SSH jako debian package ?

Milan Zamazal pdm na aisa.fi.muni.cz
Úterý Listopad 12 18:50:27 CET 1996


>>>>> "PK" == Petr Konecny <pekon na informatics.muni.cz> writes:

  PK: -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Nevite nekdo kde se da
  PK: sehnat Subj, muze byt source i binary (i386) ?

ssh je nelze vystavovat v USA, takze se toula jinde.

Zkusil bych `ftp://os.inf.tu-dresden.de/pub/debian-non-US/'.

Milan Zamazal

-- 
Milan Zamazal
Student of computer science, Masaryk University, Brno, Moravia, Czech Republic
mailto:pdm na fi.muni.cz (MIME is ok)         http://www.fi.muni.cz/~pdm
PGP public key: finger pdm na aisa.fi.muni.cz


Další informace o konferenci Linux