- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny Říjen 1997

Česká nadace pro podporu free softwaru

Na základě diskuze o nutnosti vzniku nějaké zastřešující instituce pro uživatele operačního systému Linux a free softwaru vůbec, byla založena Česká nadace pro podporu free softwaru (anglicky Czech Free Software Foundation).

Statutárními cíly nadace jsou:

  • podpora a propagace myšlenek free softwaru
  • pomoc při ochraně autorských práv autorů free softwaru
  • podpora internacionalizace free softwaru
  • spolupráce se zahraničními organizacemi podobného zaměření

Tyto cíle by měly být realizovány mimo jiné:

  • organizováním přednášek a seminářů
  • vytvářením informačních zdrojů
  • vydáváním informačních a naučných publikací
  • distribucí free softwaru všemi dostupnými prostředky
  • podporou autorů free softwaru (finanční nebo materiální podpora)

Prvním konkrétním cílem nadace je zorganizovat práci na vytvoření českého národního prostředí pro Linux na seriózním základě. Systematickým úsilím by měly být vytvořeny všechny komponenty nutné pro bezproblémový provoz operačního systému Linux s českým prostředím.

Kromě toho je nadace od počátku otevřena i jakýmkoli dalším linuxovým i nelinuxovým free software aktivitám. Je možné spolupracovat i na komerčních projektech, bude-li z nich profitovat free software. Jedinou podmínkou toho všeho je, aby se našel dostatek lidí, kteří budou ochotni aspoň trochu seriózně pro danou věc něco udělat.

Bližší informace o nadaci naleznete v http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~hubicka/freesoft. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -