Otevřený dopis ministru kultury, Mgr. Martinu Štěpánkovi

Protože jsme znepokojeni situací zjištěnou na ministerstvu kultury a chceme upozornit, že při používání svobodného software by problém vůbec nemohl nastat, zaslali jsme panu ministrovi následující dopis.

Text dopisu

České sdružení uživatelů Linuxu

Ing. Dan Ohnesorg

předseda sdružení

Fakulta Informatiky MU Brno

Botanická 68a

602 00 Brno

Vážený pane ministře,

jistě Vás netěší být čelným představitelem nejznámější pirátské organizace na území České republiky. Takové postavení je však velkou výzvou a umožňuje dokázat, že to s ochranou autorských práv myslíte skutečně velmi vážně.

Proto se na Vás jako předseda Českého sdružení uživatelů Linuxu obracím s naléhavou výzvou, abyste věnoval mimořádnou pozornost ochraně autorských práv. Pro vývojáře svobodného software, který je často vytvářen z nadšení a bez nároku na autorskou odměnu, je právě satisfakce spojená s nepopiratelností autorství a ochrana před neoprávněným užíváním díla velmi důležitá. A jejich potřeba ochrany není o nic menší, než u produktů firmy Microsoft.

Domníváme se, že by bylo vhodné vypsat výběrové řízení na legalizaci software na Vašem úřadě. Jistě by se jej zúčastnilo i několik dodavatelů svobodného software a bylo by možné dosáhnout velmi výhodné ceny.

Velkou výhodou svobodného software je jednoduchá licenční politika. Protože produkty nejsou vázány na konkrétní hardware ani na konkrétní počet instalací, nehrozí při růstu počtu uživatelských stanic problémy s počtem licencí. Kontrola legality je tak mnohem jednodušší, neboť stačí sledovat jen typovou shodu instalovaných aplikací se schváleným seznamem. Svobodný software přináší i nezávislost na dodavateli a používání zdokumentovaných datových formátů. To je velmi důležité z hledisky kontinuity státní správy v běhu času. Vaše ministerstvo se stará o díla, které přečkala staletí a jsou pro nás stále dostupná. Naproti tomu data uložená v proprietárních formátech mohou být zcela nedostupná za pouhé jednotky let.

S pozdravem

Dan Ohnesorg

Vážený pan

Mgr. Martin Štěpánek

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1