Seznam přednášek na semináři LinuxStart 2000


Úvod do TeXu

Přednáška je zaměřena pro začínající uživatele Linuxu, kteří právě objevili, že v UNIXových systémech je obvyklé formátovat dokumenty prostřednictvím TeXu, ale ještě nevědí, co to přesně je. Budou nastíněny základní principy TeXu, vyvětlena terminologie a zmíněny odkazy na další dokumenty. Za příznívých okolností (konstelace hvězd a funkčnost techniky) může být předveden TeX \uv{živě} při úpravě jednoduchého dokumentu.

Petr Olšák


Debian GNU/Linux

Co je Debian GNU/Linux, historie, cíle, způsob vývoje, DFSG. Správce balíků a související nástroje -- dpkg, dselect, apt. Používání balíků z jiných distribucí -- alien. Spolupráce s ostatními distribucemi. Připojení se k projektu.

Milan Zamazal


Elektronická pošta a Linux

Příspěvek poskytuje informace o poštovních protokolech a standardech RFC-822, MIME, POP, IMAP, SMTP a jeho rozšířeních, o programech pro dopravu pošty sendmail, postfix, qmail a fetchmail, o programu procmail, i o uživatelských programech s ohledem na přenos ne-ASCII souborů. Jsou zmíněny otázky bezpečnosti, soukromí a ochrany proti spamu.

Petr Kolář


PostgreSQL a další SQL na Linuxu

Karel Žák


SuSE Linux

Na přednášce bude objasněn způsob správy balíků v distribuci SuSE, bude vysvětlena úloha programů rpm, YaST, SuSEconfig a susewm.

Štěpán Kasal


Sdílení disků a Samba

Samba -- co od ní můžete očekávat, rozdíl mezi sambou a smbfs, základní konfigurace samba serveru a nastavení klienta, sdílení disků a tiskáren, použití doménových funkcí a login skriptů, zvláštnosti v konfiguraci (substituce parametrů, zvláštní práva, synchronizace WINS databází).

Dan Ohnesorg


Red Hat Linux CZ a systém RPM

Milan Keršláger


Čeština v Linuxu

Přednáška by měla nastínit to, jak je v Linuxu řešená lokalizace do jednotlivých jazyků, a to jak na konzoli, tak v X Window systému, a jejich vzájemný vztah. Také by měla nastínit, jak nastavit českou klávesnici a fonty na konzoli a v X Window systému.

Vladimír Michl


Apache, WWW a Linux

V této přednášce bude vysvětlen princip fungování WWW serveru a protokoly http a https. Dále nastíníme možnosti implementace WWW serveru na Linuxu: Nejrozšířenější server Apache, jeho přednosti, základní a některé rozšiřující moduly a konfigurace. Na závěr budou zmíněny i některé další varianty WWW serverů pro Linux.

David Košťál


Začínáme s Linuxem

Přednáška nastíní základní principy fungování Linuxu (a UNIXového systému obecně). Budou vysvětleny pojmy jako jádro, proces, uživatel. Podrobněji bude rozebrána problematika startu systému (startovací skripty) a rozložení souborů a adresářů v systému.

Jan Kasprzak


Programování pro každého

Přednáška je zaměřena pro běžné uživatele (neprogramátory), kteří zjistili, že počítače je nutné programovat, tradiční nástroje (C, C++, Java, ...) jsou pro ně komplikované, nechtějí nechat programování jen na expertech a proto hledají pro ně použitelný nástroj umožňující realizaci jejich představ. Budou nastíněny základní principy prostředí Python + IDLE. Proč Python? Protože se dá snadno naučit, je použitelný v reálném světě a je vhodný i pro velké projekty - cesta od začátečníka k expertovi je plynulá.

Michal Mühlpachr


ls2k@linux.cz