RE: rozd?ln? obbsah .html a .fo v?stupu

Marie Mertová Mertovama na seznam.cz
Pátek Listopad 5 14:58:56 CET 2004


Profilování mi pomůže k tomu, abych měla dvě verze .hmtl výstupu, např. pro začátečníky( pomocí tagu <para uroven="zacat">) a pokročilé (pomocí tagu <para uroven="pokroc">). Já bych ale chtěla různé výstupy pro různé formáty výstupů (např. pro .html tisknout kap. 1,2,5,6 a pro .fo kap. 3,4,8. A to neumím. Díky.
================= Původní zpráva =================
Od (From): "Miloslav Hertl" <mhertl na hotmail.com>
Komu (To): docbook na linux.cz
Kopie (Cc): 
Předmět (Subject): RE: rozd?ln? obbsah .html a .fo v?stupu
Datum (Date): 5. 11. 2004 11:26
==================================================

> Nepomohlo by profilov?n??
> http://www.kosek.cz/xml/muni2004/foil34.html
> http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/doc/tools/profiling.html
> http://www.sagehill.net/docbookxsl/AlternateText.html
> 
> M.Hertl
> 
> >From: Marie Mertov? <Mertovama na seznam.cz>
> >Reply-To: docbook na linux.cz
> >To: docbook na linux.cz
> >Subject: rozd?ln? obbsah .html a .fo v?stupu
> >Date: Fri, 05 Nov 2004 11:06:19 +0100 (CET)
> >
> >P??i dokumentaci v Jeditu s v?stupem do .hmtl a .fo soubor?. Cht?la bych 
> >n?jak zajistit, aby v .html v?stupu byly n?jak? kapitoly nav?c (oproti 
> >.fo). Je mi jasn?, ?e mus?m opravit soubor styl? pro .html v?stup
> >(podobn? jako m?m zavenen? <?pb?>-nov? str?nka pro .fo v?stup). Nev?m ale, 
> >kter? parametr nebo tag pou??t (nebo jak si zalo?it vlastn?), abych mohla 
> >??ct, ?e kus textu od-do bude uveden jen v .hmtl v?stupu. D?ky za radu.
> >____________________________________________________________
> >http://www.bezpecnyinternet.cz
> >http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> 
> _________________________________________________________________
> Emotikony a pozadi programu MSN Messenger ozivi vasi konverzaci. 
> http://messenger.msn.cz/
> 

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833


Další informace o konferenci Docbook