MailQuota pro uzivatele

Krištof Petr Petr na Kristof.CZ
Středa Září 24 16:28:55 CEST 2003


Arnost Dvorak wrote:
> Zdvicko,
> hledam nejake reseni omezeni emailovych schranek pro jednotilve uzivate.
> Zatim mam v provozu sendmaila s disk quotou na /var/spool/mail. Omezeni
> funguje, ale pokud se zaplní schránka, tak odesílateli nedojde ¾ádná zpráva
> o nedoruèení po¹ty z dùvodu pøekroèení velikosti pøihradky.
> Co bych ptøeboval:
> - omezení velikosti pøihrádky pro ka¾dého uzivatele
> - pøi pøeteèení schránky posílat odesílatelùm zpravu o nedoruèení.
> 

Videl bych to bud na MilterQuota nebo nejaky lokalni dorucovatel
s podporou kvot, jako je napr. deliver z baliku cyrus-imapd.

pk

-- 
Chief B.O.F.H. Officer
When proprietary IM sucks - jabber://kristof.p@njs.netlab.cz
IPv4 sucks too. Ping6 to ::1/128
UTF-8 rules: +ěščřžýáíéůDalší informace o konferenci Linux