Off-topic: Sprzezjky (was Re: Stop the flames...)

Vladimir Michl michlv na risc.upol.cz
Středa Duben 23 11:49:54 CEST 1997


On Mon, 21 Apr 1997, Petr Her~man wrote:

> >  aa bje cz dj dje ee ii mje nj nje oo pje rz sz tj tje uu vje yy zj 
>                         ^^
> Jo, zrovna chybka. S ve slove 'stika', 'rosti' apod. se odjakziva psalo
> 'ss' - tj. ve svabachu dve ostra 's' za sebou (neblaze zname spojeni SS,
> dva 'blesky'), na konci slova pak ostre 's' nasledovane kulatym 's'.

 Ja bych, zde spiisze souhlasil s tiim 'sz'. Mysliim zje polstina je 
czestinje daleko blizjsii nezj njemczina a maam takovyy dojem zje v 
polsztinje se to piisze 'sz'. Jinak bych souhlasil.

					Vladimir Michl

**********************************************************************
* Name:  Vladimir Michl      Student of Palacky University  *
* E-mail: MichlV na risc.upol.cz         Olomouc       *
*	  Vladimir.Michl na upol.cz				   *
* Web:   http://www.inf.upol.cz/~michlv			   *
* Adress: U skoly 292                       * 
*      Velky Tynec                       *
*      783 72                          *
*      Czech Republic                      *
**********************************************************************Další informace o konferenci Linux