Meta-FAQ konference linux na muni.cz

Jan Kasprzak kas na informatics.muni.cz
Úterý Duben 1 00:00:03 CEST 1997


Meta-FAQ konference linux na muni.cz

Datum poslední změny: 14. března 1997

Obsah

  * O Meta-FAQ
  * Provoz konference
  * Zaměření konference
  * Informační zdroje mimo konferenci linux na muni.cz
  * Pravidla slušného chování v Síti
  * Jak správně zvolit Subject

----------------------------------------------------------------------------

O Meta-FAQ

  * Účel tohoto dokumentu:
   Meta-FAQ konference linux na muni.cz slouží jako úvodní informace o
   konferenci pro nové uživatele a jako dokument, který stanovuje pravidla
   chování v této konferenci. Meta-FAQ neobsahují vlastní FAQ, to jest
   odpovědi na často kladené dotazy v konferenci linux na muni.cz
  * Jak získat tento dokument:
    o Tento text je zasílán všem nově přihlášeným účastníkům konference
     linux na muni.cz.
    o Je také periodicky zasílán do této konference jejím správcem.
    o Dokument je dostupný na URL
     http://www.fi.muni.cz/~kas/linux/mailing-list.
    o Dokument je možno získat elektronickou poštou -- zasláním dopisu,
     jehož tělo je text "send linux faq" na adresu listserv na muni.cz.
  * O autorovi:
   Meta-FAQ konference linux na muni.cz napsal a udržuje Jan "Yenya"
   Kasprzak, <kas na fi.muni.cz>. Připomínky a dotazy k tomuto dokumentu
   směřujte prosím na tuto adresu.
  * Poděkování:
    o Martinu Bílému, autorovi FAQ konference net na cs.felk.cvut.cz, který
     mi umožnil inspirovat se těmito FAQ a dokonce převzít některé
     pasáže.
    o Janu Pazdziorovi za překlad textu o volbě Subjectů.

----------------------------------------------------------------------------

Provoz konference

  * Chod konference zajišťuje listserver Masarykovy University
   <listserv na muni.cz>;
  * Správcem konference linux na muni.cz je Jan "Yenya" Kasprzak
   <kas na fi.muni.cz>.
  * Příkazy pro listserver, týkající se skupiny linux na muni.cz i ostatních
   skupin na tomto serveru běžících se posílají na adresu . Neposílejte
   příkazy přímo do konference!
  * Příkazy se uvádějí v těle dopisu. Subject dopisu je ignorován. V těle
   může být uvedeno více příkazů - každý na samostatném řádku.
  * Nejdůležitější příkazy pro listserver jsou tyto:
    o help - nápověda listserveru
    o list - seznam všech konferencí na listserv na muni.cz
    o subscribe linux jméno příjmení - přihlášení se do konference
    o unsubscribe linux - odhlášení se z konference
    o set linux nomail - pozastavení příjmu příspěvků
    o set linux mail - obnovení příjmu příspěvků
  * Práce s archívem konference:
   Listserver také udržuje archív konference (soubor se všemi příspěvky
   poslanými do konference). konference je archivována po měsících. Seznam
   všech souborů v archívu je možno si vypsat následujícím příkazem,
   zaslaným na adresu listserv na muni.cz:

   index linux

   Jednotlivé soubory z archívu je možné získat příkazem get, zaslaným na
   tutéž adresu. Tedy například:

   get linux log9702

  * Posílání příspěvků do konference:
   Diskusní příspěvky do konference (nikoli však příkazy pro listserver)
   se posílají na adresu linux na muni.cz.
  * Konference linux na muni.cz je dostupná také v Usenet News pod jménem
   cz.comp.linux. Příspěvky zaslané do konference se objeví i v news a
   naopak.

----------------------------------------------------------------------------

Zaměření konference

  * Diskusní list linux na muni.cz je zaměřen na diskusi o operačním systému
   Linux.
  * V konferenci linux na muni.cz je povoleno používat českého, slovenského a
   případně anglického jazyka.
  * Do konference je možno posílat zprávy, týkající se operačního systému
   Linux, softwaru, zahrnutého v distribucích Linuxu a produktů
   používaných pod Linuxem.
  * U diskuse o obecném softwaru, který běží mimo jiné i pod Linuxem je
   nutno zvážit, je-li váš problém dostatečně svázán s Linuxem (například
   používáte implicitní konfiguraci daného softwaru, která je dostupná v
   jedné z distribucí linuxu a pravděpodobně se liší od jiných systémů).
  * Dotazy na obecný GNU i jiný software je lépe posílat do konference se
   zaměřením na UNIX. Stejně tak u problémů, které více souvisejí s jinou
   oblastí více než s Linuxem (správa sítě, WWW a podobně).
  * Do konference je zakázáno psát komerční příspěvky, kromě případů,
   uvedených v dalších bodech těchto pravidel. Porušení tohoto pravidla
   může mít za následek az zákaz přístupu ke konferenci pro uživatele nebo
   i pro celou doménu.
  * Pokud se do konference dostane nějaký hromadný komerční dopis (zpráva
   komerčního charakteru rozesílaná do více konferencí v Internetu), bude
   to mít za následek zákaz přístupu ke konferenci pro celou doménu, odkud
   dopis přišel.
  * Do konference je striktně zakázáno posílat komerční informace v
   anglickém jazyce.
  * Do konference je možno posílat nabídky zaměstnání, pokud nabízené
   zaměstnání v sobě zahrnuje práci s Linuxem. V takovéto nabídce musí být
   řečeno, že jde o práci s Linuxem. Musí obsahovat v Subjectu začínající
   "Job offer:" nebo "Nabidka zamestnani:". Zpráva nesmí obsahovat žádné
   číselné informace o finanční stránce věci. Od jedné firmy smi přijít do
   konference nejvýše jedna zpráva tohoto druhu za 14 dní.
  * Do konference je možno posílat komerční informace o produktech,
   nabízených firmami, pokud má nabízený produkt přímou spojitost s
   Linuxem (literatura, distribuce Linuxu, hardware - sem mohou patřit
   informace o multiportových kartách, nebo o boot-romkách, které umi
   nabootovat Linux a podobně). Délka takovéto zprávy musí být co nejvíce
   omezena. Zpráva musí v Subjectu obsahovat jednoznačnou informaci o tom,
   že jde o komerční nabídku zboží nebo služeb ("Commercial:", "Nabidka
   zbozi:", a podobně). Zpráva nesmí obsahovat informace o cenách
   produktů, ani srovnání s cenami jinych firem. Od jedné firmy smi přijít
   do konference nejvýše jedna zpráva tohoto druhu za 14 dní. A neměla by
   sem periodicky chodit oznameni o produktech, na kterých se od minulého
   oznámení nic nezměnilo.

   Příklad subjectu: "Nabidka zbozi: TeX pro Linux na CD."
   Příklad zprávy: "Firma xdvi, a.s. prodava novou distribuci TeXu pro
   Linux na 13 CD. Blizsi informace na www.xdvi.cz, e-mailem na adrese
   info na xdvi.cz nebo telefonem na cisle 0609111222".
  * Na příspěvky které odporují těmto pravidlům reaguje pouze správce
   konference, a to buďto upozorněním odesílateli zprávy, nebo v případě
   širší diskuse, která se dostane mimo zaměření této konference i
   upozorněním v konferenci. Správce konference si vyhrazuje právo zakázat
   přístup do konference osobám nebo i doménám, které soustavně porušují
   tato pravidla.

----------------------------------------------------------------------------

Informační zdroje mimo konferenci linux na muni.cz:

  * Diskusní skupiny, webovské servery a další informace o zdrojích v
   českém Internetu jsou sumarizovány v Seznamu zdrojů v České republice,
   dostupném na URL http://www.cesnet.cz/cz/netsrc/.
  * Některé informace o Linuxu je možno získat přes WWW na Czech Linux
   Homepage, http://www.fi.muni.cz/~kas/linux. Tato stránka obsahuje i
   odkazy na některé světové zdroje.
  * Síťové noviny (Usenet News): Strom comp.os.linux.*.
  * Příbuzné diskusní skupiny:
    o UNIX: munix-l na listserv na muni.cz.
    o Internet z uživatelského hlediska: smajlik na
     listserv na cs.felk.cvut.cz.
    o Správa sítě Internet: net na listserv na cs.felk.cvut.cz.
    o WWW: www-l na listserv na lanprojekt.cz, www-l na listserv na savba.sk.

----------------------------------------------------------------------------

Pravidla slušného chování v Síti

  * Před položením dotazu nejprve vyzkoušejte všechny způsoby, jak problém
   vyřešit vlastními silami. Působí trapně, kladete-li dotaz, který lze
   vyřešit po nahlédnutí na prvních několik řádků příslušného README nebo
   manuálové stránky. Zkuste též problém konzultovat nejprve s vaším
   lokálním systémovým administrátorem (nejste-li zrovna administrátorem
   vy sám :-)
  * Zasílaný článek si po sobě před odesláním přečtěte. Ostatní lidé v
   konferenci si o vás udělají názor i podle vašich gramatických chyb.
   Také prozkoumejte logickou stavbu vašeho textu. Bude všem jasné, na co
   se vlastně ptáte, nebo co chcete říci?
  * Je-li váš příspěvek delší, můžete to oznámit v Subjectu přidáním
   řetězce "(long)" nebo uvést na začátku zprávy krátké shrnutí textu,
   který následuje.
  * Pokud si myslíte, že s podobným problémem se setkalo více lidí a že by
   do konference přšlo několik stejných odpovědí, napište v závěru zprávy,
   aby se odpovědi zasílaly na vaši adresu s tím, že pošlete shrnutí.
   Totéž je dobré udělat u témat, která jsou sporná a mohou vyvolat válku
   slov (flame war) -- například: "Je Linux lepší než FreeXXX?".
  * V odpovědích na dotazy citujte pouze jméno tazatele a malou část jeho
   zprávy, ze které je jasné na co pak odpovídáte. Ocitovat celou zprávu
   včetně signatury je zbytečné a je to považováno za prohřešek proti
   pravidlům slušného chování v Síti.
  * Zalamte řádky ve vaší zprávě tak, aby měly méně než 80 znaků (tedy cca
   75 až 78 znaků).
  * Připojte na konec zprávy svoji signaturu, oddělenou řádkem se dvěma
   pomlčkami ("--"). Tato signatura by měla dávat další informace o tom,
   co jste zač (kde pracujete a podobně). Signatura by neměla být delší
   než pět řádků (nepočítaje v to řádek "--").
  * Neposílejte do konference zprávy v češtině (tj. s diakritikou). Pořád
   ještě je mezi námi mnoho uživatelů znakových terminálů a jiných lidí,
   kteří nechtějí nebo nemohou používat češtinu. Je sice hezké, že váš
   mailreader pro X11 psaný v Tcl/Tk umí zobrazit MIME i s češtinou, ale
   ne každý účastník této konference je schopen tento příspěvek přečíst.
  * Neposílejte do konference zprávy v quoted-printable. Pokud musíte
   posílat i něco jiného než ASCII, použijte nativní 8-bitový přenos
   (Content-Transfer-Encoding: 8bit). Bohužel existují SMTP brány, které
   konvertují osmibitové znaky na Quoted-Printable, a toto kódování nelze
   číst bez MIMEschopného softwaru. Proto mějte na paměti, že poslání
   zprávy v 8-bitovém textu může způsobit více problémů, než tušíte.
  * Do této konference není vhodné posílat větší množství binárních dat,
   jako jsou například balíky softwaru. Takováto data raději někde
   vystavte na FTP nebo WWW a pošlete do konference jen příslušné URL.
  * Na off-topic příspěvky reagujte prosím nejvýše zasláním dopisu
   původnímu odesilateli, nikdy dopisem do konference. V případě že bude v
   konferenci delší off-topic debata, bude na to reagovat správce
   konference.
  * Neposílejte do konference testovací zprávy.

----------------------------------------------------------------------------

Jak správně zvolit Subject

Viz http://www.fi.muni.cz/~adelton/cz_subject_lines.html, český překlad Jan
Pazdziora.

  * Popis
   Kvalita Vašeho řádku se Subjectem přímo ovlivňuje kvalitu odpovědí,
   které dostanete. Zvolit správný Subject je proto velmi důležité.
  * Správné Subject řádky
   Následující řádky popisují přesně, čeho se článek týká, jsou to
   příklady, jak by Subjecty měly vypadat:

   Netscape 3.0 a bus error s RH 4.0
   Apache non-IP Virtual Hosts
   Xfree86 beta - jak upgradovat?
   syslogd 1.3-0 ve Slackware 3.1
   getpwnam() & /etc/shadow
   Jak doinstalovat moduly do perlu 5.002 (CGI-Lite)

  * Špatné Subject řádky
   Následující řádky neříkají o obsahu příspěvku vůbec nic:

   Jak mám začít???!! :-(
   Je to těžké?
   Co říkáte na tohle?
   *&]+
   Test
   Stupidní dotaz
   Oznámení

   Tyto řádky obsahují slova s negativním podtónem (negative-flash words,
   viz. níže):

   Problém s UNIXEM - začátečník
   Začínám, potřebuji pomoc
   Úplný začátečník. Help.
   Stupidní dotaz ohledně netscape
   Jednoduchý problém - vyřešíte ho?

  * Chybějící řádka se Subjectem
   Lidé, kteří by Vám jinak odpověděli rychle a odborně, mají tendenci
   přeskakovat příspěvky, u kterých není Subject uveden.
  * Slova s negativním podtónem
   Následující slova v Subjectu zaručují, že jisté procento lidí Váš
   příspěvek úmyslně přeskočí.
    o dotaz question
     Je to asi hodně jednoduché, dá se to najít v manových stránkách
     nebo ve FAQ.
    o expert, guru
     Pravděpodobně na tento problém guru nepotřebujete. Guru to ví, a
     proto Vám nebude odpovídat.
    o jednoduchý simple
     Tohle by mělo napovědět Vám samotným, že odpověď je asi někde v
     manových stránkách, jen si dát tu práci a najít ji. Nemrhejte
     časem ostatních lidí s něčím takovýmto.
    o pomoc help
     Tohle zní, že už jste to vzdali a odevzdaně čekáte, a nebo jste to
     vůbec nezkoušeli. Pokud tohle slovo vynecháte, budou se lidé
     Vašemu dotazu věnovat mnohem radši.
    o prosím please
     Nežadoňte, k ničemu to nevede.
    o sex women girls money
     Lidé, kteří umí dát kvalitní odpověď, nemají náladu na Vaše
     blbnutí.
    o stupidní stupid
     Tohle je ponižující. Lidé neradi plýtvají časem kvůli něčemu, co
     je stupidní. Když jim nebudete říkat, že je to stupidní, dočkáte
     se mnohem lepších odpovědí.
    o začátečník beginner newbie novice
     Spousta lidí přeskakuje články uvedené takovýmto prohlášením.
  * Věci vyvolávající negativní postoj
   Stejně jako výše uvedená slova, i následující může způsobit, že většina
   chytrých lidí bude Váš příspěvek ignorovat.
    o VELKÁ PÍSMENA
     Nepište řádek se Subjectem celý velkými písmeny. Spoustě lidí je
     to protivné, anebo okamžitě začnou mít pocit, že jste začátečník.
     V každém případě Váš příspěvek přeskočí. Ono není vůbec nic
     špatného na tom, být začátečník, každý jednou byl, ale není
     potřeba to roztrubovat do světa.
    o Vykřičníky!!!!!!
     Spousty vykřičníků nebo otazníků vypadají přehnaně a naznačují, že
     jste ignorant. V každém případě to spoustu odborníků odradí od
     toho, aby Vám odpovídali.
  * Špatně, ale chybí tomu málo
   Existují i řádky, které jsou špatné, ale dají se snadno opravit:

   Pomoc: Perl 5.002, RH 4.0, gcc 2.7.2, dynamická paměť
   Konfigurace listproc 6.0c, prosím.

----------------------------------------------------------------------------

Jan Kasprzak, kas na fi.muni.cz
Jan "Yenya" Kasprzak <kas na fi.muni.cz>      http://www.fi.muni.cz/~kas/
[[[[           ^^^ Please note my new address.        ]]]]
[[[[   Czech Linux Homepage: http://www.fi.muni.cz/~kas/linux/   ]]]]
``Hoping the problem magically goes away by ignoring it is the "microsoft
approach to programming" and should never be allowed.''  --Linus TorvaldsDalší informace o konferenci Linux