CatalogResolver

Vít Profant vit.p na centrum.cz
Pátek Srpen 30 18:35:27 CEST 2002


> > 1) Pokoušel jsem se začlenit resolvery do XSLT transformaci
> > pomocí Xalanu. Dle dokumentace p. Walshe jsem se pokusil zadat
> > na příkazové řádce: XML Entity and URI Resolvers java -cp
> > xalan.jar:resolver.jar:CestaKeCatalogManager.properties
> > org.apache.xalan.xslt.Process -URIRESOLVER
> > com.sun.resolver.tools.CatalogResolver -ENTITYRESOLVER
> > com.sun.resolver.tools.CatalogResolver -IN ...
> > Výsledkem bylo tvrzení shellu, že class file not found for
> > option -URIResolver.
> 
> S Xalanem moc nedělám, ale myslím, že součástí xalan.jar není přímo
> parser. Přidání Xercesu nebo jiného parseru podporujícího JAXP do
> classpath by mohlo pomoci.

Bohužel, nepomohlo. Ani se mi nepodařilo napsat podle dokumentace
aplikaci, kam bych úspěšně včlenil resolver. Budu asi muset
vyzkoušet Saxon. Nicméně, pokud p. Walsh ve své dokunetaci píše,
že to jde i s Xalanem, pak by mě dost zajímalo, co dělám špatně.
  
> > 2) V ukázkových programech, které jsou součástí instalace
> > Xalanu, je třída Validate, což je zajímavý validátor využívající
> > JAXP. CatalogResolver jsem do něj však přidat nedokázal.
> 
> Mělo by stačit vytvořit si v konstruktoru instanci resolveru a
pak ji
> parseru přiřadit pomocí metody setEntityResolver().

Ano, to jde v případě Xercesu. Ale v samotném JAXP taková metoda u
parseru není.

Vít Profant

--------------------
Žena v centru pozornosti na http://zena.centrum.cz 

Další informace o konferenci Docbook