- předchozí článek - následující článek - obsah -

Linuxové noviny Prosinec 1997

Debian GNU/Linux - Users' for users

Milan Zamazal, 2. prosince 1997

[ logo Debian GNU/Linux ]  
Debian GNU/Linux je v současné době spolu s Red Hat Linuxem jedna ze dvou nejvýznamnějších základních distribucí Linuxu. Z čistě technického hlediska se jedná o distribuci založenou na původním správci balíků dpkg obsahující v současné době přes 1300 balíků ve vývojové verzi. Poslední verze distribuce (1.3) vyšla v červnu letošního roku, novou verzi 2.0 lze očekávat v první polovině příštího roku. Verze 1.3 oficiálně podporuje pouze platformy na bázi procesorů Intel, verze 2.0 by již měla zahrnovat i oficiální varianty pro ostatní linuxovské platformy.

V tomto článku nebudu hovořit o uživatelské stránce distribuce, neboť to si může každý vyzkoušet sám. Nemíním zde také srovnávat Debian s jinými distribucemi, neboť jak uvidíme dále, z hlediska Debianu neexistuje žádná konkurenční distribuce. Uživatel, který chce mít objektivní srovnání technických vlastností různých distribucí udělá nejlépe, když si příslušné distribuce nainstaluje, zkusí je nějakou dobu používat a posoudí sám, co mu nejlépe vyhovuje. Chtěl bych se tedy tentokrát zaměřit hlavně na vysvětlení toho, co to vlastně Debian je, čím se od ostatních distribucí liší po netechnické stránce a proč je tato distribuce svým způsobem výjimečná.

Debian je podobně jako jádro Linuxu dítkem Internetu. Jedním z popudů jeho vzniku byla nespokojenost se stavem distribuce SLS a touha vytvořit novou distribuci na principu free softwaru. Jedním ze sloganů vztahujících se k Debianu je "users for users", což znamená, že Debian je distribuce tvořená svými uživateli. V současné době je vývoj Debianu plně distribuovaný - Debian je tvořen více než 200 lidmi z mnoha zemí, Českou republiku a Slovensko nevyjímaje. Každý z těchto lidí se může zapojit do různých činností - například tvorby a údržby balíků (každý balík v Debianu má svého nezávislého maintainera), testování distribuce, tvorby manuálů a jiných technických dokumentů, administrativních činností (chcete-li se stát vedoucím tohoto projektu, stačí vám vyhrát volby), programování debianovských utilit, zaučování nových vývojářů, atd. Distribuce a její vývoj je plně otevřená, veškeré technické otázky jsou řešeny prostřednictvím veřejného mailing listu, kde se k nim vyjadřuje kdokoliv z vývojářů a nejen jich, a podílet se na vývoji Debianu může prakticky kdokoliv. Ať už jako oficiální maintainer (což je nutnou podmínkou zejména v případě, chcete-li vytvořit a/nebo udržovat nějaký balík) nebo pouze formou své účasti v diskusích na vývojářském mailing listu. To je zásadní rozdíl oproti ostatním nejvýznamnějším distribucím, které jsou tvořeny malými uzavřenými týmy, a velmi významně to, ať už pozitivně či negativně, ovlivňuje výslednou podobu distribuce.

Nejvýznamnější charakteristikou Debianu je to, že se jedná o kompletně free softwarovou distribuci. Možná namítnete, že i ostatní distribuce jsou založeny převážně na free softwaru. Rozdíl je však právě ve slovech "kompletně" a "převážně". Debian má svoji free softwarovou podobu jako cíl, nikoliv pouze jako vedlejší efekt. Vývojáři Debianu schválili tzv. Debian Social Contract a Debian Free Software Guidelines http://www.debian.org/social_contract.html. V těchto dokumentech se zavazují, že Debian vždy zůstane plně free a otevřenou distribucí založenou kompletně na free softwaru a definuje se zde pojem free softwaru z hlediska Debianu. Zjednodušeně řečeno, free softwarem z hlediska Debianu je software, který neklade žádná významná omezení na uživatele (jako například nedostupnost zdrojových textů, zákaz modifikace, zákaz používání pro nějaké účely, platnost licence pouze pro určité platformy, apod.). Tím je mimo jiné zajištěno, že každý program obsažený v Debianu bude možno v rámci Debianu nebo na něm založené distribuci bez problémů používat a spravovat. Uživatel nebo vývojář, který se rozhodne pro Debian, tak má zaručeno, že nikdy nenarazí na proprietární omezení. Tím se Debian liší od všech ostatních nejvýznamnějších distribucí. Cílem Debianu je prakticky dokázat, že lze vybudovat kompletní systém založený na free softwaru. Debian si touto svojí zatím velmi úspěšnou snahou získal respekt free softwarové komunity a je bezpochyby jedním ze současných nejvýznamnějších free softwarových projektů. Přesto je do značné míry podporován i non-free software - na debianovském FTP je například dostupná řada non-free programů v podobě debianovských balíků.

Další významnou odlišností Debianu je to, že se jedná o distribuci nekomerční. Vývojáři Debianu pracují na distribuci ve svém volném čase a takřka výhradně zdarma. Pro většinu z nich je práce na Debianu zajímavým koníčkem, nikoliv existenční nutností. Debian tím pádem nezná pojem vnucování se uživatelům, místo toho je službou uživatelům. Debian nemrhá prostředky na marketing a chytání uživatelů na líbivé věci, místo toho implementuje myšlenky svých vývojářů-uživatelů. Debian je prost reklamních sloganů obsahujících více vykřičníků než informací. Cílem Debianu není ani finanční zisk, ani nejvyšší počet uživatelů, ani vysoké umístění na žebříčku popularity.

Výše uvedené přístupy přinesly některé pozoruhodné výsledky. Debian byl první distribucí, která přišla s inkrementálními upgrady. Jeho správce balíků dpkg měl jako první některé zajímavé vlastnosti jako například závislosti mezi balíky, které se dnes zdají být již samozřejmostí. Debian je velmi stabilní a bezpečnou distribucí, tyto vlastnosti mají vždy vyšší prioritu než například rychlost vydávání nových verzí. A v neposlední řadě je Debian nejrozsáhlejší základní distribucí co se týče množství softwaru, který obsahuje. Důkazem kvalit Debianu je jistě i to, že se zúčastnil zatím dvou letů amerického raketoplánu a je velmi pravděpodobné, že to nebylo naposledy.

Když to vše shrneme, Debian znamená naprostou svobodu v tvorbě softwaru. Nemusíte nikoho přemlouvat, aby ve své distribuci zohlednil vaše požadavky. Můžete své představy do distribuce zabudovat sami. Chcete-li se "vrtat" ve své distribuci nejen na vlastním počítači nebo jste důslednými příznivci free softwaru nebo pouze toužíte mít instalovánu stabilní a bezpečnou distribuci, Debian je distribuce pro vás.

Bylo by škoda, kdyby těchto vlastností Debianu nebylo využito ve prospěch uživatelů z českých zemí a Slovenska. Proto se v rámci projektů České nadace pro podporu free softwaru chystá širší účast českých, moravských a slovenských uživatelů na internacionalizaci Debianu. Cílem je dostat Debian do podoby distribuce na úrovni systému plně podporující požadavky česky a slovensky mluvících uživatelů. Pomoci lze překlady, programy, radami. Vytvořme si kvalitní free distribuci s českým a slovenským prostředím! Spuštění projektu se očekává začátkem příštího roku a bude oznámeno v cz.comp.linux. Zajímá-li vás tento projekt blíže, můžete se ozvat na adresu pdm@fi.muni.cz. *


- předchozí článek - následující článek - obsah -