qdisc PRIO

Petr Messner messy na centrum.cz
Pátek Srpen 6 19:28:30 CEST 2004


LKV wrote:
> ETHINT=imq0
> # shapovani downloadu
> 
> tc qdisc del dev ${ETHINT} root
> tc qdisc add dev ${ETHINT} root handle 1:0 htb
> tc class add dev ${ETHINT} parent 1:0 classid 1:1 htb rate 148kbit quantum
> 1500
> 
> # zkraceni definice filtru kvuli opisovani
> #definice filtru pro pakety IP
> FILTER="tc filter add dev ${ETHINT} parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match
> u16 0x0800 0xFFFF at -2 match u32"
> CLASS="tc class add dev ${ETHINT} parent 1:1"
> QDISC="tc qdisc add dev ${ETHINT} parent"
> 
> # klient 1
> $CLASS classid 1:11 htb rate 16kbit ceil 148kbit
> $QDISC 1:11 handle 11:0 prio bands 3
>   $QDISC 11:3 handle 113:0 sfq perturb 5 #OSTATNI
>   $QDISC 11:2 handle 112:0 sfq perturb 5 #SSH
>   $QDISC 11:1 handle 111:0 sfq perturb 5 #ICMP,TCP pakety SYN,RST,ACK SYN
> , ostatni protokoly neTCP

Myslím, že tu chybí filtr, který by pakety třídil do
jednotlivých tříd PRIO qdiscu - 11:(1-3).

> $FILTER 0x2db5ff4e 0xFFFFFFFF at -12 match u16 0x0002 0xFFFF at -14 flowid
> 1:11 # filtrovani dle MAC

Tímto se všechny pakety podle mě nasypou jen do 1:11. Pokud vím, bez
dalšího filtrování se stejně jen nasypou do nejnižší třídy, tedy 11:3.

PMDalší informace o konferenci Linux