Linuxový víkend - Praha 2002

Linuxový víkend se konal v Praze ve dnech 9. a 10. března 2002.
Za přípravu a organizaci semináře patří poděkování Danovi Ohnesorgovi a Petru Olšákovi.