Seznam obrázků a tabulek dozadu?

Jirka Kosek jirka na kosek.cz
Pátek Září 4 22:31:41 CEST 2009


Tomas.Waller wrote:

> Mohu přesunout seznam obrázků a tabulek dozadu? Např. do nějakého apendixu?

Pokud je to pro tiskový výstup, můžete si do stylu s vašimi úpravami
přidat např.:

<xsl:template match="book">
 <xsl:variable name="id">
  <xsl:call-template name="object.id"/>
 </xsl:variable>

 <xsl:variable name="preamble"
        select="title|subtitle|titleabbrev|bookinfo|info"/>

 <xsl:variable name="content"
        select="node()[not(self::title or self::subtitle
              or self::titleabbrev
              or self::info
              or self::bookinfo)]"/>

 <xsl:variable name="titlepage-master-reference">
  <xsl:call-template name="select.pagemaster">
   <xsl:with-param name="pageclass" select="'titlepage'"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:variable>

 <xsl:call-template name="front.cover"/>

 <xsl:if test="$preamble">
  <xsl:call-template name="page.sequence">
   <xsl:with-param name="master-reference"
           select="$titlepage-master-reference"/>
   <xsl:with-param name="content">
    <fo:block id="{$id}">
     <xsl:call-template name="book.titlepage"/>
    </fo:block>
   </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
 </xsl:if>

 <xsl:apply-templates select="dedication" mode="dedication"/>
 <xsl:apply-templates select="acknowledgements" mode="acknowledgements"/>

 <xsl:apply-templates select="$content"/>

 <xsl:call-template name="make.book.tocs"/>

 <xsl:call-template name="back.cover"/>

</xsl:template>


-- 
------------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek   e-mail: jirka na kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
 Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
 http://docbook.cz  Stránky o dokumentačním formátu DocBook
 http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 251 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://www.linux.cz/pipermail/docbook/attachments/20090904/9e9be4d0/attachment.sig>


Další informace o konferenci Docbook