RE: tatáž <part> jednou pro fo a jednou (pozměněná) pro html

Jan Tošovský j.tosovsky na tiscali.cz
Úterý Září 8 12:46:49 CEST 2009


> Tak bohužel, zadal jsem si pro společné <part 
> condition="both">, pro některé <part condition="fo"> a pro 
> jiné <part condition="html">, načež jsem si udělal do 
> customizace pro html
> <xsl:param name="profile.condition">html</xsl:param>, ale 
> nic, pak jsem to zkusil i s uvozovkami (co kdyby) takto 
> <xsl:param name="profile.condition">"html"</xsl:param>
> ale taky nic. Vyrobí to html ze všeho. 

Společný obsah musí být bez hodnoty condition. Ve výstupu je vše bez hodnoty
+ vše dle specifikovaného filtru, tj. both je zbytečný. Důležitá je velikost
písmen, musí sedět. Parametr se zadává bez uvozovek.

Já to používám běžně v dvoukrokové transformaci, kde to nejprve zpracuji
šablonou profiling/profile.xsl a až následně standardní transformační
šablonou fo/docbook.xsl (vstupní xml je výstupní xml předchozího kroku).
Další informace o konferenci Docbook