CatalogResolver

Jirka Kosek jirka na kosek.cz
Čtvrtek Srpen 29 23:10:55 CEST 2002


Vít Profant wrote:

> 1) Pokoušel jsem se začlenit resolvery do XSLT transformaci
> pomocí Xalanu. Dle dokumentace p. Walshe jsem se pokusil zadat
> na příkazové řádce: XML Entity and URI Resolvers java -cp
> xalan.jar:resolver.jar:CestaKeCatalogManager.properties
> org.apache.xalan.xslt.Process -URIRESOLVER
> com.sun.resolver.tools.CatalogResolver -ENTITYRESOLVER
> com.sun.resolver.tools.CatalogResolver -IN ...
> Výsledkem bylo tvrzení shellu, že class file not found for
> option -URIResolver.

S Xalanem moc nedělám, ale myslím, že součástí xalan.jar není přímo
parser. Přidání Xercesu nebo jiného parseru podporujícího JAXP do
classpath by mohlo pomoci.
 
> 2) V ukázkových programech, které jsou součástí instalace
> Xalanu, je třída Validate, což je zajímavý validátor využívající
> JAXP. CatalogResolver jsem do něj však přidat nedokázal.

Mělo by stačit vytvořit si v konstruktoru instanci resolveru a pak ji
parseru přiřadit pomocí metody setEntityResolver(). 

-- 
-----------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek 	           
 e-mail: jirka na kosek.cz
 http://www.kosek.cz


Další informace o konferenci Docbook