Komercni aplikace pod GTK?

Ing. Pavel PaJaSoft Janoušek PaJaSoft na FoNet.Cz
Čtvrtek Březen 16 12:14:22 CET 2006


Pavel Kankovsky <mailto:peak na argo.troja.mff.cuni.cz> wrote:
> On Tue, 14 Mar 2006, Ing. Pavel PaJaSoft Janoušek wrote:
>> Lidé ze Samba týmu mají problém s licencováním CIFS, VFAT32, FAT
>> atd.? 
> 
> Onehdy se z MS vyjádřili, že implementace CIFS musí provádět
> cosi, co má
> MS patentované (nepochopil jsem co, ale byla to nějaká
> strašná ptákovina,
> jak už je u sw patentů obvyklé). Takže ano, Samba má licenční problém.

	A lidé ze Samba týmu té licenci nerozumí? Přece nemluvíme o
vlastnostech software a jeho vztahu k právním úpravám, ale o výkladu těch
právních norem...:-)

> License, or (at your option) any later version". To je tak
> asi všechno, co
> na té licenci lze "spravovat".

	FSF tu licenci spravuje v mnoha případech tak, že dělá její výklad
(ze svého pohledu oficiální, což je pouze alibismus, protože nemůže licence
odporovat a omezovat koncového spotřebitele, pokud zákony toho státu znějí
jinak - což platí třeba na území ČR v případě zákona na ochranu spotřebitele
a Občanského zákoníku), dále pak třeba zastupuje autory při iniciaci
soudního sporu apod.

> No vidíte. A je druhá strana vztahu FSF nebo držitelé autorských práv
> (přesněji copyrightu) na GTK? (Pravda, zajímavé na tom je, že zřejmě
> neexistuje úřední entita, která by si mohla nárokovat tato
> práva na celé
> GTK...)

	Držitelem autorských práv jsou autoří GTK - a proto jsem také
původnímu tazateli doporučil, nechť kontaktuje autory dotyčného software a
zeptá se jich na jejich názor (zřejmě bez zaplaceného výpalného - bakšiše za
odpověď) jak to vidí z hlediska užití a nikoli, ať platí výpalné FSF, která
z tohoto pohledu ve smluvním zvtahu (a tedy žalobce) IMHO být prvoplánově
nemůže...

> Pokud vím, tak jediný významný problém je ten, že náš
> povedený právní řád
> nějak neuznává konkludentně vzniklé smluvní vztahy, ve

	Hezké, Vy to víte, já to vím... kolik lidí je takových?

> Tzn. když autorovi pošlete zprávu, že budete jeho software využívat
> v souladu s navrženými licenčními podmínkami, a tím doplníte chybějící
> článek řetězu, tak budete z obliga.

	Což se právě v 99% případů neděje a to je to o čem mluvím...
Historicky těch okolností bylo více, ale i náš autorský zákon je každou
chvíli nějak novelizován, právě ve vztahu k elektronickým médiím a
"virtuálním" užití, zatímco GNU GPL verze 2 je stará daleko více... (a tedy
sporných bodů bylo do ne dávné doby více).

-------------------------------------------------------------------
Ing. Pavel Janousek (PaJaSoft)       FoNet, spol. s r. o.
Technicka podpora, Intranet/Internet   Sokolova 67, 619 00 Brno
E-mail: mailto:Janousek na FoNet.Cz     Tel.: +420 5 4324 4749
WWW:  http://WWW.FoNet.Cz/      E-mail: mailto:Info na FoNet.Cz
------------------------------------------------------------------- Další informace o konferenci Linux