- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 11-12/98

Jak je to s Linuxem na Slovensku

David Horký, 26. října 1998

Již nějakou dobu sleduji situaci na Slovensku a to nejenom z pozice diváka místních televizních zpráv, ale především z pohledu uživatele Linuxu. Nesleduji to ovšem jen z osobních důvodů, ale také proto, že již více než rok spolupracuji s firmou snažící se na Slovensku prodávat linuxové produkty. V tomto příspěvku bych vám chtěl přiblížit, jak se mi situace s Linuxem na Slovensku jeví.

Předpokládám, že se nedozvíte nic nového, když řeknu, že situace je zde dosti podobná situaci v České republice, jen bohužel, podle mého názoru, příznivců Linuxu je znatelně méně. A to ne jenom v poměru k počtu obyvatel obou republik. Čím je to způsobeno?

Není to patrně způsobeno lidmi - jsou stejní. Nebude to ani nedostatkem možností. Existuje slovenský mailing list http://rak.istenet.sk/ nebo majordomo@rak.isternet.sk, který sice běží, počet příspěvků se však pohybuje kolem 1-10 denně.

Existuje, či lépe řečeno bude existovat Slovenské sdružení uživatelů Linuxu. Jeho první setkání se koná 14. 11. 1998 a zájemci mohou najít podrobnější informace na adrese http://sklug.darkie.sk/. Podle informací z této web stránky není účast zatím nikterak závratná, ale akce byla zatím jen čerstvě oznámena.

Dostupnost Internetu nebude rovněž hlavním problémem. Průzkumy ukazují, že počet uživatelů Internetu se na Slovensku pohybuje kolem 4-5% populace, což je číslo srovnatelné s poměry v České republice. Na Slovensku existuje také několik velice kvalitních web stránek, které se zabývají Linuxem. Z nich doporučuji zejména Netáčik http://netacik.sk/ - elektronický časopis o Internete a to nejen slovenským čtenářům.

Proč je tedy zájem o Linux na Slovensku neproporčně menší? Faktorů je jistě několik. Jedním z nich bude určitě "konkurence" českých akcí. Mám na mysli například mailing list linux@muni.cz. Počet příspěvků v něm dosahuje mnohdy několika desítek denně a nezanedbatelnou část tvoří pisatelé ze Slovenska. Protože zde neexistuje jazyková bariera (která by mohla být u anglické konference, ale předpokládám, že čeština/slovenština nikomu problém nedělá) nevěštím slovenské konferenci příliš velkou budoucnost - dokonce bych navrhnul i nějakou formu spojení.

Vznik sdružení uživatelů Linuxu na Slovensku je určitě velice významný počin. Konečně zde bude někdo, kdo by koordinoval aktivity kolem Linuxu. Uvidíme však, jak aktivní sdružení bude, a kolik jeho účastníci najdou času, energie a prostředků na společné akce.

Dalším faktorem ovlivňující rozšíření Linuxu po Slovensku je bezesporu "hustota" vysokých škol. Není bez zajímavosti, že skoro 80% zájemců o Linux kontaktující naši firmu pochází z Bratislavy, Liptovského Mikuláše a Košic. Zde se asi také projevuje "konkurence" ČR, protože mnoho schopných mladých lidí ze Slovenska studuje na univerzitách v Brně a Praze - a týká se to specielně počítačových oborů. Co je však poměrně překvapivé, většina objednávek směřuje z komerční sféry. Nevýdělečné organizace a školy tvoří menšinu. Tento trend se mi poměrně líbí, protože odráží vývoj ve světě, kde se Linux stále více a více prosazuje ve firemním prostředí.

Problém patrně nebude v nabídce software. Klasická cesta přes Internet samozřejmě funguje. Podobně jako v ČR jsou i na Slovensku firmy, které Linux distribuce prodávají. Linux je možné koupit na http://www.vshop.sk/ nebo na http://www.stinet.sk/linux.html. Inzerce a nějaká aktivnější propagace však příliš vidět není. Šíře nabídky je určitě dostatečná, plně srovnatelná s ČR, ceny jsou mnohdy i výhodnější (vzhledem ke kurzu Sk).

Obecně ale vidím vývoj na Slovensku (a nejen v oblasti Linuxu) pozitivně. Trendy, které se zde vytvářejí jsou, podle mého mínění, zdravé, je jen třeba jim dát čas. O tom, že jsou na Slovensku v oblasti Linuxu velice schopní lidé není třeba pochybovat. Svědčí o tom rovněž pokročilé přípravy na slovenskou verzi RedHat 5.2. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -