regex (+awk)

Karel Dudasek karel.dudasek na vghur.army.cz
Úterý Březen 9 16:23:37 CET 2004


On Tue, 9 Mar 2004, Rybarik, Michal wrote:
>  host1.name.net   UP    UP Tue Mar 9 07:59:59 2004    n/a
>
>  hostname2.name.net DOWN(A)  UP <none> Tue Mar 9 07:59:59 2004
>  host3.name.net   UP UP Tue Mar 9 07:59:59 2004    Tue Mar 9
> 07:59:59 2004
Zkusil jsem to v bashi. Vysledek je v priloze.

               Karel Dudasek
e-mail: Karel.Dudasek na vghur.army.cz   Karel.Dudasek na dobruska.cz
Spravce poc. site	VGHUr      Mirova 727
tel: +420 973 257 874	Cs. Odboje    518 01 Dobruska
fax: +420 973 257 620	518 16 Dobruska tel: +420 777 623 639
------------- další část ---------------
#!/bin/bash
while (true)
do
  read -a aname
  m=$?
  if [ $m -ne 0 ]; then break; fi
  hostn=${aname[0]};
  stav1=${aname[1]};
  stav2=${aname[2]};
  cnt=3
  AA="\${aname[$cnt]}";
  zmena1=`eval echo $AA`;
  zm=${zmena1##[MTWFS][uoehra][enduit]};
  if [ -z "${zm}" ]; then
   zmena1=`echo "${aname[3]} ${aname[4]} ${aname[5]} ${aname[6]} ${aname[7]}"`
   cnt=8;
  else
   cnt=4;
  fi
  AA="\${aname[$cnt]}";
  zmena2=`eval echo $AA`;
  zm=${zmena2##[MTWFS][uoehra][enduit]};
  if [ -z "${zm}" ]; then
   AA="\${aname[$cnt]}";
   zmena2=`eval echo $AA`;
   cnt=`expr $cnt + 1`
   AA="\${aname[$cnt]}";
   zm2=`eval echo $AA`;
   zmena2="${zmena2} ${zm2}"
   cnt=`expr $cnt + 1`
   AA="\${aname[$cnt]}";
   zm2=`eval echo $AA`;
   zmena2="${zmena2} ${zm2}"
   cnt=`expr $cnt + 1`
   AA="\${aname[$cnt]}";
   zm2=`eval echo $AA`;
   zmena2="${zmena2} ${zm2}"
   cnt=`expr $cnt + 1`
   AA="\${aname[$cnt]}";
   zm2=`eval echo $AA`;
   zmena2="${zmena2} ${zm2}"
  fi
  echo "${stav2} ... ${zmena1} -> ${zmena2}"
done <input.txt


Další informace o konferenci Linux