YUM repository pro distribuci Fedora Core

Server ftp.linux.cz nyní můžete použít pro aktualizaci svých strojů s distribucí Fedora Core. Toto je návod ke zprovoznění.

Co je YUM?

YUM je zkratka pro Yellow Dog Updater, Modified, což je název správce balíčků v distribuci Yellow Dog Linux, která je určena pro procesory PowerPC. YUM poskytuje podobné služby jako třeba APT v distribuci Debian. Provádí indexaci balíčků a ukládá jejich metadata (například informace o závislostech) do zvláštních souborů. Klienti si potom mohou tyto soubory stahovat a na základě nich se rozhodovat, které balíčky je třeba stáhnout pro upgrade, případně při instalaci nových balíčků zároveň doinstalovat i potřebné závislosti.

V distribuci Fedora Core je podpora pro práci s metadaty systému YUM zahrnuta v programu up2date a navíc přímo distribuce sama na FTP má vygenerována metadata pro YUM. Není tedy potřeba zvláštní server (jako byl Red Hat Network nebo jemu podobný Current). Vše může běžet proti kterémukoliv dostatečně často aktualizovanému zrcadlu distribuce. Jedno takové zrcadlo je i na našem FTP serveru.


Předpoklady

Musíte mít distribuci Fedora Core, v ní nainstalovaný program gnupg pro ověření elektronického podpisu RPM balíků, a program up2date. Ve standardní konfiguraci by všechno potřebné mělo být nainstalováno. Pokud jste měnili seznam instalovaných balíků, ujistěte se, že tyto balíky jsou nainstalovány, například následujícím příkazem:
rpm -q jméno_balíku

Fedora Core zveřejňuje opravené balíčky ve dvou fázích: nejprve jako testovací a potom jako stabilní. Záleží na vás, jestli preferujete rychlejší reakci na bezpečnostní problémy nebo vyšší stabilitu. V dalším textu rozlišujeme instalaci jen stabilních nebo i testovacích záplat.


Import GPG klíčů

Pro instalaci je třeba naimportovat do systému RPM veřejné GPG klíče, kterými jsou jednotlivé balíčky podepsány. To se provede pomocí následujících příkazů:
rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY-fedora
rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY-fedora-test
Poslední z těchto příkazů je nutné provést pouze v případě že chcete instalovat i výše popsané testovací balíčky/záplaty.

Konfigurace up2date

Vyeditujte soubor /etc/sysconfig/rhn/sources, kde zakomentujete YUM repository na stroji fedora.redhat.com a přidáte repository na ftp.linux.cz. Příslušná část souboru by tedy měla vypadat takto:
yum fedora-core-1 ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/1/i386/os
yum updates-released ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/updates/1/i386
yum updates-testing ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/updates/testing/1/i386

#yum fedora-core-1 http://fedora.redhat.com/releases/fedora-core-1
#yum updates-released http://fedora.redhat.com/updates/released/fedora-core-1
#yum updates-testing http://fedora.redhat.com/updates/testing/fedora-core-1
Řádky se slovem testing uvádějte opět pouze v případě, že chcete instalovat i testovací záplaty.

Nyní již můžete ověřit, že vše funguje. Použijte následující příkaz:

up2date -u

Konfigurace yum

Pokud chcete místo up2date používat přímo systém yum, použijte následující postup, který nám poslal Martin Edlman:

Vyeditujte soubor /etc/yum.conf, kde najdete sekce [base], [updates-released]] a [updates-testing], která bude pravděpodobně zakomentovaná.
Je třeba nahradit baseurl ve všech částech odpovídajícím záznamem pro server ftp.linux.cz.
Příslušná část souboru by tedy měla vypadat takto (původní záznamy necháme zakomentované pro případ návratu):

[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
#baseurl=http://fedora.redhat.com/releases/fedora-core-$releasever
baseurl=ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/$releasever/$basearch/os

[updates-released]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Released Updates
#baseurl=http://fedora.redhat.com/updates/released/fedora-core-$releasever
baseurl=ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/updates/$releasever/$basearch

#[updates-testing]
#name=Fedora Core $releasever - $basearch - Unreleased Updates
##baseurl=http://fedora.redhat.com/updates/testing/fedora-core-$releasever
#baseurl=ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora-core/updates/testing/$releasever/$basearch
Blok [updates-testing] odkomentujte pouze v případě, že chcete instalovat i testovací záplaty.

Nyní již můžete ověřit, že vše funguje. Použijte následující příkaz:

yum update

Odkazy