next up previous contents
Další: Historie sendmailu Vzhůru: Sendmail Předchozí: Obsah

Poštovní programy

MUA (Mail User Agents) - uživatelské poštovní programy

MTA (Message Transfer Agents) - programy pro dopravu pošty


next up previous contents
Další: Historie sendmailu Vzhůru: Sendmail Předchozí: Obsah

Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>