Samba 3.0, lokální WINS a trusty

Vladimír Bušek busek na dssk.cz
Úterý Duben 5 11:02:42 CEST 2005


Dobrý den.

Hraju si tu se sambou a není my jasná jedna věc. Mám-li Sambu jako PDC pro 
doménu, chci mít (musím mít) nastaveno "wins support = yes". Chci-li ale 
mít trusty s jinými doménami (jiné segmenty sítě), musím mít nastaveno 
"wins server = <WINS servery dalších domén>". Toto nastavení ale koliduje 
s nastavením "wins support = yes".

Když nenastavím wins servery vzdálených domén, nefungují trusty - samba 
neví, kde má hledat DC pro domény.

Jak to vyřešit? Druhý WINS server? To je dost nevhodné (dva kusy železa). 
Nebo jenom chybně chápu nastavení Samby a nastavení WINSů se v případě 
trustů dělá jinak? Nebo se DC pro trustované domény zadávají někam 
staticky? Koukal jsem na /var/cache/samba/gencache.tdb, případně wins.dat, 
tam by se pomocí tdbtool daly dát statické záznamy pro DC domén, ale dělá 
se to takhle? Nevyprchá to nějak? Nesmaže si to někdy nmbd?

Děkuji za odpověď

V. Bušek


Další informace o konferenci Linux