dns a multihomed

David Šebík sebik na tdf.cz
Středa Říjen 27 14:41:27 CEST 1999


> Snad jen k bodu 1. - pokud vím, tak v Meta-FAQ k tomuto problému naštěstí
nic
> není. Kdyby bylo, tak nevím, kde bych hledal emailového klienta, který
zobrazí

Toto je v META-FAQ:

* V odpovědích na dotazy citujte pouze jméno tazatele a malou část jeho
zprávy, ze které je jasné na co pak odpovídáte. Ocitovat celou zprávu
včetně signatury je zbytečné a je to považováno za prohřešek proti pravidlům
slušného chování v Síti.

Podle toho "na co pak odpovídáte" je to myslím jasné.

--
 David Šebík, TDF Software, s.r.o.
 mailto:sebik na tdf.cz | http://www.tdf.cz | tel: 0602 / 722 138


Další informace o konferenci Linux