Vítejte na www.linux.cz!

Počitadlo


_____________________________________
  C Z L U G

Všeobecné informace

 • CZLUG je zájmové sdružení uživatelů Linuxu zejména z České republiky.
 • Stanovy sdružení včetně příloh, týkajících se práv a povinností členů a výše členských příspěvků. Nová verze stanov byla schválena na valném shromáždění v Olomouci.
 • IČO, přidělené Českým statistickým úřadem v Brně je 6702 5226.
 • CZLUG má účet v Raiffeisenbank. Číslo účtu je 519375001/5500.
 • DIČ CZLUGu je 290-67025226. CZLUG není plátcem DPH.
 • Sídlem CZLUGu je Fakulta Informatiky MU Brno, Botanická 68a, 602 00 Brno.
 • Kontaktní e-mail na výbor CZLUGu je vybor zavináč linux.cz (V předchozím jsme neuvedli adresu přímo, aby se omezila možnost vytahovat tuto adresu z WWW robotů a posílat na ni spam. Předpokládáme, že inteligentní čtenář dokáže adresu vyextrahovat sám.)

Jak se stát členem CZLUGu?

Členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami CZLUGu, vyplní přihlášku a zaplatí členské příspěvky. Přihlašovat se je možno pouze přes WWW formulář.

Přihláška za člena CZLUGu spolu s podrobnějšími informacemi o postupu přihlašování.

Další dokumenty CZLUGu

Tiskové zprávy

Členové výboru CZLUGu

zvoleni na valném shromáždění CZLUGu v Praze v dubnu 2006:
 • Dan Ohnesorg
 • Jan Kasprzak
 • Antonín Mička
 • Oto 'tapik' Buchta
 • Petr Kopač
 • Lukáš Malý

-CZLUG-
Všeobecné informace
Jak se stát členem
Dokumenty CZLUGu
Výbor CZLUGu

Valná shromáždění
Seznam členů
Databáze členů

-WWW.LINUX.CZ-
Uvodní stranka
Co je Linux?
Instalace Linuxu
Distribuce
News
Diskusní listy
Dokumentace
Lokalizace
Software pro Linux
Odkazy - české
Odkazy - zahraniční