Problem s prevodem do JavaHelpu a HTMLHelpu

Jirka Kosek jirka na kosek.cz
Čtvrtek Květen 30 12:54:22 CEST 2002


"Ing. Jan Novotný" wrote:

> - JAVA helpu: je třeba dávat velký pozor při vytváření jaru s help
> soubory; v publikaci p. Kosky je skutečně ten jediný a správný návod jak

správné skloňování je Koska ;)

> ovšem přenesla do výsledného jaru a zrušila provázanost souborů; další
> věcí, kterou nesmíte udělat je - dát do nadpisu kapitoly uvozovky, ty se
> potom dostanou do jhelptoc.xml souboru a JavaHelp vyhoří

Tento problém by měl jít obejít použitím kódování, které obsahuje
uvozovky, aby se nemusely zapisovat jako entita. Zkuste transformaci do
HTML Helpu zavolat s parametry:

"javahelp.encoding=windows-1250" "default.encoding=windows-1250"
"saxon.character.representation=native"

Místo windows-1250 by mohlo fungovat i utf-8.
 
> Helvetova, který tyto konverzní programy defaultně neznají - a jak jsem
> zjistil nedokáží se s tím rozumě vypořádat. Řešením je nastavit

To mi přijde divné, v konfiguračních souborech pro FOP i XEP jsou aliasy
pro Times, Helveticu a Courier.

-- 
-----------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek 	           
 e-mail: jirka na kosek.cz
 http://www.kosek.cz


Další informace o konferenci Docbook