Re: Seznam obrázků a tabulek dozadu?

Tomas.Waller Tomas.Waller na seznam.cz
Sobota Září 5 22:32:37 CEST 2009


Tak jsem si vyrobil template pro tocs a template pro lots a ty už udělaly, co jsem chtěl. Ještě musím vyřešit číslování. Vzadu mám římská čísla.
To už snad zvládnu.
Děkuji za radu.
Tomáš Waller


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Jirka Kosek <jirka na kosek.cz>
> Předmět: Re: Seznam obrázků a tabulek dozadu?
> Datum: 04.9.2009 22:32:02
> ----------------------------------------
> Tomas.Waller wrote:
> 
> > Mohu přesunout seznam obrázků a tabulek dozadu? Např. do nějakého apendixu?
> 
> Pokud je to pro tiskový výstup, můžete si do stylu s vašimi úpravami
> přidat např.:
> 
> <xsl:template match="book">
>  <xsl:variable name="id">
>   <xsl:call-template name="object.id"/>
>  </xsl:variable>
> 
>  <xsl:variable name="preamble"
>         select="title|subtitle|titleabbrev|bookinfo|info"/>
> 
>  <xsl:variable name="content"
>         select="node()[not(self::title or self::subtitle
>               or self::titleabbrev
>               or self::info
>               or self::bookinfo)]"/>
> 
>  <xsl:variable name="titlepage-master-reference">
>   <xsl:call-template name="select.pagemaster">
>    <xsl:with-param name="pageclass" select="'titlepage'"/>
>   </xsl:call-template>
>  </xsl:variable>
> 
>  <xsl:call-template name="front.cover"/>
> 
>  <xsl:if test="$preamble">
>   <xsl:call-template name="page.sequence">
>    <xsl:with-param name="master-reference"
>            select="$titlepage-master-reference"/>
>    <xsl:with-param name="content">
>     <fo:block id="{$id}">
>      <xsl:call-template name="book.titlepage"/>
>     </fo:block>
>    </xsl:with-param>
>   </xsl:call-template>
>  </xsl:if>
> 
>  <xsl:apply-templates select="dedication" mode="dedication"/>
>  <xsl:apply-templates select="acknowledgements" mode="acknowledgements"/>
> 
>  <xsl:apply-templates select="$content"/>
> 
>  <xsl:call-template name="make.book.tocs"/>
> 
>  <xsl:call-template name="back.cover"/>
> 
> </xsl:template>
> 
> 
> -- 
> ------------------------------------------------------------------
>  Jirka Kosek   e-mail: jirka na kosek.cz   http://www.kosek.cz
> ------------------------------------------------------------------
>  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
>    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
> ------------------------------------------------------------------
>  http://docbook.cz  Stránky o dokumentačním formátu DocBook
>  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
> ------------------------------------------------------------------
> 
> 
> 
> Další informace o konferenci Docbook