Kódovástránkafilesystému

Matej Cepl mcepl na redhat.com
Pondělí Květen 14 13:36:12 CEST 2007


On 2007-05-14, 08:30 GMT, Jan Otte wrote:
> Pokud se bavime o cesky psanych dokementech, rozdily jsou 
> z informacniho hlediska zanedbatelne.

Problém je, že nedodstatky ISO-8859-2 (např. chybějící úvozovky) 
nutí jeho uživatele k různým obezličkám (,, ``), které už jsou 
mimo tento standard a kvůli kterým se Vám ten ideál 1:1 
přenositelnosti trochu zvrtává. Ano, existuje cstocs, které 
TeXové kódování rozluští, ale realita je, že pak už nepoužíváte 
ten standard, ale jeho jakousi soukromou extenzi.

Ale dost již tohoto flamewar. Nikam to nevede.

MatějDalší informace o konferenci Linux