn-devel.


Balíček: internet-config-0.40-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : internet-config       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.40               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  5. duben 2001, 15:49:46 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: internet-config-0.40-1.src.rpm
Size    : 637531              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://people.redhat.com/than
Summary   : Nástroje pro omezování propustnosti síťového rozhraní.
Description :
Nástroj pro konfiguraci připojení k Internetu pomocí PPP, ISDN nebo DSL.


Balíček: Inti-devel-0.6preview-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Inti-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6preview            Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 12. prosinec 2000, 01:23:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: Inti-0.6preview-1.src.rpm
Size    : 2863125             License: LGPL
Packager  : Havoc Pennington 
Summary   : Nástroje pro nastavování filtrování paketů Linuxovým jádrem.
Description :
Linux IP Firewalling Chains je nový (a doufáme, že vylepšený)
kód pro filtrování paketů (firewalling). Umožní vám nastavit
firewall, IP maškarádu, apod..

Pokud si chcete nastavit firewalling, nainstalujte tento
balíček. Možná budete chtít i balíček ipchains-scripts.


Balíček: iproute-2.2.4-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : iproute           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: So  6. leden 2001, 10:33:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: iproute-2.2.4-10.src.rpm
Size    : 870757              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konfiguraci sítě.
Description :
Balíček obsahuje nástroje pro správu síťování (např. ip a rtmon), které
slouží pro konfiguraci pokročilých funkcí, které jsou implementovány
v jádrech 2.2.x a novějších.


Balíček: iptables-ipv6-1.2.1a-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : iptables-ipv6        Relocations: /usr 
Version   : 1.2.1a              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 07:27:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: iptables-1.2.1a-1.src.rpm
Size    : 88427              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://netfilter.kernelnotes.org/
Summary   : Podpora IPv6 pro iptables.
Description :
Tento balíček obsahuje podporu IPv6 (následující verze IP protokolu)
pro iptables. Iptables je nástroj na filtrování paketů, který vám
umožňuje nastavit firewall a IP mašakarádu.

Pokud chcete nastavit firewalling pro IPv6, nainstalujte si tento
balíček.


Balíček: iptables-1.2.1a-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : iptables           Relocations: /usr 
Version   : 1.2.1a              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 07:27:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: iptables-1.2.1a-1.src.rpm
Size    : 411741              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://netfilter.kernelnotes.org/
Summary   : Nástroje pro nastavování filtrování paketů Linuxovým jádrem.
Description :
Nástroj iptables slouží k ovládání filtrování paketů v jádře.
Umožňuje nastavit firewall, IP masquerading a další speciality
okolo síťování.

Nainstalujte si tento balíček, pokud budete nastavovat firewall
nebo jiné speciální síťové vlastnosti v jádře Linuxu.


Balíček: iputils-20001110-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : iputils           Relocations: /usr 
Version   : 20001110             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 16. leden 2001, 16:34:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: iputils-20001110-1.src.rpm
Size    : 137254              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro sledování stavu sítě včetně programu ping.
Description :
Balíček iputils základní nástroje pro monitorování sítě včetně programu
ping. Ping vysílá sadu ICMP paketů ECHO_REQUEST na zadaný síťový server
a podle odpovědí lze zjistit, zda daný stroj pracuje a přijímá síťový provoz.


Balíček: ipxutils-2.2.0.18-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ipxutils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.0.18             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 21. červenec 2000, 23:11:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: ncpfs-2.2.0.18-3.src.rpm
Size    : 68737              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje na konfiguraci a ladění IPX rozhraní a sítí.
Description :
Balíček ipxutils obsahuje programy (ipx_configure, ipx_internal_net,
ipx_interface, ipx_route) potřebné pro konfiguraci a odstraňování
problémů s IPX rozhraními a sítěmi v Linuxu. IPX je protokol nízké
úrovně používaný souborovými servery Novell NetWare pro přenos dat.

Nainstalujte si ipxutils, jestliže ve vaší síti používáte protokol
IPX, a chcete jeho služby využívat na vašem počítači.


Balíček: ircii-4.4Z-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ircii            Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.4Z               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt 15. únor 2001, 23:09:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: ircii-4.4Z-4.src.rpm
Size    : 1168323             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.eterna.com.au/ircii/
Summary   : Internet Relay Chat (IRC) klient.
Description :
IrcII je populární klient pro IRC (Internet Relay Chat). IRC klienti
komunikují s IRC servery a umožňují uživatelům 'chatovat' přes
Internet.

Nainstalujte ircii, pokud se chcete zúčastnit debat v chatovacích
místnostech.


Balíček: irda-utils-0.9.13-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : irda-utils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.13              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt  8. únor 2001, 14:11:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: irda-utils-0.9.13-7.src.rpm
Size    : 86450              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://irda.sourceforge.net/
Summary   : Programy pro infračervenou komunikaci mezi zařízeními.
Description :
IrDA(TM) (Infrared Data Association) je průmyslový standard pro
bezdrátovou komunikaci mezi zařízení pomocí infračerveného světla.
IrDA je používáno mnoha moderními zařízení včetně přenosných počítačů,
LAN adaptérů, PDA, tiskáren a mobilních telefonů. Rychlost komunikace
je od 9600 bitů/sec do 4 Mbit/sec.

Projekt Linux-IrDA originální implementace IrDA protokolů pod GNU
licencí. Zahrnuje protokoly IrLAP, IrLMP, IrIAP, IrTTP, IrLPT, IrLAN,
IrCOMM a IrOBEX.

Balíček irda-utils obsahuje kolekci programů, které umožňují používání
protokolů IrDA. Většina vlastností IrDA je implementována v jádře,
takže pro použití libovolného programu nebo nástroje pro IrDA musí
být musí být v jádře povolena podpora IrDA. Některé vlastnosti se
konfigurují mimo jádro, a jiné (jako IrOBEX) jsou vně jádra i
implementovány.


Balíček: isapnptools-1.22-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : isapnptools         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.22               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 17:24:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: isapnptools-1.22-2.src.rpm
Size    : 417378              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro konfiguraci zařízení ISA Plug-and-Play (PnP).
Description :
Balíček isapnptools obsahuje programy pro konfigurování ISA
Plug-a-Play (PnP) karet, které jsou kompatibilní s PnP ISA
Specifikací verze 1.0a. ISA PnP karty používají registry místo
jumperů pro nastavení I/O adresy a přerušení.
Karty obsahují popis prostředků, které potřebují mít alokovány.
BIOS ve vašem systému nebo isapnptools používá protokol
popsaný ve zmíněné specifikaci k nalezení všech PnP karet a
alokuje jim potřebné prostředky, takže nevznikají konflikty.

BIOS není dobrý v alokaci systémových prostředků, takže
isapnptools jsou vhodné pro všechny systémy, ať už mají nebo nemají
PnP BIOS. PnP BIOS vlastně jen přidává některé komplikace.
PnP BIOS aktivuje karty, takže je ovladače mohou najít, ty pak
mohou karty dekonfigurovat nebo jim změnit nastavení,
což vyvolá všechny možné ošklivé efekty. Pokud máte PnP karty, které
už pracují, přečtěte si dokumentaci velmi pozorně, než použijete
isapnptools.

Nainstalujte si isapnptools, jestliže potřebujete konfigurovat ISA PnP
karty.


Balíček: isdn4k-utils-3.1-39.i386.rpm
==========================================================================
Name    : isdn4k-utils         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 39              Build Date: Po 12. únor 2001, 18:04:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: isdn4k-utils-3.1-39.src.rpm
Size    : 6053521             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro nastavování ISDN subsystému.
Description :
Tento balíček obsahuje nástroje potřebné pro konfiguraci ISDN subsystému.


Balíček: isicom-1.0-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : isicom            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 17:45:29 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: isicom-1.0-5.src.rpm
Size    : 30620              License: GPL (not Firmware)
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.multitech.com/
Summary   : Nástroje pro podporu multiportových sériových karet Multi-Tech.
Description :
Balíček isicom obsahuje binární obrázky a zavaděč pro datové soubory
Multi-Tech Systems Intelligent Serial Interface(TM) (ISI). Multiportové
sériové karty Multi-Tech ISI poskytují dodatečné sériové porty pro
připojení modemů i jiných zařízení. Balíček obsahuje soubory potřebné
pro používání ISI karet s Linuxem.

Nainstalujte si isicom, pokud používáte sériové karty Multi-Tech ISI
na vašem Linuxu.


Balíček: itcl-3.1.0-53.i386.rpm
==========================================================================
Name    : itcl             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 53              Build Date: Pá 23. březen 2001, 20:12:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: tcltk-8.3.1-53.src.rpm
Size    : 3820430             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Objektově orientované mega-widgety pro Tcl.
Description :
[incr Tcl] je objektově orientované rozšíření jazyka Tcl a bylo
vytvořeno pro lepší podporu strukturovaného programování v Tcl.
Tcl skripty, které jsou delší než několik tisíc řádků, je extrémně
obtížné udržovat protože stavebními bloky čistého Tcl jsou procedury
a globální proměnné. Všechny tyto bloky musí existovat v jediném
globálním prostoru, kde neexistuje podpora pro ochranu nebo
zapouzdření.

Pro řešení tohoto problému přináší [incr Tcl] použitelné objekty.
Každý objekt je pytel dat se sadou procedur nebo "metod", které
se používají pro jejich manipulaci. Objekty jsou organizovány do
"tříd" s identickými charakteristikami a mohou dědit funkčnost
z jednoho na druhý. Tento objektově orientovaný model přidává
další úroveň organizace do vrchní části základních proměnných a
procedurálních elementů a výsledkem je snadněji pochopitelný a
udržovatelný kód.

Nainstalujte si tento balíček, pokud programujete v Tcl a potřebujete
objektově orientovaný model, který vám může [incr Tcl] poskytnout.


Balíček: jadetex-3.3-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : jadetex           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 12. únor 2001, 17:18:36 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: jadetex-3.3-1.src.rpm
Size    : 4052684             License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : LaTeXová makra pro konvertování TeXového výstupu Jade do DVI/PS/PDF.
Description :
JadeTeX obsahuje makra pro LaTeX potřebné pro zpracování výstupních
souborů z Jade ve formátu TeX a jejich zpracování LaTeXem.


Balíček: jcode.pl-2.13-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : jcode.pl           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.13               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 26. leden 2001, 17:30:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: jcode.pl-2.13-1.src.rpm
Size    : 36400              License: non-commercial-use-only
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Perlová knihovna pro převod kódování znaků v Japonštině.
Description :
Perlová knihovna pro převod kódování znaků v Japonštině.


Balíček: jed-common-0.99.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : jed-common          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.99.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 28. prosinec 2000, 18:40:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: jed-0.99.12-1.src.rpm
Size    : 2095251             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Společné soubory pro textový editor Jed.
Description :
Balíček jed-common obsahuje soubory .sl, které potřebujete
ke spuštění všech verzí textového editoru Jed. Pokud jste
si nainstalovali Jed nebo XJed, budete potřebovat i tento balíček.


Balíček: jed-xjed-0.99.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : jed-xjed           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.99.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 28. prosinec 2000, 18:40:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: jed-0.99.12-1.src.rpm
Size    : 207980              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textový editor Jed pro prostředí X Window System.
Description :
Xjed je varianta textového editoru Jed určená pro prostředí X Window
System.

Nainstalujte si xjed, pokud chcete používat editor Jed v prostředí
X Window. Budete k němu potřebovat ještě balíčky slang a jed-common.


Balíček: jed-0.99.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : jed             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.99.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 28. prosinec 2000, 18:40:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: jed-0.99.12-1.src.rpm
Size    : 171964              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Rychlý kompaktní editor využívající obrazovkovou knihovnu S-lang.
Description :
Jed je rychlý, kompaktní editor založený na knihovně S-lang. Přednosti
Jedu jsou: emulace editorů Emacs, EDT, WordStar a Brief, podpora
rozsáhlých možnosti přizpůsobení zvyklostem uživatele pomocí slang maker,
barvy, asociace kláves a množství módů pro programování se zvýrazňováním
syntaxe.

Nainstalujte si jed, jestliže jste ho používali dříve, nebo pokud
zatím nejste rozhodnuti, který textový editor budete používat.
Budete k němu ještě potřebovat balíček jed-common.


Balíček: jikes-1.13-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : jikes            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.13               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  5. březen 2001, 06:17:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: jikes-1.13-1.src.rpm
Size    : 2720325             License: IBM Public License Version 1.0 - Jikes Compiler, http://ibm.com/research/jikes/license/license3.htm
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://OSS.Software.IBM.Com/developerworks/opensource/jikes/project/
Summary   : Kompilátor Javy do binárního kódu.
Description :
Překladač Jikes od IBM Research překládá zdrojové soubory Javy do
binárního tvaru. Výhodami je: striktní lpění na specifikaci jazyka,
extrémně rychlá kompilace, a promyšlená analýza závislostí,
která umožňuje přírůstkovou kompilaci a automatické generování makefile

Zveřejnění zdrojových kódů v prosinci 1998 iniciovalo jedenu z prvních
iniciativ IBM v open source aréně a od té doby je Jikes
spravován a tříben vývojem podle open source modelu.
Další informace na: http://ibm.com/research/jikes.


Balíček: jisksp14-0.1-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : jisksp14           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 24. leden 2001, 16:27:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: jisksp14-0.1-6.src.rpm
Size    : 176588              License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : 14 bodový pomocný Kanji font JIS.
Description :
Balíček jisksp14 obsahuje 14 bodový pomocný Kanji font JIS pro Japonštinu.


Balíček: jisksp16-1990-0.1-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : jisksp16-1990        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 24. leden 2001, 16:27:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: jisksp16-1990-0.1-6.src.rpm
Size    : 200060              License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : 16 bodový pomocný Kanji font JIS.
Description :
Balíček jisksp16 obsahuje 16 bodový pomocný Kanji font JIS pro Japonštinu.


Balíček: joe-2.8-44.i386.rpm
==========================================================================
Name    : joe             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.8                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 44              Build Date: St 28. únor 2001, 23:15:05 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: joe-2.8-44.src.rpm
Size    : 278338              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Snadno ovladatelný textový editor.
Description :
Joe je snadno ovladatelný uživatelsky přívětivý textový editor. Díky
svému vzhledu a ovládání klávesovými kombinacemi editoru WordStar, které
používají i editory v produktech firmy Borland a program Text602, je
zvláště vhodný pro začátečníky.

Nainstalujte si joe, jestliže jste jej používali a líbí se vám, jestliže
dosud nejste rozhodnuti, jaký editor používat, nebo pokud jste zvyklí na
WordStar kompatibilní editory. Pokud jste nováčky v Linuxu, měli byste si
joe nainstalovat, kvůli jeho jednoduchému ovládání.


Balíček: joystick-1.2.15-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : joystick           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.15              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Pá  2. březen 2001, 20:03:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: joystick-1.2.15-7.src.rpm
Size    : 97057              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~vojtech/joystick/
Summary   : Programy pro konfiguraci nejrozšířenějších joysticků.
Description :
Linux Joystick Driver poskytuje podporu pro množství joystiků
a podobných zařízení. Tento balíček obsahuje několik programů pro
nastavování, kalibrování a testování vašeho joysticku.


Balíček: kaffe-1.0.6-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kaffe            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. únor 2001, 18:28:57 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: kaffe-1.0.6-3.src.rpm
Size    : 2730671             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kaffe.org/
Summary   : Free virtuální stroj pro spouštění kódu Java(TM).
Description :
Kaffe je čistá open source implementace virtuálního javovského
stroje a knihovny tříd.


Balíček: kakasi-devel-2.3.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kakasi-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  8. únor 2001, 09:15:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kakasi-2.3.2-2.src.rpm
Size    : 75815              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://kakasi.namazu.org/
Summary   : Soubory pro vývoj aplikací používajících systém KAKASI.
Description :
Tento balíček obsahuje knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro
vývoj aplikací, které používají systém KAKASI pro vstup japonských
znaků.


Balíček: kakasi-dict-2.3.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kakasi-dict         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  8. únor 2001, 09:15:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: kakasi-2.3.2-2.src.rpm
Size    : 2180926             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://kakasi.namazu.org/
Summary   : Základní slovník pro KAKASI.
Description :
Tento balíček obsahuje základní slovník pro filtr KAKASI, který převádí
japonské znakové sady.


Balíček: kakasi-2.3.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kakasi            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  8. únor 2001, 09:15:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: kakasi-2.3.2-2.src.rpm
Size    : 178409              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://kakasi.namazu.org/
Summary   : Konverzní filt pro překódování mezi japonskými znakovými sadami.
Description :
KAKASI je filtr pro konverzi znaků v Kanji do znaků Hiragana nebo
Katakana nebo Romaji (fonetická transkripce japonské výslovnosti).


Balíček: kappa20-0.3-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kappa20           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Po 22. leden 2001, 04:17:37 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: kappa20-0.3-6.src.rpm
Size    : 1303259             License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://hp.vector.co.jp/authors/VA013391/
Summary   : Sada 20 bodových japonských fontů.
Description :
20 bodové japonské fonty.


Balíček: kbdconfig-1.9.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kbdconfig          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 12. březen 2001, 17:46:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: kbdconfig-1.9.12-1.src.rpm
Size    : 86967              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textově orientovaný nástroj pro nastavení a zavedení klávesových map.
Description :
Kbdconfig je terminálově orientovaný program, který poskytuje
jednoduché rozhraní pro nastavení klávesové mapy pro váš systém.
Klávesové mapy potřebujete, používáte-li jakékoliv jiné rozložení
kláves, než implicitní rozložení podle US standardu.
Kbdconfig nahraje vybranou klávesovou mapu před svým ukončením a
nakonfiguruje váš stroj tak, aby se klávesová mapa automaticky
zavedla po každém restartu počítače.

Nainstalujte si kbdconfig, jestliže potřebujete program pro změnu
vaší klávesové mapy.


Balíček: kcc-2.3-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kcc             Relocations: /usr 
Version   : 2.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: St 20. prosinec 2000, 02:38:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: kcc-2.3-9.src.rpm
Size    : 39058              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Konvertor japonského Kanji kódu.
Description :
Kcc je konvertor Kanji kódu, který podporuje autodetekci.


Balíček: kdbg-1.2.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdbg             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  1. březen 2001, 03:44:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: kdbg-1.2.0-3.src.rpm
Size    : 890355              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://members.telecom.at/~johsixt/kdbg.html
Summary   : Grafické rozhraní pro gdb (GNU debugger) a KDE.
Description :
KDbg je grafické uživatelské rozhraní pro KDE (K Desktop Environment)
pro ladící nástroj gdb (GNU debugger). Poskytuje programátorovi
intuitivní rozhraní pro nastavování breakpointů, inspekci proměnných,
a krokování kódu. Pro jeho běh je potřeba prostředí X Window System
a KDE.


Balíček: kdeadmin-2.1.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdeadmin           Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 23. březen 2001, 23:41:50 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kdeadmin-2.1.1-3.src.rpm
Size    : 3204142             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Administrítorské nástroje pro KDE.
Description :
Nástroje pro administraci systému z prostředí KDE (K Desktop Environment).
Obsahuje porogramy kpackage, kdat a kwuftpd.


Balíček: kdebase-2.1.1-8cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdebase           Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: (none)
Release   : 8cz1             Build Date: Út 24. duben 2001, 02:16:03 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kdebase-2.1.1-8cz1.src.rpm
Size    : 32413951             License: GPL
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Základní soubory pro grafiké prostředí KDE.
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window System.
Balíček kdebase obsahuje základní aplikace pro KDE.


Balíček: kdebindings-devel-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdebindings-devel      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 00:09:36 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kdebindings-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 32394              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org/
Summary   : Soubory pro vývoj s kdebindings
Description :
Nástroje pro vývoj aplikací, které nejsou určeny pro KDE (K Desktop
Environment), ale potřebují s KDE komunikovat.


Balíček: kdebindings-kmozilla-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdebindings-kmozilla     Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 00:09:36 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kdebindings-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 75584              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org/
Summary   : KDE bindings pro mozillu.
Description :
KDE bindings pro mozillu - Mozilla vložená do Konqueroru.


Balíček: kdebindings-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdebindings         Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 00:09:36 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kdebindings-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 268119              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org/
Summary   : Propojení KDE/DCOP s jinými jazyky, než C++.
Description :
Propojení KDE/DCOP s jinými jazyky, než C++.


Balíček: kdegames-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdegames           Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 01:27:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: kdegames-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 14505334             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hry pro KDE.
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window
System. Balíček kdegames obsahuje hry pro KDE, jako kabalone,
kasteroids, kblackbox, kmahjongg, kmines, konquest, kpat, kpoker,
kreversi, ksame, kshisen, ksokoban, kspaceduel a ktron.


Balíček: kdegraphics-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdegraphics         Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 02:07:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: kdegraphics-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 5169922             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Grafické aplikace pro KDE (K Desktop Environment).
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window
System. Balíček kdegraphics obsahuje grafické aplikace pro
KDE: kdvi (zobrazuje .dvi TeX soubory), kfax (zobrazuje faxové
soubory), kfract (generátor fraktálů), kghostview (zobrazování
PostScript souborů), kiconedit (editor icon), kpaint
(jednoduchý kreslící program), ksnapshot (program pro snímání částí obrazovky), kview (prohlížení obrázků ve formátech GIF, JPEG, TIFF a dalších).

Nainstalujte si kdegraphics, pokud potřebujete grafické aplikace
pro KDE a X Window System.


Balíček: kde-i18n-Brazil-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Brazil       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 5393499             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora brazilské portugalštiny pro KDE.
Description :
Podpora brazilské portugalštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Catalan-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Catalan       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1192988             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora katalánštiny pro KDE.
Description :
Podpora katalánštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Czech-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Czech        Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2989788             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora češtiny pro KDE.
Description :
Podpora češtiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Danish-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Danish       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 3819513             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora dánštiny pro KDE.
Description :
Podpora dánštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Dutch-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Dutch        Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 4707713             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora holandštiny pro KDE.
Description :
Podpora holandštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Esperanto-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Esperanto      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1781922             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora esperanta pro KDE.
Description :
Podpora esperanta pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Estonian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Estonian      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2713754             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora estonštiny pro KDE.
Description :
Podpora estonštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Finnish-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Finnish       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2454023             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora finštiny pro KDE.
Description :
Podpora finštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-French-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-French       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 17157558             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora francouzštiny pro KDE.
Description :
Podpora francouzštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-German-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-German       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 21357020             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora němčiny pro KDE.
Description :
Podpora němčiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Greek-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Greek        Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2025474             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora řečtiny pro KDE.
Description :
Podpora řečtiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Hungarian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Hungarian      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 9313048             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora maďarštiny pro KDE.
Description :
Podpora maďarštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Chinese-Big5-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Chinese-Big5    Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1553456             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora čínštiny (Big5) pro KDE.
Description :
Podpora čínštiny (Big5) pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Chinese-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Chinese       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2184462             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora zjednodušené čínštiny pro KDE.
Description :
Podpora zjednodušené čínštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Icelandic-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Icelandic      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1748706             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora islandštiny pro KDE.
Description :
Podpora islandštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Italian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Italian       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2856809             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora italštiny pro KDE.
Description :
Podpora italštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Japanese-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Japanese      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 9452356             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora japonštiny pro KDE.
Description :
Podpora japonštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Korean-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Korean       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 979108              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora korejštiny pro KDE.
Description :
Podpora korejštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Lithuanian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Lithuanian     Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 912708              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora jazyka Lithuanian pro KDE.
Description :
Podpora jazyka Lithuanian pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Norwegian-Nynorsk-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Norwegian-Nynorsk  Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1926996             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora norštiny (Nynorsk) pro KDE.
Description :
Podpora norštiny (Nynorsk) pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Norwegian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Norwegian      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2726401             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora norštiny (Bokmaal) pro KDE.
Description :
Podpora norštiny (Bokmaal) pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Polish-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Polish       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1615341             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora polštiny pro KDE.
Description :
Podpora polštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Portuguese-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Portuguese     Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 7514384             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora portugalštiny pro KDE.
Description :
Podpora portugalštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Romanian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Romanian      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 4829973             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora rumunštiny pro KDE.
Description :
Podpora rumunštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Russian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Russian       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 5496506             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora ruštiny pro KDE.
Description :
Podpora ruštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Serbian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Serbian       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1549045             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora srbštiny pro KDE.
Description :
Podpora srbštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Slovak-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Slovak       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2327867             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora slovenštiny pro KDE.
Description :
Podpora slovenštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Slovenian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Slovenian      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 6462798             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora slovinštiny pro KDE.
Description :
Podpora slovinštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Spanish-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Spanish       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 7771058             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora španělštiny pro KDE.
Description :
Podpora španělštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Swedish-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Swedish       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2622388             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora švédštiny pro KDE.
Description :
Podpora švédštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Turkish-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Turkish       Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2330523             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora turečtiny pro KDE.
Description :
Podpora turečtiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kde-i18n-Ukrainian-2.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kde-i18n-Ukrainian      Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. březen 2001, 23:40:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kde-i18n-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 1665490             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Podpora ukrajinštiny pro KDE.
Description :
Podpora ukrajinštiny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kdelibs-devel-2.1.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdelibs-devel        Relocations: /usr 
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 26. duben 2001, 02:14:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kdelibs-2.1.2-1.src.rpm
Size    : 16498887             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavičkové soubory a dokumentace pro překlad KDE aplikací.
Description :
Balíček kdelibs-devel obsahuje hlavičkové soubory potřebné pro překládání
aplikací pro K Desktop Environment (KDE). Balíček také obsahuje
dokumentaci ke KDE Application Programming Interface (API) ve formátu
HTML.


Balíček: kdelibs-sound-devel-2.1.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdelibs-sound-devel     Relocations: /usr 
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 26. duben 2001, 02:14:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kdelibs-2.1.2-1.src.rpm
Size    : 685952              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavičkové soubory pro překlad zvukových aplikací pro KDE.
Description :
Balíček obsahuje hlavičkové soubory potřebné pro kompilaci programů
používajících zvukové knihovny z KDE (arts a libkmid).


Balíček: kdelibs-sound-2.1.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdelibs-sound        Relocations: /usr 
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 26. duben 2001, 02:14:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: kdelibs-2.1.2-1.src.rpm
Size    : 304067              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny pro KDE pro podporu zvuku.
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window System.
Tento balíček obsahuje knihovny sloužící v KDE pro podporu zvuku.


Balíček: kdelibs-2.1.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdelibs           Relocations: /usr 
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 26. duben 2001, 02:14:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: kdelibs-2.1.2-1.src.rpm
Size    : 17097765             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Různé knihovny pro KDE.
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window System. Balíček kdelibs obsahuje knihovny pro KDE: kdecore (základní knihovny KDE), kdeui (knihovna uživatelského rozhraní), kfm (knihovny pro správce souborů), khtmlw (knihovna s HTML widgety), kfile (knihovna přístupu k souborům), kspell (knihovna pro kontrolu překlepů), jscript (knihovna pro JavaScript), kab (knihovna pro adresář), kimgio (knihovna pro manipulaci s obrázky) a mediatool (knihovna pro míchání zvuků a animací).


Balíček: kdemultimedia-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdemultimedia        Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 06:50:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: kdemultimedia-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 14985087             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Multimediální aplikace pro K Desktop Environment (KDE).
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window System.
Balíček obsahuje multimediální aplikace pro KDE. Jsou to: AKtion
(uživatelské rozhraní pro videopřehrávač XAnim), kmidi (midi-to-wav
přehrávač/konvertor), kmix (mixer) a kscd (přehrávač audio CD).


Balíček: kdenetwork-ppp-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdenetwork-ppp        Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 07:35:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: kdenetwork-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 1723482             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Konfigurační nástroj PPP pro prostředí KDE.
Description :
Balíček obsahuje nástroje, které slouží ke konfiguraci PPP (resp.
modemového připojení k Internetu) z prostředí KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kdenetwork-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdenetwork          Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 07:35:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: kdenetwork-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 7541760             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Síťové aplikace pro K Desktop Environment (KDE).
Description :
K Desktop Environment (KDE) je grafické uživatelské prostředí pro
X Window System. Balíček obsahuje síťové aplikace pro KDE, jako jekmail (poštovní klient), korn (sledování poštovní schránky), ktalkd
(talk démon) a ksirc (IRC klient).


Balíček: kdepim-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdepim            Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 08:15:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Produktivita     Source RPM: kdepim-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 5295760             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Nástroje osobního organizéru pro KDE.
Description :
Balíček obsahuje několik nástrojů pro správu kontaktů a schůzek
v prostředí KDE (K Desktop Environment). Obsahuje KOrganizer (kompletní
kalendář a plánovací program, který podporuje výměnu informací s
jinými kalendářními aplikacemi prostřednictvím souborů ve standardním
formátu vCalendar) a abbrowser (prohlížeč adresáře).


Balíček: kdesdk-devel-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdesdk-devel         Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 08:39:37 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kdesdk-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 62480              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org/
Summary   : Vývojové soubory pro kdesdk.
Description :
Vývojové soubory pro kdesdk.


Balíček: kdesdk-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdesdk            Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 08:39:37 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: kdesdk-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 2307993             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org/
Summary   : SDK pro KDE.
Description :
SDK pro KDE.


Balíček: kdesupport-devel-2.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdesupport-devel       Relocations: /usr 
Version   : 2.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 19. březen 2001, 18:36:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kdesupport-2.1-3.src.rpm
Size    : 348286              License: LGPL/GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory pro vývoj s podpůrnými knihovnami KDE.
Description :
Tento balíček obsahuje hlavičkové soubory potřebné pro překlad aplikací
používajících podpůrné knihovny pro KDE (K Desktop Environment).


Balíček: kdesupport-2.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdesupport          Relocations: /usr 
Version   : 2.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 19. březen 2001, 18:36:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: kdesupport-2.1-3.src.rpm
Size    : 302353              License: LGPL/GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Podpůrné knihovny pro KDE.
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window System. Tento
balíček obsahuje podpůrné knihovny pro KDE, které nejsou součástí KDE
(včetně mimelib) a extra soubory pro inicializaci KDE.


Balíček: kdetoys-2.1.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdetoys           Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá 23. březen 2001, 03:25:27 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Grafika        Source RPM: kdetoys-2.1.1-2.src.rpm
Size    : 2384036             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hračky pro KDE.
Description :
Balíček kdetoys obsahuje různé neužitečné, ale zábavné programy pro
KDE (K Desktop Environment): program kmoon zobrazující fáze měsíce,
kworldwatch zobrazující rozhraní dne a noci na zeměkouli a program kodo,
který ukazuje vzdálenost překonanou ukazatelem myši.


Balíček: kdeutils-2.1.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdeutils           Relocations: /usr 
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 09:16:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: kdeutils-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 5335740             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Utility pro KDE.
Description :
K Desktop Environment (KDE) je GUI prostředí pro X Window System. Balíček
kdeutils obsahuje různé programy pro KDE: ark (tar/gzip archive manažer),
kab (adresář), karm (osobní plánovač), kcalc (vědecké kalkulačka), kedit
(jednoduchý textový editor), kfloppy (nástroj na formátování disket),
khexedit (hexadecimální editor), kjots (poznámkový blok), kljettool
(nástroj pro konfiguraci tiskáren HP), klpq (manažer tiskových front),
knotes (poznámky pro pracovní plochu), kpm (vylepšený manažer procesů
podobný programu 'top').


Balíček: kdevelop-1.4.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kdevelop           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 22. březen 2001, 09:56:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: kdevelop-1.4.1-2.src.rpm
Size    : 8083441             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kdevelop.org/
Summary   : Integrované vývojové prostředí pro jazyky C a C++ v prostředí KDE.
Description :
Projekt KDevelop je zamýšlen jako jednoduché IDE (Integrated Development
Environment) pro Linux a Unixy. Poskytuje podporu pro managment
projektů, vestavěný editor dialogů pro vytváření GUI rozhraní,
classtool pro zobrazování tříd a jejich vztahů, classviewer pro
parsování téměř jakýchkoliv C/C++ příkazů, vnořených tříd, struktur
v třídách a operátorech, integrovaný debugger, KAppWizard pro
generování různých aplikačních frameworků pro vytváření nových
programů, dokumentaci, editor KWrite se zvýrazňováním syntaxe a
systém nápovědy.


Balíček: kde1-compat-devel-1.1.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kde1-compat-devel      Relocations: /usr/lib/kde1-compat 
Version   : 1.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: So 24. únor 2001, 01:54:18 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kde1-compat-1.1.2-8.src.rpm
Size    : 6330995             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavičkové soubory a dokumentace pro překlad aplikací pro KDE 1.1.2.
Description :
Balíček obsahuje hlavičkové soubory potřebné pro kompilaci aplikací
vytvořených pro KDE (K Desktop Environment) verze 1.1.2. Obsahuje
také dokumentaci ke KDE API (Application Programming Interface) ve
formátu HTML.


Balíček: kde1-compat-1.1.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kde1-compat         Relocations: /usr/lib/kde1-compat 
Version   : 1.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: So 24. únor 2001, 01:54:18 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: kde1-compat-1.1.2-8.src.rpm
Size    : 6546281             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny pro zajištění běhu aplikací napsaných pro KDE 1.1.x.
Description :
Balíček obsahuje knihovny pro zajištění běhu aplikací napsaných
pro KDE verze 1.1.x. Nainstalujte si tento balíček, pokud potřebujete
takové aplikace spouštět.


Balíček: kdoc-2.1.1-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : kdoc             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 22. březen 2001, 10:13:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: kdoc-2.1.1-1.src.rpm
Size    : 216042              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace pro K Desktop Environment (KDE) 2.0.
Description :
Dokumentační nástroje pro K Desktop Environment (KDE) 2.0.


Balíček: kernel-BOOT-2.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-BOOT         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:08:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 9377762             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linuxové jádro používané na instalačních discích.
Description :
Tento balíček obsahuje omezenou verzi jádra operačního systému Linux.
Toto jádro se používá na instalačních discích, a nemělo by být používáno
na nainstalovaném systému, protože mnoho vlastností je v tomto jádře
vypnuto kvůli úspoře místa.


Balíček: kernel-doc-2.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-doc          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:08:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 4248729             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace obsažená ve zdrojových kódech jádra Linuxu.
Description :
Tento balíček obsahuje soubory s dokumentací od zdrojových textů
jádra. Soubory obsahují informace o linuxovém jádře a ovladačích
zařízení.

Nainstalujte balíček kernel-doc, pokud potřebujete dokumentaci
voleb, které mohou být předávány modulům linuxového jádra při
jejich zavádění.


Balíček: kernel-enterprise-2.4.2-2.i686.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-enterprise      Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 02:58:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 25615990             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linuxové jádro přeložené s volbami pro větší firemní server.
Description :
Tento balíček obsahuje jádro Linuxu, které má nastaveny konfigurační volby
vhodné pro typický rozsáhlý firemní server. Obsahuje podporu SMP pro
víceprocesorové stroje a podporu velkých pamětí.


Balíček: kernel-headers-2.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-headers        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:08:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Systém  Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 3421666             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavičkové soubory jádra Linuxu.
Description :
Balíček kernel-headers obsahuje hlavičkové linuxového jádra, které
definují struktury a konstanty potřebné při kompilaci většiny
programů v Linuxu i pro kompilaci samotného jádra.


Balíček: kernel-pcmcia-cs-3.1.24-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-pcmcia-cs       Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.24              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Ne 11. březen 2001, 22:25:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-pcmcia-cs-3.1.24-2.src.rpm
Size    : 705436              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Démon a ovladače zařízení pro používání adaptérů PCMCIA.
Description :
Mnoho přenosných počítačů (i některé nepřenosné) podporují rozšiřující
PCMCIA karty. PCMCIA karty mají velikost kreditních karet a obsahují
různé adaptéry od SCSI řadičů až po modemy. PCMCIA karty
jsou tzv. hot swappable (tj. mohou být vyměňovány bez restartu systému)
a jejich používání je poměrně pohodlné. Balíček kernel-pcmcia-cs
obsahuje sadu zaveditelných modulů jádra, které implementují
rozhraní pro aplikační programy, sadu klientských ovladačů pro konkrétní
karty a démon pro správu karet, který může reagovat na vložení a vyjmutí karty
zavedením nebo ovladače. Démon
také podporuje hot swapping, takže karty mohou být bezpečně vkládány
a vyjímány v libovolném okamžiku.

Nainstalujte balíček kernel-pcmcia-cs, jestliže váš systém používá PCMCIA
karty.


Balíček: kernel-smp-2.4.2-2.i586.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-smp          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:55:04 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 25520186             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Jádro Linuxu zkompilované pro víceprocesorové stroje (SMP).
Description :
Tento balíček obsahuje SMP (multiprocesorovou) verzi linuxového jádra.
Je požadováno pouze na strojích s dvěma nebo více procesory, ale mělo
by pracovat dobře i na jednoprocesorových počítačích.

Nainstalujte balíček kernel-smp, pokud váš stroj má dva nebo více
procesorů.


Balíček: kernel-smp-2.4.2-2.i686.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-smp          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 02:58:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 25563577             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Jádro Linuxu zkompilované pro víceprocesorové stroje (SMP).
Description :
Tento balíček obsahuje SMP (multiprocesorovou) verzi linuxového jádra.
Je požadováno pouze na strojích s dvěma nebo více procesory, ale mělo
by pracovat dobře i na jednoprocesorových počítačích.

Nainstalujte balíček kernel-smp, pokud váš stroj má dva nebo více
procesorů.


Balíček: kernel-source-2.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kernel-source        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:08:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Systém  Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 90440341             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zdrojové kódy pro jádro Linuxu.
Description :
Balíček kernel-source obsahuje zdrojové texty linuxového jádra. Jsou
potřebné k sestavení většiny
programů C, neboť ty závisejí na v něm definovaných konstantách.
Pomocí zdrojových kódů si také můžete sestavit vlastní upravené jádro
které bude lépe naladěno na váš hardware.


Balíček: kernel-2.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kernel            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:08:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 24092648             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linux kernel (jádro operačního systému Linux).
Description :
Balíček kernel obsahuje jádro operačního systému Linux (vmlinuz).
Jádro zabezpečuje základní funkce operačního systému: alokaci paměti
správu procesů, činnost vstupních a výstupních zařízení atd.


Balíček: kernel-2.4.2-2.i586.rpm
==========================================================================
Name    : kernel            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:55:04 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 24384930             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linux kernel (jádro operačního systému Linux).
Description :
Balíček kernel obsahuje jádro operačního systému Linux (vmlinuz).
Jádro zabezpečuje základní funkce operačního systému: alokaci paměti
správu procesů, činnost vstupních a výstupních zařízení atd.


Balíček: kernel-2.4.2-2.i686.rpm
==========================================================================
Name    : kernel            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po  9. duben 2001, 02:58:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: kernel-2.4.2-2.src.rpm
Size    : 24435109             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linux kernel (jádro operačního systému Linux).
Description :
Balíček kernel obsahuje jádro operačního systému Linux (vmlinuz).
Jádro zabezpečuje základní funkce operačního systému: alokaci paměti
správu procesů, činnost vstupních a výstupních zařízení atd.


Balíček: kinput2-canna-wnn6-v3-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kinput2-canna-wnn6      Relocations: (not relocateable)
Version   : v3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: So 16. prosinec 2000, 22:45:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: kinput2-v3-12.src.rpm
Size    : 574860              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vstupní server pro japonské Canna a Wnn6.
Description :
Kinput2 je vstupní server pro X aplikace, které potřebují japonský
textový vstup. Tento balíček obsahuje kinput2 pro Kana a Kanji.


Balíček: knm_new-1.1-4.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : knm_new           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Po 22. leden 2001, 04:18:33 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: knm_new-1.1-4.src.rpm
Size    : 722032              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.din.or.jp/~storm/fonts/
Summary   : Revizovaná verze fontu Kaname-cho.
Description :
Revizovaná verze fontu Kaname-cho.


Balíček: koffice-2.0.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : koffice           Relocations: /usr 
Version   : 2.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 28. březen 2001, 22:20:14 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: koffice-2.0.1-2.src.rpm
Size    : 13321713             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kde.org
Summary   : Sada kancelářských aplikací pro KDE.
Description :
KOffice je sada kancelářských aplikací pro KDE (K Desktop Environment).
Zahrnuje KWord (textový editor), KSpread (tabulkový procesor), KPresenter
(prezentace) a KChart (generátor diagramů).


Balíček: kon2-fonts-0.3.9b-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kon2-fonts          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.9b              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Út  3. duben 2001, 22:59:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: kon2-0.3.9b-6.src.rpm
Size    : 119534              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Fonty pro emulátor KON (Kanji On Linux).
Description :
Balíček obsahuje fonty pro emulátor Kanji emulátor KON (Kanji On Linux).
Pokud chcete na konzoli zobrazovat japonské znaky, budete potřebovat
tento balíček a balíček kon2.


Balíček: kon2-0.3.9b-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kon2             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.9b              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Út  3. duben 2001, 22:59:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: kon2-0.3.9b-6.src.rpm
Size    : 900936              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Kanji emulátor pro konzoli.
Description :
Balíček obsahuje KON2 (Kanji On Linux) Kanji (japonská znaková sada)
emulátor pro konzoli. Pokud chcete zobrazovat Kanji znaky na konzoli,
nainstalujte si tento balíček. Budete potřebovat také balíček kon2-fonts.


Balíček: kpppload-1.04-23.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kpppload           Relocations: /usr 
Version   : 1.04               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 23              Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:04:05 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: kpppload-1.04-23.src.rpm
Size    : 142130              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Monitor zatížení PPP linky pro prostředí KDE.
Description :
KPPPLoad je monitor zatížení PPP linky, který spolupracuje se správou
relací (session) v prostředí KDE. KPPPLoad připomíná program xload.


Balíček: krbafs-utils-1.0.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : krbafs-utils         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 29. prosinec 2000, 17:04:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: krbafs-1.0.5-1.src.rpm
Size    : 17128              License: Freely Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro Kerberos/AFS.
Description :
Kerberos je síťový autentizační systém. Balíček obsahuje nástroje
afslog, pagsh a kstring2key, které jsou linkovány proti knihovně
libkrbafs (Kerberos to AFS bridging library).


Balíček: krbafs-1.0.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : krbafs            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 29. prosinec 2000, 17:04:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: krbafs-1.0.5-1.src.rpm
Size    : 702179              License: Freely Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro bridging Kerberos to AFS (pro Kerberos 5).
Description :
Balíček obsahuje sdílené knihovny umožňující programům získat
token síťového systému souborů AFS používajícího Kerberos IV pověření
bez nutnosti linkování s oficiálními AFS knihovnami, které nemusí být
pro danou platformu dostupné.


Balíček: krb5-devel-1.2.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : krb5-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 30. březen 2001, 18:57:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: krb5-1.2.2-4.src.rpm
Size    : 2889809             License: MIT, freely distributable.
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://web.mit.edu/kerberos/www/
Summary   : Vývojové soubory a knihovny pro programy používající Kerberos 5.
Description :
Kerberos je síťový autentizační systém. Tento balíček obsahuje knihovny
a hlavičkové soubory potřebné pro vývoj programů používajících Kerberos
5.


Balíček: krb5-libs-1.2.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : krb5-libs          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 30. březen 2001, 18:57:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: krb5-1.2.2-4.src.rpm
Size    : 1070543             License: MIT, freely distributable.
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://web.mit.edu/kerberos/www/
Summary   : Sdílené knihovny používané programem Kerberos 5.
Description :
Kerberos je síťový autentizační systém. Balíček obsahuje sdílené
knihovny, které potřebuje Kerberos 5. Pokud používáte Kerberos,
budete ve svém systému tento balíček potřebovat.


Balíček: krb5-server-1.2.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : krb5-server         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 30. březen 2001, 18:57:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: krb5-1.2.2-4.src.rpm
Size    : 1000400             License: MIT, freely distributable.
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://web.mit.edu/kerberos/www/
Summary   : Programy pro Kerberos 5 server.
Description :
Kerberos je síťový autentizační systém. Balíček krb5-server
obsahuje programy, které musí být nainstalovány na Kerberos 5 serveru.
Pokud instalujete Kerberos 5 server, budete tento balíček potřebovat
(jinými slovy - většina lidí NEbude tento balíček potřebovat).


Balíček: krb5-workstation-1.2.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : krb5-workstation       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 30. březen 2001, 18:57:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: krb5-1.2.2-4.src.rpm
Size    : 1220820             License: MIT, freely distributable.
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://web.mit.edu/kerberos/www/
Summary   : Programy pro Kerberos 5 pro použití na stanicích.
Description :
Kerberos V5 je autentizační systém s důvěryhodným prostředníkem. Je
pojmenován podle trojhlavého hlídacího psa z řecké mytologie, který
hlídal vstup do podsvětí. Tento balíček obsahuje základní programy pro
Kerberos 5 (kinit, klist, kdestroy, kpasswd) a kerberizované verze
telnetu a FTP. Pokud vaše síť používá Kerberos, měli byste si tento
balíček nainstalovat.


Balíček: ksconfig-1.2-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : ksconfig           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St  7. březen 2001, 21:50:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: ksconfig-1.2-1.src.rpm
Size    : 195206              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.redhat.com
Summary   : Grafické uživatelské rozhraní pro vytváření kickstart souborů.
Description :
Tento balíček obsahuje grafický nástroj pro vytváření kikstart souborů
Nástroj ksconfig umožňuje nastavit většinu voleb pro kikstart. Kikstart
slouží k uživatelsky nastavitelné automatické instalaci Linuxu
na počítače (např. jednotná instalace na počítače v učebně bez nutnosti
zásahu uživatele.


Balíček: ksymoops-2.4.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ksymoops           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 16. únor 2001, 18:45:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: ksymoops-2.4.0-3.src.rpm
Size    : 382508              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dekodér chybových hlášení jádra (tzv. OOPS)
Description :
Linuxové jádro produkuje chybová hlášení, která obsahují čísla specifická
pro příslušný počítač. Tyto hlášení jsou určeny pro debugování (ladění)
jádra. Nástroj ksymoops čte tyto hlášení a konvertuje je do symbolů
a offsetů čitelných lidmi.


Balíček: kterm-6.2.0-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kterm            Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: St 14. únor 2001, 18:12:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: kterm-6.2.0-20.src.rpm
Size    : 162167              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Terminálový emulátor pro japonskou znakovou sadu Kanji pro X.
Description :
Balíček obsahuje emulátor terminálu pro japonskou znakovou sadu Kanji.


Balíček: kudzu-devel-0.98.10-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kudzu-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.98.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  2. duben 2001, 15:20:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: kudzu-0.98.10-1.src.rpm
Size    : 911297              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové knihovny pro detekci hardware pomocí kudzu.
Description :
Balíček kudzu-devel obsahuje knihovny libkudzu a libmodules,
které jsou používány pro detekci hardwaru a jeho konfiguraci.


Balíček: kudzu-0.98.10-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : kudzu            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.98.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  2. duben 2001, 15:20:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: kudzu-0.98.10-1.src.rpm
Size    : 1222763             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj na detekci hardwaru pro Red Hat Linux.
Description :
Kudzu je nástroj pro detekci hardwaru, který lze spouštět při startu
systému pro zjištění, jaký hardware byl přidán nebo ubrán.


Balíček: lam-6.5.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lam             Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.5.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So  7. duben 2001, 23:18:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: lam-6.5.1-1.src.rpm
Size    : 4581231             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.lam-mpi.org/
Summary   : Vývojové prostředí LAM (Local Area Multicomputer).
Description :
LAM (Local Area Multicomputer) je MPI (Message Passing Interface)
prostředí na vývoj systémů pro počítače v heterogenní síti.
S LAM/MPI může vystupovat vyhrazený cluster nebo existující počítačová síť
jeden paralelní počítač určený pro řešení jednoho problému. LAM/MPI
je považována za "cluster friendly", protože poskytuje démona
pro start a řízení rychlého protokolu pro posílání zpráv klient-klient
LAM/MPI může používat pro posílání zpráv protokol TCP/IP nebo sdílenou
paměť. Pro každý typ komunikace je poskytován jiný RPM balíček, detaily
naleznete na hlavním WWW serveru LAM na adrese http://www.mpi.nd.edu/lam/.

LAM poskytuje plnou implementaci MPI verze 1 (s výjimkou zrušení
zaslaných zpráv) a velmi mnoho z verze 2. Aplikace vyvíjené pro LAM
jsou přenositelné na úrovni zdrojového kódu mezi libovolnými implementacemi
MPI. Aby LAM vyhověl standardu na velmi vysoké úrovni, je k dispozici
široká paleta možností pro sledování a ladění zasílaných zpráv.
Sledování je prováděno na dvou úrovních. LAM se může připojit na aplikaci
a zachytit její stav jakýkoliv okamžik a může zobrazit stav zpráv
v jakýkoliv okamžik běhu aplikace. Stav zahrnuje všechny aspekty
synchronizace, typ dat, členství komunikujících ve skupinách i
obsah zprávy (viz aplikace XMPI na WWW serveru LAM). Na druhé úrovni
může MPI knihovna vytvářet kumulativní záznam komunikace, který může
být vizualizován jak za běhu programu, tak po jeho ukončení.


Balíček: lapack-man-3.0-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lapack-man          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  7. prosinec 2000, 18:12:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: lapack-3.0-9.src.rpm
Size    : 1634054             License: Freely distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.netlib.org/lapack/
Summary   : Dokumentace pro knihovny LAPACK.
Description :
Dokumentace ve formě manuálových stránek pro knihovny LAPACK (pro
numerickou lineární algebru).


Balíček: lapack-3.0-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lapack            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  7. prosinec 2000, 18:12:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: lapack-3.0-9.src.rpm
Size    : 8586683             License: Freely distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.netlib.org/lapack/
Summary   : Knihovny LAPACK pro numerickou lineární algebru.
Description :
LAPACK (Linear Algebra PACKage) je standardní knihovna pro numerickou
lineární algebru. Poskytuje rutiny pro řešení systémů soustav
lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších
čtverců, XXX problémy, problémy se singulárními čísly. Dále
asociované maticové faktorizace (LU, Cholesky, QR, SVD, Schur a
generalizovaný Schur) a příbuzné výpočty. Může zpracovávat husté a
XXX matice, ale ne XXX matice. Podobné možnosti jsou poskytovány
i pro reálné a komplexní matice jak v jednoduché, tak ve zdvojené
přesnosti. LAPACK je napsán v jazyce Frotran 77 a kompilován překladačem
gcc.


Balíček: lclint-2.5q-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lclint            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5q               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 16. únor 2001, 18:30:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: lclint-2.5q-3.src.rpm
Size    : 2440636             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://lclint.cs.virginia.edu
Summary   : Kontrolor kódu napsaného v jazyce C.
Description :
Nástroj pro scanování kódu napsaného v programovacím jazyce C
Hledá chyby a špatný styl zápisu kódu.


Balíček: less-358-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : less             Relocations: (not relocateable)
Version   : 358                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Po  5. únor 2001, 23:59:16 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: less-358-16.src.rpm
Size    : 153037              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.flash.net/~marknu/less/
Summary   : Prohlížeč textových souborů -- méně je někdy více (less is more).
Description :
Program less je prohlížeč textových souborů připomínající program more,
avšak s většími schopnostmi. Less umožňuje dopředný i zpětný pohyb
v souboru (i při čtení z roury). Protože předem nenačítá celý vstupní
soubor, startuje rychleji než textové editory (například vi).

Nainstalujte balíček less, protože obsahuje základní program pro
prohlížení textových souborů, který budete často používat.


Balíček: libelf-0.6.4-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libelf            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Út 18. červenec 2000, 14:18:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libelf-0.6.4-7.src.rpm
Size    : 81010              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro práci s ELF object soubory.
Description :
Balíček libelf obsahuje knihovnu pro zpracování cílových souborů ve
formátu ELF. Libelf umožňuje pracovat s vnitřními parametry cílových
souborů ve formátu ELF, jako je vypisování jednotlivých sekcí ELF souboru.

Nainstalujte balíček libelf, pokud potřebujete pracovat s vnitřními
parametry cílových souborů ve formátu ELF.


Balíček: libgal3-0.4.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libgal3           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  8. březen 2001, 07:04:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gal-0.4.1-3.src.rpm
Size    : 638659              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.helixcode.com/tech/
Summary   : GAL (Gnome Application Library).
Description :
Kolekce Gnome widgetů a funkcí.


Balíček: libgcj-devel-2.96-24.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libgcj-devel         Relocations: /usr 
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 24              Build Date: St 14. únor 2001, 16:15:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: libgcj-2.96-24.src.rpm
Size    : 12296234             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceware.cygnus.com/java/
Summary   : Knihovny pro vývoj v Javě s použitím gcc.
Description :
Balíček obsahuje statické knihovny pro jazyk Java a hlavičkové soubory
jazyka C, které jsou potřeba pro překládání Java programů používajících
gcc Java překladač (gcj). Překladač je dostupný v balíčku gcc-java.


Balíček: libgcj-2.96-24.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libgcj            Relocations: /usr 
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 24              Build Date: St 14. únor 2001, 16:15:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libgcj-2.96-24.src.rpm
Size    : 8599960             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceware.cygnus.com/java/
Summary   : Běhová knihovna Javy pro gcc.
Description :
Balíček obsahuje běhové knihovny pro programy napsané v jazyce Java.
Umožňují běh programů napsaných v Javě a kompilovaných pomocí gcj
(GNU Java Compiler).


Balíček: libghttp-devel-1.0.8-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libghttp-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 19. prosinec 2000, 18:35:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libghttp-1.0.8-2.src.rpm
Size    : 46592              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Knihovny pro vývoj s použitím knihoven libghttp.
Description :
Knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj s knihovnou libghttp. Libghttp
je klientská knihovna HTTP pro Gnome.


Balíček: libghttp-1.0.8-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libghttp           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 19. prosinec 2000, 18:35:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libghttp-1.0.8-2.src.rpm
Size    : 98625              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/
Summary   : Knihovna HTTP klienta z Gnome.
Description :
Gnome knihovna pro vytváření HTTP/1.1 relací.


Balíček: libglade-devel-0.14-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libglade-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.14               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  8. březen 2001, 05:29:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libglade-0.14-3.src.rpm
Size    : 388986              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.daa.com.au/~james/gnome/
Summary   : Hlavičkové soubory a knihovny pro vývoj aplikací s libglade.
Description :
Balíček libglade-devel obsahuje knihovny a hlavičkové soubory
pro vývoj aplikací s libglade.


Balíček: libglade-0.14-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libglade           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.14               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  8. březen 2001, 05:29:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libglade-0.14-3.src.rpm
Size    : 277277              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.daa.com.au/~james/gnome/
Summary   : Knihovna libglade pro nahrávání uživatelských rozhraní.
Description :
Knihovna libglade umožňuje načíst uživatelská rozhraní, která
jsou uložena externě do vašeho programu. To umožňuje úpravu rozhraní
programu bez jeho rekompilace. Rozhraní může být upravováno pomocí
GLADE. V současné době libglade podporuje všechny widgety v aktuálních
verzích, klávesnicové akcelerátory a automatické spojení signály.


Balíček: libgnomeprint11-0.25-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libgnomeprint11       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.25               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  8. březen 2001, 06:46:57 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: gnome-print-0.25-9.src.rpm
Size    : 543710              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Tiskové knihovny pro Gnome.
Description :
Gnome (GNU Network Object Model Environment) je uživatelsky přívětivá sada
grafických aplikací a nástrojů, které jsou určeny pro použití s některým
okenním správcem pro X Window System. Tento balíček obsahuje knihovny
pro tisk v Gnome.


Balíček: libgtop-devel-1.0.10-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libgtop-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St  7. březen 2001, 22:10:11 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libgtop-1.0.10-3.src.rpm
Size    : 335128              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.home-of-linux.org/gnome/libgtop/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj aplikací s knihovnou LibGTop.
Description :
Knihovna LibGTop sbírá informace o běžícím systému: zatížení procesoru,
využití paměti a seznam aktivních procesů. Tento balíček obsahuje
knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro vývoj aplikací používajících
tuto knihovnu.


Balíček: libgtop-examples-1.0.10-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libgtop-examples       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St  7. březen 2001, 22:10:11 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libgtop-1.0.10-3.src.rpm
Size    : 578748              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.home-of-linux.org/gnome/libgtop/
Summary   : Příklady programování s knihovnou LibGTop.
Description :
Balíček obsahuje příklady použití knihovny LibGTop pro získávání
informací o běžícím systému.


Balíček: libgtop-1.0.10-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libgtop           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St  7. březen 2001, 22:10:11 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libgtop-1.0.10-3.src.rpm
Size    : 595690              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.home-of-linux.org/gnome/libgtop/
Summary   : Nástroj pro získávání a zobrazování systémových informací.
Description :
Knihovna LibGTop sbírá informace o běžícím systému: zatížení procesoru,
využití paměti a seznam aktivních procesů. Na systému Linux se tyto
informace získávají přímo ze systému souborů /proc (na jiných systémech
mohou být informace získávány z /dev/kmem nebo odjinud). Knihovna tak
vytváří jednotné API pro další programy.


Balíček: libI18Nforce-1.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libI18Nforce         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: (none)
Release   : 2               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:06:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : System Environment/Libraries  Source RPM: libI18Nforce-1.0-2.src.rpm
Size    : 29073              License: GPL
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.fi.muni.cz/~kabi/linux/linux.html
Summary   : Library for using national chars in the wrong written application.
Description :
This library is supposed to use as preload library for wrongly
written application. This allow remmaping national chars by replacing
some of standard Xlib functions by its own.


Balíček: libjpeg-devel-6b-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libjpeg-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 6b                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:28:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libjpeg-6b-15.src.rpm
Size    : 408355              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové nástroje pro programy používající knihovnu libjpeg.
Description :
Balíček obsahuje hlavičkové soubory a statické knihovny potřebné
pro vývoj programů, které manipulují s JPEG soubory pomocí knihovny
libjpeg.


Balíček: libjpeg6a-6a-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libjpeg6a          Relocations: (not relocateable)
Version   : 6a                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 20:59:41 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libjpeg6a-6a-7.src.rpm
Size    : 138281              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny pro zpětnou kompatibilitu s aplikacemi používajícími libjpeg.
Description :
Balíček obsahuje knihovny, které poskytují knihovny pro manipulaci
s obrázky ve formátu JPEG. Tyto knihovny zajišťují zpětnou kompatibilitu
pro aplikace, které byly určeny pro předchozí verze Red Hat Linuxu.


Balíček: libjpeg-6b-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libjpeg           Relocations: (not relocateable)
Version   : 6b                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:28:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libjpeg-6b-15.src.rpm
Size    : 257369              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro manipulaci se soubory ve formátu JPEG.
Description :
Balíček libjpeg obsahuje knihovnu funkcí pro zpracování JPEG obrázků
a jednoduché programy, které ji používají. Jsou to: cjpeg, djpeg,
jpegtran, rdjpgcom a wrjpgcom. Cjpeg komprimuje grafický soubor do
formátu JPEG. Djpeg dekomprimuje JPEG soubor na normální grafický
soubor. Jpegtran může provádět různé užitečné transformace JPEG
souborů. Rdjpgcom zobrazuje textové komentáře obsažené v JPEG
souborech. Wrjpgcom vkládá textové komentáře do JPEG souborů.


Balíček: libmng-devel-1.0.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libmng-devel         Relocations: /usr 
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:05:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libmng-1.0.0-2.src.rpm
Size    : 182963              License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libmng.com/
Summary   : Vývojové soubory pro knihovnu LibMNG.
Description :
LibMNG je knihovna pro přístup ke grafickým souborům ve formátu MNG
a JNG. Tento balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj aplikací,
které tuto knihovnu používají.


Balíček: libmng-static-1.0.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libmng-static        Relocations: /usr 
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:05:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libmng-1.0.0-2.src.rpm
Size    : 294672              License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libmng.com/
Summary   : Staticky linkovaná verze knihovny LibMNG.
Description :
LibMNG je knihovna pro přístup ke grafickým souborům ve formátu MNG
a JNG. Tento balíček obsahuje staticky linkovanou knihovnu LibMNG.
Tento typ knihovny se používá, pokud chcete požadované funkce vložit
přímo do programu a nechcete, aby program potřeboval ke svému běhu
externí dynamické knihovny.


Balíček: libmng-1.0.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libmng            Relocations: /usr 
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:05:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libmng-1.0.0-2.src.rpm
Size    : 286732              License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libmng.com/
Summary   : Knihovna s podporou pro grafický formát MNG.
Description :
LibMNG je knihovna pro přístup ke grafickým souborům ve formátu MNG
(Multi-image Network Graphics) a JNG (JPEG Network Graphics). MNG
jsou animované PNG obrázky, JNG je JPEG stream integrovaný do PNG chunků.


Balíček: libodbc++-devel-0.2.2pre4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libodbc++-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.2pre4             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:15:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libodbc++-0.2.2pre4-12.src.rpm
Size    : 932619              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://orcane.net/freeodbc++/
Summary   : Soubory pro vývoj s knihovnou libodbc++.
Description :
Libodbc++ je knihovna C++ tříd pro přístup k SQL databázím. Tento
balíček obsahuje soubory, které jsou potřebné pro vývoj programů,
které tuto knihovnu používají. Budete k němu potřebovat ještě balíčky
libodbc++, unixODBC a unixODBC-devel.


Balíček: libodbc++-qt-0.2.2pre4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libodbc++-qt         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.2pre4             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:15:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libodbc++-0.2.2pre4-12.src.rpm
Size    : 2073224             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://orcane.net/freeodbc++/
Summary   : Podpora pro integraci Qt do libodbc++.
Description :
Libodbc++ je knihovna C++ tříd pro přístup k SQL databázím. Tento
balíček poskytuje doplňující podporu pro integraci Qt do libodbc++.


Balíček: libodbc++-0.2.2pre4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libodbc++          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.2pre4             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:15:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libodbc++-0.2.2pre4-12.src.rpm
Size    : 3223257             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://orcane.net/freeodbc++/
Summary   : Knihovna ODBC tříd, která emuluje JDBC rozhraní.
Description :
Libodbc++ je knihovna C++ tříd pro přístup k SQL databázím. Poskytuje
subset protokolu JDBC 2.0 (Java) a běží nad ODBC.


Balíček: libogg-devel-1.0beta4-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libogg-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0beta4             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 26. únor 2001, 23:33:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libogg-1.0beta4-2.src.rpm
Size    : 54122              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xiph.org/
Summary   : Soubory pro vývoj s použitím knihovny libogg.
Description :
Balíček obsahuje hlavičkové soubory a dokumentaci, která je potřebná
pro vývoj aplikací používajících knihovnu libogg.


Balíček: libogg-1.0beta4-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libogg            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0beta4             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 26. únor 2001, 23:33:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libogg-1.0beta4-2.src.rpm
Size    : 25519              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xiph.org/
Summary   : Knihovna pro práci se soubory ve formátu bitového proudu Ogg.
Description :
Libogg je knihovna pro manipulaci s bitovými proudy Ogg formátu.
Umožňuje vytváření bitového proudu ve formátu Ogg i získávání
paketů z bitového proudu Ogg.


Balíček: libole2-devel-0.1.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libole2-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  8. únor 2001, 09:26:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libole2-0.1.7-2.src.rpm
Size    : 72255              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj libole2 aplikací.
Description :
Balíček obsahuje knihovny, hlavičkové soubory a další pro vývoj
programů používajících libole2.


Balíček: libole2-0.1.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libole2           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  8. únor 2001, 09:26:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libole2-0.1.7-2.src.rpm
Size    : 265550              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Structured Storage OLE2 knihovna.
Description :
Knihovna libole2 poskytuje funkce pro manipulaci se soubory OLE2
(Structured Storage files). Je používána programy Gnumeric, AbiSuite,
AbiWord i dalšími.


Balíček: libpcap-0.4-39.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libpcap           Relocations: /usr 
Version   : 0.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 39              Build Date: St 14. únor 2001, 17:39:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: tcpdump-3.4-39.src.rpm
Size    : 144277              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Systémově nezávislé rozhraní pro zachytávání paketů.
Description :
Libpcap poskytuje přenositelný rámec pro nízkoúrovňové sledování sítě.
Může poskytovat kolekci síťových statistik, monitorování bezpečnosti
a ladění sítě. Protože téměř každý dodavatel systémů poskytuje odlišné
rozhraní pro zachycování paketů, byla knihovna libpcap vytvořena jako
systémově nezávislé API pro dosažení snadné přenositelnosti a odstranění
potřeby mít několik systémově závislých modulů pro zachycování paketů
v každé aplikaci.

Nainstalujte balíček libpcap, jestliže potřebujete provádět nízkoúrovňové
sledování síťového provozu ve vaší síti.


Balíček: libpng-devel-1.0.9-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libpng-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út  6. únor 2001, 10:48:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libpng-1.0.9-1.src.rpm
Size    : 365143              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libpng.org/pub/png/
Summary   : Knihovna funkcí pro zpracování grafických souborů ve formátu PNG.
Description :
Balíček libpng-devel obsahuje hlavičkové soubory a statické knihovny
nezbytné pro vývoj programů používajících knihovnu PNG (Portable Network
Síťový Graphics).

Nainstalujte balíček libpng-devel, pokud chcete vyvíjet programy, které
budou pracovat s grafickými soubory ve formátu PNG. Budete muset také
nainstalovat balíček libpng.


Balíček: libpng-1.0.9-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libpng            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.9               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út  6. únor 2001, 10:48:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libpng-1.0.9-1.src.rpm
Size    : 348453              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libpng.org/pub/png/
Summary   : Knihovna funkcí pro zpracování grafických souborů ve formátu PNG.
Description :
Balíček libpng obsahuje knihovnu funkcí pro vytváření a zpracovávání
grafických souborů ve formátu PNG (Portable Network Graphics). PNG
je bitmapový grafický formát podobný formátu GIF. Byl vytvořený jako
náhrada formátu GIF, protože GIF používá patentovaný algoritmus pro
komprimaci dat.


Balíček: libPropList-0.10.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libPropList         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.10.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 23:29:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libPropList-0.10.1-7.src.rpm
Size    : 117869              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro analýzu, úpravy a ukládání konfiguračních informací.
Description :
Knihovna LibPropList používá neprůhledný (opaque) datový typ pro
reprezentaci stromových struktur vytvářených z řetězců, datových bloků,
polí a slovníků (seznamů dvojic klíč-hodnota). Podporuje práci se
stromovými strukturami včetně jejich ukládání do souboru, čtení ze
souboru a synchronizaci s obsahem souboru. Knihovna LibPropList
imituje chování a je kompatibilní se seznamy vlastností (property
lists) používanými v GNUstep/OPENSTEP, který jsou vytvářeny pomocí
tříd NSString, NSData, NSArray a NSDictionary.

Knihovna LibPropList umožňuje, aby programy, které používají konfigurační
nebo preferenční soubory, byly kompatibilní s mechanismem, jakým
GNUstep/OPENSTEP zpracovává uživatelské implicitní hodnoty, bez použití
jazyka Objective-C nebo GNUstepu/OPENSTEPu.


Balíček: librep-devel-0.13.3-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : librep-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.13.3              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út  5. prosinec 2000, 17:45:00 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: librep-0.13.3-1.src.rpm
Size    : 625462              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://librep.sourceforge.net/
Summary   : Hlavičkové soubory a knihovny potřebné pro vývoj librep programů.
Description :
Knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj programů používajících
librep - vestavitelné prostředí interpretu LISPu.


Balíček: librep-0.13.3-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : librep            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.13.3              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út  5. prosinec 2000, 17:45:00 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: librep-0.13.3-1.src.rpm
Size    : 1607055             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://librep.sourceforge.net/
Summary   : Sdílená knihovna s implementací dialektu Lispu.
Description :
Sdílená knihovna librep implementuje odlehčený, dostatečně rychlý
a rozšiřitelný dialekt LISPu. Lze ho vložit do jiné aplikace nebo
jej provozovat samostatně. Librep je téměř (ale ne zcela) kompatibilní
s Emacs LISPem. Librep obsahuje LISP interpret, překladač do byte-kódu
a virtuální stroj. LISP interpret může být používán aplikacemi jako
rozšiřující jazyk nebo může být používán pro samostatné skripty.


Balíček: libstdc++-devel-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libstdc++-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 1736952             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : Hlavičkové soubory a knihovny pro vývoj v C++.
Description :
Libstdc++ je GNU knihovna implementující standardní C++ knihovny.
Tento balíček obsahuje hlavičkové soubory a knihovny potřebné pro
vývoj programů v C++ včetně SGI implementace STL.


Balíček: libstdc++-2.96-81.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libstdc++          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.96               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 81              Build Date: Čt  5. duben 2001, 21:00:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: gcc-2.96-81.src.rpm
Size    : 419724              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://gcc.gnu.org
Summary   : Standardní knihovny GNU C++ verze 3.
Description :
Balíček libstdc++ obsahuje současnou verzi standardních C++ knihoven v3
z projektu na implementaci standardu C++ knihovny podle normy ISO 14882.


Balíček: libtermcap-devel-2.0.8-26.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libtermcap-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 26              Build Date: So  7. říjen 2000, 10:04:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libtermcap-2.0.8-26.src.rpm
Size    : 58019              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/GCC/
Summary   : Vývojové nástroje pro programy využívající databázi termcap.
Description :
Balíček obsahuje knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro vývoj programů,
které využívají databázi termcap.


Balíček: libtermcap-2.0.8-26.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libtermcap          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 26              Build Date: So  7. říjen 2000, 10:04:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libtermcap-2.0.8-26.src.rpm
Size    : 12120              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/GCC/
Summary   : Základní systémová knihovna pro přístup k databázi termcap.
Description :
Balíček libtermcap obsahuje základní systémovou knihovnu potřebnou pro
využívání termcap databáze. Knihovna umožňuje používat terminálově
orientované vstupy a výstupy způsobem nezávislým na použitém terminálu.


Balíček: libtiff-devel-3.5.5-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libtiff-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.5.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: So 17. březen 2001, 06:37:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libtiff-3.5.5-10.src.rpm
Size    : 1059433             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libtiff.org/
Summary   : Vývojové nástroje pro programy používající knihovnu libtiff.
Description :
Balíček libtiff-devel obsahuje hlavičkové soubory a statické knihovny
pro vývoj programů, které pracují s grafickými soubory ve formátu TIFF,
používajících knihovnu libtiff.

Nainstalujte balíček libtiff-devel, pokud vyvíjíte programy, které
pracují s TIFF soubory. Budete potřebovat také balíček libtiff.


Balíček: libtiff-3.5.5-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libtiff           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.5.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: So 17. březen 2001, 06:37:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libtiff-3.5.5-10.src.rpm
Size    : 533184              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libtiff.org/
Summary   : Knihovna funkcí pro práci s obrázky ve formátu TIFF.
Description :
Balíček libtiff obsahuje knihovnu funkcí pro zpracování grafických
souborů ve formátu TIFF (Tagged Image Soubor Format). Formát TIFF je
často používaný grafický formát pro bitmapové obrázky. TIFF soubory
mají obvykle příponu .tif a často jsou značně rozsáhlý.

Nainstalujte balíček libtiff, pokud potřebujete zpracovávat grafické
soubory ve formátu TIFF.


Balíček: libtool-libs-1.3.5-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libtool-libs         Relocations: /usr 
Version   : 1.3.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 23:55:15 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libtool-1.3.5-8.src.rpm
Size    : 17662              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Běhové knihovny pro GNU libtool.
Description :
Balíček libtool-libs obsahuje běhové knihovny z GNU libtool.
GNU libtool používá tyto knihovny pro přenositelné dynamické
zavádění sdílených knihoven.

Jestliže používáte některé programy, který poskytují sdílené knihovny
vytvořené pomocí GNU libtool, musíte nainstalovat balíček libtool-libs,
aby fungovalo dynamické zavádění knihoven.


Balíček: libtool-1.3.5-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libtool           Relocations: /usr 
Version   : 1.3.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 23:55:15 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: libtool-1.3.5-8.src.rpm
Size    : 961139              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj GNU libtool zjednodušující používání sdílených knihoven.
Description :
Balíček libtool obsahuje GNU libtool, což je sada shellových skriptů,
které automaticky konfigurují Unix a Unixu podobné architektury pro
jednoduché vytváření sdílených knihoven. Libtool poskytuje konzistentní
přenositelné rozhraní, které zjednodušuje proces používání sdílených
knihoven.

Jestliže vyvíjíte programy, které budou používat sdílené knihovny,
měli byste nainstalovat balíček libtool.


Balíček: libungif-devel-4.1.0-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libungif-devel        Relocations: /usr 
Version   : 4.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St 10. leden 2001, 16:30:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libungif-4.1.0-7.src.rpm
Size    : 284112              License: X Consortium-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://prtr-13.ucsc.edu/~badger/software/libungif/
Summary   : Vývojové nástroje pro programy využívající knihovnu libungif.
Description :
Tento balíček obsahuje statické knihovny, hlavičkové soubory a
dokumentaci nezbytnou pro vývoj programů, které budou používat
knihovnu libungif pro načítání a ukládání grafických souborů ve
formátu GIF.


Balíček: libungif-progs-4.1.0-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libungif-progs        Relocations: /usr 
Version   : 4.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St 10. leden 2001, 16:30:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: libungif-4.1.0-7.src.rpm
Size    : 362368              License: X Consortium-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://prtr-13.ucsc.edu/~badger/software/libungif/
Summary   : Programy pro manipulaci se soubory ve formátu GIF.
Description :
Balíček s různými programy pro manipulaci s obrázy ve formátu GIF.


Balíček: libungif-4.1.0-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libungif           Relocations: /usr 
Version   : 4.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St 10. leden 2001, 16:30:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libungif-4.1.0-7.src.rpm
Size    : 88132              License: X Consortium-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://prtr-13.ucsc.edu/~badger/software/libungif/
Summary   : Knihovna pro manipulaci s grafickými soubory ve formátu GIF.
Description :
Balíček libungif obsahuje sdílené knihovny s funkcemi pro načítání
a ukládání grafických souborů ve formátu GIF. Knihovna libungif umí
načíst libovolný GIF soubor, ale ukládá GIF soubory tak, že nevyužívá
patentovaný komprimační algoritmus LZW, který zmenšuje velikost
"normálních" GIF souborů).


Balíček: libunicode-devel-0.4-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libunicode-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt  8. únor 2001, 09:28:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libunicode-0.4-4.src.rpm
Size    : 309467              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové knihovny pro aplikace pracující s knihovnou libunicode.
Description :
Statické knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj aplikací s knihovnami
libunicode. Nainstalujte si tento balíček, pokud vyvíjíte programy,
které tuto knihovnu využívají.


Balíček: libunicode-0.4-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libunicode          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt  8. únor 2001, 09:28:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libunicode-0.4-4.src.rpm
Size    : 247645              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro práci s kódováním Unicode.
Description :
Knihovna s funkcemi pro zpracování unikódových řetězců.


Balíček: libxml-devel-1.8.10-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libxml-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So 16. září 2000, 19:34:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: libxml-1.8.10-1.src.rpm
Size    : 1480940             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://xmlsoft.org/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj aplikací s knihovnou libxml.
Description :
Balíček libxml-devel obsahuje knihovny, hlavičkové a jiné
soubory pro vývoj libxml aplikací.


Balíček: libxml10-1.0.0-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libxml10           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 12. červenec 2000, 08:05:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libxml10-1.0.0-6.src.rpm
Size    : 166465              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org
Summary   : Knihovna pro zpětnou kompatibilitu s libxml verze 1.0.
Description :
Balíček libxml obsahuje XML knihovnu verze 1.0, která poskytuje funkce
pro manipulace s XML soubory. XML (eXtensible Markup Language) je
datový formát pro strukturované dokumenty vyměňované přes WWW.

Tento balíček slouží pro zpětnou kompatibilitu se staršími aplikacemi,
které mít nebyl přeloženy pro novou verzi knihovny.


Balíček: libxml-1.8.10-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : libxml            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So 16. září 2000, 19:34:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: libxml-1.8.10-1.src.rpm
Size    : 1379769             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://xmlsoft.org/
Summary   : Knihovna XML.
Description :
Balíček libxml obsahuje XML knihovnu, která umožňuje manipulovat
s XML soubory. XML (eXtensible Markup Language) je datový formát
pro výměnu strukturovaných dokumentů přes web.


Balíček: licq-1.0.2-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : licq             Relocations: /usr 
Version   : 1.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: So  3. březen 2001, 19:37:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: licq-1.0.2-3.src.rpm
Size    : 4314231             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.licq.org/
Summary   : ICQ - program pro online zasílání zpráv.
Description :
Licq je klon ICQ napsaný v jazyce C++, který používá Qt widgety.
Podporuje všechny hlavní vlastnosti ICQ včetně zasílání zpráv, URL,
chatování, přenos souborů a informací o uživateli.
Navíc je Licq velmi dobře konfigurovatelné a podporuje různé
skiny a sady ikon.


Balíček: lilo-21.4.4-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lilo             Relocations: (not relocateable)
Version   : 21.4.4              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: Pá 23. únor 2001, 20:33:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: lilo-21.4.4-13.src.rpm
Size    : 1377965             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zavaděč systému Linuxu i jiných operačních systémů.
Description :
LILO (LInux LOader) je základní systémový program, který slouží
k zavedení systému Linux. LILO zavede jádro Linuxu z pevného disku
nebo z diskety a předá mu řízení. LILO může být použito i pro
zavádění jiných operačních systémů.


Balíček: links-0.95-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : links            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.95               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So  3. březen 2001, 04:39:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: links-0.95-2.src.rpm
Size    : 596664              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~mikulas/links/
Summary   : WWW prohlížeč pracující v textovém režimu.
Description :
Links je WWW prohlížeč pracující v textovém režimu. Nezobrazuje
žádné obrázky, ale podporuje rámy, tabulky a většina jiných HTML
značek. Jeho výhodou oproti grafickým prohlížečům je rychlost. Links
rychle startuje i končí a hbitě zobrazuje WWW stránky.

Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete používat rychlý, negrafický
(což můžete považovat za jeho výhodu) WWW prohlížeč.


Balíček: linuxconf-devel-1.24r2-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : linuxconf-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.24r2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Út  3. duben 2001, 16:24:44 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: linuxconf-1.24r2-10.src.rpm
Size    : 1530182             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.solucorp.qc.ca/linuxconf/
Summary   : Nástroje pro vývoj modulů pro linuxconf.
Description :
Linuxconf je extrémně výkonný nástroj pro konfiguraci systému.
Poskytuje čtyři různá uživatelská rozhraní, pomocí kterých můžete
konfigurovat a spravovat velké části systému.

Balíček linuxconf-devel poskytuje komponenty nezbytné pro vývoj
modulů pro linuxconf mimo zdrojový strom linuxconfu a vývoj
samostatných programů používajících rozhraní linuxconf toolkitu.

Nainstalujte balíček linuxconf-devel, pokud chcete vyvíjet moduly
pro Linuxconf. Musíte mít nainstalovaný také balíček linuxconf.


Balíček: linuxconf-1.24r2-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : linuxconf          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.24r2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Út  3. duben 2001, 16:24:44 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: linuxconf-1.24r2-10.src.rpm
Size    : 20928904             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.solucorp.qc.ca/linuxconf/
Summary   : Systémový konfigurační nástroj.
Description :
Linuxconf je extrémně výkonný nástroj pro konfiguraci systému.
Poskytuje čtyři různá uživatelská rozhraní: rozhraní příkazového
řádku, menu v textovém režimu, grafické rozhraní pod X Window System
a rozhraní dostupné pomocí WWW. Linuxconf lze použít ke konfiguraci
velké části systému, včetně síťování, správy uživatelských účtů,
systémů souborů, parametrů pro zavádění systému, a dalších.

Linuxconf zjednodušuje proces konfigurování vašeho systému.
Pokud vám nevyhovuje manuální konfigurování systému, nainstalujte
balíček linuxconf a používejte jej pro konfiguraci.


Balíček: lm_sensors-devel-2.5.5-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lm_sensors-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 20. únor 2001, 16:51:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Systém  Source RPM: lm_sensors-2.5.5-3.src.rpm
Size    : 127363              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.netroedge.com/~lm78/
Summary   : Soubory pro vývoj programů používajících modul lm_sensors.
Description :
Balíček lm_sensors-devel zahrnuje hlavičkové soubory a knihovny,
které jsou používány při vytváření aplikací, které chtějí pracovat
s daty čtenými modulem lm_sensors z čidel uvnitř počítače.


Balíček: lm_sensors-2.5.5-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lm_sensors          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 20. únor 2001, 16:51:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: lm_sensors-2.5.5-3.src.rpm
Size    : 609487              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.netroedge.com/~lm78/
Summary   : Nástroje pro sledování hardware počítače.
Description :
Balíček lm_sensors obsahuje sadu modulů pro obecný přístup k sběrnici
SMBus a monitorování hardwaru. POZOR: vyžaduje speciální podporu, která
není ve standardních jádrech řady 2.2.


Balíček: locale_config-0.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : locale_config        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 20:50:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: locale_config-0.2-4.src.rpm
Size    : 15459              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro nastavování implicitních locale systému.
Description :
Tímto nástrojem lze nastavit implicitní hodnoty proměnných locale
pro celý systém. Locale se používají pro jednoduchou internacionalizaci
programů (tj. např. překlad do češtiny). Chování lokalizovaných
programů se ovlivňuje nastavením proměnných prostředí. Systém
má implicitní hodnoty uložené v souboru /etc/sysconfig/i18n, každý
uživatel si může své nastavení uložit do souboru ~/.i18n.

Více informací získáte v Czech-HOWTO na adrese
http://www.penguin.cz/czech-howto/ nebo v balíčcích Czech-HOWTO.


Balíček: lockdev-devel-1.0.0-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lockdev-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Ne  6. srpen 2000, 23:11:26 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: lockdev-1.0.0-5.src.rpm
Size    : 39276              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavičkové soubory a statické knihovny pro knihovnu lockdev.
Description :
Lockdev knihovna umožňuje rozumným způsobem vytvořit exkluzivní
zámek pro zařízení používající metodu zamykání FSSTND i SVr4.
Tento balíček obsahuje hlavičkové soubory a statické knihovny
pro vývoj aplikací, které ji používají.


Balíček: lockdev-1.0.0-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lockdev           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Ne  6. srpen 2000, 23:11:26 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: lockdev-1.0.0-5.src.rpm
Size    : 48959              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro zamykání zařízení.
Description :
Lockdev knihovna umožňuje rozumným způsobem vytvořit exkluzivní
zámek pro zařízení používající jak metodu zamykání FSSTND, tak i SVr4.


Balíček: logrotate-3.5.4-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : logrotate          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.5.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá  5. leden 2001, 05:49:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: logrotate-3.5.4-1.src.rpm
Size    : 47862              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Rotuje, komprimuje, maže a odesílá systémové logy.
Description :
Program logrotate slouží pro zjednodušení administrace žurnálových
(log) souborů na systému, který jich generuje velké množství. Logrotate
umožňuje vytvořit automatický systém pro rotaci, komprimaci, odesílání
poštou a rušení žurnálových souborů. Logrotate může být nastaven, aby
zpracovával žurnálové soubory denně týdenně nebo pokud jejich velikost
přesáhne určitou mez. Normálně je logrotate spouštěn jako denní úloha
cronu.

Nainstalujte balíček logrotate, pokud potřebujete automatickým způsobem
zpracovávat logy (žurnálové soubory) ve vašem systému.


Balíček: lokkit-0.43-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lokkit            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.43               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Út 27. únor 2001, 23:13:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: gnome-lokkit-0.43-6.src.rpm
Size    : 179049              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.linux.org.uk/apps/lokkit.shtml
Summary   : Nástroj pro konfiguraci firewallu pro průměrného uživatele.
Description :
Lokkit je pokus poskytnout firewall i průměrným uživatelům Linuxu.
Aby uživatel nemusel ručně konfigurovat firewall pravidlo po pravidlu,
zeptá se Lokkit na několik jednoduchých otázek a nastaví příslušná
firewallovací pravidla za něj.

Pozor, Lokkit není navržen tak, aby byl schopen nastavit libovolný
firewall. S Lokkitem můžete snadno vytvořit firewall pro běžného
uživatele, který se připojuje modemem k Internetu (i kabelovým).
V žádném případě nemůže nahradit komplexní konfiguraci firewallu
navrženou bezpečnostním expertem.


Balíček: losetup-2.11b-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : losetup           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.11b               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 30. duben 2001, 21:02:25 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mount-2.11b-3.src.rpm
Size    : 10558              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy k nastavení a konfiguraci zařízení loopback.
Description :
Linux podporuje speciální blokové zařízení nazývané smyčka (loop),
které mapuje virtuální blokové zařízení na normální soubor. Tento
soubor tak může být používán jako celý "virtuální systém souborů".
Program losetup se používá pro propojení zařízení typu smyčka
s obyčejným souborem nebo blokovým zařízením, pro odpojení zařízení
typu smyčka a na čtení statusu tohoto zařízení.


Balíček: lout-doc-3.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lout-doc           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: So 30. prosinec 2000, 19:31:22 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: lout-3.17-7.src.rpm
Size    : 2294098             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace pro Lout (jazyk pro formátování dokumentů).
Description :
Balíček lout-doc obsahuje kompletní dokumentaci k systému pro
formátování dokumentů Lout. Dokumentace zahrnuje manuály pro
běžné uživatele i experty, napsané v Loutu a je dostupná jako
postscriptové soubory. Dokumentace sama poskytuje příklad, jak
vytvářet rozsáhlé dokumenty s programem Lout.

Jestliže instalujete lout, měli byste nainstalovat i balíček
lout-doc.


Balíček: lout-3.17-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lout             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: So 30. prosinec 2000, 19:31:22 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: lout-3.17-7.src.rpm
Size    : 4899723             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Systém Lout pro formátování textu.
Description :
Lout je vyšší programovací jazyk pro formátování dokumentů. Načítá
vysokoúrovňový popis dokumentu (podobného stylu jako LaTeX) a umí
produkovat postscriptové soubory pro tisk nebo hladký text. Lout
podporuje sazbu dokumentů, které obsahují plovoucí obrázky, tabulky,
diagramy, rotovaný a zvětšovaný nebo zmenšovaný text nebo grafiku,
poznámky pod čarou, běžící hlavičky, patičky, index, obsah a
bibliografii, křížové reference, matematické rovnice a statistické
grafy. Lout může být rozšířen pomocí definic, které mohou být snáze
zapsatelné než v jiných jazycích, protože Lout je vyšší programovací
jazyk. Lout podporuje (včetně dělení slov) množství jazyků: češtinu,
dánštinu, holandštinu, angličtinu, finštinu, francouzštinu, němčinu,
norštinu, ruštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.

Nainstalujte balíček lout, pokud chcete vyzkoušet systém na formátování
dokumentů Lout. Pokud nejste expert v Loutu, budete pravděpodobně chtít
také nainstalovat balíček lout-doc, který obsahuje dokumentace pro Lout.


Balíček: LPRng-3.7.4-22.i386.rpm
==========================================================================
Name    : LPRng            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.7.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 22              Build Date: Čt 29. březen 2001, 23:00:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: LPRng-3.7.4-22.src.rpm
Size    : 4837549             License: GPL and Artistic
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.lprng.com
Summary   : Tiskový spooler LPRng.
Description :
LPRng je kompatibilní implementace Berkeley LPR tiskového démona.
Poskytuje stejné rozhraní, dodržuje požadavky RFC1179 a implementuje
a poskytuje zcela nové vlastnosti: odlehčené lpr, lpc a lprm programy
(nejsou potřeba žádné databáze); dynamické přesměrování tiskové
fronty; automatické pozastavení tiskové úlohy; velmi upovídaná
diagnostika; více tiskáren obsluhujících jedinou frontu; klientské
programy nepotřebují být SUID root; vysoce zvýšená bezpečnost;
velmi vylepšený mechanismus práv a autorizace.

LPRng je kompatibilní s jinými tiskovými spoolery a síťovými
tiskárnami, které používají LPR rozhraní vyhovující požadavkům RFC1179.
V balíčku je emulace programů lp a lpstat ze SVR4, které odstraňují
potřebu jiných balíčků pro tiskový spooler. Tato emulace může být
modifikována podle lokálních potřeb tak, aby splňovala požadavky
na tiskový systém.

Pro uživatele, kteří vyžadují podporu bezpečného nebo autorizovaného
tisku, podporuje LPRng Kerberos V, tiskovou podporu MIT Kerberos IV a PGP
autentizaci. LPRng byl adoptován MIT jako jejich univerzitní tiskový
systém. Přidání podpory další autentizace je velmi jednoduché.


Balíček: lrzsz-0.12.20-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lrzsz            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.12.20              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St 12. červenec 2000, 09:29:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: lrzsz-0.12.20-7.src.rpm
Size    : 367409              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.ohse.de/uwe/software/lrzsz.html
Summary   : Balíček nástrojů pro komunikaci pomocí modemu.
Description :
Lrzsz (obsahuje lrz a lsz) je kosmeticky upravený balíček
zmodem/ymodem/xmodem sestavený z public-domain verze balíčku rzsz.
Lrzsz byl vytvořen, aby poskytl funkční implementaci protokolu Zmodem
pod GNU licencí pro systém Linux.

Nainstalujte lrzsz, pokud si instalujete komunikační program Zmodem
nebo balíček minicom, které používají lrzsz.


Balíček: lslk-1.25-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lslk             Relocations: /usr 
Version   : 1.25               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 12. červenec 2000, 09:30:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: lslk-1.25-4.src.rpm
Size    : 28630              License: Free
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro výpis souborových zámků.
Description :
Lslk vypisuje zámky souborů. Zkouší vypsat všechny používané zámky
(tj. aktivní inody).

Nainstalujte balíček lslk, pokud potřebujete program pro výpis souborových
zámků.


Balíček: lsof-4.51-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lsof             Relocations: /usr 
Version   : 4.51               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá  8. září 2000, 04:19:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: lsof-4.51-1.src.rpm
Size    : 571714              License: Free
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program, který vypisuje informace o otevřených souborech.
Description :
Balíček lsof (LiSt Open Files) obsahuje program, který vypisuje
informace o otevřených souborech (včetně seznamu všech otevřených
souborů.


Balíček: ltrace-0.3.10-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ltrace            Relocations: /usr 
Version   : 0.3.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt  3. srpen 2000, 16:12:47 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: ltrace-0.3.10-5.src.rpm
Size    : 115381              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sledování volání služeb dynamicky linkovaných knihoven.
Description :
Ltrace je ladící program, který spustí zadaný příkaz a při jeho běhu
zachycuje a vypisuje služby dynamických knihoven, které spuštěný proces
volá, a signály, které jsou procesem přijaty. Může také zachycovat
a vypisovat volání systému prováděná procesem.

Nainstalujte balíček ltrace, pokud potřebujete nástroj, který umožňuje
sledovat služby volané běžícími programy.


Balíček: lv-4.49.4-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lv              Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.49.4              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 20. prosinec 2000, 08:30:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: lv-4.49.4-1.src.rpm
Size    : 1054764             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.ff.iij4u.or.jp/~nrt/lv/
Summary   : Multijazykový prohlížeč souborů s podporou různých kódování.
Description :
Nástroj lv je prohlížeč souborů, který dokáže pracovat s různými
kódováními (ISO-8859, ISO-2022, EUC, SJIS, Big5, HZ a Unicode).
Rozpoznává vícebajtové znaky jako regulární výrazy a poskytuje
multijazykový grep. Navíc dokáže rozpoznávat ANSI escape sekvence
pro dekoraci textu (barvy, inverze apod).


Balíček: lynx-2.8.4-9cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : lynx             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.8.4               Vendor: (none)
Release   : 9cz1             Build Date: Ne 22. duben 2001, 20:34:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: lynx-2.8.4-9cz1.src.rpm
Size    : 3778905             License: GPL
URL     : http://lynx.isc.org/
Summary   : WWW prohlížeč pracující v textovém režimu.
Description :
Lynx je WWW prohlížeč pracující v textovém režimu. Lynx nezobrazuje
žádné obrázky, ale podporuje rámy, tabulky a většina jiných HTML
značek. Jeho výhodou oproti grafickým prohlížečům je rychlost. Lynx
rychle startuje i končí a hbitě zobrazuje WWW stránky.

Nainstalujte balíček lynx, pokud chcete používat rychlý, negrafický
(což můžete považovat za jeho výhodu) WWW prohlížeč.


Balíček: macutils-2.0b3-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : macutils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0b3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: St 14. březen 2001, 18:56:18 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: macutils-2.0b3-16.src.rpm
Size    : 211427              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro práci se soubory ve formátu pro Macintosh.
Description :
Balíček macutils obsahuje sadu programů pro zpracování souborů,
používaných na počítačích Macintosh. Zahrnuje programy jako binhex,
hexbin, macunpack, atd..

Nainstalujte balíček macutils, jestliže potřebujete zpracovávat
soubory používané na počítačích Macintosh.


Balíček: Maelstrom-3.0.1-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Maelstrom          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Po 12. březen 2001, 17:14:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: Maelstrom-3.0.1-11.src.rpm
Size    : 2724245             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.devolution.com/~slouken/Maelstrom/
Summary   : Vesmírná střílečka.
Description :
Maelstrom je vesmírná bojová hra portovaná z platformy Macintosh.
Stateční piloti se musí vyhýbat asteroidům a zároveň sestřelovat
ostatní lodě.


Balíček: magicdev-0.3.5-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : magicdev           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:44:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: magicdev-0.3.5-3.src.rpm
Size    : 81970              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Gnome démon pro automatické připojení a přehrání CD.
Description :
Magicdev je démon, který běží v prostředí Gnome a detekuje vkládání
a vyjímání CD. Magicdev spouští programy autorun z CD, aktualizuje
správce souborů a přehrává zvuková CD.


Balíček: mailcap-2.1.4-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : mailcap           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 22. březen 2001, 07:39:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mailcap-2.1.4-2.src.rpm
Size    : 21371              License: public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Asociace aplikací s jednotlivými typy souborů.
Description :
Soubor mailcap je používán programem metamail pro zjištění, jak
mají být zobrazovány netextové nebo multimediální soubory. V zásadě
mailcap asociuje určitý typ souboru s určitým programem, který může
vyvolat poštovní nebo jiný program pro zpracování souboru.

Balíček mailcap by měl být nainstalovaný, aby byly některé programy
schopny zpracovávat netextové soubory.


Balíček: mailx-8.1.1-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mailx            Relocations: (not relocateable)
Version   : 8.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: Čt 24. srpen 2000, 08:09:55 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: mailx-8.1.1-20.src.rpm
Size    : 78868              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program /bin/mail pro odesílání e-dopisů ze shellových skriptů.
Description :
Balíček mailx obsahuje program /bin/mail, který se používá pro
rychlé odesílání poštovních zpráv (bez nutnosti spouštět složitější
uživatelský poštovní program s více funkcemi). Program mail je často
používán v shellových skriptech.


Balíček: MAKEDEV-3.1.0-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : MAKEDEV           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So 24. březen 2001, 05:38:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: MAKEDEV-3.1.0-14.src.rpm
Size    : 504248              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Script pro vytváření speciálních souborů v /dev.
Description :
Tento balíček obsahuje skript MAKEDEV, který umožňuje snadno vytvářet
a udržovat soubory v adresáři /dev. Tyto soubory slouží jako rozhraní
pro přístup k zařízením podporovaným Linuxem (sériové nebo paralelní
porty, skenery, zvukové karty, páskové jednotky, CD-ROM jednotky, pevné
disky atd.).

Balíček MAKEDEV byste měli nainstalovat, protože značně usnadňuje správu
souborů v adresáři /dev.


Balíček: make-3.79.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : make             Relocations: /usr 
Version   : 3.79.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Út  8. srpen 2000, 12:29:18 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: make-3.79.1-5.src.rpm
Size    : 554132              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU nástroj zjednodušující proces překladu programů.
Description :
GNU nástroj pro řízení procesu vytváření spustitelných programů ze
zdrojových textů a jiné účely. Program make umožňuje, aby si uživatel
vytvořil a nainstaloval balíčky bez podrobných znalostech o překladu
a sestavování programu. Detaily o tom, jak má být program vytvářen,
jsou umístěny v souboru Makefile.
makefile.

Balíček make by měl být nainstalován na každém systému, protože je
často používán pro zjednodušení procesu překladu a instalace programů.


Balíček: man-pages-cs-0.14-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-cs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.14               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St  4. duben 2001, 21:58:17 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-cs-0.14-2.src.rpm
Size    : 295804              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : České manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do češtiny.


Balíček: man-pages-da-0.1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-da         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 12. červenec 2000, 09:52:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-da-0.1.1-2.src.rpm
Size    : 23462              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.sslug.dk/locale/man-sider/
Summary   : Dánské manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do dánštiny.


Balíček: man-pages-de-0.2-7.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-de         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Ne  8. duben 2001, 18:35:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-de-0.2-7.src.rpm
Size    : 682639              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Německé manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do němčiny.


Balíček: man-pages-es-0.6a-7.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-es         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6a               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St  4. duben 2001, 22:00:09 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-es-0.6a-7.src.rpm
Size    : 1258093             License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Španělské manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do španělštiny.


Balíček: man-pages-fr-0.9-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-fr         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Ne  8. duben 2001, 18:42:32 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-fr-0.9-3.src.rpm
Size    : 1758826             License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Francouzské manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do francouzštiny.


Balíček: man-pages-it-0.3.0-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-it         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St  4. duben 2001, 22:05:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-it-0.3.0-6.src.rpm
Size    : 605477              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Italské manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do italštiny.


Balíček: man-pages-ja-0.4-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-ja         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 12. červenec 2000, 09:59:46 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-ja-0.4-3.src.rpm
Size    : 1903919             License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Japonské manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do japonštiny.


Balíček: man-pages-pl-0.22-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-pl         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.22               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St  4. duben 2001, 22:06:31 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-pl-0.22-6.src.rpm
Size    : 1361109             License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Polské manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do polštiny.


Balíček: man-pages-ru-0.6-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages-ru         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St  4. duben 2001, 22:08:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-ru-0.6-2.src.rpm
Size    : 415350              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://alexm.here.ru/manpages-ru/
Summary   : Ruské manuálové stránky z LDP.
Description :
Manuálové stránky systému z LDP (Linuxový Dokumentační Projekt)
přeložené do ruštiny.


Balíček: man-pages-1.35-5.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : man-pages          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.35               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St  4. duben 2001, 21:57:17 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: man-pages-1.35-5.src.rpm
Size    : 1103872             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Manuálové stránky s nápovědou a dokumentací.
Description :
Velká kolekce manuálových stránek z projektu LDP (Linux Documentation
Project). Některé manuálové stránky mohou být zastaralé, přičemž
aktuální informace naleznete ve formátu texinfo (viz balíčky texinfo,
info, pinfo).


Balíček: man-1.5h1-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : man             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5h1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: Ne  4. únor 2001, 19:40:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: man-1.5h1-20.src.rpm
Size    : 333088              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sada nástroje pro zobrazení nápovědy: man, apropos a whatis.
Description :
Balíček man obsahuje tři nástroje pro hledání informací a čtení
dokumentace o vašem Linuxu: man, apropos a whatis. Program man
formátuje a zobrazuje nainstalované manuálové stránky o příkazech
a funkcích vašeho systému. Apropos vyhledává ve whatis databázi
(obsahující krátké popisy systémových příkazů) zadaný řetězec.
Whatis vyhledává ve svoji vlastní databázi celé slovo.

Balíček man byste měli mít nainstalovaný na svém systému, protože
obsahuje základní dokumentaci o Linuxu.


Balíček: mars-nwe-0.99pl20-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mars-nwe           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.99pl20             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 14. březen 2001, 18:01:50 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: mars-nwe-0.99pl20-4.src.rpm
Size    : 729321              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Souborový a tiskový server NetWare běžící pod Linuxem.
Description :
Mars_nwe (MARtin Stover's NetWare Emulator) umožňuje Linuxu poskytovat
jak souborové tak i tiskové služby pro NetWare klienty (t.j. poskytuje
stejné služby jako souborový server Novell NetWare). Mars_nwe umožňuje
sdílení souborů mezi linuxovým strojem a Novell NetWare klienty, pomocí
protokolu IPX nativního v systému Novell NetWare.

Nainstalujte balíček mars_nwe, pokud má váš počítač fungovat jako
Novell NetWare server.


Balíček: mawk-1.3.3-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mawk             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Čt 12. říjen 2000, 20:56:18 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: mawk-1.3.3-6.src.rpm
Size    : 123261              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Interpret programovacího jazyka awk.
Description :
Balíček mawk obsahuje verzi programovacího jazyka awk. Awk je program
na zpracování textů. Interpretuje speciální programovací jazyk a umí
snadno a rychle vyhledávat řetězce vyhovující zadaným vzorkům a
přeformátovávat texty. Mawk je vylepšením programu awk a v určitých
případech může být výkonnější než gawk, což je standardní verze awku
pro Linux. Mawk vyhovuje normě POSIX 1003.2 (draft 11.3).

Nainstalujte mawk, jestliže používáte awk.


Balíček: mcserv-4.5.51-32.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mcserv            Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.5.51              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 32              Build Date: Po  2. duben 2001, 16:24:23 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: mc-4.5.51-32.src.rpm
Size    : 19555              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/mc/
Summary   : Server pro správce souborů Midnight Commander.
Description :
Správce souborů Midnight Commander umožňuje manipulovat se soubory
na vzdáleném stroj jako kdyby byly lokální. To možné pouze v případě,
že na vzdáleném stroji běží server mcserv. Mcserv poskytuje klientům,
na kterých běží Midnight Commander přístup k systému souborů na serveru.

Nainstalujte balíček mcserv na strojích, na kterých chcete provozovat
server pro vzdálený přístup k jejich souborům z Midnight Commanderu.


Balíček: mc-4.5.51-32.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mc              Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.5.51              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 32              Build Date: Po  2. duben 2001, 16:24:23 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Shelly  Source RPM: mc-4.5.51-32.src.rpm
Size    : 3555840             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnome.org/mc/
Summary   : Uživatelsky přívětivý správce souborů a vizuální shell.
Description :
Midnight Commander je vizuální shell dost podobný správci souborů, jen
s daleko více funkcemi. Pracuje v textovém režimu, ale obsahuje i podporu
myši, která používá GPM. K jeho super funkcím patří schopnost používat
ftp, zobrazit soubory tar i zip a zobrazit obsah RPM balíčků.


Balíček: memprof-0.4.1-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : memprof           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: So 24. únor 2001, 01:13:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: memprof-0.4.1-3.src.rpm
Size    : 581782              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro odhalování chyb při práci s pamětí (memory leaky).
Description :
Memprof je nástroj pro kontrolu používání paměti a odhalování chyb
v používání paměti (memory leaky). Může být používán s hotovými programy
bez rekompilace.


Balíček: Mesa-demos-3.4-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Mesa-demos          Relocations: /usr 
Version   : 3.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: Ne 18. březen 2001, 03:29:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: Mesa-3.4-13.src.rpm
Size    : 3138257             License: GPL/XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mesa3d.org
Summary   : The Mesa-demos package contains sample applications which use the Mesa
3D graphics library.
Description :
Balíček obsahuje aplikace s příklady použití grafické knihovny Mesa 3D.


Balíček: Mesa-devel-3.4-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Mesa-devel          Relocations: /usr 
Version   : 3.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: Ne 18. březen 2001, 03:29:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: Mesa-3.4-13.src.rpm
Size    : 2903711             License: GPL/XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mesa3d.org
Summary   : Soubory pro vývoj aplikací používajících grafickou knihovnu Mesa 3D.
Description :
Mesa-devel obsahuje statickou verzi grafické knihovna Mesa 3-D
(grafický toolkit velmi podobný OpenGL od firmy Silicon Graphics)
a hlavičkové soubory potřebné pro vývoj aplikací, které ji využívají.
Jestliže budete vyvíjet Mesa aplikace, nainstalujte si tento balíček.
Pokud budete Mesu pouze používat, nebudete tento balíček potřebovat.


Balíček: Mesa-3.4-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Mesa             Relocations: /usr 
Version   : 3.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: Ne 18. březen 2001, 03:29:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: Mesa-3.4-13.src.rpm
Size    : 2383021             License: GPL/XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mesa3d.org
Summary   : 3-D grafická knihovna podobná OpenGL.
Description :
Grafická 3-D knihovna Mesa je silný a univerzální soubor nástrojů pro
práci s počítačovou grafikou s pomocí hardware. Celý rozsah, ve kterém
Mesa užívá stejnou syntaxi, jako příkazy OpenGL nebo stavový stroj,
byl autorizován firmou Silicon Graphics, Inc. Přesto autor Mesy
(Brian Paul) nevydal žádné prohlášení, podle kterého by Mesu bylo
možné považovat za náhradu za OpenGL nebo ji jinak spojovat s firmou
Silicon Graphics, Inc. Kdo chce používat licencovanou implementaci
OpenGL, musí kontaktovat obchodníka s příslušnou licencí. Přesto
lze Mesa velmi podobná OpenGL a můžete zjistit, že je alternativou
k OpenGL.


Balíček: metamail-2.7-27.i386.rpm
==========================================================================
Name    : metamail           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 27              Build Date: St 14. únor 2001, 05:31:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: metamail-2.7-27.src.rpm
Size    : 257552              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zpracovávání multimediální pošty pomocí souboru mailcap.
Description :
Metamail je systém pro zpracovávání multimediální pošty používající
soubor mailcap. Metamail podle obsahu souboru mailcap rozhoduje,
jaké aplikace má spouštět pro zpracování určitého typu netextových
poštovních příloh. Pamatujte, že metamail také může přidat multimediální
podporu i jiným než poštovním programům.

Nainstalujte balíček metamail, pokud potřebujete podporu multimédií
v poštovních i jiných programech, které používají soubor mailcap.


Balíček: mgetty-sendfax-1.1.25-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mgetty-sendfax        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.25              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 19. duben 2001, 03:01:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: mgetty-1.1.25-5.src.rpm
Size    : 265921              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.leo.org/~doering/mgetty/index.html
Summary   : Podpora pro odesílání a příjem faxů pomocí faxmodemu
Description :
Sendfax je samostatný program pro odesílání faxových souborů.
Program mgetty (náhrada za getty pro zpracovávání přihlášení přes
sériovou linku) s programem sendfax vám umožní posílat faxy modemy
třídy 2.

Pokud chcete posílat faxy pomocí modemu třídy Class, budete potřebovat
nainstalovat balíčky mgetty-sendfax a mgetty.


Balíček: mgetty-viewfax-1.1.25-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mgetty-viewfax        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.25              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 19. duben 2001, 03:01:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: mgetty-1.1.25-5.src.rpm
Size    : 100285              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.leo.org/~doering/mgetty/index.html
Summary   : Prohlížeč faxů pro X Window System.
Description :
Program viewfax zobrazuje faxové soubory přijaté pomocí programu mgetty
v okně v X11. Viewfax je schopen zvětšovat a zmenšovat zobrazovaný fax.

Pokud instalujete balíček mgetty-viewfax, musíte také nainstalovat
balíček mgetty.


Balíček: mgetty-voice-1.1.25-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mgetty-voice         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.25              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 19. duben 2001, 03:01:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: mgetty-1.1.25-5.src.rpm
Size    : 1126369             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.leo.org/~doering/mgetty/index.html
Summary   : Program, který umožňuje používat modem jako záznamník.
Description :
Balíček mgetty-voice obsahuje program vgetty, který umožňuje používat
hlasové funkce vašeho modemu. Jednoduše řečeno, vgetty umožní vašemu
modemu chovat se jako telefonní záznamník. Jak dobře bude pracovat,
závisí na modemu, který může nebo nemusí být schopen zpracovávat
hlasové funkce.

Nainstalujte balíček mgetty-voice spolu s mgetty, pokud aby váš modem
fungoval jako záznamník.


Balíček: mgetty-1.1.25-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mgetty            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.25              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 19. duben 2001, 03:01:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: mgetty-1.1.25-5.src.rpm
Size    : 878660              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.leo.org/~doering/mgetty/index.html
Summary   : Náhrada za program getty pro datové a faxové modemy.
Description :
Balíček mgetty obsahuje "chytrý" program getty, který umožňuje
přihlášení přes modem (sériovou linku). Pokud používáte modem třídy
2 nebo 2.0, mgetty může přijímat faxy. Pro odesílání faxů musíte
nainstalovat balíček sendfax.

Pokud budete volat na váš systém přes modem, musíte nainstalovat
balíček mgetty. Pokud byste chtěli posílat faxy pomocí mgetty a
vašeho modemu, nainstalujte balíček mgetty-sendfax. Pokud
potřebujete prohlížeč pro faxy, nainstalujte také mgetty-viewfax.


Balíček: mikmod-3.1.6-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mikmod            Relocations: /usr 
Version   : 3.1.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt  7. prosinec 2000, 18:01:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: mikmod-3.1.6-10.src.rpm
Size    : 833253              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://mikmod.darkorb.net/
Summary   : Přehrávač hudebních MOD souborů.
Description :
Balíček mikmod obsahuje jeden z nejlepších a nejznámějších přehrávačů
MOD souborů pro unixové systémy. Jedná se o přenosný modul přehrávače,
který původně napsal Jean-Paul Mikkers (MikMak) pro DOS. Potom následoval
velký počet úprav z rukou hackerů a nyní ho lze spustit na mnoha
platformách. Právě tato distribuce by se měla zkompilovat poměrně
bezbolestně v prostředí Linuxu. Používá OSS-ovladač /dev/dsp - včetně
všech nedávných jader - pro výstup a bude také umět vytvářet soubory wav.
Mezi podporované formáty souborů patří MOD, STM, S3M, MTM, XM a IT.
Přehrávač používá ncurses pro výstup na konzoli, podporuje transparentní
načítání z archivů gzip/pkzip/zoo a načítání/ukládání seznamů skladeb.


Balíček: mingetty-0.9.4-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mingetty           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: So  7. duben 2001, 00:00:25 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mingetty-0.9.4-16.src.rpm
Size    : 35203              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Kompaktní program getty pouze pro virtuální konzole.
Description :
Program mingetty je odlehčená, minimální verze programu getty pouze
pro virtuální konzole. Mingetty není vhodný pro sériové linky
(pro ně musíte použít program mgetty).


Balíček: minicom-1.83.1-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : minicom           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.83.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá  4. květen 2001, 04:36:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: minicom-1.83.1-8.src.rpm
Size    : 308044              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro řízení modemu a terminálovou emulaci v textovém režimu.
Description :
Minicom je jednoduchý program pro řízení modemu a terminálovou emulaci
pracující v textovém režimu a poněkud připomínající MS-DOSový program
Telix. Minicom mj. obsahuje adresář telefonních čísel, umožňuje plnou
emulaci ANSI a VT100 terminálu a dovoluje používat (externí) skriptovací
jazyk.

Nainstalujte balíček minicom, pokud potřebujete jednoduchý program pro
řízení modemu a terminálový emulátor.


Balíček: mkbootdisk-1.4.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mkbootdisk          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  8. únor 2001, 23:48:17 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mkbootdisk-1.4.2-1.src.rpm
Size    : 5330               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj na tvorbu startovacího ramdisku pro zavedení modulů.
Description :
Program mkbootdisk vytváří samostatnou zaváděcí disketu pro zavádění
systému Linux. Vytvořený zaváděcí disk bude hledat kořenový systém
souborů na zařízení uvedeném v souboru /etc/fstab a obsahuje obraz
startovacího ramdisku, který slouží pro zavedení SCSI modulů
nezbytných pro start systému.


Balíček: mkinitrd-3.0.10-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mkinitrd           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 23. březen 2001, 22:21:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mkinitrd-3.0.10-1.src.rpm
Size    : 17795              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj na tvorbu startovacího ramdisku pro zavedení modulů.
Description :
Program mkinird slouží k vytváření obrazů ramdisků (initrd), které
se používají pro zavedení modulů s ovladači pro bloková zařízení (SCSI
nebo RAID) potřebná pro přístup ke kořenovému svazku.

Obecná jádra lze sestavit bez podpory jakýchkoli SCSI adaptérů, takže
SCSI ovladače se pak zavádějí jako modul. Aby jádro mohlo zavést moduly
potřebný k přístupu na kořenový svazek, jsou nezbytné moduly umístěny
v úvodním ramdisku. Tento ramdisk je při zavádění operačního systému
načten zavaděčem (např. LILO), takže je k dispozici ihned po načtení
jádra, a umožní připojení kořenového svazku a dokončení startu systému.
Program initrd vytváří obraz ramdisku podle informací ze souboru
/etc/modules.conf.


Balíček: mkisofs-1.9-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mkisofs           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 14. únor 2001, 15:42:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: cdrecord-1.9-6.src.rpm
Size    : 474515              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html
Summary   : Nástroj na vytváření obrazů souborového systému ISO9660.
Description :
Program mkisofs se používá pro vytváření obrazu CD-ROM (pre-mastering).
Čte obsah zadaného stromu adresářů a vytváří binární obraz ISO9660
systému souborů, který může být zapsán na blokové zařízení. Je
používán pro vytváření CD-ROMů, a obsahuje podpora pro vytváření
zaveditelných CD-ROMů El Torito.

Nainstalujte balíček mkisofs, jestliže potřebujete program pro přípravu
obrazu na pálení CD-ROMů.


Balíček: mkkickstart-2.3-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : mkkickstart         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 15. srpen 2000, 15:37:55 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mkkickstart-2.3-1.src.rpm
Size    : 8266               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro tvorbu souboru dávkového souboru pro instalaci kickstart.
Description :
Program mkkickstart vypisuje aktuální stav počítače ve formátu
kickstart souboru, který lze použít pro instalaci jiného stroje.
Kickstart soubor může být používán při instalaci z CD-ROM nebo NFS.

Nainstalujte balíček mkkickstart, pokud chcete získat popis
konfigurace počítače pro další automatickou instalaci Red Hat
Linuxu metodou kickstart.


Balíček: mktemp-1.5-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mktemp            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po  5. únor 2001, 22:38:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mktemp-1.5-8.src.rpm
Size    : 6498               License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openbsd.org
Summary   : Program pro bezpečné vytváření dočasných souborů.
Description :
Program mktemp čte zadanou šablonu jména souboru a přepsáním části
šablony vytvoří unikátní jméno soubor. program lze používat v shellových
skriptech a jiných programech pro bezpečné vytváření a používání /tmp
souborů.

Nainstalujte balíček mktemp, pokud potřebujete ve svých shellových
skripty nebo jiných programech vytvářet a používat unikátní /tmp soubory.


Balíček: mkxauth-1.7-15.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : mkxauth           Relocations: /usr/X11R6 
Version   : 1.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: St 12. červenec 2000, 10:53:44 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: mkxauth-1.7-15.src.rpm
Size    : 12576              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro údržbu souborů .Xauthority.
Description :
Program mkxauth pomáhá při vytváření a údržbě ověřovacích databází pro
X (soubory .Xauthority). Lze jej použít k vytvoření souboru .Xauthority
nebo ke sloučení klíčů z jiného místního či vzdáleného souboru .Xauthority.
Soubory ..Xauthority se používá uživatelský program xauth pro řízení
přístupu, který umožňuje nebo zakazuje přístup k X serverům podle obsahu
souboru .Xauthority.

Nainstalujte balíček mkxauth, pokud chcete používat uživatelské řízení
přístupu pro zajištění bezpečnosti vašeho X Window Systemu (doporučeno).


Balíček: mod_csacek-2.1.6-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mod_csacek          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.6               Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Ne 13. květen 2001, 16:00:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : System Environment/Daemons  Source RPM: mod_csacek-2.1.6-1.src.rpm
Size    : 323861              License: GPL
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.csacek.cz
Summary   : Czech recoding module for Apache WWW server
Description :
Module for on-fly encoding changing among various Czech character encodings.
If your Apache WWW server serves in Czech language, use this module.


Balíček: mod_dav-1.0.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mod_dav           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 21:52:49 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: mod_dav-1.0.2-4.src.rpm
Size    : 178944              License: Apache-style
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.webdav.org/mod_dav/
Summary   : DAV modul pro WWW server Apache.
Description :
Modul mod_dav rozšiřuje WWW server Apache o podporu protokolu DAV
(Distributed Authoring a Versioning). Tento protokol rozšiřuje
HTTP protokol o možnosti vzdálené manipulace s obsahem WWW serveru.
Je zamýšlen jako náhrada za proprietální protokoly, které jsou používány
programy FrontPage nebo NetObjects' Fusion. Poskytuje kompletní sadu
protokolů pro manipulaci se soubory, adresáři a jejich vlastnostmi
na WWW serveru.


Balíček: modemtool-1.22-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : modemtool          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.22               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 28. únor 2001, 16:33:08 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: modemtool-1.22-3.src.rpm
Size    : 16480              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro výběr sériového port na který je připojen modem.
Description :
Modemtool je jednoduchý grafický konfigurační nástroj pro výběr
sériového portu, na který je připojen váš modem.

Nainstalujte si tento balíček, pokud používáte modem.


Balíček: mod_perl-1.24_01-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mod_perl           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.24_01              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:07:08 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: mod_perl-1.24_01-2.src.rpm
Size    : 2204769             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://perl.apache.org/
Summary   : Vestavěný interpret Perlu pro WWW server Apache.
Description :
Modul mod_perl začleňuje interpret Perlu do WWW serveru Apache,
takže WWW server může přímo provádět programy v Perlu. Mod_perl
připojuje běhovou knihovnu Perlu do Apache WWW serveru a poskytuje
objektově orientované perlovské rozhraní pro API serveru Apache.
Výsledkem je rychlejší start CGI skriptů, protože nemusí být startován
externí interpret Perlu.

Nainstalujte balíček mod_perl, pokud instalujete WWW server Apache
a chcete, aby obsahoval interpret jazyka Perl.


Balíček: mod_ssl-2.8.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mod_ssl           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.8.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 29. březen 2001, 19:53:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: apache-1.3.19-5.src.rpm
Size    : 1109431             License: Apache Group License
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Podpora HTTPS (HTTP nad SSL) pro WWW server Apache.
Description :
Modul mod_ssl pro WWW server Apache umožňuje použití silného šifrování
komunikace klienta (WWW prohlížeč) a serveru - SSL (Secure Sockets Layer)
a TLS (Transport Layer Security) protokoly.


Balíček: modutils-2.4.2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : modutils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  9. březen 2001, 17:47:21 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Jádro   Source RPM: modutils-2.4.2-5.src.rpm
Size    : 796784              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro práci s moduly jádra Linuxu.
Description :
Balíček modutils obsahuje program kerneld pro automatické
zavádění a uvolňování modulů v jádrech řady 2.2 a novějších.
Obsahuje i další programy pro správu modulů. Moduly obvykle
plní úlohu ovladačů (pro komunikaci s nějakým vstupně/výstupním
zařízením) nebo rozšiřují některé možnosti jádra (např. moduly
pro realizaci FTP spojení skrz maškarádu a podobně).


Balíček: mount-2.11b-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mount            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.11b               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 30. duben 2001, 21:02:25 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mount-2.11b-3.src.rpm
Size    : 112737              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro připojování a odpojování souborových systémů.
Description :
Balíček mount obsahuje programy mount, umount, swapon a swapoff.
Soubory dostupné na vašem počítači jsou uspořádány do jednoho velkého
stromu nebo hierarchie. Tyto soubory mohou být umístěny na několika
zařízeních. Příkaz mount připojuje systém souborů na některém zařízení
do stromu souborů na vašem počítači. Příkaz umount odpojuje systém souborů
ze stromu. Příkaz swapon určuje, že zařízení nebo soubor má být použit
pro stránkování nebo swapování, swapoff toto použití ukončuje.


Balíček: mouseconfig-4.22-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mouseconfig         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.22               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 13. duben 2001, 17:54:48 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: mouseconfig-4.22-1.src.rpm
Size    : 340903              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konfiguraci myši pro Red Hat Linux.
Description :
Nástroj pro konfiguraci myši pracující v textové prostředí. Lze jej
použít k nastavení správného typu myši pro programy, jako např. 'gpm'.
Též jej lze použít spolu s programem Red Hat Xconfigurator pro nastavení
myši v systému X windows.


Balíček: mozilla-devel-0.7-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mozilla-devel        Relocations: /usr 
Version   : 0.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:45:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: mozilla-0.7-15.src.rpm
Size    : 11888607             License: MPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavičkové soubory pro vývoj Mozilly.
Description :
Hlavičkové soubory pro vývoj Mozilly.


Balíček: mozilla-mail-0.7-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mozilla-mail         Relocations: /usr 
Version   : 0.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:45:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: mozilla-0.7-15.src.rpm
Size    : 2990735             License: MPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Poštovní klient založený na Mozille.
Description :
Balíček obsahuje poštovního a Newsového klienta založeného na WWW
prohlížeči Mozilla. Podporuje protokoly POP, IMAP a NNTP a má snadno
ovladatelné rozhraní.


Balíček: mozilla-psm-0.7-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mozilla-psm         Relocations: /usr 
Version   : 0.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:45:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: mozilla-0.7-15.src.rpm
Size    : 1702581             License: MPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Podpora SSL pro WWW prohlížeč Mozilla.
Description :
Balíček obsahuje podporu bezpečného spojení s WWW serverem
pomocí SSL (Secure Sockets Layer) pro prohlížeč Mozilla.


Balíček: mozilla-0.7-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mozilla           Relocations: /usr 
Version   : 0.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Pá 16. březen 2001, 21:45:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: mozilla-0.7-15.src.rpm
Size    : 16699786             License: MPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : WWW prohlížeč.
Description :
Mozilla je open-source prohlížeč WWW stránek. Je navržen tak, aby
podporoval standardy, byl výkonný a portabilní na různé platformy.


Balíček: mpage-2.5.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mpage            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 11. leden 2001, 06:36:26 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: mpage-2.5.1-5.src.rpm
Size    : 93334              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Umísťování více stránek textu na jedinou PostScriptovou stránku.
Description :
Program mpage čte obyčejné textové soubory nebo dokumenty
v PostScriptu(TM), zmenšuje velikost textu, a tiskne na
postscriptové tiskárně několik stránek najeden list papíru.
Je velmi užitečný pro prohlížení rozsáhlých tištěných dokumentů
bez nutnosti vytisknout tuny papíru. Mpage podporuje množství
voleb pro úpravu stránky.

Nainstalujte balíček mpage, pokud potřebujete program pro šetrný
tisk dlouhých textových dokumentů bez plýtvání papírem.


Balíček: mpg123-0.59r-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mpg123            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.59r               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Po 15. leden 2001, 17:01:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: mpg123-0.59r-10.src.rpm
Size    : 188618              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mpg123.de/
Summary   : MPEG audio přehrávač.
Description :
Mpg123 je rychlý, volně šiřitelný a přenositelný přehrávač zvukových
MPEG souborů pro Linux a Unix. Podporuje MPEG 1.0/2.0 layer 1, 2 a 3
("MP3" soubory). Pro přehrávání v plné CD kvalitě (44 kHz, 16 bit,
stereo) je potřeba procesor Pentium. Přehrávání s monofonním zvukem
nebo se sníženou kvality (22 kHz nebo 11 kHz) je možné na procesorech
486.

Pro informace o licenci MP3, navštivte MPEG WWW server na
http://www.mpeg.org/.


Balíček: mtools-3.9.7-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mtools            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.9.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 10. leden 2001, 15:45:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: mtools-3.9.7-4.src.rpm
Size    : 291394              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://mtools.linux.lu/
Summary   : Přístup k MS-DOS disketám bez nutnosti jejich připojování (mount).
Description :
Mtools je kolekce programů pro přístup k MS-DOS souborům.
Umožňuje číst, zapisovat a přemisťovat soubory v MS-DOSovém
systému souborů (normálně na MS-DOS disketě). Mtools podporují
dlouhá jména ve stylu Windows95, OS/2 XDF disky, a 2m disky.

Nainstalujte balíček mtools, pokud potřebujete používat MS-DOS disky.


Balíček: mtr-gtk-0.42-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mtr-gtk           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.42               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po 12. únor 2001, 19:17:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: mtr-0.42-8.src.rpm
Size    : 107290              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.BitWizard.nl/mtr
Summary   : Grafické rozhraní pro síťový diagnostický nástroj mtr.
Description :
Mtr je síťový diagnostický nástroj, který kombinuje ping a traceroute
do jednoho programu. Tento balíček obsahuje grafické rozhraní založené
na Gtk, které využijete v prostředí X Window System.

Textová orientovaná verze je obsažena v balíčku mtr.


Balíček: mtr-0.42-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mtr             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.42               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po 12. únor 2001, 19:17:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: mtr-0.42-8.src.rpm
Size    : 78691              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.BitWizard.nl/mtr
Summary   : Nástroj pro diagnostiku počítačové sítě.
Description :
Mtr je síťový diagnostický nástroj, který kombinuje ping a traceroute
do jednoho programu. Tento balíček obsahuje textové rozhraní založené
na ncurses, které využijete v textovém terminálu. Mtr při startu
zjistí všechny routery na cestě k cílové stanici a začne posílat
k těmto stanicím datagramy ICMP ECHO (ping). Získané hodnoty zpracovává
do přehledného statistického výstupu, ze kterého lze usuzovat na
vlastnosti jednotlivých spojovacích linek mezi routery.

Verze pro prostředí X Window System je obsažena v balíčku mtr-gtk.


Balíček: mt-st-0.5b-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mt-st            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5b               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 17. srpen 2000, 17:51:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: mt-st-0.5b-10.src.rpm
Size    : 61827              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro ovládání magnetické pásky.
Description :
Balíček mt-st obsahuje programy mt a st pro ovládání páskové jednotky.
Mt (magnetic tape, pro magnetopáskové jednotky) a st (SCSI tape, pro
SCSI pásky) mohou řídit převíjení, vysouvání, přeskakování souborů a
bloků a další.

Nainstalujte balíček mt-st, pokud potřebujete nástroj na ovládání
páskových jednotek.


Balíček: mtx-1.2.10-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mtx             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 14. únor 2001, 16:07:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: mtx-1.2.10-1.src.rpm
Size    : 134665              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://mtx.sourceforge.net
Summary   : Nástroj pro výměnu SCSI médií v media changeru.
Description :
Mtx program umožňuje ovládat robotický mechanismus v DDS autoloaderech
pro páskové jednotky, jako je Seagate 4586NP (Archive Python 28849-XXX).
Program pracuje i se zařízeními Seagate 4584NP, HP Surestore 12000,
Quantum DLT 2500 XT, a AIWA DL-210.

Pokud máte páskové zálohovací zařízení, které je schopno zpracovávat
zároveň více, než jednu pásku, nainstalujte si tento balíček.


Balíček: multimedia-2.1-21.i386.rpm
==========================================================================
Name    : multimedia          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 21              Build Date: Pá  6. duben 2001, 15:54:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: multimedia-2.1-21.src.rpm
Size    : 336670              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Několik programů pro X, zejména pro používání multimédií.
Description :
Balíček multimedia obsahuje několik programů pro X Window System pro
zpracovávání multimediálních souborů, jako je xplaycd, xmixer a xgetfile.
Xplaycd je CD přehrávač pro přehrávání zvukových CD na CD mechanice
v počítači. Xmixer řídí nastavení hlasitosti na zvukové kartě v počítači.
Xgetfile je univerzální prohlížeč souborů pro použití v shellových
skriptech.

Nainstalujte balíček multimedia, pokud potřebujete zvukový CD přehrávač,
ovladač hlasitosti zvukové karty nebo prohlížeč souborů pro použití
v shellových skriptech.


Balíček: mutt-1.2.5i-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mutt             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.5i              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 04:52:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: mutt-1.2.5i-9.src.rpm
Size    : 2308013             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mutt.org/
Summary   : Uživatelský poštovní program pro textový režim.
Description :
Mutt je textově orientovaný uživatelský poštovní program. Podporuje
barvy, tématická vlákna, libovolné přemapování kláves, množství různých
přizpůsobení.

Nainstalujte balíček mutt, jestliže jste již mutt používali a líbí se
vám, nebo pokud si chcete vybrat, který poštovní program budete používat.


Balíček: mysqlclient9-3.23.22-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mysqlclient9         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.23.22              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Po  1. leden 2001, 18:11:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: mysqlclient9-3.23.22-4.src.rpm
Size    : 225527              License: GPL/LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mysql.com
Summary   : Klient MySQL sdílené knihovny pro kompatibilitu s RH Linuxem 7.0.
Description :
Balíček obsahuje knihovny, které slouží pro zajištění zpětné kompatibility
s aplikacemi linkovanými pro Reh hat Linux 7.0.


Balíček: mysql-devel-3.23.36-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mysql-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.23.36              Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: Po 14. květen 2001, 08:06:35 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: mysql-3.23.36-1cz1.src.rpm
Size    : 1213040             License: LGPL
URL     : http://www.mysql.com
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj MySQL aplikací.
Description :
Mysql je SQL (Structured Query Language) multithreadový databázový
server. MySQL je klient/server implementace, která se zakládá na
serverovém démonu (mysqld) a mnoha rozdílných klientech a knihovnách,
které se k němu připojují. Balíček obsahuje knihovny a hlavičkové
soubory potřebné pro vývoj aplikací, které pracují s MySQL serverem.


Balíček: mysql-server-3.23.36-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mysql-server         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.23.36              Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: Po 14. květen 2001, 08:06:35 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: mysql-3.23.36-1cz1.src.rpm
Size    : 2285256             License: GPL
URL     : http://www.mysql.com
Summary   : Server MySQL a jeho podpůrné soubory.
Description :
Mysql je SQL (Structured Query Language) multithreadový databázový
server. MySQL je klient/server implementace, která se zakládá na
serverovém démonu (mysqld) a mnoha rozdílných klientech a knihovnách,
které se k němu připojují. Tento balíček obsahuje MySQL server a
některé další potřebné soubory a adresáře.


Balíček: mysql-3.23.36-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : mysql            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.23.36              Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: Po 14. květen 2001, 08:06:35 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: mysql-3.23.36-1cz1.src.rpm
Size    : 10853418             License: GPL/LGPL
URL     : http://www.mysql.com
Summary   : Klientský program a sdílené knihovny pro MySQL.
Description :
Mysql je SQL (Structured Query Language) multithreadový databázový
server. MySQL je klient/server implementace, která se zakládá na
serverovém démonu (mysqld) a mnoha rozdílných klientech a knihovnách,
které se k němu připojují. Balíček obsahuje klientské programy,
klientské sdílené knihovny a obecné soubory pro MySQL.


Balíček: m4-1.4.1-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : m4              Relocations: /usr 
Version   : 1.4.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Út 13. únor 2001, 13:27:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: m4-1.4.1-4.src.rpm
Size    : 134569              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU makroprocesor M4.
Description :
GNU implementace tradičního unixového makroprocesoru. M4 je vhodný
pro tvorbu textových souborů, které lze syntakticky zpracovat, a je
používán mnoha programy v procesu jejich překladu. M4 má vestavěné
funkce pro vkládání souborů, spouštění příkazů shellu, aritmetické
výpočty, atd.. M4 je používán programem autoconf pro vytváření
konfiguračních skriptů, ale výsledné konfigurační skripty jej už
nepotřebují.

Nainstalujte balíček m4, jestliže potřebujete makroprocesor m4.


Balíček: nasm-doc-0.98-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nasm-doc           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.98               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 14. únor 2001, 03:53:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: nasm-0.98-6.src.rpm
Size    : 864548              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cryogen.com/Nasm/
Summary   : Dokumentace pro NASM.
Description :
Rozsáhlá dokumentace pro NASM (Netwide Assembler) ve formátech
HTML, info, PostScript a v prostém textu.


Balíček: nasm-rdoff-0.98-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nasm-rdoff          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.98               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 14. únor 2001, 03:53:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: nasm-0.98-6.src.rpm
Size    : 86699              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cryogen.com/Nasm/
Summary   : Nástroje pro binární formát RDOFF (občas používán s NASM).
Description :
Nástroje pro binární formát RDOFF, které jsou nezávislé na použitém
operačním systému. Jsou občas používány s NASM. Tyto nástroje
zahrnují linker, manažer knihoven, zavaděč a vypisovač informací.


Balíček: nasm-0.98-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nasm             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.98               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 14. únor 2001, 03:53:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: nasm-0.98-6.src.rpm
Size    : 512503              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cryogen.com/Nasm/
Summary   : Přenositelný x86 assembler používající Intel-like syntaxi.
Description :
NASM (Netwide Assembler) je volně šiřitelný, přenositelný a široce
používaný Assembler pro mikroprocesory Intel 80x86. Primárně používá
tradiční Intelovskou syntaxi a mnemoniku.


Balíček: ncftp-3.0.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ncftp            Relocations: /usr 
Version   : 3.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 20. říjen 2000, 22:05:09 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: ncftp-3.0.2-1.src.rpm
Size    : 937630              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vylepšený FTP klient.
Description :
Ncftp je vylepšený FTP klient. Podporuje editaci příkazového řádku,
historii příkazů, rekurzivní načítání, automatické anonymní přihlášení
a další.


Balíček: ncompress-4.2.4-21.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ncompress          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.2.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 21              Build Date: Út 12. prosinec 2000, 11:38:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: ncompress-4.2.4-21.src.rpm
Size    : 31310              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro rychlou komprimaci a dekomprimaci.
Description :
Balíček ncompress obsahuje programy compress a uncompress pro
komprimaci a dekomprimaci souborů kompatibilní s původním unixovým
programem compress (vytváří soubory s příponou .Z). Tyto programy
nemohou zpracovávat gzipované soubory (s příponou .gz) soubory,
ale gzip může zpracovávat soubory vytvořené programem compress.

Nainstalujte balíček ncompress, pokud potřebujete komprimační a
dekomprimační program kompatibilní s původním unixovým programem
compress.


Balíček: ncpfs-2.2.0.18-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ncpfs            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.0.18             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 21. červenec 2000, 23:11:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: ncpfs-2.2.0.18-3.src.rpm
Size    : 1077622             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro systém souborů ncpfs (klienta NetWare pro Linux).
Description :
Ncpfs zpřístupňuje disky poskytované servery Novell NetWare(TM)
protokolem NCP. NCP plní v Netware stejnou funkci jako NFS ve světě
TCP/IP. Pro připojení svazku z Netware serveru na Linuxu je potřeba
speciální program mount. Balíček ncpfs obsahuje takový program mount
spolu s dalšími nástroji pro konfiguraci a používání systému souborů
ncpfs.

Nainstalujte balíček ncpfs, pokud potřebujete používat systém souborů
ncpfs pro zpřístupnění souborů a služeb ze serverů Novell NetWare.


Balíček: ncurses-devel-5.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ncurses-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Út  6. březen 2001, 16:53:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: ncurses-5.2-8.src.rpm
Size    : 1662904             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://dickey.his.com/ncurses/ncurses.html
Summary   : Soubory pro vývoj aplikací používajících knihovnu ncurses.
Description :
Hlavičkové soubory a knihovny pro vývoj aplikací používajících
knihovnu ncurses pro optimalizované ovládání textových obrazovek.

Nainstalujte balíček ncurses-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace
které budou používat ncurses.


Balíček: ncurses4-5.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ncurses4           Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 12. červenec 2000, 12:06:15 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: ncurses4-5.0-2.src.rpm
Size    : 374980              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Ncurses pro zpětnou kompatibilitu s verzí 4.
Description :
Funkce knihovny curses dávají uživateli metodu nezávislou na terminálu
pro aktualizaci znakových obrazovek s rozumnou optimalizací. Tato
implementace je tzv. ``nové curses'' (ncurses) a je schválená náhrada
za klasické curses 4.4 BSD, který je v současné době vyřazován.

Tento balíček obsahuje soubory pro zpětnou kompatibilitu s balíčky
vytvořenými pro Red Hat Linux 6.2.


Balíček: ncurses-5.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ncurses           Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Út  6. březen 2001, 16:53:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: ncurses-5.2-8.src.rpm
Size    : 3023264             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://dickey.his.com/ncurses/ncurses.html
Summary   : Knihovna pro ovládání textových obrazovek (menu atp.).
Description :
Funkce knihovny curses dávají uživateli metodu nezávislou na terminálu
pro aktualizaci znakových obrazovek s rozumnou optimalizací. Tato
implementace je tzv. ``nové curses'' (ncurses) a je schválená náhrada
za klasické curses 4.4 BSD, který je v současné době vyřazován.


Balíček: nc-1.10-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nc              Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.10               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá 20. říjen 2000, 23:04:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: nc-1.10-10.src.rpm
Size    : 117454              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro čtení a zápis dat přes síťové TCP nebo UDP spojení.
Description :
Balíček nc obsahuje program Netcat (jeho skutečné jméno je nc), což
je jednoduchý program pro čtení a zapisování dat přes síťové TCP nebo
UDP spojení. Netcat má být spolehlivým výkonným nástrojem, který může
být používán přímo nebo snadno řízen jinými programy a skripty. Netcat
je také účinný síťový ladící a průzkumný nástroj, protože může vytvářet
množství různých spojení a má mnoho vestavěných schopností.

Můžete nainstalovat balíček netcat, pokud spravujete síť a chcete
používat jeho síťový ladící a průzkumné schopnosti.


Balíček: netcfg-2.36-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : netcfg            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.36               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  8. únor 2001, 06:27:22 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: netcfg-2.36-3.src.rpm
Size    : 177043              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konfiguraci sítě v prostředí X Window System.
Description :
Balíček netcfg obsahuje přehledný program pro X Window System pro
konfiguraci síťových rozhraní v Red Hat Linuxu.


Balíček: netpbm-devel-9.9-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : netpbm-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 9.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po 12. únor 2001, 17:37:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: netpbm-9.9-5.src.rpm
Size    : 109355              License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové nástroje pro programy, které používají knihovnu netpbm.
Description :
Balíček obsahuje hlavičkové soubory a statické knihovny pro vývoj
programů, které používají knihovnu netpbm. Knihovna slouží pro
zpracovávání různých formátů grafických souborů.


Balíček: netpbm-progs-9.9-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : netpbm-progs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 9.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po 12. únor 2001, 17:37:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: netpbm-9.9-5.src.rpm
Size    : 3481090             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro práci se soubory ve formátech podporovaných netpbm.
Description :
Balíček netpbm-progs obsahuje skupinu skriptů pro zpracování formátů
grafických souborů, které jsou podporovány knihovnou netpbm. Například
obsahuje skript rasttopnm, který konvertuje rastrové soubory od firmy
Sun do přenositelného formátu anymap. Balíček obsahuje mnoho dalších
skriptů pro konverzi z jednoho datového formátu do druhého.

Nainstalujte si tento balíček, pokud potřebujete používat tyto
konverzní skripty. Budete potřebovat ještě balíček netpbm.


Balíček: netpbm-9.9-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : netpbm            Relocations: (not relocateable)
Version   : 9.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po 12. únor 2001, 17:37:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: netpbm-9.9-5.src.rpm
Size    : 227465              License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro manipulaci s různými grafickými soubory.
Description :
Balíček libgr obsahuje knihovnu funkcí, které podporují zpracovávání
různých formátů grafických souborů, včetně .pbm (portable bitmaps),
.pgm (portable graymaps), .pnm (portable anymaps), .ppm (portable
pixmaps) a dalších.


Balíček: netscape-common-4.77-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : netscape-common       Relocations: /usr 
Version   : 4.77               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 10. duben 2001, 00:12:04 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: netscape-4.77-1.src.rpm
Size    : 18650995             License: Proprietary
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Společné soubory pro Netscape Navigator a Netscape Communicator.
Description :
Balíček netscape-common obsahuje soubory, které jsou společné pro
WWW prohlížeč Netscape Navigator a sadu nástrojů Netscape Communicator
(obsahuje WWW prohlížeč Netscape Navigator, poštovní klient, newsový
klient a editor WWW stránek).

Nainstalujte balíček netscape-common, pokud instalujete
balíček netscape-navigator nebo netscape-communicator.


Balíček: netscape-communicator-4.77-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : netscape-communicator    Relocations: /usr 
Version   : 4.77               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 10. duben 2001, 00:12:04 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: netscape-4.77-1.src.rpm
Size    : 14181589             License: Proprietary
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : WWW prohlížeč Netscape Communicator, poštovní a NetNews klient.
Description :
Netscape Communicator je sada programů obsahující WWW prohlížeč,
NetNews klienta a poštovního klienta Netscape Communicatoru.


Balíček: netscape-navigator-4.77-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : netscape-navigator      Relocations: /usr 
Version   : 4.77               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 10. duben 2001, 00:12:04 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: netscape-4.77-1.src.rpm
Size    : 7731761             License: Proprietary
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : WWW prohlížeč Netscape Navigator.
Description :
Netscape Navigator je WWW prohlížeč, který podporuje HTML standardy,
jazyk Java, JavaScript a některé styly.


Balíček: net-tools-1.57-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : net-tools          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.57               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Ne  8. duben 2001, 17:17:35 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: net-tools-1.57-6.src.rpm
Size    : 585147              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Základní nástroje pro konfiguraci sítě v Linuxu.
Description :
Balíček net-tools obsahuje kolekci základních nástrojů nutných pro
konfiguraci sítě. Obsahuje ifconfig, netstat, route a další programy.


Balíček: newt-devel-0.50.22-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : newt-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.50.22              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út  3. duben 2001, 23:00:20 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: newt-0.50.22-2.src.rpm
Size    : 152218              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory pro vývoj aplikací s newt toolkitem.
Description :
Balíček newt-devel obsahuje hlavičkové soubory a knihovny potřebné
pro vývoj aplikací, které používají newt. Newt je vývojová knihovna
pro vytváření uživatelských rozhraní v textovém režimu. Je založena
na knihovně slang.


Balíček: newt-0.50.22-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : newt             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.50.22              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út  3. duben 2001, 23:00:20 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: newt-0.50.22-2.src.rpm
Size    : 164147              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny pro programování uživatelských rozhraní v textovém režimu.
Description :
Balíček newt obsahuje knihovnu pro vytváření barevných uživatelských
rozhraní v textovém režimu. Umožňuje používat překryvné okna, vstupní
formuláře, zaškrtávací políčka, přepínače, návěstí, textových polí,
posuvníků apod.. Tento balíček obsahuje sdílenou knihovnu pro programy,
které byly sestaveny pomocí newt, i náhradu za /usr/bin/dialog s názvem
whiptail. Newt používá knihovnu slang.


Balíček: nfs-utils-0.3.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nfs-utils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po  9. duben 2001, 00:40:36 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: nfs-utils-0.3.1-5.src.rpm
Size    : 530870              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : NFS programy a pomocní démoni pro NFS server realizovaný v jádře.
Description :
Balíček nfs-utils obsahuje NFS server realizovaný v jádře a potřebné
nástroje. Tento NFS server poskytuje mnohem vyšší úroveň výkonnosti
než tradiční linuxový NFS server používaný většinou uživatelů.

Tento balíček obsahuje také program showmount, který slouží ke
zjišťování informací od mount démona na vzdáleném serveru o NFS
(Network File System - síťový systém souborů) serveru na příslušném
stroji. Showmount může například zobrazit seznam klientů, kteří
připojeni k uvedenému stroji.


Balíček: njamd-0.8.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : njamd            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.8.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt  1. únor 2001, 19:24:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: njamd-0.8.0-3.src.rpm
Size    : 96568              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://fscked.org/proj/njamd.shtml
Summary   : Nástroj pro odhalování chyb při alokaci dynamické paměti.
Description :
NJAMD umožňuje to, před čím se ostatní debuggery zastavují. Ano, jsou
to chyby při alokaci dynamické paměti, jako je přetečení, podtečení,
zápis do uvolněné paměti a memory leaky. To vše bez nutnosti rekompilace
nebo nového slinkování spustitelného souboru. Navíc lze s NJAMD sledovat
memory leaky libovolných knihovních funkcí, které mění malloc(3), jako
je strdup(3), alokátory GUI widgetů a také C++ funkce new a delete.
NJAMD je dostatečně rychlý každodenní použití a je dostatečný
pro ladění většiny aplikací. Velké aplikace vyžadují více paměti
pro komfortní ladění.


Balíček: nkf-1.92-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nkf             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.92               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 28. únor 2001, 23:21:26 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: nkf-1.92-4.src.rpm
Size    : 48007              License: BSD-like
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Konvertor japonského Kanji kódu.
Description :
Nkf je další konvertor Kanji kódu pro sítě, počítače a terminály.
Nkf konvertuje vstup Kanji kódu do 7 bitového JIS, MS-kanji
(posunutý-JIS) nebo EUC.


Balíček: nmh-1.0.4-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nmh             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 14. únor 2001, 18:18:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: nmh-1.0.4-8.src.rpm
Size    : 5072868             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Výkonný poštovní systém ovládaný rozhraním příkazového řádku.
Description :
Nmh je poštovní systém vycházející ze systému MH navržený tak, aby byl
co nejpřesnější náhradou za MH. Nmh není jediný všezahrnující program,
ale sestává z několika poměrně jednoduchých jednoúčelových programů
pro odesílání, příjem, ukládání, vyzvedávání a další zpracování pošty.
Příkazy nmh mohou být volně míchány s jinými shellovými příkazy nebo
použity ve vlastních skriptech, které používají nmh příkazy. Pokud
chcete používat nmh jako opravdový uživatelský poštovní program, musíte
také nainstalovat balíček exmh, který poskytuje uživateli rozhraní pro
nmh, protože nmh má pouze rozhraní příkazového řádku.

Pokud chcete používat nmh příkazy v shellových skriptech nebo pokud
chcete používat nmh spolu s exmh jako váš poštovní uživatelský program,
nainstalujte balíček nmh.


Balíček: nscd-2.2.2-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nscd             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá  6. duben 2001, 22:34:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: glibc-2.2.2-10.src.rpm
Size    : 34225              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Kešování jmen NSCD (Name Service Caching Daemon).
Description :
Nscd cachuje informace získané dotazy na jmenné služby a může dramaticky
zlepšit výkonnost NIS+ i DNS.


Balíček: nss_db-compat-2.2-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nss_db-compat        Relocations: /usr 
Version   : 2.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 27. únor 2001, 17:52:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: nss_db-2.2-3.src.rpm
Size    : 249489              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sources.redhat.com/glibc/
Summary   : Knihovny zpětné kompatibility pro Berkeley Databases a glibc 2.0.x.
Description :
Nss_db je rozšíření knihovny jazyka C, které umožňuje použití Berkeley
databáze jako primárního zdroje pro aliasy, skupiny, počítače, sítě,
uživatele, RPC, služby a shadow password (místo nich nebo jako doplněk
k NIS).

Tento balíček obsahuje knihovny se zpětnou kompatibilitou proti starší
verzi Red Hat Linuxu.


Balíček: nss_db-2.2-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nss_db            Relocations: /usr 
Version   : 2.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 27. únor 2001, 17:52:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: nss_db-2.2-3.src.rpm
Size    : 316299              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sources.redhat.com/glibc/
Summary   : Knihovna NSS pro Berkeley DB.
Description :
Nss_db je rozšíření knihovny jazyka C, které umožňuje použití Berkeley
databáze jako primárního zdroje pro aliasy, skupiny, počítače, sítě,
uživatele, RPC, služby a shadow password (místo nich nebo jako doplněk
k NIS).

Nainstalujte si tento balíček, pokud jsou vaše textové soubory už příliš
dlouhé a jejich prohledávání je pomalé.


Balíček: nss_ldap-149-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nss_ldap           Relocations: (not relocateable)
Version   : 149                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá  9. březen 2001, 18:48:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: nss_ldap-149-1.src.rpm
Size    : 1854101             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.padl.com/
Summary   : Knihovna NSS a PAM modul pro LDAP.
Description :
Tento balíček obsahuje dva klienty pro přístup k LDAP: nss_ldap a
pam_ldap. Nss_ldap je sada rozšíření knihovny libc, které umožňují,
aby byly X.500 a LDAP adresářové servery používány jako primární
zdroje informací o aliasech, ethernetových adresách, skupinách,
počítačích, sítích, protokolech, uživatelích, RPC, službách a
stínových heslech (namísto inebo spolu s textovými soubory nebo NIS).

Pam_ldap je modul pro Linux-PAM, který podporuje změnu hesel, klienty
V2, SSL používané Netscapem, ypldapd, Netscape Directory Server hesla
policy, přístupovou autorizaci, kryptované hašovací funkce, atd..

Nainstalujte balíček nss_ldap, pokud potřebujete klienty pro přístup
k LDAP.


Balíček: ntp-4.0.99k-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ntp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.99k              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Čt  5. duben 2001, 20:23:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: ntp-4.0.99k-15.src.rpm
Size    : 1998335             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cis.udel.edu/~ntp
Summary   : Synchronizace systémového času pomocí NTP (Network Time Protocol).
Description :
Síťový Time Protocol (NTP) se používá pro synchronizaci počítačového
času s jiným referenčním zdrojovým časem. Xntp3 balíček obsahuje
programy a démony, které potřebujete pro synchronizaci vašeho času s
UTC (Coordinated Universal Time) pomocí NTP protokolu a NTP serverů.
Xntp3 obsahuje ntpdate (program pro získání datumu a času
ze vzdáleného stroje přes síť) a xntpd (démon, který
průběžně synchronizuje systémový čas).

Nainstalujte si balíček xntp3, pokud chcete mít na systému
přesný čas synchronizovaný NTP protokolem.


Balíček: ntsysv-1.2.22-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ntsysv            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.22              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  5. březen 2001, 16:10:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: chkconfig-1.2.22-1.src.rpm
Size    : 17219              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konfiguraci automatického startu služeb v systému.
Description :
Ntsysv poskytuje jednoduché rozhraní pro nastavení, které systémové
služby mají být startovány nebo ukončovány v různých běhových úrovních
bez přímé manipulace s mnoha symbolickými odkazy v /etc/rc.d. Pokud
nezadáte běhovou úroveň v příkazovém řádku (viz manuálová stránka),
ntsysv konfiguruje aktuální běhovou úroveň (např. 5 pro X).


Balíček: nut-cgi-0.44.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nut-cgi           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.44.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  9. únor 2001, 17:24:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: nut-0.44.1-5.src.rpm
Size    : 75304              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : CGI skripty pro sledování UPS v sítích pomocí WWW prohlížeče.
Description :
NUT (Network UPS Tools) jsou programy pro sledování zálohovaných zdrojů
elektrické energie. Tento balíček obsahuje CGI skripty pro sledování
stavu UPS (Uninterruptable Power Supply) prostřednictvím WWW prohlížeče.


Balíček: nut-client-0.44.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nut-client          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.44.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  9. únor 2001, 17:24:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: nut-0.44.1-5.src.rpm
Size    : 87439              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Klient pro sledování stavu UPS v síti.
Description :
Balíček obsahuje klientské nástroje, které umožňují sledování UPS
(Uninterruptable Power Supply, záložní zdroj), ke kterým chce mít
klientský počítač přímý přístup, avšak UPS je fyzicky připojena
k odlišnému počítači v síti.


Balíček: nut-0.44.1-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nut             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.44.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Pá  9. únor 2001, 17:24:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: nut-0.44.1-5.src.rpm
Size    : 339837              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro sledování UPS.
Description :
Tyto programy jsou částí vývojového projektu na monitorování všech
možných používaných zálohovaných zdrojů (UPS - Uninterruptable Power
Supply). Mnoho typů UPS umožňuje monitorovat stav UPS pomocí sériového
portu. Díky tomu je možné provádět bezpečné vypínání počítačů při
výpadku napájení, kontrolu stavu UPS pomocí WWW stránek a další.


Balíček: nvi-m17n-canna-1.79-19991117.6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nvi-m17n-canna        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.79               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 19991117.6          Build Date: St 24. leden 2001, 16:31:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: nvi-m17n-1.79-19991117.6.src.rpm
Size    : 1227120             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.itojun.org/itojun.j.html
Summary   : Multijazykový textový editor nvi s podporou Canna.
Description :
Nvi je klon textového editoru vi, který je uzpůsoben pro práci se
soubory kódovanými pro japonštinu, korejštinu, čínštinu a další jazyky.
Tento balíček obsahuje nvi s podporou Canna pro vstup znaků. Pokud
nemáte v systému nainstalováno Canna, použijte balíček nvi-m17n-nocanna.


Balíček: nvi-m17n-nocanna-1.79-19991117.6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nvi-m17n-nocanna       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.79               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 19991117.6          Build Date: St 24. leden 2001, 16:31:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: nvi-m17n-1.79-19991117.6.src.rpm
Size    : 1206096             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.itojun.org/itojun.j.html
Summary   : Multijazykový textový editor nvi bez podpory Canna.
Description :
Nvi je klon textového editoru vi, který je uzpůsoben pro práci se
soubory kódovanými pro japonštinu, korejštinu, čínštinu a další jazyky.
Tento balíček obsahuje nvi bez podpory Canna pro vstup znaků. Pokud
máte Canna v systému nainstalováno, použijte balíček nvi-m17n-canna.


Balíček: nvi-m17n-1.79-19991117.6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : nvi-m17n           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.79               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 19991117.6          Build Date: St 24. leden 2001, 16:31:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: nvi-m17n-1.79-19991117.6.src.rpm
Size    : 2536732             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.itojun.org/itojun.j.html
Summary   : Společné soubory pro multijazykový textový editor nvi.
Description :
Nvi je klon textového editoru vi, který je uzpůsoben pro práci se
soubory kódovanými pro japonštinu, korejštinu, čínštinu a další jazyky.
Tento balíček obsahuje společné soubory pro ostatní balíčky. Dále
budete potřebovat ještě balíček nvi-m17n-canna nebo nvi-m17n-nocanna
podle toho, zda máte Canna nainstalováno.


Balíček: octave-2.1.33-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : octave            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.33              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 28. březen 2001, 01:13:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Inženýrské      Source RPM: octave-2.1.33-2.src.rpm
Size    : 19492589             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.che.wisc.edu/octave/
Summary   : Vyšší programovací jazyk pro numerické výpočty.
Description :
GNU Octave je vyšší programovací jazyk, primárně určený pro numerické
výpočty. Poskytuje pohodlné rozhraní příkazového řádku pro
numerické řešení lineárních a nelineárních problémů a pro provádění
jiných numerických experimentů za používání jazyku, který je téměř
plně kompatibilní s programem Matlab. Může být používán i jako
dávkový jazyk. Octave má rozsáhlé nástroje pro řešení obvyklých
numerických úloh v lineární algebře, nalezení kořenů nelineárních rovnic,
integrování běžných funkcí, polynomiální manipulace, integrování
základních differenciálních a algebraicko-differenciálních rovnic.
Je jednoduše rozšiřitelný a přizpůsobitelný pomocí uživatelsky
definovaných funkcí napsaných v jeho vlastním jazyku. Může používat
dynamicky zaváděné moduly napsané v jazycích C++, C, Fortran a jiných.


Balíček: openjade-1.3-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openjade           Relocations: /usr 
Version   : 1.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: Út 13. březen 2001, 20:20:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: openjade-1.3-13.src.rpm
Size    : 15688589             License: Copyright 1997 James Clark
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Implemantace DSSSL.
Description :
OpenJade (James' DSSSL Engine) je implementací ISO/IEC 10179:1996
standardu DSSSL jazyka (Document Style Semantics and Specification
Language). Je založen na implementaci DSSSL od Jamese Clarka a je
složen z řádkových programů a souborů komponent. Vstupem je SGML
nebo XML dokument, výstupem některý z formátů: XML, RTF, TeX, MIF
(FrameMaker) nebo SGML.


Balíček: openldap-clients-2.0.7-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openldap-clients       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 05:23:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: openldap-2.0.7-14.src.rpm
Size    : 1217414             License: OpenLDAP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openldap.org/
Summary   : Klientské programy pro OpenLDAP.
Description :
OpenLDAP je open source sada LDAP (Lightweight Adresář Access Protocol)
aplikací a vývojových nástrojů. LDAP je sada protokolů pro zpřístupnění
adresářových služeb (obvykle informací ve stylu telefonního seznamu)
přes Internet, podobným způsobem jako jsou šířeny DNS (Domain Name
System) informace.

Balíček obsahuje klientské programy potřebné pro zobrazování a změny
záznamů uložených na LDAP serveru.


Balíček: openldap-devel-2.0.7-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openldap-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 05:23:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: openldap-2.0.7-14.src.rpm
Size    : 1510290             License: OpenLDAP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openldap.org/
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro OpenLDAP.
Description :
Balíček openldap-devel obsahuje vývojové knihovny a hlavičkové
soubory potřebné pro překládání aplikací, které používají vnitřní
detaily LDAP (Lightweight Adresář Access Protocol). LDAP je sada
protokolů pro poskytování adresářových služeb přes Internet.

Tento balíček je nutné nainstalovat, pouze pokud plánujete vyvíjet
nebo chcete překládat LDAP klienty.


Balíček: openldap-servers-2.0.7-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openldap-servers       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 05:23:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: openldap-2.0.7-14.src.rpm
Size    : 3765768             License: OpenLDAP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openldap.org/
Summary   : OpenLDAP server a související soubory.
Description :
OpenLDAP je open source sada LDAP (Lightweight Adresář Access Protocol)
aplikací a vývojových nástrojů. LDAP je sada protokolů pro zpřístupnění
adresářových služeb (obvykle informací ve stylu telefonního seznamu)
přes Internet, podobným způsobem jako jsou šířeny DNS (Domain Name
System) informace.

Balíček obsahuje samostatný LDAP server (slapd), samostatný LDAP
replikační server (slurpd), knihovny implementující LDAP protokol,
migrační nástroje a další soubory.


Balíček: openldap12-1.2.11-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openldap12          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 20. říjen 2000, 00:59:31 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: openldap12-1.2.11-4.src.rpm
Size    : 163438              License: OpenLDAP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openldap.org/
Summary   : Knihovny zpětné kompatibility pro aplikace pro OpenLDAP 1.2.
Description :
OpenLDAP je open source sada LDAP (Lightweight Adresář Access Protocol)
aplikací a vývojových nástrojů. LDAP je sada protokolů pro zpřístupnění
adresářových služeb (obvykle informací ve stylu telefonního seznamu)
přes Internet, podobným způsobem jako jsou šířeny DNS (Domain Name
System) informace.

Tento balíček obsahuje pouze sdílené knihovny pro programy a nástroje
linkované proti OpenLDAP verze 1.2.


Balíček: openldap-2.0.7-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openldap           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 05:23:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: openldap-2.0.7-14.src.rpm
Size    : 1628958             License: OpenLDAP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openldap.org/
Summary   : Konfigurační soubory, knihovny a dokumentace pro OpenLDAP.
Description :
OpenLDAP je open source sada LDAP (Lightweight Adresář Access Protocol)
aplikací a vývojových nástrojů. LDAP je sada protokolů pro zpřístupnění
adresářových služeb (obvykle informací ve stylu telefonního seznamu)
přes Internet, podobným způsobem jako jsou šířeny DNS (Domain Name
System) informace.

Balíček obsahuje konfigurační soubory, knihovny a dokumentaci pro OpenLDAP.


Balíček: openssh-askpass-gnome-2.5.2p2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssh-askpass-gnome    Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:10:17 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: openssh-2.5.2p2-5.src.rpm
Size    : 7992               License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssh.com/portable.html
Summary   : Grafický dialog pro vložení heslové fráze pro X Window System a Gnome.
Description :
OpenSSH je volně šiřitelná implementace SSH (Secure SHell), který
umožňuje bezpečné přihlašování a komunikaci se vzdáleným strojem.
Tento balíček obsahuje dialog pro vkládání heslové fráze pro X Window
System a Gnome.


Balíček: openssh-askpass-2.5.2p2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssh-askpass       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:10:17 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: openssh-2.5.2p2-5.src.rpm
Size    : 64585              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssh.com/portable.html
Summary   : Grafický dialog pro vložení heslové fráze pro X Window System.
Description :
OpenSSH je volně šiřitelná implementace SSH (Secure SHell), který
umožňuje bezpečné přihlašování a komunikaci se vzdáleným strojem.
Tento balíček obsahuje dialog pro vkládání heslové fráze pro X Window
System.


Balíček: openssh-clients-2.5.2p2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssh-clients       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:10:17 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: openssh-2.5.2p2-5.src.rpm
Size    : 408434              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssh.com/portable.html
Summary   : OpenSSH klient.
Description :
OpenSSH je volně šiřitelná implementace SSH (Secure SHell), který
umožňuje bezpečné přihlašování a komunikaci se vzdáleným strojem.
Tento balíček obsahuje klienta pro navázání šifrovaného spojení se
SSH servery. Budete k němu potřebovat balíček openssh.


Balíček: openssh-server-2.5.2p2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssh-server        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:10:17 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: openssh-2.5.2p2-5.src.rpm
Size    : 277680              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssh.com/portable.html
Summary   : Démon OpenSSH serveru.
Description :
OpenSSH je volně šiřitelná implementace SSH (Secure SHell), který
umožňuje bezpečné přihlašování a komunikaci se vzdáleným strojem.
Tento balíček obsahuje SSH server, který klientům umožňuje navázat
šifrované příchozí spojení. Budete k němu potřebovat balíček openssh.


Balíček: openssh-2.5.2p2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssh           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.2p2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po  9. duben 2001, 01:10:17 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: openssh-2.5.2p2-5.src.rpm
Size    : 425766              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssh.com/portable.html
Summary   : Volně šiřitelná implementace SSH.
Description :
Program ssh (bezpečný shell) slouží pro přihlašování k vzdáleným strojům
a pro provádění příkazů na vzdálených počítačích. Měl by nahradit programy
rlogin a rsh a poskytovat bezpečnou šifrovanou komunikaci mezi dvěma
nedůvěryhodnými stroji přes nebezpečnou síť. Přes bezpečný kanál mohou
být také forwardovány X11 spojení a libovolné TCP/IP porty.

OpenSSH je přepracování poslední volné verze SSH pro OpenBSD, které
přináší aktuální vlastnosti i bezpečnost a zároveň přenáší veškeré
patentované algoritmy do zvláštních knihoven (OpenSSL).

Tento balíček zahrnuje základní soubory nezbytné pro OpenSSH
klient i server. Současně s tímto balíčkem musíte nainstalovat
balíček openssh-clients, openssh-server nebo oba.


Balíček: openssl-devel-0.9.6-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssl-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. březen 2001, 18:07:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: openssl-0.9.6-3.src.rpm
Size    : 2738092             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssl.org/
Summary   : Soubory pro vývoj aplikací používajících OpenSSL.
Description :
OpenSSL toolkit poskytuje podporu pro bezpečnou komunikaci mezi počítači.
Balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory potřebné
pro vývoj aplikací, které kryptografické algoritmy a protokoly z
projektu OpenSSL používají.


Balíček: openssl-perl-0.9.6-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssl-perl         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. březen 2001, 18:07:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: openssl-0.9.6-3.src.rpm
Size    : 19008              License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssl.org/
Summary   : Perlové skripty dodávané s OpenSSL.
Description :
OpenSSL toolkit poskytuje podporu pro bezpečnou komunikaci mezi počítači.
Balíček obsahuje skripty napsané v jazyce Perl, které jsou dodávány
s OpenSSL pro konverzi certifikátů a klíčů z jiných formátů do formátů
používaných systémem OpenSSL.


Balíček: openssl-python-0.9.6-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssl-python        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. březen 2001, 18:07:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: openssl-0.9.6-3.src.rpm
Size    : 666689              License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssl.org/
Summary   : Podpora pro používání OpenSSL ve skriptech napsaných v Pythonu.
Description :
OpenSSL toolkit poskytuje podporu pro bezpečnou komunikaci mezi počítači.
Balíček obsahuje soubory potřebné pro volání OpenSSL funkcí ze skriptů
napsaných v jazyce Python.


Balíček: openssl095a-0.9.5a-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssl095a         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.5a              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So  3. březen 2001, 03:19:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: openssl095a-0.9.5a-1.src.rpm
Size    : 1589362             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssl.org/
Summary   : OpenSSL toolkit.
Description :
OpenSSL toolkit poskytuje podporu pro bezpečnou komunikaci mezi počítači.
Balíček obsahuje nástroj pro správu OpenSSL certifikátů a sdílené knihovny,
které poskytují různé kryptografické algoritmy a protokoly.


Balíček: openssl-0.9.6-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : openssl           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. březen 2001, 18:07:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: openssl-0.9.6-3.src.rpm
Size    : 2296889             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.openssl.org/
Summary   : OpenSSL toolkit.
Description :
OpenSSL toolkit poskytuje podporu pro bezpečnou komunikaci mezi počítači.
Balíček obsahuje nástroj pro správu OpenSSL certifikátů a sdílené knihovny,
které poskytují různé kryptografické algoritmy a protokoly.


Balíček: open-1.4-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : open             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Pá 23. únor 2001, 14:03:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: open-1.4-11.src.rpm
Size    : 12191              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro spouštění programu na vybrané virtuální konzoli.
Description :
Příkaz open odstartuje zadaný příkaz na první dostupné virtuální
konzoli nebo na virtuálním konzoli, kterou zvolí uživatel.

Nainstalujte balíček open, pokud pravidelně používáte virtuální
konzole pro spouštění programů.


Balíček: ORBit-devel-0.5.7-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ORBit-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St  7. březen 2001, 21:49:12 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: ORBit-0.5.7-3.src.rpm
Size    : 3781780             License: LGPL/GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.labs.redhat.com/orbit/
Summary   : Vývojové knihovny, hlavičkové soubory a programy pro ORBit.
Description :
ORBit je vysoce výkonný CORBA (Common Object Request Broker
Architecture) ORB (objekt request broker) s podporou jazyka C.

Tento balíček obsahuje hlavičkové soubory, knihovny a nástroje
nezbytné pro vytváření programů používajících technologii CORBA.
Nainstalujte tento balíček, jestliže chcete psát takové programy.


Balíček: ORBit-0.5.7-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ORBit            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St  7. březen 2001, 21:49:12 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: ORBit-0.5.7-3.src.rpm
Size    : 991493              License: LGPL/GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.labs.redhat.com/orbit/
Summary   : Vysoce výkonný CORBA Object Request Broker.
Description :
ORBit je vysoce výkonný CORBA (Common Object Request Broker
Architecture) ORB (objekt request broker). Umožňuje, aby programy
mohly posílat požadavky a přijímat odpovědi od jiných programů bez
ohledu na jejich umístění, jazyk, ve kterém byly napsány a operační
systém, pod kterým byly napsány nebo běží.

Tento balíček a balíček ORBIT-devel si musíte nainstalovat, pokud
chcete psát programy používající technologii CORBA.


Balíček: pam-devel-0.74-22.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pam-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.74               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 22              Build Date: So  7. duben 2001, 19:48:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: pam-0.74-22.src.rpm
Size    : 63697              License: GPL or BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.us.kernel.org/pub/linux/libs/pam/index.html
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj aplikací pracujících s PAM.
Description :
PAM (zásuvné autentizační moduly) je výkonný, flexibilní a
rozšiřitelný autentizační systém, který umožňuje správci systému
konfigurovat ověřovací služby jednotlivě pro každou aplikaci podle
normy pam, aniž by musel rekompilovat příslušné programy.

Tento balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory potřebné
pro vývoj aplikací, které PAM a jeho moduly používají.


Balíček: pam_krb5-1.31-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pam_krb5           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.31               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So  7. duben 2001, 19:49:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: pam_krb5-1.31-1.src.rpm
Size    : 347280              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zásuvný autentizační modul (PAM) pro Kerberos 5.
Description :
Balíček obsahuje pam_krb5, zásuvný autentizační modul, který poskytuje
funkčnost systému Kerberos 5 linuxovému PAM. Modul podporuje kontrolu
hesel, vytvoření tiketu, a nepovinnou TGT verifikaci a konverzi na
tikety Kerberu IV.
Další modul pam_krb5afs také sbírá AFS tokeny, pokud je tak
zkonfigurovaný.


Balíček: pam-0.74-22.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pam             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.74               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 22              Build Date: So  7. duben 2001, 19:48:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: pam-0.74-22.src.rpm
Size    : 2111680             License: GPL or BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.us.kernel.org/pub/linux/libs/pam/index.html
Summary   : Centrální autentizační nástroj pro programy v systému.
Description :
PAM (zásuvné autentizační moduly) je výkonný, flexibilní a
rozšiřitelný autentizační systém, který umožňuje správci systému
konfigurovat ověřovací služby jednotlivě pro každou aplikaci podle
normy pam, aniž by musel rekompilovat příslušné programy.


Balíček: pango-gtkbeta-devel-0.13-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pango-gtkbeta-devel     Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.13               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So 17. únor 2001, 01:18:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: pango-gtkbeta-0.13-4.src.rpm
Size    : 1119135             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové soubory pro Pango.
Description :
Pango je systém pro návrh a rendrování internacionalizovaných textů.
Balíček obsahuje statické knihovny, hlavičkové soubory a dokumentaci
potřebnou pro vývoj Panga.


Balíček: pango-gtkbeta-0.13-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pango-gtkbeta        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.13               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So 17. únor 2001, 01:18:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: pango-gtkbeta-0.13-4.src.rpm
Size    : 711589              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Systém pro návrh a rendrování of internacionalizovaných textů.
Description :
Pango je systém pro návrh a rendrování internacionalizovaných textů.
Používá kódování Unicode pro všechna kódování a bude podporovat výstup
ve všech hlavních jazycích.


Balíček: pan-0.9.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pan             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 19. březen 2001, 15:45:11 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: pan-0.9.5-1.src.rpm
Size    : 2061967             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.superpimp.org/
Summary   : Nástroj na čtení NetNews pro Gnome (Gtk+).
Description :
Pan je klient pro čtení NetNews, který byl navržen podle programu Ag*nt
z Windows(R). Pan je určen pro grafické prostředí Gnome a je napsáno
v Gtk+. Pan vyniká relativně jednoduchým dekódováním binárních souborů,
automatickým seskupováním vícedílných příspěvků a multithreadovou
architekturou.


Balíček: parted-devel-1.4.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : parted-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 24. únor 2001, 01:29:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: parted-1.4.7-2.src.rpm
Size    : 338179              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory pro vývoj programů manipulujících s diskovými oddíly.
Description :
Knihovna GNU Parted je sada funkcí pro manipulaci s oddíly (partition)
na pevných discích. Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete vyvíjet
programy, které využívají GNU Parted library.


Balíček: parted-1.4.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : parted            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 24. únor 2001, 01:29:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: parted-1.4.7-2.src.rpm
Size    : 497382              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU program pro manipulaci s oddíly (partition) na disku.
Description :
GNU Parted je program, který vám umožňuje vytvořit, smazat, změnit
velikost, přesunout a kopírovat oddíly (partition) pevného disku.
To je užitečné při vytváření místa pro nové operační systémy,
reorganizaci disku a kopírování dat na nový pevný disk.


Balíček: passwd-0.64.1-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : passwd            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.64.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 12. červenec 2000, 13:56:03 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: passwd-0.64.1-4.src.rpm
Size    : 17004              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program passwd pro nastavování a změnu hesel pomocí PAM.
Description :
Balíček passwd obsahuje systémový program passwd pro nastavování
a změnu hesel. Program passwd podporuje PAM (Pluggable Authentication
Modules) - zásuvné autentizační moduly.

Pro používání programu passwd, musíte mít nainstalovaný balíček PAM.


Balíček: patch-2.5.4-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : patch            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 18:55:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: patch-2.5.4-9.src.rpm
Size    : 104828              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.gnu.org/software/patch/patch.html
Summary   : GNU příkaz patch pro aplikování záplat na zdrojové soubory.
Description :
Patch program aplikuje záplaty vytvořené programem diff na textové
soubory. Příkaz diff se používá pro porovnání původního a změněného
souboru. Všechny provedené změny lze vypsat do rozdílového souboru
(nazývaného patch soubor neboli záplata), a program patch pak umí
podle informací v rozdílovém souboru provést změny původního souboru.

Balíček patch byste měli nainstalovat, protože se jedná o obvyklý
způsob upgradování aplikací.


Balíček: pavuk-0.9pl28b-2cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pavuk            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9pl28b             Vendor: (none)
Release   : 2cz1             Build Date: Ne 22. duben 2001, 23:47:18 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Applications/System      Source RPM: pavuk-0.9pl28b-2cz1.src.rpm
Size    : 1325484             License: GPL
URL     : http://www.idata.sk/~ondrej/pavuk/
Summary   : A mirroring program for HTTP, FTP and Gopher servers.
Description :
Pavuk is a program used to mirror the contents of Web documents using
HTTP, FTP, Gopher or HTTPS (SSL).


Balíček: pax-1.5-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pax             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Pá 23. únor 2001, 13:33:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: pax-1.5-3.src.rpm
Size    : 90129              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Archivační program tar od GNU.
Description :
Pax program standardní nástroj POSIXu pro archivaci. Pax podporuje
dvě nejobvyklejší formy standardních UNIXových archívů (záloh):
CPIO a TAR.


Balíček: pciutils-devel-2.1.8-19.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pciutils-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 19              Build Date: Pá 23. březen 2001, 05:11:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: pciutils-2.1.8-19.src.rpm
Size    : 52019              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linuxová vývojová knihovna pro PCI.
Description :
Tento balíček obsahuje knihovny pro prohlížení a nastavování
zařízení připojených k PCI sběrnici.


Balíček: pciutils-2.1.8-19.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pciutils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 19              Build Date: Pá 23. březen 2001, 05:11:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: pciutils-2.1.8-19.src.rpm
Size    : 234728              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linuxové utility pro PCI.
Description :
Balíček pciutils obsahuje různé programy pro prohlížení a nastavování
zařízení připojených na sběrnici PCI. Obsažené programy vyžadují
jádro verze 2.1.82 nebo novější (podporující rozhraní /proc/bus/pci).


Balíček: pdksh-5.2.14-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pdksh            Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.2.14              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Po 26. únor 2001, 23:46:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Shelly  Source RPM: pdksh-5.2.14-12.src.rpm
Size    : 338634              License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cs.mun.ca/~michael/pdksh/
Summary   : Public domain klon Korn shellu (ksh).
Description :
Balíček pdksh obsahuje novou implementaci interpretu příkazů ksh, který
je určen pro interaktivní použití i pro skripty shellu. Jeho příkazový
jazyk je nadmnožinou shellového jazyka sh(1).

Nainstalujte si balíček pdksh, pokud chcete používat shell ksh.


Balíček: perl-DBD-MySQL-1.2215-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl-DBD-MySQL        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2215              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 30. listopad 2000, 18:57:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: perl-DBD-MySQL-1.2215-1.src.rpm
Size    : 280765              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cpan.org
Summary   : Implementace DBI pro MySQL do Perlu.
Description :
MySQL rozhraní pro Perl.


Balíček: perl-DBD-Pg-0.95-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl-DBD-Pg         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.95               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 30. listopad 2000, 18:55:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: perl-DBD-Pg-0.95-1.src.rpm
Size    : 170247              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cpan.org
Summary   : PostgresSQL rozhraní pro Perl.
Description :
Implementace DBI pro PostgreSQL do Perlu.


Balíček: perl-DBI-1.14-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl-DBI           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.14               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: St 28. únor 2001, 01:06:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: perl-DBI-1.14-10.src.rpm
Size    : 576668              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cpan.org
Summary   : API pro přístup k databázím pro Perl.
Description :
DBI je databázové rozhraní (API - Application Programming Interface)
pro programovací jazyk Perl. Specifikace DBI API definuje sadu funkcí,
proměnných a konvencí, které poskytují konzistentní databázové rozhraní
nezávislé na právě použité databázi.


Balíček: perl-File-MMagic-1.06-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl-File-MMagic       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.06               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 12:34:26 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: perl-File-MMagic-1.06-2.src.rpm
Size    : 57712              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Modul pro Perl na zjišťování typu souboru podle jeho obsahu.
Description :
Balíček obsahuje modul pro Perl, který umožňuje zjišťovat typ souboru
podle jeho obsahu. Jeho činnost je podobná programu file(1).


Balíček: perl-NKF-1.71-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl-NKF           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.71               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 12:31:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: perl-NKF-1.71-1.src.rpm
Size    : 35573              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Rozšíření Perlu pro nkf (Network Kanji Filter).
Description :
Balíček obsahuje rozšiřující modul nkf (Network Kanji Filter), který
umožňuje v Perlu provádět konverze pro japonské znaky Kanji. Upřesnění
převodu se zadává parametrem.


Balíček: perl-Perl-RPM-0.291-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl-Perl-RPM        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.291               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 22. leden 2001, 17:21:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: perl-Perl-RPM-0.291-2.src.rpm
Size    : 173858              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.cpan.org
Summary   : Nativní rozhraní k RPM API pro Perl.
Description :
Modul Perl-RPM je pokus o poskytnutí kompletního API pro RPM (Red Hat
Package Manager) do Perlu. Místo spoléhání se na spouštění externích rpm
příkazů ze skriptu a parsování jejich výstupu poskytuje tento modul
standardní rozhraní, které je přístupné z jazyků C nebo C++.

Rozhraní je navrženo jako kolekce tříd, některé jsou dostupné jako
hashové implementace. V tuto chvíli rozhraní poskytuje přístup jen k
již nainstalovaným balíčkům a k hlavičkám samostatných RPM a SRPM
souborů. Chybová hlášení jsou většinou definována jako konstanty,
ale je k nim přístup i přes RPM::Error a RPM::Constants.


Balíček: perl-SGMLSpm-1.03ii-4.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : perl-SGMLSpm         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.03ii              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Ne 14. leden 2001, 15:12:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: perl-SGMLSpm-1.03ii-4.src.rpm
Size    : 426746              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.uottawa.ca/~dmeggins
Summary   : Perlová knihovna pro parsování výstupu nsgmls.
Description :
Balíček obsahuje modul SGMLSpm, který umožňuje v Perlu konvertovat SGML,
HTML nebo XML dokumenty do jiných formátů.


Balíček: perl-Text-Kakasi-1.04-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl-Text-Kakasi       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.04               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 12:53:29 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: perl-Text-Kakasi-1.04-2.src.rpm
Size    : 20762              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.daionet.gr.jp/~knok/kakasi/
Summary   : Modul s KAKASI knihovnou pro Perl.
Description :
Modul Text-Kakasi poskytuje rozhraní ke knihovně libkakasi do jazyka Perl.
KAKASI je filtr pro konverze japonských znaků Hiragana, Katakana nebo Romaji.


Balíček: perl-5.6.0-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : perl             Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.6.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá 23. březen 2001, 18:58:50 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: perl-5.6.0-12.src.rpm
Size    : 19921003             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programovací jazyk Perl.
Description :
Perl je vyšší programovací jazyk s kořeny v jazyce C, sed, awk a
shellových skriptech. Perl je vhodný pro manipulace s procesy a
soubory, ale obzvláště se hodí ke zpracovávání textů. Perl vyniká
praktičností účinností. I když se používá prakticky na cokoli,
většina Perlových programů slouží jako správcovské utility nebo
programy pro WWW. V Perlu je napsáno velmi mnoho CGI skriptů
pro WWW servery na celém světě.

Tento balíček musí být nainstalovaný, aby váš systém mohl spouštět
Perlovské skripty.


Balíček: php-devel-4.0.4pl1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : php-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.4pl1             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 07:14:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: php-4.0.4pl1-9.src.rpm
Size    : 617767              License: PHP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.php.net/
Summary   : Soubory pro kompilaci PHP rozšíření.
Description :
Balíček obsahuje soubory, které jsou potřeba při kompilaci PHP modulů
pro jeho rozšíření. Pokud chcete kompilovat vlastní rozšíření, nainstalujte
si tento balíček.


Balíček: php-imap-4.0.4pl1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : php-imap           Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.4pl1             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 07:14:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: php-4.0.4pl1-9.src.rpm
Size    : 824982              License: PHP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.php.net/
Summary   : Modul do severu Apache pro PHP aplikace používající IMAP.
Description :
Balíček php-imap obsahuje dynamický sdílený objekt (DSO) pro
Apache Web server. Modul php-imap obsahuje podporu protokolu IMAP
(Internet Message Access Protocol) pro PHP. IMAP je protokol pro
vyzvedávání e-poštovních zpráv z poštovních serverů a jejich
odesílání. PHP je skriptovací jazyk vkládaný do HTML.
Pokud potřebujete IMAP podporu pro PHP aplikace, nainstalujte
tento balíček a PHP.


Balíček: php-ldap-4.0.4pl1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : php-ldap           Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.4pl1             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 07:14:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: php-4.0.4pl1-9.src.rpm
Size    : 35514              License: PHP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.php.net/
Summary   : Modul do severu Apache pro PHP aplikace používající LDAP.
Description :
Balíček php-ldap obsahuje dynamicky zaveditelný modul (DSO) pro Apache,
který obsahuje podporu pro adresářovou službu LDAP do PHP. LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) je sada protokolů pro přístup
k adresářovým službám v Internetu. PHP je skriptovací jazyk vkládaný
do HTML. Nainstalujte tento balíček, pokud potřebujete LDAP podporu
v PHP aplikacích. Budete potřebovat také balíček php.


Balíček: php-manual-4.0.4pl1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : php-manual          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.4pl1             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 07:14:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: php-4.0.4pl1-9.src.rpm
Size    : 5606878             License: PHP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.php.net/
Summary   : Příručka pro PHP ve formátu HTML.
Description :
Balíček php-manual obsahuje kompletní dokumentaci pro skriptovací
jazyk PHP vkládaný do HTML. Dokumentace je ve formátu HTML.


Balíček: php-mysql-4.0.4pl1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : php-mysql          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.4pl1             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 07:14:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: php-4.0.4pl1-9.src.rpm
Size    : 39147              License: PHP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.php.net/
Summary   : Modul do PHP pro aplikace používající MySQL databázi.
Description :
Balíček php-mysql obsahuje dynamický sdílený modul (DSO) pro Apache,
který zpřístupňuje databáze MySQL v PHP. MySQL je relační databázový
systém, podporující téměř všechny SQL konstrukce. PHP je skriptovací
jazyk vkládaný do HTML. Pokud potřebujete přístup k MySQL serveru v
PHP aplikacích, nainstalujte si tento balíček spolu s balíčkem php
nebo mod_php.


Balíček: php-pgsql-4.0.4pl1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : php-pgsql          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.4pl1             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 07:14:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: php-4.0.4pl1-9.src.rpm
Size    : 40473              License: PHP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.php.net/
Summary   : Modul do PHP pro aplikace používající databázi PostgreSQL.
Description :
Balíček php-pgsql obsahuje dynamický sdílený modul (DSO) pro Apache,
který zpřístupňuje databáze PostgreSQL v PHP. PostgreSQL je relační
databázový systém, podporující téměř všechny SQL konstrukce. PHP
je skriptovací jazyk vkládaný do HTML. Pokud potřebujete přístup
k PostgreSQL serveru v PHP aplikacích, nainstalujte si tento balíček
spolu s hlavním balíčkem php.


Balíček: php-4.0.4pl1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : php             Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.4pl1             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  3. březen 2001, 07:14:48 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: php-4.0.4pl1-9.src.rpm
Size    : 2805557             License: PHP
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.php.net/
Summary   : PHP - skriptovací jazyk pro použití se serverem Apache.
Description :
PHP je skriptovací jazyk vkládaný do HTML, který se snaží poskytnout
vývojářům možnost jednoduše vytvářet dynamicky generované WWW stránky.
PHP podporuje přístup k mnoha komerčním i nekomerčním databázovým
systémům, takže vytváření dynamických stránek propojených s databázemi
je skutečně jednoduché. PHP je nejčastěji používáno jako náhrada za
CGI skripty. Modul mod_php zajišťuje, aby WWW server Apache rozpoznával
a uměl zpracovat PHP skripty vložené do WWW stránek.

Tento balíček obsahuje PHP/FI, neboli PHP verze 2.01. Nainstalujte
si tento balíček pouze v případě, že používáte aplikace, které
vyžadují právě PHP/FI. Jinak si nainstalujte balíček php, který
obsahuje PHP v3 nebo novější. PHP je vylepšená, silnější
a schopnější verze oproti PHP/FI.


Balíček: pidentd-3.0.12-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pidentd           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Po  5. březen 2001, 06:28:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: pidentd-3.0.12-4.src.rpm
Size    : 108803              License: Public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Implementace identifikačního serveru dle RFC1413.
Description :
Balíček pidentd obsahuje program identd, který implementuje
identifikační server dle RFC1413. Identd funguje tak, že prověří
specifikované TCP/IP spojení a vrací uživatelské jméno nebo jiné
informace o procesu, který toto spojení vlastní.

Nainstalujte balíček pidentd, pokud potřebujete získávat informace
o procesech, které používají jednotlivá spojení.


Balíček: pilot-link-devel-0.9.5-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pilot-link-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. únor 2001, 00:57:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: pilot-link-0.9.5-2.src.rpm
Size    : 290569              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro PalmPilot.
Description :
Tento balíček obsahuje vývojové knihovny (včetně statických) a
hlavičkové soubory pro kompilaci balíčku pilot-link a staticky
linkovaných aplikací pro komunikaci s PalmPilotem.

Jestliže chcete vyvíjet aplikace pro komunikaci s Palm Pilotem, budete
potřebovat tento balíček.


Balíček: pilot-link-0.9.5-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pilot-link          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. únor 2001, 00:57:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: pilot-link-0.9.5-2.src.rpm
Size    : 667257              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro přenos souborů mezi Linuxem a PalmPilotem.
Description :
Tato sada nástrojů vám umožňuje obousměrný přenos programů a
datových souborů mezi počítačem s Linuxem a PalmPilotem. Obsahuje
několik speciálních programů, které umožní například synchronizaci
PalmPilotovy kalendářní aplikace s aplikací Ical. Upozorňujeme, že
byste měli nahlédnout do zdrojových kódů pilot-linku, pokud chcete
zpřístupnit komunikaci PalmPilotem v Pythonu, Tcl nebo Perlu.

Nainstalujte pilot-link, pokud chcete synchronizovat váš Palm
s vaším systémem Red Hat Linux.


Balíček: pine-4.33-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pine             Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.33               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 16. březen 2001, 17:48:00 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: pine-4.33-8.src.rpm
Size    : 4188437             License: Freely Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.washington.edu/pine/
Summary   : Program pro čtení pošty a newsových skupin podporující MIME.
Description :
Pine je velmi populární, snadno ovladatelný a komfortní poštovní program,
který obsahuje i jednoduchý textový editor nazývaný pico. Pine plně
podporuje MIME rozšíření a může být také používán pro čtení newsových
skupin. Pine také podporuje IMAP a jak tradiční poštovní složky, tak i MH.

Pine byste si měli nainstalovat, protože je velmi rozšířeným uživatelským
poštovním programem.


Balíček: pinfo-0.6.0-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pinfo            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 16. srpen 2000, 21:17:23 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: pinfo-0.6.0-4.src.rpm
Size    : 188705              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://zeus.polsl.gliwice.pl/~pborys/
Summary   : Prohlížeč Info souborů s ovládáním podobným programu Lynx.
Description :
Pinfo je prohlížeč info souborů (nebo manuálových stránek) s uživatelským
rozhraním podobným WWW prohlížeči Lynx. Pinfo podporuje vyhledávání
pomocí regulárních výrazů a jeho rozhraní je založeno knihovnách ncurses.


Balíček: pkgconfig-0.5.0-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pkgconfig          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  8. leden 2001, 18:23:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: pkgconfig-0.5.0-1.src.rpm
Size    : 80340              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro zjišťování voleb pro kompilaci.
Description :
Nástroj pkgconfig zjišťuje volby pro kompilaci. Pro každou knihovnu,
která je potřeba, přečte konfigurační soubor a vypíše potřebné
přepínače pro kompilátor a linker.


Balíček: playmidi-X11-2.4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : playmidi-X11         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: St 12. červenec 2000, 15:13:24 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: playmidi-2.4-12.src.rpm
Size    : 40313              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Přehrávač MIDI souborů pro X Window System.
Description :
Playmidi-X11 má X Window System rozhraní pro přehrávání MIDI souborů
(Musical Instrument Digital Interface) pomocí syntezátoru
zvukové karty. Obsahuje základní samply pro použití
s jednoduchými FM syntezátory.

Nainstalujte si balíček playmidi-X11, pokud chcete používat X rozhraní
pro ovládání přehrávání MIDI souborů s pomocí vaší zvukové karty.


Balíček: playmidi-2.4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : playmidi           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: St 12. červenec 2000, 15:13:24 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: playmidi-2.4-12.src.rpm
Size    : 100153              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Přehrávač zvukových MIDI souborů.
Description :
Playmidi slouží k přehrávání MIDI souborů (Musicial Instrument
Digital Interface) pomocí syntezátoru zvukové karty. Obsahuje základní
samply pro použití s jednoduchými FM syntezátory.

Nainstalujte si balíček playmidi, pokud chcete přehrávat MIDI
soubory s pomocí zvukové karty vašeho počítače.


Balíček: plugger-3.2-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : plugger           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po  5. únor 2001, 16:00:33 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: plugger-3.2-9.src.rpm
Size    : 51606              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.hubbe.net/~hubbe/plugger.html
Summary   : Nástroj, který volá pomocné aplikace zpracování dat (pro Netscape).
Description :
Plugger je obecný zásuvný modul pro Netscape, který umožňuje
používat standardní programy v Linuxu jako pluginy pro různé typy
multimediálních souborů na Internetu. Pro bližší informace navštivte
http://www.hubbe.net/~hubbe/plugger.html.

Pro správnou činnost modulu jsou potřeba další aplikace, které fyzicky
pracují s danými formáty. Pokud jsou nainstalovány, plugger jich
využije při přehrávání nebo zobrazování.


Balíček: pmake-1.45-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pmake            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.45               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  8. leden 2001, 21:45:03 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: pmake-1.45-1.src.rpm
Size    : 315356              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : BSD 4.4 verze programu make.
Description :
Make je GNU nástroj, který umožňuje uživatelům kompilovat a instalovat
programy bez hlubších znalostí tohoto procesu. Detaily postupu kompilace
jsou zaznamenány ve speciálním souboru Makefile, který kompilaci řídí.
Program pmake podporuje rozšířené možnosti zápisu syntaxe podle verze
make z BSD 4.4, která není obsažena ve standardním programu make.
Některé Berkeley programy mohou mít soubory Makefile vytvořené pro
tuto verzi programu pmake.

Tento balíček si musíte nainstalovat, abyste byli schopni kompilovat
programy, které používají program pmake místo programu make.


Balíček: pnm2ppa-1.04-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pnm2ppa           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.04               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Út 12. prosinec 2000, 11:23:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: pnm2ppa-1.04-1.src.rpm
Size    : 709898              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sourceforge.net/projects/pnm2ppa
Summary   : Ovladače pro tisk na HP PPA tiskárnách.
Description :
Program pnm2ppa je barevný ovladač pro tiskové servery založené na
HP PPA jako jsou HP710C, 712C, 720C, 722C, 820Cse, 820Cxi, 1000Cse
a 1000Cxi. Přijímá výstup z ghostscriptu ve formátu PPM a do tiskárny
jej posílá ve formátu PPA.

Nainstalujte pnm2ppa, pokud máte PPA tiskárnu a potřebujete tisknout.


Balíček: popt-1.6.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : popt             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.6.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po  9. duben 2001, 00:44:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: rpm-4.0.2-8.src.rpm
Size    : 91449              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro jazyk C k analýze parametrů příkazového řádku.
Description :
Popt je knihovna pro jazyk C k analýze parametrů příkazovém řádku. Byla
silně ovlivněna funkcemi getopt() a getopt_long(), ale vylepšuje je
lepšími možnostmi expanze argumentů. Umí analyzovat pole ve stylu
argv[] a automaticky nastavit proměnné dle argumentů příkazového řádku.
Umí dělat aliasy argumentů příkazového řádku pomocí konfiguračních
souborů a obsahuje pomocné funkce pro analýzu řetězců do
polí argv[] s použitím pravidel podobných pravidlům v shellu.


Balíček: portmap-4.0-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : portmap           Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: Čt  1. březen 2001, 00:56:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: portmap-4.0-35.src.rpm
Size    : 55260              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program řídící RPC spojení.
Description :
Balíček portmap obsahuje bezpečnostní nástroj, který zabraňuje
krádeži NIS (YP), NFS a dalších citlivých informací přes portmapper.
Portmapper řídí RPC spojení, která jsou používána například protokoly
NFS a NIS.

Balíček portmap musí být nainstalován na každém počítači, který pracuje
jako server pro protokoly používající RPC.


Balíček: postgresql-devel-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 1796659             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Vývojové knihovny a hlavičkové soubory pro PostgreSQL.
Description :
Balíček postgresql-devel obsahuje vývojové knihovny a hlavičkové
soubory potřebné ke kompilaci aplikací v C a C++, které komunikují
přímo s PostgreSQL serverem a s vestavěným ecpg C postgresovým
preprocesorem. Nainstalujte si tento balíček, pokud budete vyvíjet
aplikace, které spolupracují s PostgreSQL serverem. Pokud instalujete
balíček postgresql-server, nainstalujte i tento balíček.


Balíček: postgresql-jdbc-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-jdbc       Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 370948              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Soubory pro přístup k PostgreSQL databázi z programů v Javě.
Description :
PostgreSQL je pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS).
Balíček postgresql-jdbc obsahuje .jar soubor potřebný pro přístup
k PostgreSQL databázi z programů v Javě.


Balíček: postgresql-odbc-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-odbc       Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 162676              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Ovladač ODBC pro přístup k PostgreSQL serveru.
Description :
PostgreSQL je pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS).
Balíček postgresql-odbc obsahuje ODBC (Open DataBase Connectivity)
ovladač a ukázkové konfigurační soubory potřebné pro přístup k PostgreSQL
databázi z aplikací používajících ODBC.


Balíček: postgresql-perl-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-perl       Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 145412              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Modul pro Perl pro přístupu k PostgreSQL databázi.
Description :
PostgreSQL je pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS).
Balíček postgresql-perl obsahuje vývojářský modul potřebný pro psaní
programů v Perlu, které pracují s PostgreSQL databází.


Balíček: postgresql-python-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-python      Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 169295              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Modul pro Python pro přístupu k PostgreSQL databázi.
Description :
PostgreSQL je pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS).
Balíček postgresql-python obsahuje vývojářský modul potřebný pro psaní
programů v Pythonu, které pracují s PostgreSQL databází.


Balíček: postgresql-server-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-server      Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 1758978             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Programy potřebné pro vytvoření databáze a běh PostgreSQL serveru.
Description :
Balíček postgresql-server obsahuje programy potřebné pro běh PostgreSQL
serveru, pro vytvoření a údržbu PostgreSQL databáze. PostgreSQL je
pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS), který podporuje
téměř všechny SQL konstrukce (včetně transakcí, subselektů a uživatelsky
definovaných typů a funkcí). Nainstalujte balíček postgresql-server,
jestliže chcete vytvářet a spravovat vlastní PostgreSQL databáze a
PostgreSQL server. Současně musíte nainstalovat i balíčky postgresql
a postgresql-devel.


Balíček: postgresql-tcl-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-tcl        Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 64566              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Klientská Tcl knihovna a procedurální jazyk PL/Tcl pro PostgreSQL.
Description :
PostgreSQL je pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS).
Balíček postgresql-tcl obsahuje shellového klineta pgtcl pro
PostgreSQL.


Balíček: postgresql-tk-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql-tk        Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 994040              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Tk shell a grafické rozhraní pro PostgreSQL založené na Tk.
Description :
PostgreSQL je pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS).
Balíček postgresql-tk obsahuje velmi žádaný program pgaccess pro
komfortní manipulaci s PostgreSQL databázemi z grafického prostředí
X Window System.


Balíček: postgresql-7.0.3-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : postgresql          Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Pá 23. březen 2001, 06:15:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Databáze       Source RPM: postgresql-7.0.3-8.src.rpm
Size    : 6975227             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.postgresql.org/
Summary   : Klientské programy a knihovny pro PostgreSQL.
Description :
PostgreSQL je pokročilý objektově relační databázový systém (DBMS),
který podporuje téměř všechny SQL konstrukty (včetně transakcí,
subselektů a uživatelem definovaných typů a funkcí). Balíček
postgresql obsahuje klientské programy a knihovny, které jsou
potřebné pro přístup k PostgreSQL DBMS serveru. Tyto klientské
programy pro PostgreSQL přímo manipulují s vnitřními strukturami
PostgreSQL databáze na PostgreSQL serveru. Tyto klientské programy
mohou být provozovány na stejném stroji, na jakém běží PostgreSQL
server, nebo mohou být na vzdáleném stroj, který používá pro přístup
k PostgreSQL serveru síťové spojení. Tento balíček obsahuje klientské
knihovny pro C a C++, a textově orientované programy pro správu
PostgreSQL databáze na PostgreSQL serveru.

Jestliže chcete pracovat s PostgreSQL databází na vzdáleném PostgreSQL
serveru, potřebujete tento balíček. Tento balíček je potřeba i pokud
instalujete balíček postgresql-server.


Balíček: ppp-2.4.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ppp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 19:59:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: ppp-2.4.0-2.src.rpm
Size    : 342622              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Démon pro PPP (Point-to-Point Protocol).
Description :
Balíček ppp obsahuje PPP (Point-to-Point Protocol) démona a
dokumentaci pro PPP. Protokol PPP slouží pro přenos datagramů
přes sériové dvoubodové linky. PPP se používá pro připojení k ISP
(poskytovateli připojení k Internetu) nebo jiné organizaci pomocí
modemu a telefonní linky.


Balíček: printconf-gui-0.2.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : printconf-gui        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 28. březen 2001, 21:48:22 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: printconf-0.2.12-1.src.rpm
Size    : 403993              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Uživatelské rozhraní programu printconf pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje grafické uživatelské rozhraní pro nástroj printconf.


Balíček: printconf-0.2.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : printconf          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.2.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 28. březen 2001, 21:48:22 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: printconf-0.2.12-1.src.rpm
Size    : 15611727             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konfiguraci tisku.
Description :
Nástroj printconf je nástroj pro konfiguraci tiskového subsystému
a je založen na používání nástroje magicfilter (knihovna z programu
Alchemist) a foomatic pro filtrování dat vstupujících do tiskárny.


Balíček: procinfo-17-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : procinfo           Relocations: (not relocateable)
Version   : 17                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Po 11. prosinec 2000, 17:58:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: procinfo-17-10.src.rpm
Size    : 55192              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro získávání a zobrazování systémových informací.
Description :
Nástroje z tohoto balíku čtou systémové informace z adresáře /proc
(virtuální systém souborů jádra, které takto poskytuje své datové
struktury), a přehledně je zobrazuje na standardním výstupu.
Tyto nástroje umožňují sledovat informace o běžícím systému
přímo tak, jak je vidí jádro Linuxu.

Nainstalujte procinfo, pokud chcete sledovat a zobrazovat systémové
informace.


Balíček: procmail-3.14-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : procmail           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.14               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: So  6. leden 2001, 23:13:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: procmail-3.14-6.src.rpm
Size    : 232747              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.procmail.org
Summary   : Program procmail pro zpracování pošty.
Description :
Red Hat Linux používá program procmail pro lokální doručování
pošty. Procmail kromě doručování pošty může být použit i na
automatické filtrování a třídění příchozí pošty, ale i k dalšímu
automatickému zpracování příchozích zpráv. Procmail je též základem
pro správce poštovních konferencí SmartList.


Balíček: procps-X11-2.0.7-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : procps-X11          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Čt  5. duben 2001, 15:54:46 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: procps-2.0.7-8.src.rpm
Size    : 213               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro zobrazování systémových zpráv v prostředí X Window.
Description :
Balíček procps-X11 obsahuje shellový skript XConsole pro zpětnou
kompatibilitu s programem xconsole. Zobrazuje zprávy, které jsou
normálně zobrazovány na zařízení /dev/console.


Balíček: procps-2.0.7-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : procps            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Čt  5. duben 2001, 15:54:46 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: procps-2.0.7-8.src.rpm
Size    : 331831              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro sledování systému a běžících procesů.
Description :
Balíček procps obsahuje sadu programů, které poskytují systémové
informace. Procps obsahuje příkazy: ps, free, sessreg, skill, snice,
tload, top, uptime, vmstat, w, a watch. Příkaz ps vypisuje běžící procesy
a informace o nich. Příkaz top ukazuje průběžně aktualizovaný seznam
běžících procesů. Příkaz free vypisuje velikost paměti na vašem systému
(celkovou, použitou, volnou, sdílenou, buffery, cache a velikost a
obsazení odkládacího prostoru na disku). Sessreg je jednoduchý program
pro správu záznamů v databázích utmp a wtmp pro xdm relace. Příkaz
skill posílá ukončující nebo jiný zadaný signál jednomu či skupině
procesů. Příkaz snice se používá pro změnu priority přidělování
(plánování) procesoru pro proces. Příkaz tload kreslí graf zatížení
systému na specifikovaný terminál. Příkaz uptime zobrazí aktuální
čas v systému, jak dlouho systém běží, kolik uživatelů je k systému
přihlášeno a zatížení systému za posledních 1, 5 a 15 minut. Příkaz w
zobrazuje seznam právě přihlášených uživatelů a jaký mají právě spuštěný
příkaz. Příkaz watch spouští periodicky zadaný program a zobrazuje
výstup jeho první strany - tak můžete sledovat změnu výstupu programu
v čase. Příkaz vmstat zobrazuje statistiku využívání virtuální paměti,
stránkování, počet bloků I/O operací, počet přerušení a kontext switchů
za vteřinu a statistiku zatížení procesoru v procentech.


Balíček: psacct-6.3.2-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : psacct            Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po  5. únor 2001, 15:32:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: psacct-6.3.2-5.src.rpm
Size    : 84291              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro monitorování aktivit v systému (accounting).
Description :
Balíček psacct obsahuje několik programů pro sledování aktivity procesů
včetně ac, lastcomm, accton a sa (tzv. accounting). Příkaz ac
zobrazuje statistiku, jak dlouho byli uživatelé přihlášeni.
Příkaz lastcomm zobrazuje informace o před tím spuštěných
příkazech. Příkaz accton zapíná nebo vypíná accounting.
Příkaz sa sumarizuje informace o před tím spuštěných příkazech.

Nainstalujte si balíček psacct, pokud chcete sledovat
a zaznamenávat aktivity na vašem systému.


Balíček: psgml-1.2.1-13.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : psgml            Relocations: /usr 
Version   : 1.2.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: Pá 12. leden 2001, 16:51:09 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: psgml-1.2.1-13.src.rpm
Size    : 597081              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hlavní režim pro GNU Emacs pro editování SGML dokumentů.
Description :
Emacs je pokročilý rozšiřitelný editor. Hlavní režimy přizpůsobují
Emacs pro editování určitého typu textových dokumentů. PSGML je hlavní
režim pro dokumenty ve značkovacím jazyce SGML. Poskytuje několik funkcí
pro editování SGML dokumentů: odsazování podle hloubky vnoření SGML
prvků, identifikaci strukturálních chyb (nejedná se však o validační
SGML parser), menu a příkazy pro vkládání značek umožňující vkládat
pouze značky povolené v příslušném kontextu, možnost editace hodnot
atributů ve zvláštním okně s informacemi o typech a implicitních
hodnotách. Editace vycházející ze struktury zahrnuje pohyby v textu,
mazání a také několik příkazů pro folding editaci.


Balíček: psmisc-19-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : psmisc            Relocations: (not relocateable)
Version   : 19                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 12. červenec 2000, 16:17:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: psmisc-19-4.src.rpm
Size    : 43668              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro správu procesů na vašem systému.
Description :
Balíček psmisc obsahuje programy pro správu procesů na vašem
systému: pstree, killall a fuser. Příkaz pstree zobrazuje stromovou
strukturu všech běžících procesů na vašem systému. Příkaz killall
zasílá zadaný signál (SIGTERM, pokud není žádný zadán)
procesům identifikovaným podle jména. Příkaz fuser vypíše PID čísla
procesů, které používají zadaný soubor nebo systém souborů.


Balíček: pspell-devel-0.11.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pspell-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.11.2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Ne  3. září 2000, 04:58:00 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: pspell-0.11.2-2.src.rpm
Size    : 212741              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://pspell.sourceforge.net/
Summary   : Statické knihovny a hlavičkové soubory pro Pspell.
Description :
Knihovna Pspell poskytuje univerzální rozhraní pro ostatní knihovny
korektorů překlepů, které jsou v systému nainstalovány. Tento balíček
obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory pro Pspell.


Balíček: pspell-0.11.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pspell            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.11.2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Ne  3. září 2000, 04:58:00 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: pspell-0.11.2-2.src.rpm
Size    : 664653              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://pspell.sourceforge.net/
Summary   : Knihovna přenositelného rozhraní pro korektory překlepů.
Description :
Knihovna Pspell poskytuje univerzální rozhraní pro ostatní knihovny
korektorů překlepů, které jsou v systému nainstalovány.


Balíček: psutils-1.17-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : psutils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Pá  8. prosinec 2000, 18:46:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: psutils-1.17-10.src.rpm
Size    : 206945              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro práci s dokumenty v PostScriptu.
Description :
Balíček obsahuje nástroje pro manipulaci s PostScriptovými dokumenty.
Mezi podporované vlastnosti patří výběr stránek a jejich úpravy,
úpravy stránek pro tisk bookletů (malé knížky) a spojování stránek.


Balíček: pump-devel-0.8.11-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pump-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.8.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  1. březen 2001, 17:41:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: pump-0.8.11-1.src.rpm
Size    : 90575              License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové nástroje pro zasílání BOOTP a DHCP dotazů.
Description :
Balíček pump-devel poskytuje systémovým vývojářům možnost, jak poslat
BOOTP a DHCP dotaz z jejich programů. BOOTP a DHCP jsou protokoly
používané pro získání informací o síťové konfiguraci pro počítače
v síti z jednoho správního centra.


Balíček: pump-0.8.11-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pump             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.8.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  1. březen 2001, 17:41:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: pump-0.8.11-1.src.rpm
Size    : 89607              License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : BOOTP a DHCP klient pro automatickou konfiguraci IP.
Description :
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a BOOTP (Boot Protocol)
jsou protokoly, které umožňují jednotlivým zařízením na IP síti získat
jejich vlastní konfiguraci (IP adresa, maska sítě, broadcast, implicitní
bránu, atd.) ze serveru připojeného k této síti. Účelem protokolů
DHCP a BOOTP je umožnit snazší administraci rozsáhlé sítě.

Program pump je kombinovaný BOOTP a DHCP klient (pracuje jako démon),
které umožňuje vyzvednout IP konfiguraci vašeho počítače ze serveru.
Tento balíček musíte nainstalovat tehdy, pokud jste připojeni k síti,
která využívá ke konfiguraci stanic protokol BOOTP nebo DHCP.


Balíček: pvm-gui-3.4.3-27.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pvm-gui           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.4.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 27              Build Date: Út  3. duben 2001, 18:30:46 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: pvm-3.4.3-27.src.rpm
Size    : 2596368             License: freely distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.epm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html
Summary   : Grafické rozhraní v Tcl/Tk pro sledování a správu PVM clusteru.
Description :
Balíček obsahuje nástroj Xpvm, který pomocí Tcl/Tk poskytuje grafické
rozhraní pro správu PVM clusteru a sledování jeho výkonu.


Balíček: pvm-3.4.3-27.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pvm             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.4.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 27              Build Date: Út  3. duben 2001, 18:30:46 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: pvm-3.4.3-27.src.rpm
Size    : 6795962             License: freely distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.epm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html
Summary   : Knihovny pro distribuované výpočty.
Description :
PVM3 (Parallel Virtual Machine), obsažený v balíčku pvm, je knihovna
a démon, který umožňuje vytvářet distribuované výpočetní prostředí
na heterogenních strojích a architekturách.


Balíček: pwdb-0.61.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pwdb             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.61.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 30. srpen 2000, 21:26:06 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: pwdb-0.61.1-1.src.rpm
Size    : 440294              License: GPL or BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro přístup k databázi s hesly.
Description :
Balíček pwdb obsahuje knihovnu libpwdb pro manipulaci s databází hesel,
která umožňuje spravovat základní informace o uživateli.
Byla navržena tak, aby spolupracovala s linuxovými PAM moduly
(Pluggable Authentication Modules). Programy provádějí autentizaci
uživatelů vůči databázím s účty a hesly přes tuto univerzální knihovnu
a tak je tento proces jednotný a snadno centrálně konfigurovatelný.
Autentizaci lze provádět nejen vůči klasickým databázím v /etc/passwd a
v /etc/shadow, ale pomocí volitelných PAM modulů i přes síť vůči jiným
autentizačním systémům včetně NIS, Radius, Novell NetWare NDS a podobně.


Balíček: pxe-0.1-22.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pxe             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 22              Build Date: St 14. únor 2001, 16:28:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: pxe-0.1-22.src.rpm
Size    : 244211              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Linux PXE (Preboot eXecution Prostředí) server.
Description :
Balíček pxe obsahuje PXE (Preboot eXecution Prostředí) server
a kusy kódu potřebné pro zavedení Linuxu z obrazu zaváděcího disku
na Linux PXE serveru.


Balíček: pygnome-applet-1.0.53-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pygnome-applet        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.53              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 19. únor 2001, 21:59:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gnome-python-1.0.53-7.src.rpm
Size    : 32504              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Modul pro psaní apletů pro Gnome Panel v jazyce Python.
Description :
Balíček obsahuje modul, který umožňuje psát Gnome Panel aplety v jazyce
Python.


Balíček: pygnome-capplet-1.0.53-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pygnome-capplet       Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.53              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 19. únor 2001, 21:59:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gnome-python-1.0.53-7.src.rpm
Size    : 14421              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Modul pro psaní apletů pro Gnome Panel v jazyce Python.
Description :
Tento balíček obsahuje modul s wrapperem, který umožňuje psát Gnome
Control Center capplety v jazyce Python.


Balíček: pygnome-libglade-0.6.6-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pygnome-libglade       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 19. únor 2001, 21:59:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gnome-python-1.0.53-7.src.rpm
Size    : 7635               License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Gnome podpora pro Python wrapper k libglade.
Description :
Tento modul obsahuje wrapper pro knihovnu libglade. Libglade je
knihovna podobná modulu pyglade, vyjma toho, že je napsána v jazyce C
(je rychlejší a úplnější).


Balíček: pygnome-1.0.53-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pygnome           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.53              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 19. únor 2001, 21:59:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gnome-python-1.0.53-7.src.rpm
Size    : 986916              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Modul pro přístup ke Gnome knihovnám z jazyka Python.
Description :
PyGnome je rozšiřující modul pro Python, který zprostředkovává přístup
k funkcím základní knihovny Gnome. To znamená, že budete mít přístup k
widgetům, jednoduchému konfiguračnímu rozhraní, podpoře metadat a mnoha
dalším prvkům.

Nainstalujte pygnome, pokud chcete v Pythonu využívat funkce Gnome
knihoven.


Balíček: pygtk-libglade-0.6.6-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pygtk-libglade        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 19. únor 2001, 21:59:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gnome-python-1.0.53-7.src.rpm
Size    : 24431              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Wrapper pro libglade knihovnu pro použití s PyGTK.
Description :
Tento modul obsahuje wrapper pro knihovnu libglade. Libglade je
knihovna podobná modulu pyglade, vyjma toho, že je napsána v jazyce C
(je rychlejší a úplnější).


Balíček: pygtk-0.6.6-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : pygtk            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.6.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 19. únor 2001, 21:59:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: gnome-python-1.0.53-7.src.rpm
Size    : 1831723             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Přístup k souboru widgetů GTK+ z Pythonu.
Description :
PyGTK je rozšiřující modul pro Python, který zprostředkovává přístup
k sadě widgetů GTK+. Cokoliv můžete napsat v jazyce C s pomocí GTK+,
můžete napsat i v Pythonu s pomocí PyGTK (pokud chcete) se všemi z toho
plynoucími výhodami. PyGTK poskytuje objektově-orientované rozhraní na
poněkud vyšší úrovni, než je rozhraní pro jazyk C. Toto rozhraní za
automaticky provádí potřebné změny typů a počítání odkazů, které musíte
dělat sami při používání C API.

Nainstalujte pygtk, pokud chcete v Pythonu používat sadu widgetů GTK+.


Balíček: python-devel-1.5.2-30.i386.rpm
==========================================================================
Name    : python-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 30              Build Date: So  3. březen 2001, 07:37:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: python-1.5.2-30.src.rpm
Size    : 2133139             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj v Pythonu.
Description :
Interpret programovacího jazyka Python může být vylepšen
dynamicky zaveditelnými rozšířeními a může být vložen do jiných programů.
Tento balíček obsahuje knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro
tuto činnost.

Nainstalujte si python-devel, pokud chcete vyvíjet rozšíření Pythonu.
Budete potřebovat též balíček python a pravděpodobně také
balíček python-docs, který obsahuje dokumentaci.


Balíček: python-docs-1.5.2-30.i386.rpm
==========================================================================
Name    : python-docs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 30              Build Date: So  3. březen 2001, 07:37:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: python-1.5.2-30.src.rpm
Size    : 2723823             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace k jazyku Python.
Description :
Balíček python-docs obsahuje dokumentaci k programovacímu jazyku
a interpretu Python. Dokumentace je k dispozici v ASCII nebo jako
zdrojové soubory LaTeXu.

Nainstalujte si balíček python-docs balíček, pokud chcete studovat
dokumentaci pro jazyk Python.


Balíček: pythonlib-1.28-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : pythonlib          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.28               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 31. srpen 2000, 01:43:45 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: pythonlib-1.28-1.src.rpm
Size    : 273443              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovny pro Python používané různými programy Red Hat Linuxu.
Description :
V balíčku pythonlib jsou pythonovské knihovny používané různými
programy v Red Hat Linuxu. Balíček obsahuje kromě jiného knihovny
pro formuláře se seznamy s více poli a vstupní widgety pro
nestandardní klávesové vazby.


Balíček: python-tools-1.5.2-30.i386.rpm
==========================================================================
Name    : python-tools         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 30              Build Date: So  3. březen 2001, 07:37:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: python-1.5.2-30.src.rpm
Size    : 376098              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Kolekce vývojových nástrojů dodávaných s jazykem Python.
Description :
Python poskytuje řadu nástrojů, které jsou používány pro vývoj programů
v Pythonu. Tento balíček obsahuje výběr z těchto nástrojů, včetně
vývojového prostředí IDLE Python IDE.

Nainstalujte python-tools, jestliže chcete používat tyto nástroje pro
vývoj programů Pythonu. Současně musíte nainstalovat také balíčky python
a tkinters.


Balíček: python-xmlrpc-1.4-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : python-xmlrpc        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St  7. březen 2001, 21:09:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: python-xmlrpc-1.4-1.src.rpm
Size    : 108601              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sada pythonových modulů pro podporu XML-RPC.
Description :
Tento balíček obsahuje pythonovou implementaci pro XML-RPC protokol
od Userland založený na xmlrpclib verze 0.9.8.

Balíček také obsahuje modul sgmlop, optimalizovaný syntaktický analyzátor,
SGML/XML navržený jako přídavek k modulům sgmllib/htmllib a xmllib. Tento
modul je typicky 5-10 krát rychlejší než původní implementace xmllib.


Balíček: python-1.5.2-30.i386.rpm
==========================================================================
Name    : python            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 30              Build Date: So  3. březen 2001, 07:37:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: python-1.5.2-30.src.rpm
Size    : 5819494             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Interpretovaný, interaktivní a objektově-orientovaný jazyk Python.
Description :
Python je interpretovaný, interaktivní a objektově-orientovaný
programovací jazyk často srovnávaný s Tcl, Perlem, Scheme nebo Javou.
Python obsahuje moduly, třídy, výjimky, dynamické datové typy na velmi
vysoké úrovni a dynamické přetypování. Obsahuje rozhraní pro množství
systémových volání a knihoven, i pro nejrůznější okénkové systémy (X11,
Motif, Tk, Mac a MFC).

Programátoři mohou psát nové moduly pro Python v jazyce C nebo C++.
Python může být používán jako rozšiřující jazyk pro aplikace, které
potřebují snadno programovatelné rozhraní. Tento balíček obsahuje
většinu standardních modulů pro Python, včetně modulů pro rozhraní
s Tix widgety pro Tk a RPM.

Dokumentace pro Python je obsažena v balíčku python-docs.


Balíček: p2c-devel-1.22-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : p2c-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.22               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 12. červenec 2000, 13:45:26 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: p2c-1.22-8.src.rpm
Size    : 30523              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory pro vývoj převaděče kódu z Pascalu do jazyka C.
Description :
Balíček p2c-devel obsahuje soubory nezbytné pro vývoj převaděče programů
z jazyka Pascal do jazyka C.


Balíček: p2c-1.22-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : p2c             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.22               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 12. červenec 2000, 13:45:26 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: p2c-1.22-8.src.rpm
Size    : 712493              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Převaděč zdrojových kódů Pascalu do jazyka C.
Description :
P2c je systém pro převod programů v Pascalu do jazyka C. P2c umí
zpracovávat některé dialekty jazyka Pascal: HP Pascal, Turbo/UCSD
Pascal, DEC VAX Pascal, Oregon Software Pascal/2, Macintosh
Programmer's Workshop Pascal a Sun/Berkeley Pascal. Výstupem p2c
je sada souborů .c a .h, které vytváří program v jazyce C ekvivalentní
s původním pascalským programem. Program v jazyce C pak může být
přeložen standardním překladačem jazyka C, jako je gcc.

Nainstalujte balíček p2c, jestliže potřebujete program pro převod
programů v Pascalu do jazyka C.


Balíček: qt-designer-2.3.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt-designer         Relocations: /usr/lib/qt-2.3.0 
Version   : 2.3.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 26. březen 2001, 17:35:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: qt-2.3.0-3.src.rpm
Size    : 1787896             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/
Summary   : Návrhář uživatelských rozhraní pro Qt toolkit.
Description :
Balíček obsahuje nástroj pro návrhy uživatelských rozhraní pro Qt toolkit.


Balíček: qt-devel-2.3.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt-devel           Relocations: /usr/lib/qt-2.3.0 
Version   : 2.3.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 26. březen 2001, 17:35:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: qt-2.3.0-3.src.rpm
Size    : 23415573             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/
Summary   : Soubory pro vývoj a dokumentace pro Qt GUI toolkit.
Description :
Balíček qt-devel obsahuje soubory nezbytné pro vývoj
aplikací používajících Qt GUI toolkit: hlavičkové soubory, Qt meta
objekt kompilátor, manuálové stránky, HTML dokumentace a příklady
programů.


Balíček: qt-static-2.3.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt-static          Relocations: /usr/lib/qt-2.3.0 
Version   : 2.3.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 26. březen 2001, 17:35:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: qt-2.3.0-3.src.rpm
Size    : 15753160             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/
Summary   : verze Qt GUI toolkitu pro statické linkování.
Description :
Balíček obsahuje statické knihovny, které jsou potřeba pro linkování
aplikací, které nemají být závislé na externích dynamických Qt knihovnách.


Balíček: qt-Xt-2.3.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt-Xt            Relocations: /usr/lib/qt-2.3.0 
Version   : 2.3.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 26. březen 2001, 17:35:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: qt-2.3.0-3.src.rpm
Size    : 35606              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/
Summary   : Přídavek pro Qt GUI pro kompatibilitu s Xt (X Toolkitem).
Description :
Přídavek pro Qt GUI pro kompatibilitu s Xt (X Toolkitem).


Balíček: qt1x-devel-1.45-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt1x-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.45               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  8. prosinec 2000, 11:51:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: qt1x-1.45-12.src.rpm
Size    : 5759782             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/qt
Summary   : Soubory pro vývoj aplikací se starými knihovnami Qt verze 1.x.
Description :
Obsahuje soubory potřebné pro překlad aplikací používajících
Qt verzi 1.x. Tento balíček je určen pouze pro zpětnou kompatibilitu
se staršími aplikacemi. Nové aplikace musí být kompilovány proti
Qt verze 2.x nebo novější.


Balíček: qt1x-GL-1.45-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt1x-GL           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.45               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  8. prosinec 2000, 11:51:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: qt1x-1.45-12.src.rpm
Size    : 42405              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/qt
Summary   : OpenGL doplňky pro trojrozměrnou grafiku pro Qt GUI toolkit.
Description :
Qt-GL je doplněk pro zpětnou kompatibilitu s Qt GUI toolkitem verze 1.
Podporuje 3-D grafiku pomocí knihovny glxMesa (OpenGL kompatibilní).


Balíček: qt1x-1.45-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt1x             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.45               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  8. prosinec 2000, 11:51:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: qt1x-1.45-12.src.rpm
Size    : 2179867             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/qt
Summary   : Knihovny pro kompatibilitu aplikací linkovaných proti Qt 1.x.
Description :
Qt je GUI toolkit, který zjednodušuje psaní a údržbu GUI
(Graphical User Interface) aplikací pro X Window System.
Qt je napsán v jazyce C++ a je plně objektově orientovaný.

Tento balíček zajišťuje zpětnou kompatibilitu tím, že obsahuje sdílené
knihovny potřebné pro běh starších aplikací linkovaných proti verzi 1.x.
Pokud chcete získat více informací o Qt, podívejte se na Qt verze 2.x.


Balíček: qt-2.3.0-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : qt              Relocations: /usr/lib/qt-2.3.0 
Version   : 2.3.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 26. březen 2001, 17:35:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: qt-2.3.0-3.src.rpm
Size    : 11564265             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.troll.no/
Summary   : Sdílené knihovny pro Qt GUI toolkit.
Description :
Qt je GUI toolkit, který zjednodušuje psaní a údržbu GUI
(Graphical User Interface) aplikací pro X Window System.
Qt je napsán v jazyce C++ a je plně objektově orientovaný.

Tento balíček obsahuje sdílené knihovny potřebné pro běh Qt
aplikací a README soubory pro Qt.


Balíček: quota-3.00-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : quota            Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.00               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: So 31. březen 2001, 06:52:36 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: quota-3.00-4.src.rpm
Size    : 174035              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro správu diskových limitů pro uživatele a skupiny.
Description :
Balíček quota obsahuje nástroje pro sledování a omezování diskových
limitů pro uživatele a skupiny na jednotlivých diskových svazcích.

Nainstalujte si balíček quota, pokud potřebujete sledovat nebo omezovat
diskový prostor uživatelů a skupin.


Balíček: raidtools-0.90-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : raidtools          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.90               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: Čt 22. březen 2001, 21:16:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: raidtools-0.90-20.src.rpm
Size    : 109382              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro vytváření a správu softwarových RAID zařízení.
Description :
Balíček raidtools obsahuje nástroje potřebné pro správu a údržbu
softwarových RAID zařízení (používají kombinaci dvou nebo více disků
pro zajištění ochrany proti výpadku nebo i zvýšení výkonu) na Linuxu.
Pracuje s linuxovými jádry 2.2 a vyššími, nebo s jádry verze 2.0,
které jsou upraveny pro novou podporu RAID.

Nainstalujte si balíček raidtools, pokud chcete používat výhod
softwarových RAIDových systémů na vašem systému.


Balíček: rarpd-ss981107-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rarpd            Relocations: (not relocateable)
Version   : ss981107             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po  5. únor 2001, 14:39:10 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rarpd-ss981107-8.src.rpm
Size    : 19396              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : RARP démon.
Description :
RARP (Reverse Adresa Resolution Protocol) je protokol, který umožňuje
individuálním zařízením na IP síti získat jejich IP adresy z RARP
serveru. Některé počítače (například SPARC) používají tento jednoduchý
protokol místo komplikovanějšího protokolu DHCP pro získání jejich IP
adresy během startu ze sítě. Linuxová jádra do verze 2.2 mají jaderného
démona pro zajištění této služby, avšak od verze 2.3 jsou RARP služby
obsluhovány uživatelským procesem (tj. obyčejný proces, neboli démon).

Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete provozovat RARP server
ve vaší síti.


Balíček: rcs-5.7-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rcs             Relocations: /usr 
Version   : 5.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Pá  5. leden 2001, 16:16:04 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: rcs-5.7-14.src.rpm
Size    : 502774              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro správu revizí souborů (RCS - Revision Control System).
Description :
Revizní řídící systém RCS (Revision Control System) umožňuje spravovat.
více verzí jednoho souboru a evidovat tak jeho změny v čase.
RCS automatizuje ukládání, zpětné získávání, protokolování, identifikaci a
slučování různých revizí souborů. RCS je použitelný pro texty, které
se často mění jako například programy, dokumentace, grafické soubory,
pojednání, formuláře a dopisy.


Balíček: rdate-1.0-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rdate            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Pá  8. prosinec 2000, 05:00:34 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: rdate-1.0-7.src.rpm
Size    : 5839               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro získávání data a času z jiného počítače v síti.
Description :
Program rdate umí získat datum a čas z jiného stroje ve vaší síti
s použitím protokolu popsaném v RFC 868. Spustí-li ho uživatel root,
nastaví místní čas podle dotazovaného stroje. Tento systém synchronizace
času není příliš přesný. Pokud vyžadujete vyšší přesnost, použijte
balíček xntpd s nástroji pracujícími pomocí protokolu NTP, který
dosahuje přesnosti na úrovni milisekund.


Balíček: rdist-6.1.5-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rdist            Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.1.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 00:12:31 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: rdist-6.1.5-14.src.rpm
Size    : 144266              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.MagniComp.comA/rdist
Summary   : Správa identických souborů na více strojích.
Description :
Program rdist slouží k udržování totožných kopií souborů na několika
počítačích. Pokud je to možné, zachovává vlastníka, skupinu,
přístupová práva a čas modifikace souborů. Je-li to možné,
může aktualizovat i programy, které jsou spouštěné.

Nainstalujte balíček rdist, pokud potřebujete spravovat identické kopie
souborů na více počítačích.


Balíček: readline-devel-4.1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : readline-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  7. duben 2001, 19:51:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: readline-4.1-9.src.rpm
Size    : 296511              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory pro vývoj programů používajících knihovnu readline.
Description :
Knihovna readline načte řádek z terminálu a vrátí jej. Knihovna
umožňuje programátorovi poskytnout uživatelům snadno použitelné
a intuitivní rozhraní.

Nainstalujte si balíček readline-devel, pokud chcete vyvíjet programy,
které používají tuto knihovnu. Budete také potřebovat balíček readline.


Balíček: readline2.2.1-2.2.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : readline2.2.1        Relocations: /usr 
Version   : 2.2.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 00:16:24 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: readline2.2.1-2.2.1-2.src.rpm
Size    : 195060              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro čtení a úpravy řádků z terminálu.
Description :
Knihovna readline čte řádek z terminálu a umožňuje uživateli
úpravy řádku standardními editačními klávesami ve stylu Emacs.
Programátor tak může poskytnout uživateli snadno použitelné
a intuitivní rozhraní.

Nainstalujte si tento balíček, pokud používáte programy, které tuto
knihovnu využívají. Pokud chcete sami vyvíjet aplikace s vyžívající této
knihovny, budete potřebovat balíček readline-devel.


Balíček: readline-4.1-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : readline           Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: So  7. duben 2001, 19:51:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: readline-4.1-9.src.rpm
Size    : 270382              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna pro úpravy vložených příkazových řádků.
Description :
Knihovna readline čte řádek z terminálu a umožňuje uživateli jeho
úpravy standardními editačními klávesami ve stylu Emacs nebo vi.
Obsahuje podporu historie (práce s dříve zadanými příkazy a jejich
následné úpravy včetně expanzí jako v shellech vycházejících z csh.
Programátor tak může poskytnout uživateli snadno použitelné
a intuitivní rozhraní.

Nainstalujte si tento balíček, pokud používáte programy, které tuto
knihovnu využívají. Pokud chcete sami vyvíjet aplikace vyžívající této
knihovny, budete potřebovat balíček readline-devel.


Balíček: recode-devel-3.6-1rh71.i386.rpm
==========================================================================
Name    : recode-devel         Relocations: /usr 
Version   : 3.6                Vendor: (none)
Release   : 1rh71             Build Date: Po 23. duben 2001, 10:22:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Development/Libraries     Source RPM: recode-3.6-1rh71.src.rpm
Size    : 1439441             License: GPL
Summary   : Gnu library for converting text according to RFC 1345.
Description :
GNU `recode' converts files between character sets and usages. When
exact transliterations are not possible, it may get rid of the
offending characters or fall back on approximations. This program
recognizes or produces nearly 150 different character sets and is able
to transliterate between almost any pair. Most RFC 1345
character sets are supported.


Balíček: recode-3.6-1rh71.i386.rpm
==========================================================================
Name    : recode            Relocations: /usr 
Version   : 3.6                Vendor: (none)
Release   : 1rh71             Build Date: Po 23. duben 2001, 10:22:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Applications/Text       Source RPM: recode-3.6-1rh71.src.rpm
Size    : 1809308             License: GPL
Summary   : GNU utility for converting text files according to RFC 1345.
Description :
GNU `recode' converts files between character sets and usages. When
exact transliterations are not possible, it may get rid of the
offending characters or fall back on approximations. This program
recognizes or produces nearly 150 different character sets and is able
to transliterate files between almost any pair. Most RFC 1345
character sets are supported.


Balíček: redhat-logos-1.1.2-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : redhat-logos         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 00:17:03 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: redhat-logos-1.1.2-3.src.rpm
Size    : 644872              License: Copyright Š 1999-2000 Red Hat, Inc. All rights reserved.
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Ikony a obrázky související s firmou Red Hat, Inc.
Description :
Balíček redhat-logos (dále "Balíček") obsahuje soubory s logoznaky
"Shadow Man" RPM logo firmy Red Hat Inc (dále "Loga"). Red Hat,
logo Red Hat "Shadow Man", RPM, a RPM logo jsou obchodní nebo
registrované obchodní značky firmy Red Hat, Inc. ve Spojených státech
a jiných zemích.

Red Hat, Inc. vám dává právo používat Balíček při normálním běhu
ostatního programového vybavení, které se na Balíček odkazují.
Red Hat, Inc. vám dává právo a licenci kopírovat a redistribuovat
Balíček, avšak pouze při kopírování nebo redistribuování dalších
programů, které se na Balíček odkazují při svém normálním běhu.
Tato práva jsou vám dána zdarma, za předpokladu, že jsou splněny
následující podmínky:

1. Výše uvedený text o autorských právech a tato licence bude obsažena
v každé kopii, kterou vytvoříte, a zůstanou nedotčeny, nebudou smazány
ani jakýmkoliv způsobem jinak modifikovány;
2. Nebudete jakýmkoliv způsobem modifikovat Balíček nebo vzhled všech
či libovolného souboru v něm obsaženém;
3. Nebudete používat libovolné nebo všechna Loga jako obchodní značku,
obchodní jméno nebo obchodní označení nebo jejich část jiným způsobem,
než dovoluje tato licence.

NO WARRANTY. THIS PACKAGE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL RED HAT SOFTWARE, INC. BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS PACKAGE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tento překlad může být nepřesný a v každém případě je závazné jeho
originální znění tak, jak jej zveřejnila firma Red Hat, Inc.


Balíček: redhat-release-7.1-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : redhat-release        Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  9. duben 2001, 05:13:33 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porkchop.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: redhat-release-7.1-1.src.rpm
Size    : 36                License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubor s číslem verze systému Red Hat Linux.
Description :
Soubor s číslem verze systému Red Hat Linux.


Balíček: reiserfs-utils-3.x.0f-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : reiserfs-utils        Relocations: /usr 
Version   : 3.x.0f              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  5. březen 2001, 19:19:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: reiserfs-utils-3.x.0f-1.src.rpm
Size    : 710937              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.namesys.com/
Summary   : Nástroje pro vytváření, opravy a ladění systému souborů ReiserFS.
Description :
Balíček reiserfs-utils obsahuje nástroje pro vytváření, kontrolu, změny,
a opravy nekonzistencí v souborovém systému ReiserFS. Obsahuje tyto
nástroje: reiserfsck (oprava nekonzistencí v systému souborů), mkreiserfs
(inicializace oddílu a vytvoření prázdného souborového systému ReiserFS),
debugreiserfs (zobrazování interních struktur systému souborů, manuální
opravy poškozeného systému souborů, vytváření testovacích případů pro
reiserfsck) a několik dalších.

Tento balíček budete potřebovat v případě, že chcete používat ReiserFS
na některém systému souborů.


Balíček: rep-gtk-gnome-0.15-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rep-gtk-gnome        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.15               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt 14. prosinec 2000, 20:36:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: rep-gtk-0.15-3.src.rpm
Size    : 304172              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://rep-gtk.sourceforge.net/
Summary   : Podpora GTK+ pro prostředí librep Lispu.
Description :
Balíček zpřístupňuje různé knihovny Gnome pro librep Lisp interpret
včetně podpory pro základní Gnome funkce, widgety uživatelského rozhraní
Gnome a Gnome Canvas architektury.


Balíček: rep-gtk-libglade-0.15-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rep-gtk-libglade       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.15               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt 14. prosinec 2000, 20:36:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: rep-gtk-0.15-3.src.rpm
Size    : 14092              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://rep-gtk.sourceforge.net/
Summary   : Zpřístupnění libglade knihoven k librep pro zavádění uživ. rozhraní.
Description :
Balíček zpřístupňuje knihovnu libglade pro librep Lisp interpret.
Knihovna libglade umožňuje, aby aplikace dynamicky načítaly XML
popisy hierarchií GTK+ widgetů. Tyto hierarchie mohou být
vytvořeny GLADE GUI builderem.


Balíček: rep-gtk-0.15-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rep-gtk           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.15               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Čt 14. prosinec 2000, 20:36:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: rep-gtk-0.15-3.src.rpm
Size    : 1070458             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://rep-gtk.sourceforge.net/
Summary   : Podpora GTK+ pro prostředí librep LISPu.
Description :
Rep-gtk zpřístupňuje knihovnu GTK+ a GDK interpretu librep LISP.
Rep-gtk vychází z balíčku guile-gtk, jehož autorem je Marius Vollmer
(původní z verze 0.15, aktualizovaný z 0.16); obsahuje nový generátor
zprostředkujícího kódu.


Balíček: rgrep-0.99.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rgrep            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.99.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 28. prosinec 2000, 18:40:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: jed-0.99.12-1.src.rpm
Size    : 15694              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Rekurzivní varianta programu grep, která prochází podadresáře.
Description :
Program rgrep může rekurzivně procházet adresáře a hledat stejně
jako program grep zadaný vzorek. Tato vlastnost se negativně odráží
na výkonnosti programu rgrep. Rgrep zvýrazňuje vyhovující řetězce.

Nainstalujte si balíček rgrep, pokud chcete používat rekurzivní
příkaz grep, který zvýrazňuje vyhovující řetězce.


Balíček: rhmask-1.0-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rhmask            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 00:29:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: rhmask-1.0-9.src.rpm
Size    : 8065               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Generování a obnova maskových souborů.
Description :
Program rhmask je určen pro distribuci souborů masek originálních
a updatovaných verzí. Umožňuje tak volnou distribuci nových verzí programů
na veřejných internetových serverech, avšak omezuje jejich použití jenom
pro ty, kteří již vlastní originální verzi těchto programů. Používá
jednoduchou metodu XOR pro vytváření souborů masek a využívá
velikosti souboru a MD5 součtů k zajištění integrity výsledku.


Balíček: rhn_register-gnome-1.3.2-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : rhn_register-gnome      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 11. duben 2001, 03:25:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: rhn_register-1.3.2-1.src.rpm
Size    : 147393              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GUI rozhraní pro registrační program k Red Hat Network.
Description :
Tento balíček obsahuje grafické Gnome rozhraní pro registrační program
rhn_register (registrace kec službám Red Hat Network Services).


Balíček: rhn_register-1.3.2-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : rhn_register         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 11. duben 2001, 03:25:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: rhn_register-1.3.2-1.src.rpm
Size    : 292854              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Registrační program pro službu Red Hat Network.
Description :
Program pro registraci k službám Red Hat Network Services.


Balíček: rmt-0.4b21-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rmt             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4b21              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. únor 2001, 18:39:24 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: dump-0.4b21-3.src.rpm
Size    : 8966               License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Umožňuje programům přístup ke vzdálenému páskovému zařízení.
Description :
Program rmt umožňuje vzdálený přístup k páskovým zařízením pro programy
jako dump (program pro zálohu systému souborů), restore (program pro
obnovu systému souborů ze zálohy) a tar (archivační program).


Balíček: rootfiles-7.0-4.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : rootfiles          Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 00:29:45 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: rootfiles-7.0-4.src.rpm
Size    : 1998               License: public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Základní soubory pro domácí adresář uživatele root.
Description :
V tomto balíčku jsou umístěny všechny základní soubory, které
jsou uloženy v domácím adresáři uživatele root. Tyto soubory
jsou prakticky ty samé, které se nacházejí v balíčku etcskel a
jsou ukládány do domácích adresářů nově zakládaných uživatelů
z adresáře /etc/skel.


Balíček: routed-0.17-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : routed            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Po  5. únor 2001, 14:11:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: routed-0.17-6.src.rpm
Size    : 35251              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Démon pro automatickou údržbu směrovací tabulky protokolem RIP.
Description :
Program routed je démon, který obhospodařuje routovací tabulku tak,
že sám vysílá RIP (Routing Information Protocol) broadcasty s
informacemi o lokální routovací tabulce a pomocí příchozích
informací od ostatních routovacích démonů tuto tabulku rozšiřuje.
Směrovací tabulky jsou pro počítač v síti důležité, protože
na jejich základě se dá určit, kam bude který datagram odeslán.
Pokud chcete udržovat routovací tabulky pomocí protokolu RIP,
nainstalujte si tento balíček.


Balíček: rpm-build-4.0.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rpm-build          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po  9. duben 2001, 00:44:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: rpm-4.0.2-8.src.rpm
Size    : 183925              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Skripty a programy používané pro tvobu balíčků.
Description :
Tento balíček obsahuje skripty a nástroje, které se používají pro
vytváření RPM balíčků.


Balíček: rpmdb-redhat-7.1-0.20010516cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rpmdb-redhat         Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 0.20010516cz1         Build Date: St 16. květen 2001, 12:09:24 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Vývojové prostředky/Systém  Source RPM: rpmdb-redhat-7.1-0.20010516cz1.src.rpm
Size    : 30978048             License: GPL
Summary   : Databáze všech balíčků v Red Hat Linuxu.
Description :
Tento balíček obsahuje kopii RPM databáze všech balíčků distribuce
Red Hat Linux na vašich CD.


Balíček: rpm-devel-4.0.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rpm-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po  9. duben 2001, 00:44:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: rpm-4.0.2-8.src.rpm
Size    : 9096825             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj aplikací, které manipulují s RPM balíčky.
Description :
Balíček rpm-devel obsahuje knihovny a hlavičkové soubory pro jazyk C,
které zjednodušují psaní programů manipulujících s RPM balíčky
a databázemi. Tyto soubory jsou určeny pro vytváření grafických
správců a jiných nástrojů, které vyžadují podrobnou znalost RPM balíků.

Nainstalujte si balíček rpm-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace,
které budou manipulovat s RPM balíčky a RPM databází.


Balíček: rpmfind-1.6-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rpmfind           Relocations: /usr 
Version   : 1.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St  7. březen 2001, 18:35:08 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: rpmfind-1.6-5.src.rpm
Size    : 143903              License: W3C Copyright (BSD like).
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://rpmfind.net/linux/rpm2html/rpmfind.html
Summary   : Najde a přenese potřebné RPM soubory pro zadaný program.
Description :
Program rpmfind provede dotaz na lokální RPM databázi nebo
se dotáže asociovaného RDF souboru ve vzdálené databázi o
informace o zadaném programu. Pak vám řekne, které balíčky jsou
jsou potřebné pro nainstalování programu s vyřešením všech
závislostí, oznámí velikost balíčků, které budete potřebovat
(tak můžete odhadnout dobu stahování balíčků). Eventuálně pro vás
potřebné balíčky i získá.


Balíček: rpmlint-0.28-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : rpmlint           Relocations: /usr 
Version   : 0.28               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 24. únor 2001, 01:14:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Systém  Source RPM: rpmlint-0.28-2.src.rpm
Size    : 262159              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.lepied.com/rpmlint/
Summary   : Vývojový nástroj pro kontrolu korektnosti RPM balíčků.
Description :
Nástroj rpmlint slouží k odhalování obvyklých chyby v RPM balíčcích.
V této verzi jsou podporovány pouze binární balíčky.


Balíček: rpm-python-4.0.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rpm-python          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po  9. duben 2001, 00:44:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: rpm-4.0.2-8.src.rpm
Size    : 54079              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Podpora pro využívání RPM funkcí v jazyce Python.
Description :
Balíček rpm-python obsahuje modul který umožňuje aplikacím
napsaným v programovacím jazyce Python používat rozhraní
poskytované knihovnou RPM (Red Hat Package Manager).

Nainstalujte tento balíček, pokud chcete vyvíjet programy v Pythonu,
které budou manipulovat s RPM balíčky a databází.


Balíček: rpm2html-1.5-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rpm2html           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Út 26. prosinec 2000, 20:50:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: rpm2html-1.5-4.src.rpm
Size    : 305885              License: W3C Copyright (BSD like).
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://rufus.w3.org/linux/rpm2html/
Summary   : Převádí RPM databázi a informace o závislostech do HTML.
Description :
Program rpm2html automaticky generuje WWW stránky, které popisují
sady RPM balíčků. Cílem rpm2html je identifikovat závislosti mezi
různými balíčky a umožnit vyhledání balíčků, které poskytují
prostředky potřebné pro nainstalování daného balíčku.
Rpm2html analyzuje danou sadu balíčků, zjišťuje, co balíčky ke své
správné funkci potřebují a co poskytují, a pak zobrazuje závislosti
a křížové reference mezi nimi pomocí hypertextových odkazů.
Rpm2html může vypsat metadata asociovaná s RPM soubory do
standardních RDF souborů a zobrazovat, ve kterých balíčcích se
nacházejí hledané soubory.

Nainstalujte rpm2html, pokud chcete program pro převod informací
z RPM databáze do HTML.


Balíček: rpm-4.0.2-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rpm             Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Po  9. duben 2001, 00:44:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: rpm-4.0.2-8.src.rpm
Size    : 3127541             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Správce balíčků systému Red Hat (Red Hat package management system)
Description :
RPM je mocný správce balíčků, kterého lze použit k sestavení, instalaci,
dotazu, ověření, updatu a odstranění jednotlivých softwarových balíčků,
kterými je tvořena distribuce Red Hat Linuxu.
Balíček se skládá z archívu souborů a dodatečných informací jak o
samotném balíčku (název, verze, popis, kontrolní součty, ...),
tak o souborech v něm obsažených.


Balíček: rp-pppoe-2.6-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rp-pppoe           Relocations: /usr 
Version   : 2.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 15. březen 2001, 18:16:59 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rp-pppoe-2.6-5.src.rpm
Size    : 141827              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.roaringpenguin.com/pppoe.html
Summary   : Klient pro PPP přes Ethernet (podpora xDSL).
Description :
PPPoE (Point-na-Point Protocol přes Ethernet) je protokol používaný
mnoha ADSL ISP (Internet Service Providers, poskytovatelé Internetu).
Tento balíček obsahuje volně šiřitelného klienta pro Linuxové systémy
připojující se k PPPoE poskytovatelům.

Klient je uživatelský program a nepotřebuje žádné modifikace jádra
Linuxu. Je plně kompatibilní s RFC 2516, což je oficiální PPPoE
specifikace.


Balíček: rp3-1.1.10-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rp3             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.10              Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: Po 23. duben 2001, 20:16:12 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: rp3-1.1.10-1cz1.src.rpm
Size    : 775107              License: GPL
Summary   : Nastavování PPP pomocí grafického nástroje od firmy Red Hat, Inc.
Description :
Program rp3 představuje snadno ovladatelné rozhraní pro konfiguraci
PPP spojení a pro aktivaci a sledování libovolného typu síťového
rozhraní. Balíček obsahuje applet pro panel Gnome, funkčnější náhradu
za program usernet a grafický konfigurační nástroj, který vás po
jednotlivých krocích provede od začátku do konce procesem nastavování
PPP spojení.


Balíček: rsh-server-0.17-2.5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rsh-server          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2.5              Build Date: Po  5. únor 2001, 23:43:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rsh-0.17-2.5.src.rpm
Size    : 46354              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Servery pro příkazy pro vzdálený přístup (rsh, rlogin, rcp, rexec).
Description :
Balíček rsh-server obsahuje sadu programů, které umožňují uživatelům
spouštět příkazy na vzdálených počítačích, přihlásit se na vzdálené počítače
a kopírovat soubory mezi stroji (rsh, rlogin and rcp). Všechny tyto
příkazy používají ověření identity uživatele systémem rhosts.
Tento balíček obsahuje servery, které jsou potřeba pro poskytování
těchto služeb (včetně alternativního rexec serveru).

Místo používání nebezpečného rsh si nainstalujte ssh, které používá
šifrovanou komunikaci a bezpečnější autentizační mechanismy.


Balíček: rsh-0.17-2.5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rsh             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2.5              Build Date: Po  5. únor 2001, 23:43:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: rsh-0.17-2.5.src.rpm
Size    : 49548              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Klienti pro vzdálený přístup (rsh, rlogin, rcp).
Description :
Balíček rsh obsahuje sadu programů, které umožňují uživatelům spouštět
příkazy na vzdálených počítačích, přihlásit se na vzdálené počítače
a kopírovat soubory mezi stroji (rsh, rlogin and rcp). Všechny tyto
příkazy používají ověření identity uživatele systémem rhosts.
Tento balíček obsahuje klienty potřebné pro všechny tyto služby.

Místo používání nebezpečného rsh si nainstalujte ssh, které používá
šifrovanou komunikaci a bezpečnější autentizační mechanismy.


Balíček: rsync-2.4.6-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rsync            Relocations: /usr 
Version   : 2.4.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 30. září 2000, 12:46:42 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: rsync-2.4.6-2.src.rpm
Size    : 212618              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro efektivní rozdílovou synchronizaci souborů přes síť.
Description :
Rsync používá rychlý a spolehlivý algoritmus k velmi rychlé
synchronizaci souborů na lokálním a vzdáleném počítači. Rychlosti
se dosahuje tím, že se zasílají pouze rozdíly v souborech (místo
odesílání kompletních souborů). Rsync je často používán jako velmi
výkonný nástroj na zrcadlení nebo i jako schopnější náhrada za
příkaz rcp. V tomto balíčku je obsažena i technická dokumentace,
která vysvětluje, jak rsync funguje.

Nainstalujte si balíček rsync, pokud potřebujete výkonný program
pro zrcadlení souborů (mirroring).


Balíček: rusers-server-0.17-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rusers-server        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 15. únor 2001, 03:11:21 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rusers-0.17-10.src.rpm
Size    : 29081              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Server pro protokol rusers.
Description :
Program rusers umožňuje uživatelům zjistit, kdo je přihlášen k různým
počítačům v lokální síti. Jeho výstup je podobný příkazu who, ale
funguje pro všechny zadané počítače nebo pro všechny počítače v lokální
síti. Balíček rusers-server obsahuje server pro tento příkaz.

Nainstalujte balíček rusers-server na počítače, které mají spolupracovat
s příkazem rusers.


Balíček: rusers-0.17-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rusers            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 15. únor 2001, 03:11:21 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rusers-0.17-10.src.rpm
Size    : 23224              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zobrazí přihlášené uživatele na počítačích v lokální síti.
Description :
Program rusers umožňuje uživatelům zjistit, kdo je přihlášen k různým
počítačům na lokální síti. Jeho výstup je podobný příkazu who,
ale funguje pro všechny specifikované počítače na lokální síti.

Nainstalujte si balíček rusers, pokud chcete vědět, kdo je kde
přihlášen k počítačům na vaší lokální síti.


Balíček: rwall-server-0.17-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rwall-server         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Út 13. únor 2001, 15:30:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rwall-0.17-9.src.rpm
Size    : 9320               License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Server pro příjem vzkazů od uživatelů na vzdálených počítačích.
Description :
Příkaz rwall posílá zprávy všem uživatelům pracujícím na zadaném
stroji. Balíček rwall-server obsahuje server pro příjem těchto zpráv.
Server rwall se spouští pomocí superserveru inetd (konfigurační soubor
/etc/inetd.conf) a není po instalaci implicitně povolen (je velmi
nepříjemné dostávat všechny tyto zprávy když zkoušíte hrát hru Quake
- myslím tím případ, když se pokoušíte dokončit nějakou práci).

Nainstalujte balíček rwall-server, pokud chcete, aby bylo možné
přijímat zprávy od uživatelů ze vzdálených počítačů.


Balíček: rwall-0.17-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rwall            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Út 13. únor 2001, 15:30:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rwall-0.17-9.src.rpm
Size    : 7308               License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Klient pro zasílání vzkazů uživatelům na jiných počítačích.
Description :
Příkaz rwall posílá zprávy všem uživatelům přihlášeným na zadaný
stroj. Klientský program pošle zprávu rwall démonovi, který běží
na zadaném stroji, a ten zobrazí zprávu všem uživatelům přihlášeným
na příslušném počítači.

Nainstalujte si balíček rwall, pokud chcete posílat zprávy uživatelům
přihlášeným na jiných počítačích.


Balíček: rwho-0.17-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rwho             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Út 13. únor 2001, 19:39:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: rwho-0.17-10.src.rpm
Size    : 33537              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zobrazí přihlášené uživatele na počítačích v lokální síti.
Description :
Program rwho umožňuje uživatelům zjistit, kdo je přihlášen k různým
počítačům na lokální síti, na kterých běží rwho démon. Jeho výstup
je podobný příkazu who.

Nainstalujte si balíček rwho, pokud chcete vědět, kdo je kde
přihlášen k počítačům na vaší lokální síti.


Balíček: rxvt-2.7.5-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : rxvt             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: Ne  8. duben 2001, 19:30:46 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: rxvt-2.7.5-15.src.rpm
Size    : 425269              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.rxvt.org
Summary   : Barevný emulátor terminálu VT102 v prostředí X Window System.
Description :
Program rxvt je barevný emulátor terminálu VT102 pro X Window prostředí.
Je zamýšlen jako náhrada za program xterm(1) pro uživatele, kteří
nevyžadují některé exotičtější funkce emulátoru xterm.
Konkrétněji: rxvt nerealizuje emulaci Tektronix 4014,
protokolování relací a konfigurovatelnost ve stylu toolkitů. Proto
rxtv používá daleko méně virtuální paměti, než xterm - důležitá toť
výhoda na stroji s méně pamětí a více spuštěnými terminály.
Nainstalujte si balíček rxvt, pokud je pro vás velikost obsazené
paměti problémem -- zbyde vám více výkonu pro ostatní úlohy.


Balíček: samba-client-2.0.8-1.7.1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : samba-client         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.7.1             Build Date: Út  8. květen 2001, 06:29:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: samba-2.0.8-1.7.1.src.rpm
Size    : 1727856             License: GNU GPL Version 2
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.samba.org/
Summary   : Klientské programy Samby (SMB protokol).
Description :
Balíček samba-client obsahuje SMB klienty, kteří doplňují podporu
systému souborů SMB v Linuxu. Umožňují přístup ke sdíleným adresářům
na SMB serverech, jejich připojování do systému souborů v Linuxu,
tisk na SMB tiskárny a podobně.


Balíček: samba-common-2.0.8-1.7.1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : samba-common         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.7.1             Build Date: Út  8. květen 2001, 06:29:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: samba-2.0.8-1.7.1.src.rpm
Size    : 3913177             License: GNU GPL Version 2
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.samba.org/
Summary   : Společné soubory pro Samba server i Samba klienty.
Description :
Tento balíček obsahuje soubory nezbytné jak pro server (balíček samba),
tak pro klientské programy Samby (balíček samba-client).


Balíček: samba-swat-2.0.8-1.7.1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : samba-swat          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.7.1             Build Date: Út  8. květen 2001, 06:29:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: samba-2.0.8-1.7.1.src.rpm
Size    : 7323146             License: GNU GPL Version 2
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.samba.org/
Summary   : Konfigurační program pro Samba SMB server s HTML rozhraním.
Description :
Novinkou Samby verze 2.x je SWAT (Samba Web Administration Tool),
který umožňuje upravovat konfigurační soubor smb.conf na dálku za
pomoci vašeho oblíbeného WWW prohlížeče. SWAT pracuje na poru 901
a jeho běh je potřeba povolit v síťovém superserveru xinetd (např.
programem ntsysv, případně úpravou souboru /etc/xinetd.d/swat).


Balíček: samba-2.0.8-1.7.1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : samba            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1.7.1             Build Date: Út  8. květen 2001, 06:29:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: samba-2.0.8-1.7.1.src.rpm
Size    : 8068191             License: GNU GPL Version 2
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.samba.org/
Summary   : Samba SMB server pro sdílení v sítích Microsoft(TM).
Description :
Samba je SMB server, který lze použít pro poskytování síťových služeb
SMB klientům (někdy nazývaných "LAN manažer" klienti) dostupných
v různých verzích MS Windows, OS/2 nebo i na linuxových počítačích.
Samba používá protokol NetBIOS přes TCP/IP (NetBT) a NEpotřebuje tedy
protokol NetBEUI (neformátované rámce NetBIOS používané Microsoftem).

Nainstalujte si balíček samba, pokud chcete nabízet ke sdílení své
soubory a tiskárny pomocí SMB protokolu. K tomuto balíčku budete
potřebovat ještě balíček samba-common, který obsahuje soubory nezbytné
jak pro Samba server, tak pro Samba klienty.


Balíček: sane-devel-1.0.3-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sane-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Po 22. leden 2001, 15:27:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: sane-1.0.3-10.src.rpm
Size    : 2385253             License: GPL (programs), relaxed LGPL (libraries), and public domain (docs)
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mostang.com/sane/
Summary   : Sada vývojových nástrojů pro SANE (Scanner Access Now Easy).
Description :
Statické knihovny a hlavičkové soubory pro vytváření modulů pro SANE.
SANE (Scanner Access Now Easy) je univerzální rozhraní pro připojení
skenerů obsažené v balíčku sane.


Balíček: sane-1.0.3-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sane             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Po 22. leden 2001, 15:27:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: sane-1.0.3-10.src.rpm
Size    : 2694669             License: GPL (programs), relaxed LGPL (libraries), and public domain (docs)
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.mostang.com/sane/
Summary   : Programové vybavení pro přístup ke scannerům.
Description :
Scanner Access Now Easy (SANE) je univerzální rozhraní pro scannery.
Aplikační rozhraní (API) poskytuje standardizovaný přístup k libovolnému
rastrovému obrázku ze scanovacího zařízení (ploché scanner, ruční
scannery, video kamery a další zařízení). Pokud je SANE používáno,
vývojáři mohou psát aplikace manipulující s obrázky bez znalosti
podrobností o ovládání jednotlivých zařízení. SANE umožňuje, aby
bylo možné napsat ovladač zařízení jen jednou a aby takový ovladač
mohl pak být používán libovolnou SANE-kompatibilní aplikací. SANE nyní
obsahuje ovladače pro některé SCSI scannery Epson, HP ScanJet SCSI
scannery, Microtek SCSI scannery, Mustek SCSI ploché scannery, PINT
zařízení, většina UMAX SCSI scannerů, Connectix QuickCam a další SANE
zařízení přes síť. Pamatujte, že tento balíček neumožňuje scanovat
implicitně přes síť. Pokud chcete povolit síťový přístup, přečtěte
si manuálovou stránku démona saned(1). Pokud budete chtít vyvíjet
SANE moduly, budete k tomu potřebovat ještě balíček sane-devel.


Balíček: sash-3.4-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sash             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 30. srpen 2000, 23:52:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Shelly  Source RPM: sash-3.4-8.src.rpm
Size    : 444918              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Staticky linkovaný shell se základními vestavěnými příkazy.
Description :
Sash je jednoduchý, samostatný, staticky linkovaný shell, který obsahuje
zjednodušené verze vestavěných příkazů jako ls, dd a gzip. Protože
je Sash staticky linkovaný, může pracovat bez sdílených knihoven. Takto
může být užitečný pro zotavení systému z určitých typů problémů,
které mohou nastat. Sash může být také používán pro bezpečnou
inovaci (upgrade) na nové verze sdílených knihoven.


Balíček: sawfish-themer-0.36-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sawfish-themer        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.36               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 26. březen 2001, 17:56:18 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: sawfish-0.36-7.src.rpm
Size    : 87761              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sawfish.sourceforge.net/
Summary   : GUI pro vytváření témat pro okenní manažer sawmill.
Description :
Balíček sawmill-themer obsahuje nepovinný program pro vytváření témat
pro okenní manažer sawmill. Sawmill-themer umožňuje vytváření a úpravu
statických okenních témat v grafický prostředí.


Balíček: sawfish-0.36-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sawfish           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.36               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 26. březen 2001, 17:56:18 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: sawfish-0.36-7.src.rpm
Size    : 3536308             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://sawfish.sourceforge.net/
Summary   : Rozšiřitelný okenní manažer pro X Window System.
Description :
Sawfish je rozšiřitelný okenní manažer, který používá skriptovací
jazyk vycházející z Lispu. Jeho základní ideou je umožnit konfiguraci
co možná největší části nastavení uživatelského rozhraní a veškeré
dekorace oken pomocí jazyka Lisp. Konfigurace se provádí pomocí
lispového kódu v osobním souboru .sawfishrc nebo pomocí rozhraní GTK+.
Sawfish byl dříve znám jako sawmill.


Balíček: screen-3.9.8-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : screen            Relocations: /usr 
Version   : 3.9.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Út 13. únor 2001, 13:36:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: screen-3.9.8-3.src.rpm
Size    : 383230              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Správa více relací (sezení) na jediném terminálu.
Description :
Program screen umožňuje mít několik současných relací (sezení)
na jednom terminálu. Je to vhodné pro uživatele v situacích, kdy
jsou připojeni přes telnet k počítači nebo jsou připojeni pomocí
prostého terminálu a chtějí víc, než jenom jednu relaci.


Balíček: SDL-devel-1.1.7-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : SDL-devel          Relocations: /usr 
Version   : 1.1.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 28. únor 2001, 00:41:49 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: SDL-1.1.7-3.src.rpm
Size    : 656980              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libsdl.org/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj SDL (Simple DirectMedia Layer) aplikací.
Description :
Simple DirectMedia Layer (SDL) je multiplatformní multimediální knihovna
navržená pro poskytování rychlého přístupu ke grafickému framebufferu,
audio zařízení. Obsahuje knihovny, hlavičkové soubory a další prostředky
pro vývoj SDL aplikací.


Balíček: SDL_image-devel-1.1.0-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : SDL_image-devel       Relocations: /usr 
Version   : 1.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Ne  7. leden 2001, 22:59:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: SDL_image-1.1.0-1.src.rpm
Size    : 39282              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libsdl.org/projects/SDL_image/index.html
Summary   : Soubory pro vývoj aplikací používajících SDL knihovnu.
Description :
Simple DirectMedia Layer (SDL) je multiplatformní multimediální knihovna
navržená pro poskytování rychlého přístupu ke grafickému framebufferu,
audio zařízení. Tento balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj
aplikací používajících SDL knihovnu pro načítání obrázků obsaženou
v balíčku SDL_image.


Balíček: SDL_image-1.1.0-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : SDL_image          Relocations: /usr 
Version   : 1.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Ne  7. leden 2001, 22:59:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: SDL_image-1.1.0-1.src.rpm
Size    : 66881              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libsdl.org/projects/SDL_image/index.html
Summary   : Příklad jednoduché aplikace používající SDL knihovnu.
Description :
Simple DirectMedia Layer (SDL) je multiplatformní multimediální knihovna
navržená pro poskytování rychlého přístupu ke grafickému framebufferu,
audio zařízení. Tento balíček obsahuje jednoduchou knihovnu pro načítání
obrázků v různých formátech (BMP, PPM, PCX, GIF, JPEG a PNG) jako SDL
povrchy.


Balíček: SDL_mixer-devel-1.1.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : SDL_mixer-devel       Relocations: /usr 
Version   : 1.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 16. leden 2001, 19:26:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: SDL_mixer-1.1.0-2.src.rpm
Size    : 321653              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libsdl.org/projects/SDL_mixer/
Summary   : Soubory pro vývoj se SDL knihovnou pro mixování audia.
Description :
SDL_mixer je jednoduchá vícekanálová SDL knihovna pro mixování audia.
Tento balíček obsahuje soubory potřebné pro vývoj aplikací, které
používají SDL_mixer.


Balíček: SDL_mixer-1.1.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : SDL_mixer          Relocations: /usr 
Version   : 1.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 16. leden 2001, 19:26:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: SDL_mixer-1.1.0-2.src.rpm
Size    : 289564              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libsdl.org/projects/SDL_mixer/
Summary   : Jednoduchá vícekanálová SDL knihovna pro mixování audia.
Description :
SDL_mixer obsahuje jednoduchou vícekanálovou knihovnu pro mixování
audia s využitím SDL (Simple DirectMedia layer multimedia library).
SDL_mixer podporuje jakékoliv množství současně hrajících 16 bitových
stereo kanálů a jeden kanál muziky mixované pomocí MikMod MOD, Timidity
MIDI, Ogg Vorbis nebo SMPEG MP3 knihoven.


Balíček: SDL-1.1.7-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : SDL             Relocations: /usr 
Version   : 1.1.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 28. únor 2001, 00:41:49 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: SDL-1.1.7-3.src.rpm
Size    : 418233              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.libsdl.org/
Summary   : Multiplatformní multimediální knihovna.
Description :
SDL - Simple DirectMedia Layer je obecná multimediální knihovna,
která je navržena pro rychlý přístup k framebufferu grafických karet
a k audio zařízením. Používají ji přehrávače MPEG, emulátory a mnoho
populárních her.


Balíček: sed-3.02-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sed             Relocations: /usr 
Version   : 3.02               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po 18. prosinec 2000, 07:41:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: sed-3.02-9.src.rpm
Size    : 69029              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU Stream EDitor - neinteraktivní editor.
Description :
Program sed (Stream EDitor) je editor používaný jako dávkový
(neinteraktivní) nebo jako průchozí (filtr/stream).
Čte text na vstupu, provádí na něm zadané operace nebo sady
operací a jeho výstupem je takto modifikovaný text. Operace,
které sed provádí (nahrazování, mazání, vkládání, atd.) můžete
zadat z příkazové řádky nebo pomocí skriptového souboru.


Balíček: semi-1.13.7-9.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : semi             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.13.7              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Út  3. duben 2001, 17:02:30 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: semi-1.13.7-9.src.rpm
Size    : 2013011             License: Copyright 1993-1999 Free Software Foundation, Inc., Dan Rich, Morioka Tomohiko, Kobayashi Shuhei
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna poskytující MIME rozšíření pro Emacs 20.
Description :
Balíček obsahuje následující .elc soubory pro GNU Emacs 20.7: APEL 10.2;
CLIME 1.13.6; SEMI 1.13.7; EMH 1.10.1 a RMAIL-MIME 1.13.0. APEL (A Portable
Emacs Library) poskytuje základní funkce a makra. CLIME je variace knihovny
FLIM (poskytuje základní funkce pro zobrazování a dekódování zpráv). SEMI
je knihovna poskytující MIME pro GNU Emacs včetně prohlížení MIME zpráv
a jejich vytváření. EMH a RMAIL-MIME poskytuje MIME rozšíření pro mh-e
a rmail.


Balíček: sendmail-cf-8.11.2-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sendmail-cf         Relocations: (not relocateable)
Version   : 8.11.2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 07:43:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: sendmail-8.11.2-14.src.rpm
Size    : 779757              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory potřebné k rekonfiguraci sendmailu.
Description :
V tomto balíčku jsou všechny konfigurační soubory použité k vytvoření
souboru sendmail.cf dodávaného v základním balíčku sendmailu.

Nainstalujte si balíček sendmail-cf, pokud potřebujete vytvořit jinou
verzi souboru sendmail.cf. Standardní balíček například neobsahuje
podporu UUCP. Pokud byste někdy potřebovali používat UUCP pro příjem
odesílání pošty, musíte nainstalovat balíček sendmail-cf a m4. a
pomocí nich vytvořit nový soubor sendmail.cf.


Balíček: sendmail-doc-8.11.2-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sendmail-doc         Relocations: (not relocateable)
Version   : 8.11.2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 07:43:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: sendmail-8.11.2-14.src.rpm
Size    : 1279714             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace k programu pro dopravu pošty - Sendmail.
Description :
Balíček sendmail-doc obsahuje dokumentaci k Sendmailu včetně
poznámek k vydané verzi, FAQ a několika dalších dokumentů o
sendmailu. Dokumenty jsou ve formátu PostScript(TM) a troff.


Balíček: sendmail-8.11.2-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sendmail           Relocations: (not relocateable)
Version   : 8.11.2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: So  3. březen 2001, 07:43:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: sendmail-8.11.2-14.src.rpm
Size    : 639103              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sendmail - program pro dopravu pošty (MTA - Mail Transport Agent).
Description :
Sendmail je velmi rozšířený program používaný pro přepravu pošty
(MTA - Mail Transport Agent). MTA posílá poštovní zprávy z jednoho
počítače na jiný. Sendmail není klientský program, který slouží pro
čtení vaší pošty. Sendmail je program v pozadí, který zajišťuje
doručování pošty přes síť nebo Internet tam, kam má dojít.

Sendmail je dodáván nakonfigurovaný tak, aby vyhověl většině
případů. Pokud byste chtěli, aby vykonával některé speciální akce,
budete potřebovat nainstalovat balíčky sendmail-cf a m4, který
vám umožní pomocí jednoduchých direktiv vytvořit složitý
konfigurační soubor sendmailu /etc/sendmail.cf. Dokumentace
k sendmailu je obsažena v balíčku sendmail-doc.


Balíček: setserial-2.17-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : setserial          Relocations: /usr 
Version   : 2.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 02:41:31 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: setserial-2.17-2.src.rpm
Size    : 31193              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro konfiguraci sériového portu.
Description :
Program setserial je systémový program, který zobrazuje nebo
nastavuje konfiguraci sériového portu. Umožňuje změnit I/O
port a IRQ, které sériový port používá, jeho rychlost a další.

Nainstalujte si balíček setserial, protože vám může být velmi
užitečný při zobrazování stavu nebo nastavování sériovém portu.


Balíček: setuptool-1.7-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : setuptool          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 24. únor 2001, 01:55:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: setuptool-1.7-2.src.rpm
Size    : 13046              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Systémový konfigurační nástroj pracující v textovém režimu.
Description :
Program setuptool je uživatelsky přívětivé program řízený textovým
menu, který umožňuje pracovat se všemi textovými konfiguračními programy
obsažených v operačním systému Red Hat Linux.

Nainstalujte si balíček setuptool, pokud chcete spravovat váš
systém pomocí jednoduchých a pohodlných nástrojů Red Hat Linuxu.


Balíček: setup-2.4.7-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : setup            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4.7               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So  7. duben 2001, 23:16:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: setup-2.4.7-1.src.rpm
Size    : 36662              License: public domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sada systémových konfiguračních souborů.
Description :
Balíček setup obsahuje sadu velmi důležitých systémových souborů
pro konfiguraci systému, jako je passwd, group, profile a
další.


Balíček: sgml-common-0.5-5.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : sgml-common         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St 14. březen 2001, 18:57:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: sgml-common-0.5-5.src.rpm
Size    : 139469              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.iso.ch/cate/3524030.html
Summary   : Nejpoužívanější SGML katalog a DTD soubory.
Description :
Balíček sgml-common obsahuje kolekci entit a DTD souborů, které
jsou užitečné pro zpracování SGML, a které jsou využívány více
balíčky. Sgml-common také obsahuje aktuální soubor Open Catalog.


Balíček: sgml-tools-1.0.9-9cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sgml-tools          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.9               Vendor: (none)
Release   : 9cz1             Build Date: Ne 22. duben 2001, 20:13:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: sgml-tools-1.0.9-9cz1.src.rpm
Size    : 943621              License: freeware. See COPYRIGHT file.
URL     : http://www.sgmltools.org
Summary   : Balíček pro formátování textu založený na SGML.
Description :
Balík sgml-tools obsahuje nástroje pro formátování textu založené na
SGML (Standard Generalized Markup Language). Umožňuje produkovat výstupy
ve formátu LaTeX, HTML, GNU info, LyX, RTF, prostý text (pomocí groff)
a dalších z jediného dokumentu ve formátu SGML. SGMLtools jsou určeny
pro psaní technické dokumentace k programům. Jsou používány též jako
výchozí formát pro všeobecně známé HOWTO dokumenty.

Nainstalujte si balíček SGMLTools, pokud potřebujete nástroj pro
formátování textu, který může produkovat množství odlišných výstupních
formátů z jednoho textového zdrojového souboru. Zřejmě ho budete
potřebovat i v případě, že budete chtít psát větší množství dokumentace.


Balíček: shadow-utils-20000826-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : shadow-utils         Relocations: (not relocateable)
Version   : 20000826             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá  9. březen 2001, 20:31:44 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: shadow-utils-20000826-4.src.rpm
Size    : 781023              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro správu stínových hesel a uživatelských účtů.
Description :
Balíček shadow-utils obsahuje programy nutné k převodu uživatelských hesel
ze standardních souborů do tzv. stínového formátu (soubor /etc/shadow)
a programy pro správu uživatelských účtů a skupin z příkazového řádku.
Příkaz pwconv převede klasickou uživatelskou databázi hesel ze souboru
/etc/passwd do souboru /etc/shadow, pwunconv převede stínový formát
na klasický a uloží jej do souboru npasswd v aktuálním adresáři, pwck
kontroluje integritu uživatelské databáze ve stínovém formátu, lastlog
projde databázi v souboru /var/log/lastlog, ve které se uchovávají časy
přihlášení a odhlášení jednotlivých uživatelů a vytiskne je). Příkazy
useradd, userdel a usermod slouží ke správě uživatelských účtů, programy
groupadd, groupdel a groupmod ke správě skupin. Stínová hesla Poskytují
lepší ochranu zašifrovaných tvarů hesel a mnoho dalších vylepšení.

V balíčku jsou též obsaženy manuálové stránky, které s těmito programy
souvisejí.


Balíček: shapecfg-2.2.12-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : shapecfg           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2.12              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 02:54:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: shapecfg-2.2.12-5.src.rpm
Size    : 29863              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro omezování propustnosti síťového rozhraní.
Description :
Balíček shapecfg obsahuje nástroje na omezení průchodnosti síťového
rozhraní (traffic shaper bandwidth limiters a CBQ - Class Based
Queueing). Omezení průchodnosti se provádí nastavením limitu, který
určuje, jaký objem provozu skrz dané síťové zařízení nesmí být za
jednotku času překročen.

Abyste mohli používat tento nástroj, potřebujete jádro, které
podporuje shaper modul nebo CBQ. Traffic shaper je starší nástroj,
který může omezovat pouze odchozí síťový provoz. CBQ je určeno k
omezování průchodnosti Ethernetového rozhraní a poskytuje více
možností konfigurace, než klasický traffic shaper. Oba nástroje
fungují i v kombinaci s použitím utility ip-route od A. Kuzněcova
ze stejnojmenného balíčku.

Nainstalujte si balíček shapecfg, pokud chcete nastavit propustnost
na některém síťovém rozhraní a máte příslušné jádro.


Balíček: sharutils-4.2.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sharutils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.2.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 02:55:11 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: sharutils-4.2.1-7.src.rpm
Size    : 212795              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : GNU shar nástroje pro vytváření a dekódování shellových archívů.
Description :
Balíček sharutils obsahuje sadu GNU shar nástrojů pro překódování
sady souborů z binárního nebo textového formátu do speciálního
plain textového formátu nazývaného shell archívy (shar). Archivy
v tomto formátu mohou být posílány elektronickou poštou (což může
být problematické pro normální binární soubory). Program shar
podporuje množství rozšiřujících možností (komprese, uukódování,
rozdělení dlouhých soubory na více částí, kontrolní součty), které
zajišťují velkou flexibilnost při vytváření shar souborů. Při příjmu
takto zakódovaných souborů lze použít nástroj unshar, který prohlíží
příchozí poštu a pokud nalezne shar archívy, automaticky odstraní
poštovní hlavičky a doprovodný text a shar soubor rozbalí.

Nainstalujte si balíček sharutils, pokud posíláte binární soubory
elektronickou poštou.


Balíček: sh-utils-2.0-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sh-utils           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: Út 16. leden 2001, 15:50:05 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Shelly  Source RPM: sh-utils-2.0-13.src.rpm
Size    : 1116868             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubor GNU utilit používaných obvykle v shellových skriptech.
Description :
Soubor "GNU shell utilities" je sada užitečných nástrojů, které
jsou často používány v shellových skriptech. Balíček sh-utils obsahuje:
basename (pro odstranění adresářů se zadané cesty k souboru),
chroot (změna kořenového adresáře), date (výpis a nastavování systémového
datumu a času), dirname (odstranění poslední položky nebo jména souboru
ze zadané cesty), echo (výstup textu), env (zobrazení nebo modifikace
proměnných prostředí), expr (provedení výrazu), factor (rozklad celého
čísla na prvočinitele), false (vrací neúspěšnou návratovou hodnotu),
groups (výpis skupin, kterých je zadaný uživatel členem), id (zobrazení
aktuálního reálného a efektivního UID/GID), logname (zobrazení aktuálního
jména přihlášeného uživatele), nice (změna priority přidělování/plánování
procesoru), nohup (spuštění příkazu tak, aby mohl pokračovat i po odhlášení
uživatele), pathchk (kontrola, zda jména zadané cesty a souborů jsou
přenositelná), printenv (tisk proměnných prostředí), printf (formátování
výstupních dat), pwd (vypíše aktuální adresář), seq (tisk zadané
numerické sekvence), sleep (čeká zadaný časový interval), stty (výpis
nebo změna nastavení terminálu), su (spuštění subshellu s jiným
UID/GID nebo změna na superuživatele), tee (kopírování vstupu na výstup
a zároveň do jednoho či více souborů), test (testování výrazu)
true (vrací úspěšnou návratovou hodnotu), tty (tisk jména terminálu),
uname (tisk systémových informací), users (výpis přihlášených uživatelů),
who (výpis přihlášených uživatelů), whoami (výpis uživatelského jména
asociovaného s aktuálním efektivním ID), yes (nekonečný výstup zadaného
řetězce - standardně y).


Balíček: skkdic-20010122-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : skkdic            Relocations: (not relocateable)
Version   : 20010122             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 22. leden 2001, 17:27:41 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: skkdic-20010122-2.src.rpm
Size    : 11071527             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://openlab.ring.gr.jp/skk/dic-ja.html
Summary   : SKK slovník pro konverze Kana to Kanji.
Description :
Balíček obsahuje slovník pro SKK (Simple Kana-Kanji converter).


Balíček: skkinput-2.03-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : skkinput           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.03               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 24. leden 2001, 16:23:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: skkinput-2.03-4.src.rpm
Size    : 448125              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://member.nifty.ne.jp/Tatari_SAKAMOTO/
Summary   : Aplikace pro vstup japonských znaků pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje program pro grafické prostředí, který provádí konverze
Kana to Kanji a podporuje vstup pomocí kinput, kinput2 a Ximp protocolu.


Balíček: slang-devel-1.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : slang-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 28. únor 2001, 00:11:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: slang-1.4.2-2.src.rpm
Size    : 1721027             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.s-lang.org/
Summary   : Statické knihovny a hlavičkové soubory pro jazyk S-Lang.
Description :
Tento balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory
pro rozšiřující jazyk S-Lang, které budete potřebovat při vývoji
aplikací používajících tento jazyk. Dokumentace je přibalena.

Nainstalujte si balíček slang-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace
založené na rozšiřujícím jazyku S-Lang.


Balíček: slang-1.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : slang            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 28. únor 2001, 00:11:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: slang-1.4.2-2.src.rpm
Size    : 400036              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.s-lang.org/
Summary   : Sdílená knihovna pro rozšiřující jazyk S-Lang.
Description :
Balíček slang obsahuje interpretovaný jazyk S-Lang a jeho knihovny.
Jazyk S-Lang byl navržený tak, aby mohl být snadno integrován
do jiných programů a uplatnil zde tak výhody tohoto jazyka.
Syntaxe se podobá jazyku C a tak je velmi snadné překódovat
S-Lang procedury do jazyka C, pokud to potřebujete.

Poskytuje standardní funkce pro manipulaci s obrazovkou podobné
nástroji curses. Umožňuje programu přístup k interním strukturám,
které uživateli dovolují vytvářet přizpůsobené procedury.


Balíček: sliplogin-2.1.1-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sliplogin          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Út 19. prosinec 2000, 16:25:51 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: sliplogin-2.1.1-11.src.rpm
Size    : 52072              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Přihlašovací program pro vytváření SLIP spojení.
Description :
Program sliplogin přepne terminál na standardním vstupu na SLIP
(Serial Line Internet Protocol) linku ke vzdálenému serveru. Sliplogin
je obvykle používán pro vytváření dial-up spojení s protokolem SLIP
místo přihlašovacího shellu.

Nainstalujte balíček sliplogin, pokud jej chcete používat.
Novější variantou protokolu SLIP je protokol PPP, který vám poskytne
širší možnosti autokonfigurace, možnost komprese, autentizace a další.


Balíček: slocate-2.5-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : slocate           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po 26. únor 2001, 18:42:55 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: slocate-2.5-5.src.rpm
Size    : 63028              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hledá soubory v systému pomocí centrální databáze.
Description :
Program slocate je bezpečnější verze programu locate. Stejně jako locate
slocate hledá v centrální databázi (která je aktualizována každou noc)
soubory, které vyhovují zadanému vzoru. Slocate vám umožní rychle
najít soubory kdekoliv ve vašem systému.

Pokud chcete ručně obnovit tuto databázi, použijte příkaz updatedb.


Balíček: slrn-pull-0.9.6.4-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : slrn-pull          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.6.4              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So  3. březen 2001, 05:55:50 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: slrn-0.9.6.4-2.src.rpm
Size    : 86124              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://space.mit.edu/~davis/slrn.html
Summary   : Podpora pro off-line čtení Newsových diskusních skupin SLRN klientem.
Description :
Slrnpull je nástroj který umožňuje nastavit stahování výběru příspěvků
z Newsových diskusních skupin do spool adresáře, abyste si je později
mohli číst off-line pomocí Newsového klienta SLRN.


Balíček: slrn-0.9.6.4-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : slrn             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.6.4              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So  3. březen 2001, 05:55:50 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: slrn-0.9.6.4-2.src.rpm
Size    : 476701              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://space.mit.edu/~davis/slrn.html
Summary   : Threadový klient pro čtení příspěvků z Newsových skupin.
Description :
SLRN je výkonný a snadno ovladatelný Newsový klient zobrazující příspěvky
v threadech. Je široce konfigurovatelný umožňuje navrhnout komplexní filtry
pro třídění nebo vyřazování newsových příspěvků. Pracuje dobře i přes
pomalé síťové spojení a obsahuje i nástroj pro off-line režim.

Nainstalujte si balíček slrn, pokud potřebujete komfortního Newsového
klienta, pokud máte pomalé spojení. Pokud si chcete uložit příspěvky
na lokální disk a číst je off-line, nainstalujte si ještě balíček
slrn-pull.


Balíček: smpeg-devel-0.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : smpeg-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:31:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: smpeg-0.4.2-2.src.rpm
Size    : 348655              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.lokigames.com/development/smpeg.php3
Summary   : Soubory pro vývoj s knihovnou SMPEG (SDL MPEG Player Library).
Description :
Balíček obsahuje knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro vývoj
aplikací používajících knihovnu SMPEG (SDL MPEG Player Library).


Balíček: smpeg-xmms-0.3.3-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : smpeg-xmms          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.3.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  4. leden 2001, 21:15:12 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: smpeg-xmms-0.3.3-1.src.rpm
Size    : 35361              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xmms.org/xmms
Summary   : MPEG video plug-in pro XMMS.
Description :
Balíček obsahuje MPEG video plug-in pro přehrávač XMMS. Tento plug-in
podporuje hardwarovou akceleraci v XFree 4.x. Pokud je k dispozici,
lze používat fullscreen, změnu velikosti okna, podporu VCD a změnu
poměru stran při změně velikosti okna.


Balíček: smpeg-0.4.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : smpeg            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:31:42 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: smpeg-0.4.2-2.src.rpm
Size    : 465143              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.lokigames.com/development/smpeg.php3
Summary   : Přehrávač audia a videa plaympeg a SMPEG knihovna.
Description :
Balíček obsahuje SMPEG (SDL MPEG Player Library) a plaympeg MPEG audio
a video přehrávač, které používají SMPEG. Plaympeg umí přehrávat MPEG
audio (layer 1, 2 and 3), MPEG video (MPEG-1) a MPEG systémy (kombinované
audio a video) soubory. MPEG-2 video soubory (naleznete na DVD) nejsou
podporovány.


Balíček: sndconfig-0.64.8-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sndconfig          Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.64.8              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So 31. březen 2001, 00:02:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: sndconfig-0.64.8-1.src.rpm
Size    : 557000              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konfiguraci zvukových karet v systému Red Hat Linux.
Description :
Balíček sndconfig je textově orientovaný konfigurační nástroj,
který vám pomocí jednoduchých menu umožní nakonfigurovat vaši
zvukovou kartu pro použití v Linuxu. Konfiguruje moduly
jádra tak, že umožňuje programům používat standardní
zařízení /dev/dsp, /dev/audio a /dev/mixer. Nastavení
mixeru a hlasitosti je možno automaticky ukládat pomocí
skriptů z balíčku rhsound (spouštějí se automaticky pomocí
SysV runlevel skriptů).


Balíček: sofc-1.1-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : sofc             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1                Vendor: (none)
Release   : 2               Build Date: Čt 26. duben 2001, 10:28:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Applications/Text       Source RPM: sofc-1.1-2.src.rpm
Size    : 1182               License: GPL
Packager  : Milan Kerslager 
URL     : http://www.suse.cz/cz/download/
Summary   : Translation of MS fonts names in Postscript to the URW++ equivalents.
Description :
Translation of MS fonts names in Postscript to the URW++ equivalents.
Many thanx to the author of the script Radim Gelner .


Balíček: sox-devel-12.17.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sox-devel          Relocations: (not relocateable)
Version   : 12.17.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út  9. leden 2001, 23:02:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: sox-12.17.1-2.src.rpm
Size    : 336770              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://home.sprynet.com/~cbagwell/sox.html
Summary   : Knihovny pro převod formátů zvuků pomocí programu SoX.
Description :
Tento balíček obsahuje knihovnu pro kompilaci aplikací,
které používají konvertor formátů zvuku SoX.

Nainstalujte si balíček sox-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace,
které budou používat knihovnu SoX.


Balíček: sox-12.17.1-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sox             Relocations: (not relocateable)
Version   : 12.17.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Út  9. leden 2001, 23:02:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: sox-12.17.1-2.src.rpm
Size    : 264940              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://home.sprynet.com/~cbagwell/sox.html
Summary   : Nástroj na převod různých zvukových formátů.
Description :
SoX (Sound eXchange) je nástroj na převod zvukových formátů pro
Linux, Unix a DOS PCs. Jeho za sebe mluvící název 'Swiss Army knife
of sound tools' nám sděluje, že SoX umí konvertovat mezi mnoha
odlišnými digitálními formáty zvuku a provádí i jednoduché manipulace
se zvuky včetně zvukových efektů.

Nainstalujte si balíček sox, pokud chcete převádět formáty zvukových
souborů nebo jinak manipulovat se zvuky.


Balíček: specspo-7.1-1cz2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : specspo           Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.1                Vendor: (none)
Release   : 1cz2             Build Date: St 16. květen 2001, 12:45:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Dokumentace          Source RPM: specspo-7.1-1cz2.src.rpm
Size    : 7745802             License: GPL
Summary   : Přeložené popisy Red Hat balíčků.
Description :
Balíček specspo obsahuje přenositelné katalogy používané pro
internacionalizaci popisek Red Hat balíčků.


Balíček: squid-2.3.STABLE4-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : squid            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.STABLE4            Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: So  3. březen 2001, 07:48:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: squid-2.3.STABLE4-10.src.rpm
Size    : 2495347             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Squid - kešovací proxy server.
Description :
Squid je vysoce výkonný proxy-server, který uchovává ve vyrovnávací
paměti objekty, které byly načítány protokoly FTP, Gopher a HTTP.
Squid na rozdíl od běžných cache programů provádí všechny žádosti
v jednom neblokujícím procesu řízeném I/O.
Squid udržuje metadata a zvláště často používané objekty v paměti
RAM, udržuje seznam informací získaných z DNS, a pamatuje si též
výsledky neúspěšných žádostí o objekty.

Squid se skládá z hlavního serverového programu squid, programu dnsserver
který zasílá dotazy na DNS, programu ftpget k získávání dat z FTP serverů
a dalších nástrojů pro správu.

Nainstalujte si program Squid, pokud chcete provozovat proxy cache.


Balíček: statserial-1.1-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : statserial          Relocations: /usr 
Version   : 1.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: St 30. srpen 2000, 23:55:13 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: statserial-1.1-20.src.rpm
Size    : 406001              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj, který zobrazuje stav sériového port či modemu.
Description :
Statserial zobrazuje tabulku signálů na standardním 9-pinovém či
25-pinovém sériovém portu a indikuje stav linek pro handshaking.
Je užitečný pro odlaďování problémů se sériovými porty či modemy.


Balíček: stat-2.2-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : stat             Relocations: /usr 
Version   : 2.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 14. březen 2001, 18:57:25 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: stat-2.2-2.src.rpm
Size    : 8985               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj získání doplňujících informací o zadaném souboru.
Description :
Program stat vytiskne informace o souboru na úrovni systému souborů
včetně velikosti, přístupových práv, počtu linek, i-uzlu, atd.


Balíček: strace-4.2.20010119-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : strace            Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.2.20010119           Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. únor 2001, 15:33:17 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: strace-4.2.20010119-3.src.rpm
Size    : 126295              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.wi.leidenuniv.nl/~wichert/strace
Summary   : Vypisuje systémová volání spuštěného procesu.
Description :
Program strace odposlouchává a zaznamenává systémová volání prováděná
a přijímaná běžícím procesem. Strace vypisuje záznam o každém volání
systému, jeho argumenty a návratové hodnoty. Program je užitečný pro
diagnostiku problémů a pro ladění i pro instruktážní účely.

Nainstalujte balíček strace, pokud potřebujete nástroj, kterým můžete
zaznamenávat systémová volání, která generuje a přijímá běžící proces.


Balíček: stunnel-3.13-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : stunnel           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.13               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 26. březen 2001, 18:22:56 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: stunnel-3.13-3.src.rpm
Size    : 129459              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://stunnel.mirt.net/
Summary   : Soketová nadstavba s podporou šifrování SSL.
Description :
Stunnel je nadstavba pro sokety, která umožňuje, aby běžné aplikace
mohly využívat podporu SSL (secure sockets layer). Může být použit
například ve spojení s imapd pro vytvoření bezpečného IMAP serveru
používajícího SSL.


Balíček: sudo-1.6.3p6-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sudo             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.6.3p6              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 23. únor 2001, 22:45:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: sudo-1.6.3p6-1.src.rpm
Size    : 292344              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.courtesan.com/sudo/
Summary   : Omezený přístup pro uživatelé k administrátorským právům.
Description :
Sudo (superuser do) umožňuje správci systému dát určitým uživatelům
(nebo skupinám uživatelů) možnost spustit některé (nebo všechny) příkazy
pod právy uživatele root a přitom logovat všechny provedené příkazy
a argumenty. Sudo pracuje s jednotlivými příkazy, není to náhrada za
shell. Umožňuje omezit, jaké příkazy může uživatel spustit podle
počítače, přesně zaznamenávat každý příkaz (auditování kdo, kdy
a co dělal), nastavitelný timeout pro příkazy spuštěné přes sudo
a možnost používat stejný konfigurační soubor (sudoers) na více
odlišných strojích.


Balíček: switchdesk-gnome-3.9.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : switchdesk-gnome       Relocations: /usr 
Version   : 3.9.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 19. březen 2001, 22:56:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: switchdesk-3.9.5-1.src.rpm
Size    : 13256              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Gnome rozhraní pro Desktop Switcher.
Description :
Balíček switchdesk-gnome je variantou programu switchdesk
pro prostředí Gnome.


Balíček: switchdesk-kde-3.9.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : switchdesk-kde        Relocations: /usr 
Version   : 3.9.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 19. březen 2001, 22:56:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: switchdesk-3.9.5-1.src.rpm
Size    : 33732              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : KDE rozhraní pro Desktop Switcher.
Description :
Balíček switchdesk-kde je variantou programu switchdesk
pro prostředí KDE.


Balíček: switchdesk-3.9.5-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : switchdesk          Relocations: /usr 
Version   : 3.9.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po 19. březen 2001, 22:56:58 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: switchdesk-3.9.5-1.src.rpm
Size    : 177869              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Výběr pracovního prostředí (mezi Gnome, KDE a AnotherLevelem).
Description :
Desktop Switcher je nástroj pro snadnou změnu uživatelského dekstopu.
Uživatel si může zvolit, jaký desktop se mu po příštím přihlášení
automaticky spustí.


Balíček: symlinks-1.2-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : symlinks           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 03:36:13 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: symlinks-1.2-11.src.rpm
Size    : 9177               License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj na údržbu symbolických linek.
Description :
Program symlinks umožňuje podchytit spoustu problémů se správou
symbolických linek. Kontroluje symbolické linky, které ukazují na
neexistující soubory, může automaticky převádět absolutní linky
na relativní a provádí klasifikaci linek s upozorněním na možné problémy.

Nainstalujte si balíček symlinks, pokud potřebujete program na údržbu
symbolických linek v systému.


Balíček: sysctlconfig-0.13-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sysctlconfig         Relocations: /usr 
Version   : 0.13               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá  6. duben 2001, 15:48:35 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: sysctlconfig-0.13-1.src.rpm
Size    : 157045              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.redhat.de/
Summary   : Nástroj pro nastavování parametrů běžícího operačního systému.
Description :
Nástroj sysctlconfig může být použit pro nastavení parametrů běžícího
operačního systému. Slouží k jednoduché správě souboru /etc/sysctl.conf.


Balíček: sysklogd-1.4-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sysklogd           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: St  7. únor 2001, 21:46:31 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: sysklogd-1.4-7.src.rpm
Size    : 97729              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Démoni pro ukládání zpráv systému a jádra do souborů.
Description :
Tento balíček obsahuje dva programy (syslogd a klogd), které zajišťují
ukládání záznamů do logovacích souborů ns systémové úrovni.
Syslogd zpracovává zprávy od programů, klogd zprávy od jádra systému.
Oba se spouští jako démoni (procesy běžící na pozadí). Zprávy mohou
ukládat na různá místa podle jejich typu a důležitosti, což můžete
určit konfiguračním souborem /etc/syslogd.conf.
Takto můžete snadno oddělit zprávy pocházející od různých programů
od logování bezpečnostních informací, hlášení chyb a podobně.
Tento balíček je standardní součástí systému a měl by proto být
nainstalován.


Balíček: syslinux-1.52-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : syslinux           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.52               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: So 10. únor 2001, 07:50:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: syslinux-1.52-1.src.rpm
Size    : 82021              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Jednoduchý zavaděč jádra ze systému souborů FAT.
Description :
SYSLINUX je jednoduchý zavaděč jádra. Zavádí jádro a případný initrd
image ze systému souborů FAT (například z diskety formátované pro DOS).
Je určen pro zjednodušení první instalace Linuxu, pro vytváření
záchranných disket a další případy, kdy je zaváděn systém z diskety.
Po přenesení zavaděče na disketu s ní můžeme dále nakládat jako s
normální disketou pro DOS, tj. lze na ní kopírovat soubory, mazat,
přejmenovávat a podobně. Syslinux představuje jen 7kB dlouhý DOS
program nebo zhruba 13kB dlouhý Linuxový program, kterým se disketa
vytváří.

balíček také obsahuje program PXELINUX, který umožňuje zavedení operačního
systému ze sítě pomocí BootROM a specifikace Intel PXE (Pre-Execution
Environment).


Balíček: sysreport-1.2-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : sysreport          Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  5. únor 2001, 20:37:07 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Debuggery  Source RPM: sysreport-1.2-1.src.rpm
Size    : 21245              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.redhat.com/support
Summary   : Shromažďuje informace o hardware a konfiguraci systému.
Description :
Sysreport je program, který shromáždí informace o vašem systému
(hardwarová konfigurace, konfigurace systému a pod.) a tím umožní
získat relevantní informace vhodné pro diagnostiku a odstraňování
problémů v součinnosti s technickou podporou.

Nainstalujte si program sysreport, abyste byli schopni snadno
získat 'obrázek' vašeho systému, který umožní odborníkům
snadnější řešení vašich problémů.


Balíček: sysstat-3.3.5-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : sysstat           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Ne  8. duben 2001, 17:35:52 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: sysstat-3.3.5-3.src.rpm
Size    : 217876              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro sledování systému - sar a iostat.
Description :
Balíček sysstat poskytuje příkazy sar a iostat, které sledují
činnost systému. Jsou podobné svým tradičním UNIXovým protějškům.
Sar a iostat umožňuje systémové sledování disku, sítě a dalších
I/O aktivit (vstupně/výstupních).


Balíček: SysVinit-2.78-15.i386.rpm
==========================================================================
Name    : SysVinit           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.78               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 15              Build Date: St  4. duben 2001, 15:06:04 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: SysVinit-2.78-15.src.rpm
Size    : 156450              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy, které ovládají základní systémové procesy.
Description :
Balíček SysVinit obsahuje skupinu programů, které řídí nejzákladnější
funkce vašeho systému. Obsahuje program init, první program, který je
spuštěn jádrem Linuxu při startu systému, a který řídí spouštění,
běh a ukončování všech ostatních programů.


Balíček: talk-server-0.17-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : talk-server         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:13:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: talk-0.17-9.src.rpm
Size    : 17277              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sever pro standardní internetový diskusní program.
Description :
Balíček talk-server obsahuje server pro internetový protokol talk.
Tento protokol vám umožní vést diskusi s uživateli na libovolném
(i vzdáleném) systému. Talk je komunikační program, který kopíruje
psaný text na terminál vzdáleného uživatele.


Balíček: talk-0.17-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : talk             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Út 27. únor 2001, 18:13:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: talk-0.17-9.src.rpm
Size    : 19446              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Standardní internetový program pro diskuzi mezi dvěma uživateli.
Description :
Balíček talk obsahuje klienta a server pro internetový protokol talk.
Tento protokol vám umožní vést diskusi s uživateli na libovolném
(i vzdáleném) systému. Talk je komunikační program, který kopíruje
psaný text na terminál vzdáleného uživatele.

Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete komunikovat s ostatními
uživateli i na vzdálených systémech.


Balíček: tamago-4.0.6-4.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : tamago            Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Pá 16. únor 2001, 17:39:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: tamago-4.0.6-4.src.rpm
Size    : 2083319             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vícejazykový vstupní systém Tamago pro Emacs.
Description :
Tamago je lispový program pro Emacs 20.5 nebo novější, který umožňuje
vícejazykový vstup. Podporované backendové servery jsou FreeWnn (jserver,
cserver, tserver), Wnn6, SJ3 Ver.2 a Canna.


Balíček: taper-6.9b-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : taper            Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.9b               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: Po 14. srpen 2000, 01:38:33 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: taper-6.9b-3.src.rpm
Size    : 929176              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.e-survey.net.au/taper/
Summary   : Zálohovací systém ovládaný z textového menu.
Description :
Balíček taper obsahuje program pro zálohování a následnou obnovu záloh
s přívětivým textovým rozhraním. Zálohy mohou být ukládány na pásku nebo
na pevný disk. Rozhraní programu pro výběr souborů k zálohování je velmi
podobné rozhraní Midnight Commandera a umožňuje tak snadné procházení
adresáři. Taper umožňuje zálohování vybraných podadresářů a jsou
podporována zařízení SCSI, ftape, zftape a vyměnitelné jednotky
Výchozí nastavení je inkrementální záloha a automatická obnova
nejnovějších dat.


Balíček: tar-1.13.19-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tar             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.13.19              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Út  6. březen 2001, 19:34:22 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: tar-1.13.19-4.src.rpm
Size    : 713894              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Archivační program tar od GNU.
Description :
GNU program tar ukládá více souborů do jednoho jediného archívu,
podporuje selektivní obnovu jednotlivých souborů či adresářů,
doplňování souborů do archívu, update či výpis souborů v archívu,
ukládání archívu přímo na pásková zařízení i do souboru na disk.
Obsahuje vícesvazkovou podporu, schopnost archivovat řídké soubory,
automatickou kompresi/dekompresi archivu, archivování na vzdálený
počítač a speciální funkce umožňující jeho použití pro inkrementální
i úplné zálohy.

Nainstalujte si balíček tar, pokud chcete pracovat s tímto programem,
zálohovat a následně obnovovat tyto zálohy. Pokud chcete zálohovat
na vzdálený počítač, budete potřebovat ještě balíček rmt.


Balíček: tcllib-0.4-53.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tcllib            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 53              Build Date: Pá 23. březen 2001, 20:12:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: tcltk-8.3.1-53.src.rpm
Size    : 328990              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Knihovna nástrojů a modulů pro Tcl.
Description :
Tcllib je kolekce programových modulů pro Tcl. Tyto moduly
poskytují různé funkce -- od implementace standardních datových
struktur až po implementaci obvyklých síťových protokolů. Cílem
je soustředit všechny obvykle používané funkce do jediné knihovny,
kterou uživatelé mohou využívat a která je stabilní.


Balíček: tclx-8.2.0-53.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tclx             Relocations: (not relocateable)
Version   : 8.2.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 53              Build Date: Pá 23. březen 2001, 20:12:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: tcltk-8.3.1-53.src.rpm
Size    : 1989439             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.neosoft.com/
Summary   : Rozšíření pro Tcl.
Description :
TclX je sada rozšíření, které zjednodušují používání skriptovacího
jazyka Tcl pro běžné úkoly při programování pro UNIX/Linux.
TclX rozšiřuje podporu o práci se soubory, přístup k síti, ladění
matematiku, seznamy a katalogy zpráv. Lze jej používat s aplikacemi
Tcl i Tcl/Tk.

Nainstalujte si TclX, pokud vyvíjíte aplikace s Tcl/Tk. Budete
také potřebovat balíčky tcl a tk.


Balíček: tcl-8.3.1-53.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tcl             Relocations: (not relocateable)
Version   : 8.3.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 53              Build Date: Pá 23. březen 2001, 20:12:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: tcltk-8.3.1-53.src.rpm
Size    : 5046559             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.scriptics.com
Summary   : Skriptovací jazyk, který může být vložen do jiných jazyků.
Description :
Tcl je jednoduchý skriptování jazyk navržený tak, aby mohl být
vložen do jiných aplikacích.
Tcl je navržen pro použití spolu s Tk (soubor widgetů), které
jsou dodávány v balíčku tk. Tento balíček také obsahuje tclsh,
jednoduchý příklad Tcl aplikace.

Pokud si nainstalujete balíček tcl a chcete používat Tcl i pro
vývoj svých aplikací, musíte si nainstalovat ještě tk a tclx balíčky.


Balíček: tcpdump-3.4-39.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tcpdump           Relocations: /usr 
Version   : 3.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 39              Build Date: St 14. únor 2001, 17:39:06 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: tcpdump-3.4-39.src.rpm
Size    : 271426              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj na sledování síťového provozu.
Description :
Program tcpdump je řádkový nástroj pro sledování síťového provozu.
Tcpdump může zachytit a zobrazit hlavičky paketů přicházející na určité
nebo na všechna síťová rozhraní. Umožňuje filtrovat a zobrazovat
pakety na základě pravidel, která mu určíte.

Nainstalujte si balíček tcpdump, pokud potřebujete program pro
monitorování síťového provozu.


Balíček: tcp_wrappers-7.6-18.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tcp_wrappers         Relocations: (not relocateable)
Version   : 7.6                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 18              Build Date: Po  5. únor 2001, 20:21:16 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: tcp_wrappers-7.6-18.src.rpm
Size    : 193168              License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zabezpečovací nástroj pro příchozí TCP spojení (TCP wrapper).
Description :
Balíček tcp_wrappers obsahuje malého démona, který monitoruje a filtruje
příchozí síťová spojení. Používá se v součinnosti se superserverem inetd,
kde obsluhuje příchozí spojení pro služby systat, finger, FTP, telnet,
rlogin, rsh, exec, tftp, talk a další. Konfiguruje se pomocí souborů
hosts.deny a hosts.allow. Více viz přiložené manuálové stránky. Balíček
také obsahuje statickou knihovnu, která může být použita pro kontrolu
příchozích spojení v programech, které nejsou spouštěny démonem inetd.

Nainstalujte si balíček tcp_wrappers, pokud chcete zabezpečit obsluhu
příchozích TCP spojení.


Balíček: tcsh-6.10-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tcsh             Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.10               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: St 28. březen 2001, 19:33:51 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Shelly  Source RPM: tcsh-6.10-5.src.rpm
Size    : 631895              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.primate.wisc.edu/software/csh-tcsh-book/
Summary   : Rozšířená verze shellu csh (The C shell).
Description :
Tcsh je rozšířenou, avšak zcela kompatibilní verzí shellu csh
(C shell). Tcsh je příkazový interpret, který může být používán jak
jako interaktivní login shell, tak jako nástroj pro psaní
shellových skriptů. Jeho syntaktický zápis vychází z jazyka C.
Tcsh obsahuje editor příkazového řádku, programovatelné doplňování
příkazové řádky, kontrolu překlepů, historii příkazů, kontrolu
spouštěných úloh (job control) a další rozšíření.


Balíček: telnet-server-0.17-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : telnet-server        Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Po 22. leden 2001, 14:52:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: telnet-0.17-10.src.rpm
Size    : 43143              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Server pro přihlašování protokolem telnet.
Description :
Telnet je populární protokol pro přihlašování na vzdálené počítače
přes síť. Balíček telnet-server obsahuje telnetový server.

Nainstalujte si tento balíček, pokud chcete používat program telnet
pro přihlašování k tomuto počítači.


Balíček: telnet-0.17-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : telnet            Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Po 22. leden 2001, 14:52:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: telnet-0.17-10.src.rpm
Size    : 88048              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Klient pro přihlašování protokolem telnet.
Description :
Telnet je populární protokol pro přihlašování na vzdálené počítače
přes síť. Balíček telnet obsahuje klient pro textový režim.

Nainstalujte balíček telnet, pokud chcete používat program telnet
pro přihlašování na vzdálené stroje.


Balíček: termcap-11.0.1-8.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : termcap           Relocations: (not relocateable)
Version   : 11.0.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: St 14. březen 2001, 18:57:54 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: termcap-11.0.1-8.src.rpm
Size    : 729360              License: Public Domain
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Popisy možností různých terminálů používané aplikacemi.
Description :
V balíčku najdeme soubor /etc/termcap, který obsahuje databázi
definující schopnosti různých terminálů a terminálových emulátorů
Programy používají tuto databázi pro přístupu k různým funkcím
terminálů, jako např. zvukové signály, barva, grafika a podobně.


Balíček: tetex-afm-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex-afm          Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 3631575             License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : Konvertor PostScript(TM) fontů s metrikami pro použití v TeXu.
Description :
Tento balíček obsahuje afm2tfm, konvertor pro soubory s metrikami
postscriptových fontů. Postscriptové fonty jsou popsány v souborech
s metrikami .afm, které popisují charakteristiky každého fontu. Abychom
mohli použít Postscriptové fonty v TeXu, potřebujeme .tfm soubory, které
obsahují podobné informace. Afm2tfm zkonvertuje .afm soubory to .tfm
souborů.

Pokud chcete používat balíček tetex se sázecím systémem TeX [čti tech],
budete potřebovat kromě tetex-afm ještě balíčky: tetex-dvilj (pro konverzi
.dvi souborů do formátu HP PCL, abyste mohli tisknout na tiskárnách HP a
HP kompatibilních), tetex-dvips (pro konverzi .dvi souborů do PostScript(TM)
formátu pro tisk na postscriptových tiskárnách), tetex-latex (formátovací
příkazy vyšší úrovně, které poskytují snadno použitelné rozhraní pro TeX)
a tetex-xdvi (pro zobrazování .dvi souborů v prostředí X Window). Pokud
nejste expert v používání TeXu, budete si jistě chtít nainstalovat balíček
tetex-doc, který obsahuje dokumentaci pro TeX.


Balíček: tetex-doc-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex-doc          Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 40369224             License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : Dokumentace pro systém formátování a sazby textu TeX.
Description :
Balíček tetex-doc obsahuje dokumentaci pro sázecí systém TeX.

Pokud chcete používat balíček tetex se sázecím systémem TeX [čti tech],
budete potřebovat kromě tetex-afm ještě balíčky: tetex-dvilj (pro konverzi
.dvi souborů do formátu HP PCL, abyste mohli tisknout na tiskárnách HP a
HP kompatibilních), tetex-dvips (pro konverzi .dvi souborů do PostScript(TM)
formátu pro tisk na postscriptových tiskárnách), tetex-latex (formátovací
příkazy vyšší úrovně, které poskytují snadno použitelné rozhraní pro TeX)
a tetex-xdvi (pro zobrazování .dvi souborů v prostředí X Window). Pokud
nejste expert v používání TeXu, budete si jistě chtít nainstalovat balíček
tetex-doc, který obsahuje dokumentaci pro TeX.


Balíček: tetex-dvilj-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex-dvilj         Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 339830              License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : Konvertor formátu DVI do HP PCL (Printer Control Language).
Description :
Programy dvilj jeho sourozenci obsažení v tomto balíčku slouží pro
konverzi .dvi souborů, které TeX vytváří, do formátu HP PCL (HP Printer
Control Language). Balíček obsahuje konvertory pro tiskárny:
dvilj (HP LaserJet+ a kompatibilní), dvilj2p (HP LaserJet IIP a
kompatibilní), dvilj4 (LaserJet 4 a kompatibilní), dvilj4l (LaserJet 4L
a kompatibilní), dvilj6 (LaserJet 6 a kompatibilní).

Pokud chcete používat balíček tetex se sázecím systémem TeX [čti tech],
budete potřebovat kromě tetex-afm ještě balíčky: tetex-dvilj (pro konverzi
.dvi souborů do formátu HP PCL, abyste mohli tisknout na tiskárnách HP a
HP kompatibilních), tetex-dvips (pro konverzi .dvi souborů do PostScript(TM)
formátu pro tisk na postscriptových tiskárnách), tetex-latex (formátovací
příkazy vyšší úrovně, které poskytují snadno použitelné rozhraní pro TeX)
a tetex-xdvi (pro zobrazování .dvi souborů v prostředí X Window). Pokud
nejste expert v používání TeXu, budete si jistě chtít nainstalovat balíček
tetex-doc, který obsahuje dokumentaci pro TeX.


Balíček: tetex-dvips-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex-dvips         Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 780462              License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : Konvertor formátu DVI do formátu PostScript(TM).
Description :
Dvips konvertuje .dvi soubory, které jsou výstupem sázecího systému
TeX (nebo by jiného procesoru jako např. GFtoDVI) do PostScript(TM)
formátu. Výstupní postscriptový soubor může být poslán přímo do tiskárny.
Pokud nemáte tiskárnu, která umí zpracovávat PostScript, můžete buď
použít konvertor do jazyka tiskárny nebo program Ghostscript, který
tento vstup převede do bitmapy a vytiskne na tiskárně jako grafiku.

Pokud chcete používat balíček tetex se sázecím systémem TeX [čti tech],
budete potřebovat kromě tetex-afm ještě balíčky: tetex-dvilj (pro konverzi
.dvi souborů do formátu HP PCL, abyste mohli tisknout na tiskárnách HP a
HP kompatibilních), tetex-dvips (pro konverzi .dvi souborů do PostScript(TM)
formátu pro tisk na postscriptových tiskárnách), tetex-latex (formátovací
příkazy vyšší úrovně, které poskytují snadno použitelné rozhraní pro TeX)
a tetex-xdvi (pro zobrazování .dvi souborů v prostředí X Window). Pokud
nejste expert v používání TeXu, budete si jistě chtít nainstalovat balíček
tetex-doc, který obsahuje dokumentaci pro TeX.


Balíček: tetex-fonts-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex-fonts         Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 25596538             License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : Soubory s fonty pro sázecí systém TeX.
Description :
Balíček tetex-fonts obsahuje fonty používané jak prohlížečem Xdvi,
tak sázecím systémem TeX.

Balíček tetex-fonts si musíte nainstalovat, pokud chcete používat
balíčky tetex (sázecí systém TeX) nebo tetex-xdvi (prohlížeč DVI souborů).


Balíček: tetex-latex-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex-latex         Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 11163120             License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : LaTeX - nadstavba pro sázecí systém TeX.
Description :
LaTeX je nadstavba pro sázecí systém TeX. Používá se snadněji,
než TeX, protože poskytuje sadu výhodných TeXových maker,
předdefinovanými dokument formáty aj.

Pokud chcete používat balíček tetex se sázecím systémem TeX [čti tech],
budete potřebovat kromě tetex-afm ještě balíčky: tetex-dvilj (pro konverzi
.dvi souborů do formátu HP PCL, abyste mohli tisknout na tiskárnách HP a
HP kompatibilních), tetex-dvips (pro konverzi .dvi souborů do PostScript(TM)
formátu pro tisk na postscriptových tiskárnách), tetex-latex (formátovací
příkazy vyšší úrovně, které poskytují snadno použitelné rozhraní pro TeX)
a tetex-xdvi (pro zobrazování .dvi souborů v prostředí X Window). Pokud
nejste expert v používání TeXu, budete si jistě chtít nainstalovat balíček
tetex-doc, který obsahuje dokumentaci pro TeX.


Balíček: tetex-xdvi-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex-xdvi          Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 1256902             License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : Prohlížeč pro DVI soubory v prostředí X Window System.
Description :
Xdvi vám umožňuje prohlížet DVI soubory (výstup sázecího systému TeX)
v prostředí X Window System.

Pokud chcete používat balíček tetex se sázecím systémem TeX [čti tech],
budete potřebovat kromě tetex-afm ještě balíčky: tetex-dvilj (pro konverzi
.dvi souborů do formátu HP PCL, abyste mohli tisknout na tiskárnách HP a
HP kompatibilních), tetex-dvips (pro konverzi .dvi souborů do PostScript(TM)
formátu pro tisk na postscriptových tiskárnách), tetex-latex (formátovací
příkazy vyšší úrovně, které poskytují snadno použitelné rozhraní pro TeX)
a tetex-xdvi (pro zobrazování .dvi souborů v prostředí X Window). Pokud
nejste expert v používání TeXu, budete si jistě chtít nainstalovat balíček
tetex-doc, který obsahuje dokumentaci pro TeX.


Balíček: tetex-20001218-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tetex            Relocations: (not relocateable)
Version   : 20001218             Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: St 16. květen 2001, 09:09:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: tetex-20001218-1cz1.src.rpm
Size    : 32605665             License: Distributable
URL     : http://www.tug.org/teTeX/
Summary   : TeX - systém pro formátování a sazbu textu.
Description :
TeTeX je implementace programu TeX pro Linux nebo UNIXové systémy. TeX čte
textový soubor a sada formátovacích příkazů ve vstupu vytváří (vysází)
výstupní soubor nezávislý na zařízení (.dvi - DeVice Independent).
Obvykle je TeX používán ve spojení s balíčky, které poskytují vyšší
formátovací příkazy (LaTeX, PlainTeX), protože samotný TeX není
moc uživatelsky přívětivý.

Nainstalujte si balíček tetex, pokud chcete používat sázecí systém
TeX [čti tech]. Pokud si tetex nainstalujete, budete potřebovat ještě
balíčky: tetex-afm (PostScript(TM) konvertor fontů pro TeX), tetex-dvilj
(pro konverzi .dvi souborů do formátu HP PCL, abyste mohli tisknout
na tiskárnách HP a HP kompatibilních), tetex-dvips (pro konverzi .dvi
souborů do PostScript(TM) formátu pro tisk na postscriptových tiskárnách),
tetex-latex (formátovací příkazy vyšší úrovně, které poskytují snadno
použitelné rozhraní pro TeX) a tetex-xdvi (pro zobrazování .dvi souborů
v prostředí X Window). Pokud nejste expert v používání TeXu, budete si
jistě chtít nainstalovat balíček tetex-doc, který obsahuje dokumentaci
pro TeX.


Balíček: texinfo-4.0-20.i386.rpm
==========================================================================
Name    : texinfo           Relocations: /usr 
Version   : 4.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 20              Build Date: So 24. únor 2001, 02:11:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: texinfo-4.0-20.src.rpm
Size    : 1093140             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro vytváření dokumentace ve formátu Texinfo.
Description :
Texinfo je dokumentační systém, který může produkovat online
informace i tištěný výstup z jednoho zdrojového souboru. V klasickém
případě byste museli napsat dva oddělené dokumenty: jeden pro on-line
nápovědu a druhý určený pro vytištění. Při použití programu Texinfo
stačí napsat jen jeden zdrojový dokument. V okamžiku, kdy budete
potřebovat dokumenty upravit vám bude stačit úprava jediného zdrojového
souboru. GNU projekty používají formát Texinfo pro většinu své dokumentace.

Nainstalujte si balíček texinfo, pokud chcete generovat svoji dokumentaci
z jednoho zdrojového souboru nebo pokud chcete psát či upravovat
dokumentaci pro nějaký GNU projekt.


Balíček: textutils-2.0.11-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : textutils          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.11              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Ne  8. duben 2001, 19:48:16 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: textutils-2.0.11-7.src.rpm
Size    : 1939478             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sada GNU programů pro úpravy a operace s texty.
Description :
Pomocná sada GNU programů GNU pro zpracování textových souborů.
Zahrnuje programy pro rozdělování, spojování, porovnávání, úpravy
a další operace s textovými soubory.


Balíček: tftp-server-0.17-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tftp-server         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  8. únor 2001, 20:17:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: tftp-0.17-9.src.rpm
Size    : 15356              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Server pro protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
Description :
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) se původně používal jen pro
start bezdiskových pracovních stanic. Dnes se používá i pro start
různých jednoúčelových zařízení či k úschově jejich konfigurací.
Protokol TFTP je velmi málo zabezpečený a neměl by být používán,
není-li to nezbytně potřeba.

Tento balíček obsahuje TFTP server.


Balíček: tftp-0.17-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tftp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.17               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt  8. únor 2001, 20:17:28 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: tftp-0.17-9.src.rpm
Size    : 18022              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Klient pro protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
Description :
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) se původně používal jen pro
start bezdiskových pracovních stanic. Dnes se používá i pro start
různých jednoúčelových zařízení či k úschově jejich konfigurací.
Tento balíček obsahuje TFTP klient. Protokol TFTP je velmi málo
zabezpečený a neměl by být používán, není-li to nezbytně potřeba.


Balíček: timeconfig-3.2-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : timeconfig          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 14. únor 2001, 21:12:57 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: timeconfig-3.2-1.src.rpm
Size    : 688319              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textový nástroj k nastavení časové zóny.
Description :
Balíček timeconfig obsahuje dva programy: timeconfig a setclock.
Timeconfig je jednoduchý nástroj v textovém režimu pro konfigurování
časového pásma zaznamenaného v souborech /etc/sysconfig/clock
a /etc/localtime. Setclock slouží k nastavení nezávislých hardwarových
hodin v CMOS na aktuální čas, který máme v systému.


Balíček: timetool-2.8-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : timetool           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.8                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt  1. březen 2001, 17:26:14 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: timetool-2.8-1.src.rpm
Size    : 23549              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro nastavení systémového datumu a času v X Window.
Description :
Timetool je grafické rozhraní pro nastavení aktuálního data a času
ve vašem systému v prostředí X Window System.


Balíček: time-1.7-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : time             Relocations: /usr 
Version   : 1.7                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: St 31. leden 2001, 22:34:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: time-1.7-13.src.rpm
Size    : 21619              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sledování využití systémových zdrojů různými programy.
Description :
GNU program time spustí jiný program, shrne informace o systémových
prostředcích, které program použije a po jeho ukončení je přehledně
zobrazí. Tento program může pomoci vývojářům optimalizovat jejich
programy.


Balíček: timidity++-2.10.3-0.a2.3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : timidity++          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.10.3              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 0.a2.3            Build Date: Pá 23. únor 2001, 17:03:21 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: timidity++-2.10.3-0.a2.3.src.rpm
Size    : 9732962             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Softwarový wavetable MIDI syntetizér.
Description :
TiMidity++ je konvertor MIDI formátu do wave table. Nainstalujte si
tento balíček, pokud vaše zvuková karta nepodporuje wave table.


Balíček: tix-4.1.0.6-53.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tix             Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.1.0.6              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 53              Build Date: Pá 23. březen 2001, 20:12:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: tcltk-8.3.1-53.src.rpm
Size    : 1416557             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubor rozšiřujících widgetů pro Tk.
Description :
Tix (Tk Interface Extension), doplněk pro sadu Tk widgetů, je
obsáhlou sadu (přes 40 widgetů). Tix widgety jsou komplexnější
a schopnější, než widgety z Tk. Tix widgety zahrnují ComboBox,
FileSelectBox ve stylu Motif a ve stylu MS Windows PanedWindow,
NoteBook, hierarchický list, adresářový strom a správce souborů.

Nainstalujte si balíček tix, pokud chcete zkusit komplikovanější
widgety pro Tk. K tomu budete potřebovat nainstalovat ještě balíčky
tcl a tk.


Balíček: tkinter-1.5.2-30.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tkinter           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.5.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 30              Build Date: So  3. březen 2001, 07:37:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: python-1.5.2-30.src.rpm
Size    : 625115              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Grafické uživatelské rozhraní pro skriptovací jazyk Python.
Description :
Grafické uživatelské rozhraní pro skriptovací jazyk Python.


Balíček: tksysv-1.3-2.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : tksysv            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 05:32:26 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: tksysv-1.3-2.src.rpm
Size    : 42351              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro nastavování automatického spouštění služeb pro X.
Description :
Tksysv je grafické rozhraní pro X Window System pro automatické
spouštění různých skriptů v závislosti na úrovních (runlevel).
Přechody mezi jednotlivými úrovněmi řídí démon init (proces číslo 1).
Tksysv se používá pro nastavení, které služby jsou zastaveny a které
služby jsou spouštěny při přechodech mezi různými úrovněmi.

Nainstalujte si balíček tksysv, pokud chcete používat grafický nástroj pro
nastavování automatického spouštění různých služeb po startu systému.


Balíček: tk-8.3.1-53.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tk              Relocations: (not relocateable)
Version   : 8.3.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 53              Build Date: Pá 23. březen 2001, 20:12:35 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: tcltk-8.3.1-53.src.rpm
Size    : 3650874             License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.scriptics.com
Summary   : Souprava GUI nástrojů Tk pro Tcl se sdílenými knihovnami.
Description :
Tk je sada pomůcek pro X Window System navržená pro úzkou spolupráci
se skriptovacím jazykem Tcl. Umožňuje psát jednoduché programy
s plně funkčním GUI, což zabere jen o trochu více času, než kolik je
ho potřeba pro textově orientované rozhraní. Aplikace Tcl/Tk mohou být
spouštěny i na platformách MS Windows a Macintosh.


Balíček: tmpwatch-2.7.1-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tmpwatch           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.7.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Čt 29. březen 2001, 21:58:53 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: tmpwatch-2.7.1-1.src.rpm
Size    : 11668              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro automatický úklid adresářů s dočasnými soubory.
Description :
Program tmpwatch opakovaně prohledává zadané adresáře a odstraňuje soubory,
ke kterým nebylo přistupováno v zadané časové periodě. Tmpwatch je obvykle
používán pro čištění adresářů, které se používají pro odkládání dočasných
souborů (například adresář /tmp). Tmpwatch ignoruje symbolické linky,
nepřechází mezi různými systémy souborů a maže pouze prázdné adresáře
a regulární soubory.


Balíček: tofrodos-1.0-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tofrodos           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: (none)
Release   : 4               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:05:44 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Applications/Text       Source RPM: tofrodos-1.0-4.src.rpm
Size    : 36503              License: Christopher S L Heng
Packager  : Milan Kerslager 
Summary   : Converts DOS text files to UNIX.
Description :
Converts text files from CR/LF to LF, and vice-versa.


Balíček: traceroute-1.4a5-25.i386.rpm
==========================================================================
Name    : traceroute          Relocations: /usr 
Version   : 1.4a5               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 25              Build Date: Pá  1. prosinec 2000, 21:06:40 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: traceroute-1.4a5-25.src.rpm
Size    : 23141              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Ukazuje, přes které směrovače putují datagramy počítačovou sítí.
Description :
Program traceroute zobrazuje cestu používanou IP datagramy na jejich
cestě do zadané sítě nebo ke vzdálenému počítači. Zobrazuje IP adresu
(pokud je možné, tak i jméno) počítačů, které po cestě směrují datagramy
na jejich cestě k cíli. Traceroute se používá jako diagnostický nástroj
pro počítačové sítě. Pokud máte potíže se spojením, traceroute vám ukáže,
na kterém místě sítě jsou problémy.

Nainstalujte si balíček traceroute, pokud potřebujete nástroj
diagnostiku sítě při problémech se spojením.


Balíček: transfig-3.2.3c-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : transfig           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.2.3c              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Po 18. prosinec 2000, 07:24:23 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: transfig-3.2.3c-2.src.rpm
Size    : 400801              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroje pro vytváření TeX dokumentů s portabilní grafikou.
Description :
Program transfig vytváří makefile, který převede soubory ve formátech
FIG (vytvořené programem xfig) nebo PIC do speciálního grafického
jazyka LaTeXu (např. PostScript(TM), GIF, PNG, JPEG, TIFF). Transfig
se používá pro vytváření přenositelných TeX dokumentů (tj. dokumentů,
které mohou být tištěny v nejrůznějších prostředích, např. PostScript(TM),
GIF, PNG, JPEG, TIFF.


Balíček: tree-1.2-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tree             Relocations: /usr 
Version   : 1.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Čt 26. říjen 2000, 16:33:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Práce se soubory   Source RPM: tree-1.2-11.src.rpm
Size    : 21003              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zobrazování obsahu adresářů jako strom.
Description :
Program tree rekurzivně prochází podadresáře a zobrazuje jejich obsah
jako strom. Tree je jednoduchý port DOSového programu do prostředí UNIXu.

Nainstalujte si balíček tree, pokud si myslíte, že by vám mohl být
užitečný při prohlížení obsahu adresářů zobrazeného jako strom.


Balíček: tripwire-2.3.0-58.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tripwire           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.3.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 58              Build Date: Čt  1. březen 2001, 23:23:52 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: tripwire-2.3.0-58.src.rpm
Size    : 9241759             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.tripwire.org/
Summary   : Nástroj na kontrolu integrity souborového systému.
Description :
Tripwire je velmi hodnotný bezpečnostní nástroj pro Linuxové systémy,
pokud je nainstalován na čistý systém. Tripwire se instaluje ihned po
instalaci OS a před tím, než připojíte váš systém k počítačové síti.
(tj. ještě před okamžikem, kdy by někdo mohl ohrozit soubory ve vašem
systému).

Při počátečním spuštění Tripwire vytváří databáze, které zaznamenávají
informace o souborech. Když ho poté spustíte později, porovná hodnoty
o souborech a adresářích, které si uložil se skutečností. Přidané
nebo smazané soubory jsou označeny a oznámeny. Pokud budete spuštěn
Tripwire v pravidelných intervalech, bude vás informovat o změnách, které
v systému nastaly od posledního uložení databáze. To může být důležité
v okamžiku, kdy někdo naruší váš systém.

Extra-paranoidní uživatelé Tripwire si mohou nastavit pravidelné zasílání
výsledků na svoji adresu. Každý výpadek může pak znamenat porušení
integrity systému.


Balíček: trojka-1.1-17.i386.rpm
==========================================================================
Name    : trojka            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 17              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 05:38:19 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: trojka-1.1-17.src.rpm
Size    : 15856              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Textová hra pro terminál s padajícími bloky.
Description :
Trojka je hra s padajícími bloky (jako Tetris). Cílem je pohybovat bloky
tak, aby tři stejné bloky dopadly těsně vedle sebe nebo diagonálně.
Když bloky vyplní hrací prostor, hra končí.

Nainstalujte si balíček trojka, pokud chcete hrát terminálovou
hru s padajícími bloky.


Balíček: ttfonts-1.0-3.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : ttfonts           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St  7. březen 2001, 21:37:53 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: ttfonts-1.0-3.src.rpm
Size    : 1181007             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sada TrueType fontů.
Description :
Balíček obsahuje TrueType fonty pro XFree86 a Ghostscript.


Balíček: tux-2.0.26-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : tux             Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0.26              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St  4. duben 2001, 22:44:50 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: tux-2.0.26-1.src.rpm
Size    : 316732              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Uživatelské komponenty jaderného HTTP serveru TUX.
Description :
TUX je jaderný, threadový a extrémně výkonný HTTP server. Je schopen
efektivně a bezpečně poskytovat jak statické, tak dynamické stránky.
TUX přesunuje zásobník HTTP protokolu do jádra a umožňuje vyřizovat
požadavky jak jadernými moduly, tak uživatelskými procesy nebo moduly.

Více informací získáte v konferenci, kde uživatelé serveru TUX sdílejí
své zkušenosti (viz: http://www.redhat.com/mailing-lists/).


Balíček: ucd-snmp-devel-4.2-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ucd-snmp-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  6. duben 2001, 17:17:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: ucd-snmp-4.2-12.src.rpm
Size    : 1308999             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vývojové prostředí pro UCD-SNMP project.
Description :
Balíček ucd-snmp-devel obsahuje vývojové knihovny a
hlavičkové soubory pro použití s UCD-SNMP nástroji pro správu
sítě.

Nainstalujte si balíček ucd-snmp-devel, pokud chcete vyvíjet
aplikace používající nástroje z UCD-SNMP projektu pro správu
sítě. Budete také potřebovat balíčky ucd-snmp a ucd-snmp-utils.


Balíček: ucd-snmp-utils-4.2-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ucd-snmp-utils        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  6. duben 2001, 17:17:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: ucd-snmp-4.2-12.src.rpm
Size    : 295604              License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Programy pro správu sítě pomocí protokolu SNMP z UCD-SNMP projektu.
Description :
Balíček ucd-snmp obsahuje různé programy pro použití s projektem
UCD-SNMP pro správu sítí.

Nainstalujte si balíček ucd-snmp-utils, pokud potřebujete programy
pro správu vaší sítě pomocí SNMP protokolu. Budete též potřebovat
balíček ucd-snmp.


Balíček: ucd-snmp-4.2-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : ucd-snmp           Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  6. duben 2001, 17:17:21 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: ucd-snmp-4.2-12.src.rpm
Size    : 2685463             License: BSDish
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sada nástrojů pro SNMP protokol od UC-Davis.
Description :
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol používaný pro
správa síťových zařízení (proto to jméno). Projekt UCD-SNMP obsahuje
různé SNMP nástroje: extensible agent, SNMP knihovnu, nástroje pro
výpis informací nebo nastavování pomocí SNMP agentů, nástroje pro
generování a zpracovávání SNMP trapů, verze příkazu netstat,
který používá SNMP a Tk/Perl mib prohlížeč. Balíček obsahuje
démony snmpd a snmptrapd démoni, dokumentace, apod.

Nainstalujte si balíček ucd-snmp, pokud potřebujete nástroje na
správu sítě. Budete také pravděpodobně potřebovat balíček
ucd-snmp-utils, který obsahuje klientské programy UCD-SNMP.


Balíček: umb-scheme-3.2-18.i386.rpm
==========================================================================
Name    : umb-scheme          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 18              Build Date: Po 29. leden 2001, 14:50:08 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Programovací jazyky  Source RPM: umb-scheme-3.2-18.src.rpm
Size    : 2100621             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Implementace programovacího jazyka Scheme.
Description :
UMB Scheme je public domain implementace programovacího jazyka
Scheme. Scheme je statically scoped and properly tail-recursive
dialekt programovacího jazyka Lisp navržený s čistou a jednoduchou
sémantikou a minimálním počtem možností zápisu výrazu.

Nainstalujte si balíček umb-scheme, pokud potřebujete implementaci
programovacího jazyka Scheme.


Balíček: unarj-2.43-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : unarj            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.43               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Út  8. srpen 2000, 18:14:02 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: unarj-2.43-6.src.rpm
Size    : 29878              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dekomprimační program pro soubory v archívech ARJ.
Description :
Balíček unarj obsahuje dekomprimační program, který je kompatibilní
s formátem ARJ (známý z DOSu). Jeho funkce je analogická např. s
programem uncompress na klasických UNIXech.

Nainstalujte si balíček unarj, pokud potřebujete rozbalovat či testovat
soubory ve formátu ARJ.


Balíček: units-1.55-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : units            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.55               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 05:49:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Inženýrské      Source RPM: units-1.55-9.src.rpm
Size    : 182247              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Program pro převody mezi jednotkami.
Description :
Program units konvertuje zadané jednotky na jiné nebo řekne, jakou
matematickou operaci je potřeba provést pro převod mezi těmito
jednotkami. Tento program umožňuje pouze převody, při kterých se
násobí (tj. neumí např. převod ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita,
které vyžadují o krok navíc, než jen násobení (dělení).

Program units je šikovný malý prográmek, který obsahuje rozsáhlou
databázi převodů jednotek (např. Astronomické jednotky na parseky, lžičky
na šálky a mnoho dalších). Zřejmě si ho nainstalujete, protože se vám
určitě někdy bude hodit.


Balíček: unixODBC-devel-1.8.13-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : unixODBC-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.13              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:45:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: unixODBC-1.8.13-2.src.rpm
Size    : 1872804             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.unixODBC.org/
Summary   : Soubory pro vývoj programů používajících knihovnu unixODBC.
Description :
ODBC je otevřená specifikace, která vývojářům poskytuje jednotné API,
kterým lze přistupovat na různé zdroje dat včetně SQL serverů.
Cílem projektu UnixODBC je vyvinout definitivní a standardní
ODBC rozhraní pro Linuxovou platformu.

Pokud chcete vyvíjet aplikace, které budou přistupovat k datům pomocí
ODBC rozhraní, nainstalujte si tento balíček.


Balíček: unixODBC-kde-1.8.13-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : unixODBC-kde         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.13              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:45:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: unixODBC-1.8.13-2.src.rpm
Size    : 249934              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.unixODBC.org/
Summary   : KDE DriverManager komponenty pro ODBC.
Description :
Balíček unixODBC-kde obsahuje komponenty pro ODBCConfig a DataManager
(KDE) části unixODBC. UnixODBC je implementace ODBC.


Balíček: unixODBC-1.8.13-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : unixODBC           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.8.13              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt  1. březen 2001, 06:45:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: unixODBC-1.8.13-2.src.rpm
Size    : 1583786             License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.unixODBC.org/
Summary   : Kompletní ODBC Driver Manager pro Linux.
Description :
ODBC je otevřená specifikace, která vývojářům poskytuje jednotné API,
kterým lze přistupovat na různé zdroje dat včetně SQL serverů.
Cílem projektu UnixODBC je vyvinout definitivní a standardní
ODBC rozhraní pro Linuxovou platformu. Projekt bude zahrnovat
podporu pro KDE (K Desktop Environment). Nainstalujte si tento
balíček, pokud chcete přistupovat k databázím pomocí ODBC.
Tento balíček obsahuje ovladače pro PostgreSQL a lokální soubory.

Jestliže chcete vyvíjet programy, které budou přistupovat k datům
pomocí ODBC, budete potřebovat ještě balíček unixODBC-devel.


Balíček: unix2dos-2.2-11.i386.rpm
==========================================================================
Name    : unix2dos           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.2                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 11              Build Date: Pá 17. listopad 2000, 20:04:30 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Text         Source RPM: unix2dos-2.2-11.src.rpm
Size    : 18711              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro konverzi textových souborů mezi UNIXem a DOSem.
Description :
Nástroj pro převod textových souborů ve formátu Unixu do formátu
používaném v DOSu (konverze konců řádků LF -> CR/LF).


Balíček: unzip-5.41-3cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : unzip            Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.41               Vendor: (none)
Release   : 3cz1             Build Date: Út 15. květen 2001, 10:05:26 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Aplikace/Archivování     Source RPM: unzip-5.41-3cz1.src.rpm
Size    : 344762              License: BSD
URL     : ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/UnZip.html
Summary   : Programy pro rozbalování souborů ve formátu ZIP.
Description :
Program unzip umožňuje otestovat, rozbalit nebo vypsat soubory z archívu
formátu ZIP (známý z prostředí DOSu). Další program zip vytváří archivy
ZIP; oba programy jsou slučitelné s archivy vytvořenými programy
PKZIP a PKUNZIP pro MS-DOS od firmy PKWARE, ale volby programů
a jejich výchozí chování je v mnoha případech odlišné.

Nainstalujte si balíček unzip, pokud potřebujete testovat, rozbalovat,
nebo vypisovat soubory z archívů ve formátu ZIP.


Balíček: up2date-gnome-2.5.4-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : up2date-gnome        Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 18. duben 2001, 03:33:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: up2date-2.5.4-1.src.rpm
Size    : 208460              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Grafické rozhraní pro Update Agenta.
Description :
Balíček obsahuje grafické uživatelské Gnome rozhraní pro program up2date
(Red Hat Network Update Agent).


Balíček: up2date-2.5.4-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : up2date           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5.4               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 18. duben 2001, 03:33:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: up2date-2.5.4-1.src.rpm
Size    : 543034              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : On-line aktualizace balíčků v systému z Red Hat Network serverů.
Description :
Red Hat Update Agent se automaticky ptá Red Hat Network serverů
a zjišťuje, které balíčky na vašem počítači by měly být aktualizovány.
Pak může příslušné balíčky nainstalovat.


Balíček: urlview-0.9-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : urlview           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 06:44:03 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: urlview-0.9-2.src.rpm
Size    : 46510              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : URL extractor/prohlížeč pro použití s programem Mutt.
Description :
Program urlview vybírá URL z předloženého textového souboru a předloží
menu s URL, které umožňuje jejich prohlížení nebo zobrazování
pomocí uživatelem zadaného příkazu (např. programem lynx).


Balíček: urw-fonts-ISO8859-2-1.0-1.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : urw-fonts-ISO8859-2     Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: (none)
Release   : 1               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:04:39 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : User Interface/X       Source RPM: urw-fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm
Size    : 1279384             License: Distributable
URL     : http://www.suse.cz/cz/download/pub/suse/czfonts/index.html
Summary   : Type 1 scalable Central European language fonts for the X.
Description :
This package contains Central European Type 1 URW fonts for the
X Window System. many thanx to SuSE for providing this fonts from
URW.


Balíček: urw-fonts-2.0-12.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : urw-fonts          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt 16. listopad 2000, 14:17:01 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: urw-fonts-2.0-12.src.rpm
Size    : 2767277             License: GPL, URW holds copyright
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : ftp://ftp.cs.wisc.edu/ghost/gnu/fonts/
Summary   : Volně šiřitelný soubor 35 standardních PostScript fontů.
Description :
Soubor 35 PostScript(TM) fontů, které jsou zdarma a dobré kvality.
Fonty darovala pod GPL licencí firma URW++ Design a Development GmbH.
Soubor fonty.dir obsahuje jména fontů, která souhlasí s původními
Adobe fonty (např., Times, Helvetica, atd.).

Nainstalujte si balíček urw-fonty, pokud potřebujete free verze
standardních postscriptových fontů.


Balíček: usbview-1.0-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : usbview           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St  6. prosinec 2000, 20:42:59 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: usbview-1.0-1.src.rpm
Size    : 592626              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.kroah.com/linux-usb/
Summary   : Prohlížeč topologie zařízení připojených na USB sběrnici.
Description :
USBView je GTK program, který zobrazuje topografii zařízení, které
jsou připojeny k USB sběrnici počítače s Linuxem. Zobrazuje informace
o každém zařízení, což může být užitečné pro zjištění, zda zařízení
správně pracuje.


Balíček: usermode-1.42-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : usermode           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.42               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: St 14. únor 2001, 21:18:46 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: usermode-1.42-1.src.rpm
Size    : 236592              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Správa uživatelských účtů v prostředí X Window System.
Description :
Balíček usermode obsahuje několik grafických nástrojů pro prostředí
X Window System: userinfo (umožňuje změnit informace o uživateli),
usermount (připojování a odpojování souborových systémů),
userpasswd (změna hesla). Uživatelé mohou pracovat pouze s položkami,
na které mají oprávnění.

Nainstalujte si balíček usermode, pokud chcete pracovat s
grafickým nástrojem pro správu účtů v prostředí X Window System.


Balíček: utempter-0.5.2-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : utempter           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.5.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 06:46:58 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: utempter-0.5.2-4.src.rpm
Size    : 43468              License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro bezpečný zápis do databází utmp/wtmp.
Description :
Utilita utempter dovoluje neprivilegovaným programům
mít přístup k záznamům utmp/wtmp bez ohrožení bezpečnosti systému.
Dosahujeme toho tak, že programy nepotřebují pro zápis do těchto
souborů SUID bit, který může být snadno zneužit. Místo toho volají
tento zabezpečený program.


Balíček: util-linux-2.10s-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : util-linux          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.10s               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Ne  8. duben 2001, 16:12:11 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: util-linux-2.10s-12.src.rpm
Size    : 2290459             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sada základních systémových utilit pro Linux.
Description :
Balíček util-linux obsahuje množství nízkoúrovňových pomocných programů
nutných pro fungování systému Linux. Mimo jiné obsahuje programy fdisk
a login.


Balíček: uucp-1.06.1-26.i386.rpm
==========================================================================
Name    : uucp             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.06.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 26              Build Date: So  6. leden 2001, 11:01:19 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Komunikace      Source RPM: uucp-1.06.1-26.src.rpm
Size    : 2118587             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubor programů pro přenos souborů protokolem UUCP.
Description :
Balíček uucp obsahuje nástroje pro kopírování souborů mezi počítači.
Původně byl používán pro přenosy souborů, pošty, Newsových příspěvků
a podobně mezi počítači spojenými přes komutované linky (modemy).
Dnes je používán buď z historických důvodů nebo pro bezpečný a
komfortní přenos pošty přes komutované linky s využitím
protokolu TCP/IP.

Nainstalujte si balíček uucp, pokud potřebujete používat uucp
pro přenos dat mezi počítači.


Balíček: VFlib2-devel-2.25.1-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : VFlib2-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.25.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  9. březen 2001, 16:32:00 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: VFlib2-2.25.1-12.src.rpm
Size    : 223131              License: GPL2
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://TypeHack.aial.hiroshima-u.ac.jp/VFlib/
Summary   : Hlavičkové soubory a statické knihovny pro VFlib v2.24.0.
Description :
Tento balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory pro
vývoj aplikací založených na VFlib knihovně pro fonty.


Balíček: VFlib2-VFjfm-2.25.1-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : VFlib2-VFjfm         Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.25.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  9. březen 2001, 16:32:00 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: VFlib2-2.25.1-12.src.rpm
Size    : 1756181             License: GPL2
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://TypeHack.aial.hiroshima-u.ac.jp/VFlib/
Summary   : Extra soubory a skripty pro použití s VFlib knihovnou.
Description :
VFlib je knihovna pro převod vektorových fontů na bitmapová data.
Balíček obsahuje JFM soubory (TFM soubory pro japonský ASCII TeX),
skripty pro generování JFM souborů a další různé soubory potřebné pro
používání DynaFont fontů s TeXem a Ghostscriptem.


Balíček: VFlib2-2.25.1-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : VFlib2            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.25.1              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Pá  9. březen 2001, 16:32:00 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: VFlib2-2.25.1-12.src.rpm
Size    : 1163643             License: GPL2
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://TypeHack.aial.hiroshima-u.ac.jp/VFlib/
Summary   : Knihovna pro vektorové fonty používaná pro zpracování japonských znaků.
Description :
VFlib je C knihovna pro převod vektorových fontů na bitmapová data.
Funkce poskytované VFlib zahrnují rotaci, zmenšování a změna sklonu
znaků. Obsahuje jednotné API pro všechny podporované formáty fontů.
Knihovna je používána lokalizovanými programy pro zpracování japonských
dokumentů, které vyžadují Kanji fonty (například xdvi, dvi2ps a Ghostscript).


Balíček: vim-common-6.0-0.27.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vim-common          Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 0.27             Build Date: Po  2. duben 2001, 15:25:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: vim-6.0-0.27.src.rpm
Size    : 9237394             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Soubory nezbytné pro libovolný editor ViM.
Description :
ViM (Vi IMproved) je nový a vylepšený editor vycházející z klasického
editoru vi. Vi byl prvním celoobrazovkovým editorem pro Unix a je stále
velmi populární. ViM je obohacený funkcemi jako: podpora více oken,
víceúrovňové undo, zvýrazňování bloků a řadu dalších užitečných funkcí.

Tento balíček obsahuje společné soubory pro všechny další balíčky s vim.


Balíček: vim-enhanced-6.0-0.27.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vim-enhanced         Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 0.27             Build Date: Po  2. duben 2001, 15:25:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: vim-6.0-0.27.src.rpm
Size    : 2035583             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : ViM editor s novými rozšířeními.
Description :
ViM je nový a vylepšený editor vycházející z klasického editoru vi. Vi
byl prvním celoobrazovkovým editorem pro Unix a je stále velmi populární.
ViM je obohacený funkcemi jako: podpora více oken, víceúrovňové undo,
zvýrazňování bloků a řadu dalších užitečných funkcí. Balíček vim-enhanced
obsahuje verzi ViM s nedávno přidanými rozšířeními jako jsou interprety
jazyků Python a Perl.

Nainstalujte si balíček vim-enhanced, pokud chcete vyzkoušet rozšíření
ViM jako jsou interprety jazyků Python a Perl. Budete potřebovat
i balíček vim-common.


Balíček: vim-minimal-6.0-0.27.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vim-minimal         Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 0.27             Build Date: Po  2. duben 2001, 15:25:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: vim-6.0-0.27.src.rpm
Size    : 377412              License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Minimální verze editoru ViM.
Description :
ViM je nový a vylepšený editor vycházející z klasického editoru vi. Vi
byl prvním celoobrazovkovým editorem pro Unix a je stále velmi populární.
ViM je obohacený funkcemi jako: podpora více oken, víceúrovňové undo,
zvýrazňování bloků a řadu dalších užitečných funkcí.

Balíček vim-minimal obsahuje minimální verzi editoru ViM, která je
umístěna do /bin/vi, aby fungoval i když je připojený pouze kořenový
svazek.


Balíček: vim-X11-6.0-0.27.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vim-X11           Relocations: (not relocateable)
Version   : 6.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 0.27             Build Date: Po  2. duben 2001, 15:25:08 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: vim-6.0-0.27.src.rpm
Size    : 2193252             License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Verze editoru ViM pro prostředí X Window System.
Description :
ViM je nový a vylepšený editor vycházející z klasického editoru vi. Vi
byl prvním celoobrazovkovým editorem pro Unix a je stále velmi populární.
ViM je obohacený funkcemi jako: podpora více oken, víceúrovňové undo,
zvýrazňování bloků a řadu dalších užitečných funkcí. Verze z tohoto balíčku
je určena pro prostředí X Window System, a proto může využívat výhod GUI
rozhraní (včetně myši). Editor vi (ViM) je klasickým celoobrazovkovým
editorem, který naleznete snad na všech unixových systémech.

Nainstalujte si balíček vim-X11, pokud vyzkoušet variantu editoru vi
s grafickým rozhraním a s možností ovládání myší. K tomu budete potřebovat
i balíček vim-common.


Balíček: vixie-cron-3.0.1-62.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vixie-cron          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.0.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 62              Build Date: Čt  8. březen 2001, 21:56:26 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: vixie-cron-3.0.1-62.src.rpm
Size    : 59269              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Démon pro periodické spouštění zadaných programů v nastaveném čase.
Description :
Balíček vixie-cron obsahuje Vixie verzi standardního démona cron. Cron
je standardní unixový program, který spouští uživatelem určené
programy v periodicky plánovaných intervalech. Vixie cron přináší celou
řadu funkcí do základního unixového cron včetně lepšího zabezpečení
a mocnějších konfiguračních voleb.


Balíček: vlna-19950228-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vlna             Relocations: (not relocateable)
Version   : 19950228             Vendor: (none)
Release   : 6               Build Date: Út 15. květen 2001, 10:04:00 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey.spsselib.hiedu.cz
Group    : Applications/Publishing    Source RPM: vlna-19950228-6.src.rpm
Size    : 103482              License: distributable
Packager  : Milan Kerslager 
Summary   : Add the nobreak space after single-letter words in Czech text.
Description :
This program adds tildes (~) instead of spaces after the single-letter
words in the .tex file. It prevents line break at this place.


Balíček: vlock-1.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vlock            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.3                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 07:25:38 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: vlock-1.3-5.src.rpm
Size    : 8857               License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Nástroj pro zmykání jedné nebo více virtuálních konzolí.
Description :
Program vlock buď zamyká aktuální terminál (může to být libovolný druh
terminálu, místní či vzdálený) nebo zamyká celou virtuální konzoli
systému a úplně deaktivuje veškerý přístup k ní. Vlock odblokuje
tyto zámky, když je zadáno buď heslo uživatele, který vlock spustil,
nebo heslo pro uživatele root.


Balíček: vnc-doc-3.3.3r2-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vnc-doc           Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.3r2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Po 19. únor 2001, 19:27:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: vnc-3.3.3r2-14.src.rpm
Size    : 1481964             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.uk.research.att.com/vnc/
Summary   : Kompletní dokumentace pro vzdálený displej VNC.
Description :
Tento balíček obsahuje HTML dokumentaci pro programy vzdáleného
displeje VNC. Nainstalujte si vnc-doc balíček, pokud chcete podrobnou
dokumentaci k VNC.


Balíček: vnc-server-3.3.3r2-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vnc-server          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.3r2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Po 19. únor 2001, 19:27:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: vnc-3.3.3r2-14.src.rpm
Size    : 1318030             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.uk.research.att.com/vnc/
Summary   : VNC server (Virtual Network Computing).
Description :
VNC systém vám umožňuje přistupovat na stejnou pracovní plochu z
širokého množství platform. Tento balíček obsahuje VNC server,
který umožňuje přistupovat klientům na pracovní plochu na vašem
počítači.


Balíček: vnc-3.3.3r2-14.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vnc             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.3r2              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 14              Build Date: Po 19. únor 2001, 19:27:13 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: vnc-3.3.3r2-14.src.rpm
Size    : 90675              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.uk.research.att.com/vnc/
Summary   : Virtual Network Computing - vzdálené zobrazování graf. displeje.
Description :
VNC (Virtual Network Computing) je vzdálené zobrazování displeje, které
umožňuje prohlížet funkční pracovní plochu grafického prostředí nejen na
stroji, kde VNC běží, ale z jakéhokoliv místa v Internetu a velmi
širokého množství různých architektur počítačů. VNC se odlišuje od
X Window System v několika směrech: ve VNC prohlížeči není uložen stav,
VNC je malý a jednoduchý, VNC je skutečně platformě nezávislý a jedna
pracovní plocha může být zobrazována a používána zároveň v několika
zobrazovačích zároveň.


Balíček: vorbis-devel-1.0beta4-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vorbis-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0beta4             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 21. březen 2001, 16:02:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: vorbis-1.0beta4-3.src.rpm
Size    : 971192              License: GPL/BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xiph.org/
Summary   : Vývojové nástroje pro aplikace pracující s formátem Ogg Vorbis.
Description :
Balíček obsahuje hlavičkové soubory a dokumentaci pro vývoj programů
používajících zvukový formát Ogg Vorbis.


Balíček: vorbis-1.0beta4-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : vorbis            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0beta4             Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 21. březen 2001, 16:02:20 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: vorbis-1.0beta4-3.src.rpm
Size    : 798642              License: GPL/BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xiph.org/
Summary   : Knihovny a nástroje pro práci se zvukovým formátem Ogg Vorbis.
Description :
Ogg Vorbis je volně šiřitelný, neproprietální, patenty nezatížený a
všeobecně použitelný formát pro kompresi zvuku (hudby). Umožňuje jak
fixovaný, tak proměnlivý bitrate od 16 do 128kbps na kanál.

Balíček obsahuje běhové knihovny pro použití v programech, které
podporují formát Ogg Vorbis (ať už jako enkodér, přehrávač nebo
editor komentářů.


Balíček: watanabe-vf-1.0-5.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : watanabe-vf         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Ne 28. leden 2001, 21:55:16 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Publikování     Source RPM: watanabe-vf-1.0-5.src.rpm
Size    : 2178565             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Font Watanabe ve formátu SYOTAI CLUB.
Description :
Balíček obsahuje Watanabe font ve formátu SYOTAI CLUB.


Balíček: wget-1.6-2cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : wget             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.6                Vendor: (none)
Release   : 2cz1             Build Date: Ne 22. duben 2001, 17:01:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: wget-1.6-2cz1.src.rpm
Size    : 668347              License: GPL
Summary   : Program pro stahování souborů HTTP nebo FTP protokolem.
Description :
GNU wget slouží k získávání dokumentů a souborů protokolem
HTTP nebo FTP. Wget může pracovat na pozadí když nejste přihlášeni,
umožňuje rekurzivní získávání dokumentů na základě nalezených odkazů,
používání žolíků ve jménech souborů, zachovávání času modifikace
souborů, používání příkazů REST u FTP a RANGE u HTTP protokolu pro
pokračování přerušeného přenosu při pomalém nebo nestabilním spojení,
podporuje proxy servery, je široce konfigurovatelný.

Nainstalujte si balíček wget, pokud potřebujete získat mnoho souborů
pomocí protokolů HTTP nebo FTP, nebo pokud potřebujete program pro
zrcadlení WWW serverů či FTP adresářů.


Balíček: which-2.12-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : which            Relocations: /usr 
Version   : 2.12               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Ne 10. září 2000, 08:06:35 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: which-2.12-1.src.rpm
Size    : 26547              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zobrazuje, v jakém adresáři z PATH je umístěn zadaný program.
Description :
Příkaz which vypisuje plnou cestu k zadanému programu, pokud je
tento program ve vaší PATH.


Balíček: whois-1.0.6-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : whois            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Pá 16. únor 2001, 16:47:25 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: whois-1.0.6-1.src.rpm
Size    : 38187              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Internetový whois klient.
Description :
Whois klient podporující dotazy v tradičním i finger formátu.


Balíček: WindowMaker-libs-0.64.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : WindowMaker-libs       Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.64.0              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 31. březen 2001, 04:47:18 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: WindowMaker-0.64.0-2.src.rpm
Size    : 6814368             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Základní knihovny pro WindowMaker.
Description :
Balíček obsahuje knihovny pro desktop Window Maker. Tento balíček budete
potřebovat, pokud chcete používat Window Maker nebo wmakerconf.


Balíček: WindowMaker-0.64.0-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : WindowMaker         Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.64.0              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: So 31. březen 2001, 04:47:18 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: WindowMaker-0.64.0-2.src.rpm
Size    : 4139972             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Okenní manažer Window Maker pro X Window System.
Description :
Window Maker je okenní manažer pro X11, který emuluje vzhled a ovládání
grafického uživatelského rozhraní NeXTSTEP (TM). Je relativně rychlý,
bohatý na funkce, snadno konfigurovatelný a lehce ovladatelný. Je částí
oficiálního GNU projektu, což znamená, že je schopen spolupráce s jinými
GNU produkty, například s Gnome.

Window Maker umožňuje uživateli za běhu přepínat tak zvaná témata,
umisťovat oblíbené aplikace do doku aplikací, který se podobá Wharfu
z AfterStepu nebo do doku na pracovní ploše jako výstřižky, což rozšiřuje
užitečnost aplikačního doku.


Balíček: wireless-tools-20-4.i386.rpm
==========================================================================
Name    : wireless-tools        Relocations: (not relocateable)
Version   : 20                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 4               Build Date: St 14. únor 2001, 17:52:47 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Základ  Source RPM: wireless-tools-20-4.src.rpm
Size    : 56358              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html
Summary   : Nástroj pro konfiguraci bezdrátové Ethernetové sítě.
Description :
Tento balíček obsahuje nástroje, které jsou používány pro manipulaci
s Wireless Extensions (bezdrátové rozšíření). Wireless Extension
je rozhraní, které dovoluje nastavit parametry pro bezdrátovou síť
a získat informace o stavu bezdrátových zařízení.


Balíček: wmakerconf-2.6.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : wmakerconf          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.6.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: So 24. únor 2001, 02:18:27 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: wmakerconf-2.6.1-7.src.rpm
Size    : 847914              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://ulli.linuxave.net/wmakerconf/
Summary   : Nástroj na konfiguraci Window Makeru pro X Window System.
Description :
Program wmakerconf je konfigurační nástroj na bázi GTK+ pro okenní
manažer WindowMaker. Podporuje všechny atributy WindowMakeru, obsahuje
nástroj na výběr fontů, umožňuje náhledy pro formát pixmap, volit
barvy, definovat zkratkové klávesy a procházet adresáře při výběru
souborů a další. Obsahuje také databázi tipů v mnoha jazycích.

Pokud používáte WindowMaker, budete pravděpodobně potřebovat i tento
balíček, protože vám zjednoduší jeho konfigurování.


Balíček: wmconfig-0.9.10-3.i386.rpm
==========================================================================
Name    : wmconfig           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.9.10              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 3               Build Date: St 14. březen 2001, 23:43:43 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Správci pracovní plochy  Source RPM: wmconfig-0.9.10-3.src.rpm
Size    : 54699              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Konfigurační nástroj pro různé okenní manažery pro X Window System.
Description :
Wmconfig je pomocný program, který slouží ke konfigurování jistých
okenních manažerů. Wmconfig produkuje definice menu pro zadaný okenní
manažer (podporovány jsou FVWM2, FVWM95, AfterStep, MWM, IceWM a KDE).
Jeho výstup může být uložen do vašeho .rc souboru, nebo může být použit
i pro jiné účely.


Balíček: Wnn6-SDK-devel-1.0-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Wnn6-SDK-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Ne 25. únor 2001, 01:33:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: Wnn6-SDK-1.0-10.src.rpm
Size    : 360540              License: OMRON Corporation, OMRON Software Co., Ltd.
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.omronsoft.co.jp/SP/pcunix/wnn/
Summary   : Soubory potřebné pro vývoj Wnn6 klientů.
Description :
Balíček obsahuje hlavičkové soubory a knihovny potřebné pro vývoj
Wnn6 klientů pro konverzi mezi japonskými znakovými sadami Kana a
Kanji.


Balíček: Wnn6-SDK-1.0-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Wnn6-SDK           Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Ne 25. únor 2001, 01:33:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: Wnn6-SDK-1.0-10.src.rpm
Size    : 252392              License: OMRON Corporation, OMRON Software Co., Ltd.
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.omronsoft.co.jp/SP/pcunix/wnn/
Summary   : Knihovny pro klienta Wnn6.
Description :
Balíček obsahuje knihovny potřebné pro běh Wnn6 klientů. Wnn6 je
konverzní systém japonských znakových sad Kana a Kanji.


Balíček: words-2-16.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : words            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2                 Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 08:20:40 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: words-2-16.src.rpm
Size    : 424642              License: freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Slovník anglických slov pro adresář /usr/dict.
Description :
Tento balíček obsahuje anglický slovník v adresáři /usr/share/dict,
který používají jiné programy (např. ispell jako databázi slov,
jejichž pravopis se má zkontrolovat a podobně).


Balíček: wu-ftpd-2.6.1-16.i386.rpm
==========================================================================
Name    : wu-ftpd           Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.6.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Čt 29. březen 2001, 22:05:57 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: wu-ftpd-2.6.1-16.src.rpm
Size    : 526443              License: BSD
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.wu-ftpd.org/
Summary   : FTP démon z Washingtonské University.
Description :
Balíček wu-ftpd obsahuje server démon pro wu-ftpd FTP (File Transfer
Protocol). FTP protokol je metoda pro přenos souborů mezi počítači v síti
nebo i přes Internet. Server wu-ftpd umožňuje logování přenosů i příkazů,
průběžné vytváření archívů a komprimaci na žádost klienta, klasifikaci
uživatelů podle typu i místa, limity podle tříd uživatelů, různá omezení
na jednotlivé adresáře pro upload, globální zprávy i zprávy pro jednotlivé
adresáře, aliasy adresářů, cdpath, filtr pro jména souborů, a podporu
virtuálních serverů.

Nainstalujte si balíček wu-ftpd, pokud potřebujete provozovat
FTP server pro vzdálené uživatele.


Balíček: wvdial-1.41-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : wvdial            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.41               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Po  2. duben 2001, 23:54:00 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: wvdial-1.41-12.src.rpm
Size    : 248058              License: LGPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Heuristický automatický navazovač PPP spojení.
Description :
WvDial automaticky hledá a konfiguruje modemy a může se přihlásit
k většině ISP bez speciální konfigurace. Potřebuje pouze přihlašovací
jméno, heslo, telefonní číslo a WvDial pak vyjedná správný mechanismus
pro připojení.

Nainstalujte si wvdial, pokud si nechcete konfigurovat modem
a PPP spojení sami.


Balíček: w3c-libwww-apps-5.2.8-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : w3c-libwww-apps       Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.2.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 08:11:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Internet       Source RPM: w3c-libwww-5.2.8-6.src.rpm
Size    : 53268              License: W3C (see: http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software.html)
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.w3.org/Library
Summary   : WWW aplikace využívající WWW API knihovny libwww, včetně robota a
nástrojů pro práci z příkazového řádku.
Description :
WWW aplikace využívající WWW API knihovny libwww, včetně robota a nástrojů
pro práci z příkazového řádku. Program w3c (řádkový příkaz) je velmi
užitečný v případě, že potřebujete interaktivně komunikovat s WWW serverem,
který implementuje více, než jen standardní funkci GET HTTP protokolu
(tj. funkce PUT a POST).


Balíček: w3c-libwww-devel-5.2.8-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : w3c-libwww-devel       Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.2.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 08:11:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: w3c-libwww-5.2.8-6.src.rpm
Size    : 1721934             License: W3C (see: http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software.html)
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.w3.org/Library
Summary   : Knihovny a hlavičkové soubory pro programy používající libwww.
Description :
Balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory pro vývoj s libwww.


Balíček: w3c-libwww-5.2.8-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : w3c-libwww          Relocations: (not relocateable)
Version   : 5.2.8               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 08:11:01 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: w3c-libwww-5.2.8-6.src.rpm
Size    : 2267103             License: W3C (see: http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software.html)
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.w3.org/Library
Summary   : Univerzální HTTP knihovna.
Description :
Libwww je víceúčelové WWW API napsané v jazyce C pro Unix a Windows
(Win32). Díky vysoce rozšiřitelnému a dobře vrstvenému API je použitelné
mnoha typech aplikací včetně WWW klientů, robotů, apod.. Účelem w3c-libwww
poskytnout vysoce optimalizovanou implementaci HTTP i jiných internetových
protokolů. Knihovna w3c-libwww by měla sloužit též pro experimenty
s různými protokoly.

Nainstalujte w3c-libwww, pokud potřebuje víceúčelové WWW API.


Balíček: Xaw3d-devel-1.5-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Xaw3d-devel         Relocations: /usr 
Version   : 1.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: St 28. únor 2001, 00:47:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: Xaw3d-1.5-9.src.rpm
Size    : 687933              License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : ftp://ftp.x.org/contrib/widgets/Xaw3d/
Summary   : Hlavičkové soubory a statické knihovny pro vývoj s použitím Xaw3d.
Description :
Xaw3d je vylepšená verze sady pomůcek MIT Athena Widget pro X Window
System, která přidává trojrozměrný vzhled aplikacím s minimálními nebo
žádnými úpravami zdrojového kódu. V balíčku jsou hlavičkové soubory
a statické knihovny pro vývoj programů, které plně využívají výhod
funkcí sady Xaw3d.

Pokud chcete vyvíjet aplikace, které používají Xaw3d widgety, musíte si
nainstalovat tento balíček a balíček Xaw3d.


Balíček: Xaw3d-1.5-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Xaw3d            Relocations: /usr 
Version   : 1.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: St 28. únor 2001, 00:47:56 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: Xaw3d-1.5-9.src.rpm
Size    : 620572              License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : ftp://ftp.x.org/contrib/widgets/Xaw3d/
Summary   : Sada MIT Athena widgetů pro X Window System.
Description :
Xaw3d je vylepšená verze sady widgetů MIT Athena pro X Window System,
která s minimálními nebo žádnými úpravami zdrojového kódu přidává
aplikacím trojrozměrný vzhled.

Nainstalujte Xaw3d, jestliže používáte aplikace vytvořené sadou
widgetů MIT Athena a chcete, aby tyto aplikace měly trojrozměrný
vzhled.


Balíček: xbill-2.0-13.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xbill            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 13              Build Date: St 18. říjen 2000, 23:50:59 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: xbill-2.0-13.src.rpm
Size    : 197354              License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Zatavte Billa, aby nenaládovat svůj OS do všech počítačů.
Description :
Hra xbill testuje vaše reflexy. Úkolem je najít a zničit všechny
formy Billa, zjednat nový operační systém pro celý vesmír
a dostat se tam, kam nikdo předtím. Xbill získal atraktivní
volby jako Linux Age progresses a ve firmě Red Hat je velmi
populární.


Balíček: xbl-1.0j-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xbl             Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0j               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: Po 14. srpen 2000, 01:33:05 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: xbl-1.0j-5.src.rpm
Size    : 129095              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www710.univ-lyon1.fr/ftp/xbl/xbl.html
Summary   : Hra se shazováním 3D bloků pro X Window System (3D Tetris).
Description :
Hra XBlockOut je třírozměrná varianta populární hry Tetris. Hráč
vidí na monitoru třírozměrnou jámu, do které shazuje různě tvarované
bloky. Je to vynikající rozcvička na představivost (bloky jsou zobrazeny
jako drátové modely). Vzor má hra ve starší hře BlockOut.


Balíček: xboard-4.1.0-1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xboard            Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.1.0               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 1               Build Date: Po  2. říjen 2000, 13:00:27 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: xboard-4.1.0-1.src.rpm
Size    : 1068945             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Šachová deska pro X Window System.
Description :
Xboard je deska na šachy pro X Window System, která může být
používána se šachovými programy GNUchess a Crafty, s Internet Chess
Servers (ICSs), na dopisovatelskou hru, nebo pro uložení vašich
vlastních her.

Nainstalujte si balíček xboard, pokud potřebujete grafický chessboard.


Balíček: xboing-2.4-12.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xboing            Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.4                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt 13. červenec 2000, 08:32:36 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Hry          Source RPM: xboing-2.4-12.src.rpm
Size    : 1069896             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.catt.rmit.edu.au/xboing/xboing.html
Summary   : Videohra rozbíjecího typu (arcade game).
Description :
Xboing je hra pro X windows v tradici klasické hry 'rozbíjení' ve
stylu arcade. Cílem hry je udržovat míč skákající na cihlách, než se
všechny rozbijí. Ještě více legrace je na dalších úrovních, když musíte
manipulovat s více míči a pastmi na ně.


Balíček: xcdroast-0.98a8-2.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xcdroast           Relocations: (not relocateable)
Version   : 0.98a8              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 2               Build Date: St 28. únor 2001, 00:48:32 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: xcdroast-0.98a8-2.src.rpm
Size    : 1277883             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xcdroast.org/
Summary   : Nástroj pro vytváření CD v prostředí X Window System.
Description :
X-CD-Roast poskytuje GUI rozhraní pro programy, jako je cdrecord a
mkisofs. X-CD-Roast zahrnuje jednoduché uživatelské rozhraní,
automatické nastavení SCSI a IDE, podpora pro vytváření nových
ISO9660 datových CD, podpora pro tvorbu nových audio CD, rychlé
kopírování CD bez potřeby odkládání na pevný disk a logování.


Balíček: Xconfigurator-4.9.29-1cz1.i386.rpm
==========================================================================
Name    : Xconfigurator        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.9.29              Vendor: (none)
Release   : 1cz1             Build Date: So 12. květen 2001, 11:19:23 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: monkey
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: Xconfigurator-4.9.29-1cz1.src.rpm
Size    : 1167158             License: GPL
Summary   : Nástroj pro konfiguraci X Window System v Red Hat Linuxu.
Description :
Xconfigurator je celoobrazovkový program ovládaný pomocí menu, který
vás provede nastavením vašeho X serveru. Xconfigurator vychází
ze zdrojových kódů programu xf86config, který je k dispozici v XFree86.

Jestliže instalujete X Window System, měli byste si nainstalovat
i tento balíček.


Balíček: xcpustate-2.5-9.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xcpustate          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.5                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Čt 13. červenec 2000, 08:39:28 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Systém        Source RPM: xcpustate-2.5-9.src.rpm
Size    : 29944              License: Freely redistributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Monitor zatížení CPU pro X Window System.
Description :
Program xcpustate je monitor pro X Window System ukazující množství
času, které tráví CPU v různých stavech. Na Linuxu zobrazuje sloupce
znázorňující množství času CPU strávené při čekání, v uživatelských
procesech, v procesech se sníženou prioritou a v jádře.

Nainstalujte si balíček xcpustate, pokud chcete sledovat využití
CPU na počítači.


Balíček: xdaliclock-2.18-6.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xdaliclock          Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.18               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: Po 12. únor 2001, 23:33:45 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Zábava/Grafika        Source RPM: xdaliclock-2.18-6.src.rpm
Size    : 79523              License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Hodiny pro X Window System.
Description :
Program xdaliclock zobrazuje digitální hodiny; které při změně časového
údaje 'přetavují' číslice do nového tvaru.

Lze zvolit 12 nebo 24 hodinový cyklus, a při držení tlačítka myši
zobrazují datum. Mají dvě velká vestavěná písma, ale mohou animovat
i jiná písma.


Balíček: xdelta-devel-1.1.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xdelta-devel         Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 17:54:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: xdelta-1.1.1-7.src.rpm
Size    : 200554              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Statické knihovny a hlavičkové soubory na vývoj Xdelta programů.
Description :
Balíček obsahuje statické knihovny a hlavičkové soubory potřebné pro
vývoj aplikací založených na Xdelta knihovně.


Balíček: xdelta-1.1.1-7.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xdelta            Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.1.1               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 7               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 17:54:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Nástroje  Source RPM: xdelta-1.1.1-7.src.rpm
Size    : 175862              License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Generátor rozdílových souborů pro binární data a náhrada knihovny RCS.
Description :
Program Xdelta (X for XCF: the eXperimental Computing Facility at Berkeley)
je generátor rozdílových souborů pro binární data (podobně jako diff
pro textové soubory). Obsahuje i knihovnu pro náhradu systému pro kontrolu
verzí RCS. Rozdíly se generují nezávisle na formátu dat v souboru a knihovna
je určena jako nástroj pro další programy (např. PRCS - Project Revision
Control System od XCF). PRCS je rozhraní pro nástroj na kontrolu verzí.
Program Xdelta používá binární delta (rozdílový) algoritmus, který
nahrazuje standardní program diff používaný v RCS (Revision Control System).


Balíček: xemacs-el-21.1.14-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xemacs-el          Relocations: (not relocateable)
Version   : 21.1.14              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 22. březen 2001, 17:23:49 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: xemacs-21.1.14-10.src.rpm
Size    : 35573222             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xemacs.org/
Summary   : Zdrojové soubory .el pro XEmacs.
Description :
Balíček xemacs-el není nezbytný pro spuštění XEmacsu. Je třeba jej
nainstalovat, pouze pokud se chcete seznámit s programováním v Lispu
v prostředí XEmacsu.


Balíček: xemacs-info-21.1.14-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xemacs-info         Relocations: (not relocateable)
Version   : 21.1.14              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 22. březen 2001, 17:23:49 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: xemacs-21.1.14-10.src.rpm
Size    : 1502433             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xemacs.org/
Summary   : Informační soubory pro XEmacs.
Description :
Balíček obsahuje volitelné informační soubory, které jsou distribuovány
s textovým editorem XEmacs.


Balíček: xemacs-21.1.14-10.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xemacs            Relocations: (not relocateable)
Version   : 21.1.14              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 10              Build Date: Čt 22. březen 2001, 17:23:49 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Editory       Source RPM: xemacs-21.1.14-10.src.rpm
Size    : 62444351             License: GPL
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xemacs.org/
Summary   : Verze editoru GNU Emacs určená pro prostředí X Window System.
Description :
XEmacs je výkonný, upravitelný, sebedokumentující, bezstavový
obrazovkový textový editor. Má zvláštní režimy editace pro programy,
obsahuje vestavěný skriptovací jazyk (elisp) a podporu pro práci
s poštou, diskusními skupinami a další - bez opuštění editoru.
XEmacs je také skutečný GNU Emacs.

Tato XEmacs distribuce se skládá ze tří balíčků: xemacs (hlavní část
včetně standardních XEmacs binárek, které většina lidí používá),
xemacs-el-21.1.10 (elisp zdroje, které potřebuje jen pokud budete
programovat s Lisp v XEmacs) a xemacs-info-21.1.10 (nepovinná součást
s informacemi o XEmacs). Tento balíček je dynamicky linkovaný,
oba jsou s podporou pro X Window System i podporou TTY (ncurses),
ale bez podpory mule (MUlti-Lingual Emacs, podpora asijských znaků).
Balíček s touto podporou bude dodán později.


Balíček: xfig-3.2.3c-8.i386.rpm
==========================================================================
Name    : xfig             Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.2.3c              Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 8               Build Date: Ne  7. leden 2001, 20:42:57 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Aplikace/Multimédia      Source RPM: xfig-3.2.3c-8.src.rpm
Size    : 3402611             License: Freeware
Packager  : Red Hat, Inc. 
URL     : http://www.xfig.org/
Summary   : Nástroj pro vytváření vektorové grafiky pro X Window System.
Description :
Xfig je nástroj pro X Window System na vytváření základní vektorové
grafiky, včetně beziérových křivek, čar, linek a dalších. Výstup
grafiky může být ukládán, tisknut na postscriptových tiskárnách
nebo konvertován do množství jiných formátů (např. X11 bitmapy,
Encapsulated PostScript, LaTeX, ...).

Nainstalujte si xfig, pokud potřebujete jednoduchý program
pro vytváření vektorové grafiky.


Balíček: XFree86-AGX-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-AGX         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3278437             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na AGX.
Description :
Balíček XFree86-AGX obsahuje X server pro videokarty založené na
AGX, jako je Boca Vortex, Orchid Celsius, Spider Black Widow a
Hercules Graphite.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na adrese http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-cyrillic-fonts-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-cyrillic-fonts    Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 380836              License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Cyrilické fonty (pro ruský jazyk) pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje cyrilické fonty používané v ruštině pro X Window System.


Balíček: XFree86-devel-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-devel        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Vývojové prostředky/Knihovny  Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 9566066             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Statické knihovny, .h soubory a man. stránky pro programování v X11R6.
Description :
Knihovny, hlavičkové soubory a dokumentace pro vývoj programů, které
běží jako X klienti. Obsahuje základní knihovnu Xlib i sady widgetů Xt
a Xaw.

Nainstalujte si balíček XFree86-devel, pokud chcete vyvíjet aplikace,
které poběží jako X klienti.


Balíček: XFree86-doc-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-doc         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Dokumentace          Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 11355479             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Dokumentace pro různá programovací rozhraní pro X11.
Description :
XFree86-doc obsahuje rozsáhlou dokumentaci ve formátu PostScript
pro různá X API, knihovny, a jiná rozhraní. Jestliže potřebujete
dokumentaci pro nízkoúrovňové programování X, naleznete ji zde.
Zahrnuje X protokol, ICCCM standard okenních manažerů, správa ICE
sezení, API font serveru, atd.


Balíček: XFree86-FBDev-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-FBDev        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3374864             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Univerzální X server pro grafické karty podporující frame buffer.
Description :
Balíček XFree86-FBDev obsahuje X server pro různé videokarty s frame
bufferem. Tento X server je určen zejména pro počítače SPARC, ale
může být užitečný také na některých počítačích s mikroprocesory Intel
zvláště na laptopech.

Tento X server může být používán jako obecný ovladač pro videokarty,
pro které dosud neexistuje Open Source ovladač (není ovšem
akcelerovaný). Navíc tento X server "mluví" VESA protokoly,
takže může produkovat přesné časování potřebné pro projekční systémy.
Tato vlastnost může být užitečná, pokud potřebujete zobrazit výstup
z přenosného počítače pomocí videoprojektoru. Váš normální X server
nemusí zajistit správné časování pro projekční systém, ale FBDev
X server bude pracovat správně. A konečně tento X server může na
přenosných počítačích pracovat ve vyšším rozlišení.


Balíček: XFree86-ISO8859-2-Type1-fonts-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-2-Type1-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 1535353             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Středoevropské (ISO 8859-2) škálovatelné Type 1 fonty pro X.
Description :
Balíček s Type1 fonty ve středoevropském kódování (ISO 8859-2) pro
X Window System. Tento soubor je známý také jako ulT1mo (nebo ultimo)
kolekce. Všechny obsažené fonty mají copyright svých autorů a jsou
volně k dispozici (freeware). Fonty byly získány z Internetu nebo
z CD.


Balíček: XFree86-ISO8859-2-100dpi-fonts-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-2-100dpi-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 878443              License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : ISO 8859-2 fonty se 100 dpi rozlišením pro X Window System.
Description :
Balíček se středoevropskými fonty pro X Window System (kódování
ISO 8859-2) s rozlišením 100 dpi.


Balíček: XFree86-ISO8859-2-75dpi-fonts-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-2-75dpi-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 789939              License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : ISO 8859-2 fonty v rozlišení 75 dpi pro X Window System.
Description :
Balíček se středoevropskými fonty pro X Window System (kódování
ISO 8859-2) s rozlišením 100 dpi. Pokud máte monitor pracující s
rozlišením 100 dpi, budete potřebovat balíček se 100 dpi fonty.


Balíček: XFree86-ISO8859-7-Type1-fonts-1.0-9.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-7-Type1-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:01:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-ISO8859-7-1.0-9.src.rpm
Size    : 1154338             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Řecké (ISO 8859-2) škálovatelné Type 1 fonty pro X.
Description :
Balíček s řeckými Type1 fonty (ISO 8859-7) pro X Window System. Tento
soubor je známý také jako hellas collection. Všechny obsažené fonty
mají copyright svých autorů a jsou volně k dispozici (freeware). Fonty
byly získány z Internetu nebo z CD.


Balíček: XFree86-ISO8859-7-100dpi-fonts-1.0-9.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-7-100dpi-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:01:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-ISO8859-7-1.0-9.src.rpm
Size    : 322958              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Řecké (ISO-8859-7) fonty v rozlišení 100 dpi pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje řecké fonty (ISO-8859-9) v rozlišení 100 dpi pro
X Window System.


Balíček: XFree86-ISO8859-7-1.0-9.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-7      Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:01:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-ISO8859-7-1.0-9.src.rpm
Size    : 305451              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Řecké fonty pro X Window System.
Description :
Tento balíček obsahuje plnou sadu řeckých fontů podle standardu
ISO 8859-7.


Balíček: XFree86-ISO8859-7-75dpi-fonts-1.0-9.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-7-75dpi-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 9               Build Date: Po 11. prosinec 2000, 21:01:02 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-ISO8859-7-1.0-9.src.rpm
Size    : 641297              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Řecké (ISO-8859-7) fonty v rozlišení 75 dpi pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje sadu řeckých fontů (ISO 8859-7) v rozlišení 75 dpi
pro X Window System. Pokud máte monitor pracující v rozlišení 100 dpi,
nainstalujte si fonty s rozlišením 100 dpi.


Balíček: XFree86-ISO8859-9-100dpi-fonts-2.1.2-16.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-9-100dpi-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Út 12. prosinec 2000, 11:59:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-ISO8859-9-2.1.2-16.src.rpm
Size    : 1171192             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Turecké 100 dpi fonty (ISO8859-9) pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje sadu tureckých fontů v rozlišení 100 dpi podle standardu
ISO 8859-9 pro X Window System.


Balíček: XFree86-ISO8859-9-2.1.2-16.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-9      Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Út 12. prosinec 2000, 11:59:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-ISO8859-9-2.1.2-16.src.rpm
Size    : 92722              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Turecká písma a modmapy pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje turecké (ISO 8859-9) fonty, modmapy pro turecké
klávesové mapy Q a F a jednoduché utility pro jejich změnu.


Balíček: XFree86-ISO8859-9-75dpi-fonts-2.1.2-16.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-ISO8859-9-75dpi-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.1.2               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 16              Build Date: Út 12. prosinec 2000, 11:59:38 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-ISO8859-9-2.1.2-16.src.rpm
Size    : 1058962             License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Turecké (ISO-8859-9) fonty v rozlišení 75 dpi pro X Window System.
Description :
Balíček obsahuje sadu tureckých fontů (ISO 8859-9) v rozlišení 75 dpi
pro X Window System. Pokud máte monitor pracující v rozlišení 100 dpi,
nainstalujte si fonty s rozlišením 100 dpi.


Balíček: XFree86-I128-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-I128         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3530630             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty Number Nine Imagine 128.
Description :
XFree86-I128 je X server pro Number Nine Imagine 128 a podobné videokarty.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-jpfonts-2.0-12.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-jpfonts       Relocations: (not relocateable)
Version   : 2.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 12              Build Date: Čt 28. prosinec 2000, 08:43:39 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-jpfonts-2.0-12.src.rpm
Size    : 9655186             License: Distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Japonské fonty s pevnou šířkou znaku pro X Window System.
Description :
XFree86-jpfonts balíček obsahuje japonské fonty s pevnou šířkou znaku
pro X Window System.


Balíček: XFree86-KOI8-R-100dpi-fonts-1.0-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-KOI8-R-100dpi-fonts Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 28. březen 2001, 00:44:54 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-KOI8-R-1.0-6.src.rpm
Size    : 299406              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Ruské a ukrajinské fonty (KOI8-R) v rozlišení 100 dpi pro X.
Description :
Balíček obsahuje ruské a ukrajinské fonty (KOI8-R) v rozlišení 100 dpi
pro X Window System.


Balíček: XFree86-KOI8-R-1.0-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-KOI8-R        Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 28. březen 2001, 00:44:54 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-KOI8-R-1.0-6.src.rpm
Size    : 220085              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Ruské a ukrajinské fonty pro X Window System.
Description :
Balíček s ruskými a ukrajinskými fonty podle standardu KOI8-R pro
X Window System.


Balíček: XFree86-KOI8-R-75dpi-fonts-1.0-6.noarch.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-KOI8-R-75dpi-fonts  Relocations: (not relocateable)
Version   : 1.0                Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 6               Build Date: St 28. březen 2001, 00:44:54 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-KOI8-R-1.0-6.src.rpm
Size    : 684211              License: distributable
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Ruské a ukrajinské (KOI8-R) fonty v rozlišení 75 dpi pro X.
Description :
Balíček obsahuje sadu ruských a ukrajinských fontů (ISO 8859-7)
v rozlišení 75 dpi pro X Window System. Pokud máte monitor pracující
v rozlišení 100 dpi, nainstalujte si fonty s rozlišením 100 dpi.


Balíček: XFree86-libs-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-libs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Knihovny  Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 4477081             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Sdílené knihovny používané programy pro prostředí X Window System.
Description :
Balíček obsahuje sdílené knihovny, které potřebuje pro svůj běh většina
programů pro X Window System. Tyto sdílené knihovny jsou ve zvláštním
balíčku, aby bylo možné spustit X aplikace na stroji, který neobsahuje
X server (např. spouštění X aplikací s výstupem přes síť na jiný počítač).


Balíček: XFree86-Mach32-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-Mach32        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3239560             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na čipu Mach32.
Description :
XFree86-Mach32 je balíček s X serverem pro videokarty používající ATI
čip Mach32, včetně ATI Graphics Ultra Pro a Ultra Plus.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-Mach64-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-Mach64        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3373672             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na čipu Mach64.
Description :
XFree86-Mach64 je balíček s X serverem pro videokarty používající čip
ATI Mach64 jako jsou Graphics Xpression, GUP Turbo a WinTurbo. Je
známo, že tento X server má problémy s některými kartami Mach64.
Podívejte se na http://www.xfree86.org pro aktuální informace o
tomto X serveru.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-Mach8-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-Mach8        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3106823             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na čipu Mach8.
Description :
XFree86-Mach8 je balíček s X serverem pro videokarty používající ATI
čip Mach8, včetně ATI 8514 Ultra and Graphics Ultra.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-Mono-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-Mono         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3393902             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Obecný monochromatický XFree86 X server pro VGA karty.
Description :
XFree86-Mono je obecný monochromatický (dvoubarevný) X server pro VGA
karty. XFree86-Mono bude pracovat pro téměř všechny VGA kompatibilní
karty, ale podporuje pouze monochromatické zobrazení.

Tento X server může být použitelný i pro další videokarty. Nahlédněte
prosím do seznamu videokaret a X serverů podporovaných XFree86 na
http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-P9000-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-P9000        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3299143             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na čipu Weitek P9000.
Description :
XFree86-P9000 je X server pro videokarty využívající čip Weitek P9000,
jako je většina Diamond Viper karet a karta Orchid P9000.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-SVGA-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-SVGA         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 4657911             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro většinu jednoduchých SVGA karet s framebufferem.
Description :
X server pro většinu jednoduchých SVGA s framebufferem, včetně karet na
bázi čipů ET4000, Cirrus Logic, Chips and Technologies pro přenosné PC,
Trident 8900 a 9000 a Matrox. Server pracuje s kartami Diamond Speedstar,
Orchid Kelvins, STB Nitros a Horizons, Genoa 8500VL, na většině desek
Actix a Spider VLB Plus. Pracuje také s mnoha dalšími čipy a kartami,
takže jej můžete vyzkoušet, pokud nemůžete najít jiný X server pro svoji
videokartu nebo pokud máte problémy s jiným X serverem.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-S3V-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-S3V         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3513540             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na čipu S3 ViRGE.
Description :
XFree86-S3V je X server pro videokarty založené na čipu S3 ViRGE.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-S3-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-S3          Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3794052             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na čipu S3.
Description :
XFree86-S3 je X server pro videokarty využívající čipy S3,
včetně většina Number Nine karet, mnoha karet Diamond Stealth,
Orchid Fahrenheits, Miro Crystal 8S, většiny STB karty, a některých
základních desek s vestavěnými grafickými akcelerátory (jako řada
IBM ValuePoint). Jestliže však máte videokartu S3 ViRGE,
budete potřebovat balíček XFree86-S3V místo balíčku XFree86-S3.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-tools-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-tools        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 1230560             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Různé nástroje pro XFree86.
Description :
Balíček obsahuje sadu nástrojů pro X Window System (listres, xbiff,
xedit, xeyes, xcalc, xload and xman a další). Tento balíček obsahuje
všechny všechny programy, které dříve obsahoval balíček X11R6-contrib.


Balíček: XFree86-twm-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-twm         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 143074              License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Jednoduchý a nenáročný správce oken pro X Window System.
Description :
Jednoduchý a nenáročný správce oken pro X Window System.


Balíček: XFree86-VGA16-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-VGA16        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3335152             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Obecný XFree86 X server pro VGA16 videokarty.
Description :
XFree86-VGA16 je obecný 16 barevný X server pro karty standardu VGA.
Tento X server bude pracovat na téměř všech VGA kartách, avšak jen
v nízkém rozlišení a s 16 barvami.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-V4L-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-V4L         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 14903              License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Podpora Video for Linux (V4L) pro XFree86 4.0.
Description :
Tento balíček poskytuje podporu pro Video for Linux (V4L) do XFree86 4.0.
Umožňuje například překrývání videa. Nainstalujte si tento balíček, pokud
máte V4L-kompatibilní framegrabber kartu.


Balíček: XFree86-W32-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-W32         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3159973             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro videokarty založené na čipech ET4000/W32.
Description :
XFree86-W32 je X server pro karty na bázi čipů ET4000/W32 včetně karet
Genoa 8900 Phantom 32i, Hercules Dynamite, LeadTek WinFast S200, Sigma
Concorde, STB LightSpeed, TechWorks Thunderbolt, a ViewTop PCI.

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-xdm-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-xdm         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 244332              License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Display manažer pro X Window System (X démon).
Description :
Display manažer pro X Window System. Xdm spravuje displej, který může
být na kterémkoliv vzdáleném počítači. Poskytuje podobné služby,
které poskytuje init, getty a login na znakových terminálech:
zeptá se na uživatelské jméno a heslo, ověří je a spustí sezení
(tj. spustí skript, který zajistí nastavení prostředí a spuštění
všech potřebných programů).


Balíček: XFree86-xfs-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-xfs         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Systémové prostředí/Démoni  Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 1052269             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Font server pro X Window System.
Description :
XFree86-xfs obsahuje font server pro XFree86. Xfs může poskytovat
fonty jak lokálnímu X serveru (což je implicitní nastavení v této
distribuci), tak i vzdáleným X serverům (X server tak může pracovat
i s fonty, které nejsou nainstalovány na stejném počítači, na kterém
sám běží).


Balíček: XFree86-xf86cfg-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-xf86cfg       Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 450089              License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Konfigurační nástroj pro XFree86.
Description :
Konfigurační nástroj pro XFree86.


Balíček: XFree86-Xnest-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-Xnest        Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 4018105             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Vnořený XFree86 X server.
Description :
Xnest je server pro X Window System, který běží v okně v X.
Ve skutečnosti je to klient reálného X serveru, které spravuje
okenní a grafické požadavky pro Xnest, zatímco Xnest spravuje
okenní a grafické požadavky pro své vlastní klienty.

Nainstalujte Xnest, jestliže požadujete X server, který poběží
jako klient vašeho skutečného X serveru (pravděpodobně pro testovací
účely).


Balíček: XFree86-Xvfb-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-Xvfb         Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 4296492             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Virtuální framebufferový X server pro XFree86.
Description :
Xvfb (X Virtual Frame Buffer) je X server, který je schopen spuštění
na stroji bez hardware pro displej a bez fyzického vstupního zařízení.
Xvfb emuluje pomocí virtuální paměti jednoduchý framebuffer. Xvfb
neotevírá žádné zařízení, ale jinak se chová jako X displej. Xvfb je
normálně používán pro testování serverů. Použití Xvfb, mfb nebo cfb
kódu pro libovolnou barevnou hloubku může být vyzkoušeno bez reálného
hardware, které podporuje požadované barevné hloubky. Xvfb také byl
používán na testování X klientů, při neobvyklých barevných hloubkách
a konfiguracích displeje, pro dávkové zpracování s Xvfb jako renderovacím
programem v pozadí, pro testy zatížení, pro usnadnění přenosu X server
na novou platformu a pro poskytnutí neobtěžující podpory pro běžící
aplikaci, které ve skutečnosti nepotřebuje X server, ale vyžaduje jej
ke svému běhu.

Jestliže potřebujete testovat váš X server nebo vaše X klienty, můžete
pro tento účel nainstalovat Xvfb.


Balíček: XFree86-100dpi-fonts-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-100dpi-fonts     Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 1262325             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : 100 dpi fonty pro X Window System.
Description :
Balíček XFree86-100dpi-fonts obsahuje sadu 100 dpi fontů používanou
na většině linuxových systémů. Jestliže budete používat X Window System
a máte monitor schopný pracovat v rozlišení 100 dpi, měli byste si
tento balíček nainstalovat. Balíček můžete nainstalovat i v případě
že máte monitor s nižším rozlišením, ale požadujete větší škálu velikostí
fontů.


Balíček: XFree86-3DLabs-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-3DLabs        Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/Hardwarová podpora pro X  Source RPM: XFree86-Servers-3.3.6-35.src.rpm
Size    : 3566446             License: MIT
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : XFree86 X server pro karty 3Dlabs.
Description :
XFree86-3DLabs je X server pro karty využívající čipové sady 3Dlabs
Glint a Permedia, včetně Glint 500TX s IBM RGB526 RAMDAC, Glint MX
s IBM RGB526 a IBM RGB640 RAMDAC, Permedia s IBM RGB526 RAMDAC a
PERMEDIA 2 (classic, 2a, 2v).

Výše uvedený seznam nemusí zahrnovat všechny videokarty, které jsou
podporovány tímto X serverem. Nahlédněte prosím do seznamu videokaret
a X serverů podporovaných XFree86 na adrese http://www.xfree86.org.


Balíček: XFree86-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86           Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 36647460             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : Základní fonty, programy a dokumentace pro pracovní stanici s X.
Description :
X Window System poskytuje základní technologii pro používání a vývoj
grafických uživatelských rozhraní. Jednoduše řečeno, X vykresluje
prvky GUI na uživatelově displeji a vytváří metody pro odesílání
akcí uživatele zpět aplikaci. X také podporuje práci s vzdálenými
aplikacemi, to jest s takovými, které běží na jiném počítači,
zatímco prohlížení jejich vstupů/výstupů se děje na vašem počítači.
X je výkonné prostředí, které podporuje množství aplikací, jako
hry, programování nástroje, grafické programy, textové editory, atd.
XFree86 je verze X, která běží na Linuxu na procesorech Intel, ale
i na jiných platformách.

Tento balíček obsahuje základní programy a dokumentaci pro pracovní
stanici používající X Window System.


Balíček: XFree86-75dpi-fonts-4.0.3-5.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-75dpi-fonts     Relocations: (not relocateable)
Version   : 4.0.3               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 5               Build Date: So 31. březen 2001, 04:53:34 CEST
Install date: (not installed)        Build Host: porky.devel.redhat.com
Group    : Uživatelské rozhraní/X    Source RPM: XFree86-4.0.3-5.src.rpm
Size    : 1090616             License: XFree86
Packager  : Red Hat, Inc. 
Summary   : 75 dpi fonty pro X Window System.
Description :
Balíček XFree86-75dpi-fonts obsahuje sadu 75 dpi fontů používanou
ve většině systémů používajících X Window System. Nainstalujte si
tento balíček, pokud chcete používat X Window System. V případě, že
máte monitor pracující v rozlišení 100 dpi, budete zřejmě preferovat
100 dpi fonty, které jsou dostupné v balíčku XFree86-100dpi-fonts.


Balíček: XFree86-8514-3.3.6-35.i386.rpm
==========================================================================
Name    : XFree86-8514         Relocations: (not relocateable)
Version   : 3.3.6               Vendor: Red Hat, Inc.
Release   : 35              Build Date: So 24. únor 2001, 07:19:15 CET
Install date: (not instal