Navrh stanov CZLUG

Pavel JANIK ml. pjanik na aida.inet.cz
Čtvrtek Říjen 16 08:27:13 CEST 1997


Vazeni kolegove,

na vcerejsi schuzce byl jednim z hlavnich bodu navrh na zalozeni sdruzeni
uzivatelu Linuxu, ktere je pracovne nazyvano CZLUG. Ukazalo se, ze by jiste
bylo zajimave mit nejakou takovou organizaci a proto diky Petru Snajdrovi
mame pred sebou prvni beta verzi stanov takoveto organizace (viz priloha).

	Chtel bych Vas pozadat o vyjadreni, zda vubec ma smysl zalozit
podobnou organizaci (my s Yenyou si myslime, ze ano), pripadne pokud ano,
tak bych Vas chtel pozadat o nazory na jeji cinnost a pripadne i na
prilozene stanovy.

	Na odpovedi se tesi

PJ
--
############################################################################
#                                     #
#                          Pavel.JANIK na INET.cz  #
# arch/sparc/kernel/smp.c:         and now Pavel.JANIK na SHOP.cz  #
#                                     #
#    printk("Entering SparclinuxMultiPenguin(SMP) Mode...\n");     #
#    printk("Penguin %d is stuck in the bottle.\n", i);         #
#                                     #
# PGP Public Key - http://www.inet.cz/~pjanik/              #
# Top URL - http://www.math.muni.cz/cgi-bin/LSD              #
############################################################################
------------- další část ---------------
       Navrh stanov 
         CZLUG
    (Czech Linux User Group)
    ------------------------


Poslani CZLUG
-------------

	CZLUG je neformalni Linux User Group v Ceske republice pri Ceske nadaci pro
 free software. Zakladnim poslanim je sdruzovat vyvojare, spravce a uzivatele
OS Linux, vytvaret vhodne podminky pro rozvoj, vyuziti a propagaci OS Linux. Poradat 
zdelavaci akce pro sve cleny i sirokou verejnost jako jsou prednasky, odborne seminare,atd.
a to samostatne nebo v navaznosti na akce Ceske nadace pro free software.

Zakladni ustanoveni
-------------------

	1, CZLUG je dobrovolne sdruzeni uzivatelu OS Linux pod zastitou Ceske nadace
		pro free software.
	2, CZLUG neni pravnim subjektem, ale organizacne samostatnym projektem Ceske 
		nadace pro free software pro podporu a rozvoj OS Linux.
	3, Oficialni nazev je Czech Linux User Group pri Ceske nadaci pro free software a jeho
		 zkracena verze je CZLUG.

Cinnost sdruzeni
----------------

	1, Sdruzuje uzivatele OS Linux v Ceske republice
	2, Sjednocuje jejich usili o efektivni vyuziti OS Linux a chrani zajmy svych uzivatelu
	3, Uzce spolupracuje s Ceskou nadaci pro free software
	4, Spolupracuje s institucemi a organizacemi vyuzivajicimi OS Linux a obdobne 
		zamerenymi skupinami.
	5, Porada skoleni, diskuse, exkurze, konference, sympozia a seminare. Vyviji expertni,
		 publikacni, vydavatelskou cinnost
	6, Podporuje nebo zadava vytvareni programoveho vybaveni pro OS Linux
	7, Podporuje nebo primo spolupracuje na vytvareni archivu software ( zejmena OS Linux 
		 a jejich udrzbu
	8, Vsemi prostredky napomaha rozvoji a propagaci OS Linux
	9, Otazky financni, sponzorstvi a propagaci resi pouze ve spolupraci s Ceskou nadaci
		pro free software


Clenstvi v CZLUG. Prava a povinnosti clenu
------------------------------------------

	1, CZLUG ma sve cleny radne, kolektivni a spolupracujici prevazne z Ceske republiky,
		 ale i ze zahranici ( napriklad Slovenske republiky )
	2, Radnym a spolupracujicim clenem CZLUG se muze stat kazdy, kdo se prihlasi k myslence 
		CZLUG. S clenstvim je neslucitelne porusovani autorskych prav a
		jinych zakonnych a etickych norem souvisejicich s dusevnim
		vlastnictvim.
	3, Kolektivnim clenem se muze stat kazda instituce nebo organizace, ktera
		se ztotozni s myslenkami CZLUG.
	4, Radni, spolupracujici i kolektivni clenove jsou prijimani usnesenim vyboru CZLUG
		na zaklade prihlasky urcujici druh clenstvi
	5, Clen CZLUG je kazdy, kdo je prijat za clena CZLUG a plni radne clenske
		povinnosti. Kazdy clen CZLUG ma pravo volit. Kazdy radny clen 
		ma pravo byt volen. Za kolektivniho clena ma pravo volit jeho zastupce
		s vahou 3 hlasy.
	6, Clenstvi v CZLUG zanika vystoupenim nebo vyloucenim clena. Vyloucit clena 
		muze vybor sdruzeni pokud pro toto hlasuje minimalne polovina clenu CZLUG 
		a to pro vazne duvody, zejmena neplneni povinnosti clenna sdruzeni.
	7, Vsichni clenove maji pravo byt pravidelne informovani o cinnosti organu CZLUG.
		Informace jsou sireny predevsim pomoci site Internet nebo v zavaznych
		pripadech rozesilany postou.
	8, CZLUG zajistuje v ramci svych moznosti distribuci nejnovejsich verzi OS Linux
		svym radnym a kolektivnim clenum. 
	9, Vsichni clenove maji povinnost dodrzovat stanovy a platit ve stanovene lhute
		prispevky jejichz vysi urcuje vybor CZLUG.


Organizacni struktura CZLUG
---------------------------

	1, Nejvyssim organem CZLUG je valne shromazdeni radnych a zastupcu kolektivnich clenu.
	2, Vykonnym organem sdruzeni je vybor CZLUG (dale jen "vybor") voleny v poctu
		 10 az 15 clenu. Vybor je volen a odvolavan valnym schromazdenim a to
		 nadpolovicni vetsinou. Pocet clenu vyboru musi byt	lichy. Vybor musi s
		 volavat valne shromazdeni minimalne jednou rocne s presahem maximalne 
		 dvou mesicu do nasledujiciho roku. Funkcni obdobi vyboru je nejvyse trilete.
	3, Vybor voli ze sveho stredu predsedu, ktery poveruje jednotlive cleny vybranymi
		 ukoly tak, aby bylo respektovano nasledujici:
			a, operativni a efektivni cinnost CZLUG
			b, zakladni myslenka a stanovy CZLUG
	4, Ve vyboru je mozno dohodnout rozhodnutim vyboru kratsi funkcni obdobi
		 predsedy, nejmene ale 1 rok.
	5, Zadna funkce vyboru CZLUG neni nijak honorovana, ale v ramci
		 moznosti CZLUG je mozno proplacet nutne vydaje.
	6, Vybor ridi CZLUG v obdobi mezi valnymi shromazdenimi a za svou cinnost
		 je odpovedny valnemu shromazdeni.
	7, Minimalne jednou rocne dava vybor vsem svym clenum a statutarnimu
		 zastupci Ceske nadace pro free software informaci o sve cinnosti a 
		 ramcovych planech do budoucna. 
	8, Vybor je opravnen nadpolovicni vetsinou hlasu vyboru svolat z vaznych duvodu 
		vyjimecne valne	shromazdeni i vice nez 1x do roka.
	9,  Za CZLUG jedna jeho predseda. Oficialni vystupovani CZLUG je mozne pouze za 
		spoluprace s Ceskou nadaci pro free software.
	10, Vybor resi veskere otazky na zasedani vyboru. Z tohoto zasedani je nutno poridit
		zapis, ktery podepisuje clen povereny jeho zpracovanim a predseda.
	11, O zavaznych otazkach se hlasuje v ramci valneho shromazdeni i vykonneho vyboru.
		Hlasovani je platne pokud hlasuje minimalne 50% opravnenych clenu. V pripade 
		hlasovani vyboru je vyzadovana pritomnost predsedy. Neni-li stanoveno 
		vyslovne jinak rozhoduje 30 minut po zahajeni hlasovani prosta nadpolovicni 
		vetsina hlasu.
	
		
Hospodareni CZLUG
-----------------


	Hospodarska cinnost CZLUG je zajistovana:
		a, z prispevku clenu
		b, v navaznosti na hospodareni Ceske nadace pro free software


Zaverecna ustanoveni
--------------------


	1, Stanovy Czech Linux User Group je mozno zmenit pouze na zaklade hlasovani 
		valneho shromazdeni.
	2, CZLUG zanika usnesenim valneho shromazdeni vyslovi-li se pro tento navrh 
		alespon dve tretiny vsech clenu. 
	Priloha ke stanovam CZLUG
Specifikace prav a povinnosti clenu CZLUG
-----------------------------------------


Prava radneho clena CZLUG
-------------------------

	1, Na vyzadani ziskat volne siritelne software sirene v ramci CZLUG nebo site Internet.
	2, Prednostni pravo se ucastnit na konferencich a obdobnych akcich poradanych CZLUG
		a Ceskou nadaci pro free software
	3, Hlasovaci pravo na valnem shromazdeni CZLUG
	4, Moznost publikovat clanky v ramci pripadne publikacni cinnosti CZLUG
	5, Byt volen do vyboru CZLUG
	6, Prednostni pravo na ziskani publikaci nebo materialu vzniklych cinnosti
		CZLUG nebo Ceske nadace free software
	7, Minimalne 1x rocne ziskat nejnovejsi volitelnou distribuci OS Linux
		na CDROM nebo pokud takova nebude k dispozici ze seznamu
		volitelny internetovsky archiv software pro Linux. Primarne GNU archiv.
	8, Moznost pozadat CZLUG o technickou pomoc pri reseni problemu s OS Linux
	9, Pravo byt informovan minimalne 1x rocne o cinnosti CZLUG

	
Povinosti radneho clena CZLUG
-----------------------------

	1, Platit clensky prispevek ve vysi 220,- Kc. Studenti 150,- Kc rocne
	2, Informovat spravce databaze clenu CZLUG tak, aby tato databaze byla
		stale aktualni.
	3, Informovat o dulezitych informacich ( odjinud nez z CZLUG ) vykonny vybor
	4, Propagovat vhodne OS Linux pri vsech prilezitostech a aktivne ziskavat dalsi cleny
	5, Pomahat dle svych moznosti svemu okoli s OS Linux
	6, Chovat se v souladu se stanovami CZLUG
	7, Dbat na dodrzovani autorskych prav a ostatnich zakonnych a etickych norem


Prava kolektivniho clena
------------------------

	1, Na vyzadani ziskat volne siritelne software sirene v ramci CZLUG nebo site Internet.
	2, Prednostni pravo se ucastnit na konferencich a obdobnych akcich poradanych CZLUG
		a Ceskou nadaci pro free software.
	3, Hlasovaci pravo na valnem shromazdeni CZLUG o vaze 3 hlasy v zastoupeni 
		povereneho zastupce
	4, Moznost publikovat clanky v ramci pripadne publikacni cinnosti CZLUG

	5, Prednosni pravo na ziskani publikaci nebo materialu vzniklych cinnosti
		CZLUG nebo Ceske nadace free software
	6, Minimalne 1x rocne ziskat nejnovejsi volitelnou distribuci OS Linux
		na CDROM nebo pokud takova nebude k dispozici ze seznamu
		volitelny internetovsky archiv software pro Linux. Primarne GNU archiv.
	7, Moznost pozadat CZLUG o technickou pomoc pri reseni problemu s OS Linux
	8, Pravo byt informovan minimalne 1x rocne o cinnosti CZLUG
		 
Povinnosti kolektivniho clena CZLUG
-----------------------------------

	1, Platit clensky prispevek ve vysi 500,- Kc nebo v pripade skol a 
		 neziskovych organizaci 250.- Kc rocne.
	2, Dale ma kolektivni clen povinnosti jako radny clen 
		 v bodech 2, a 3, povinnosti radneho clena 
	

Prava spolupracujiciho clena 
----------------------------

	1, Na vyzadani ziskat volne siritelne software sirene v ramci CZLUG nebo site Internet.
	2, Prednostni pravo se ucastnit na konferencich a obdobnych akcich poradanych CZLUG
		a Ceskou nadaci pro free software
	3, Moznost publikovat clanky v ramci pripadne publikacni cinnosti CZLUG
	4, Prednostni pravo na ziskani publikaci nebo materialu vzniklych cinnosti
		CZLUG nebo Ceske nadace free software
	5, Moznost pozadat CZLUG o technickou pomoc pri reseni problemu s OS Linux
 	6, Pravo byt informovan minimalne 1x rocne o cinnosti CZLUG


Povinosti spolupracujiciho clena
--------------------------------

	1, Platit clensky prispevek ve vysi 20,- Kc rocne
	2, Spolupracujici clen ma stejne povinnosti jako
		 radny clen v bodech 2, a 3, povinnosti radneho clena.

Další informace o konferenci Linux