Presmerovanie len niekoµkých emailových adries na iný server

Martin Kraus lists_mk na wujiman.net
Čtvrtek Prosinec 9 17:16:48 CET 2010


On Thu, Dec 09, 2010 at 03:47:26PM +0100, Martin Tirąel wrote:
> Pouľívam postfix a myslím, ľe niečo takéto by mohlo by» rieąiteµné
> cez transport maps, ale tu mám trocha medzery. Je moľné nastavi»
> priamo v postfixe to, aby čas» adries z určitej domény ostalo na
> serveri a vybraté adresy boli forwardnuté na pôvodný server? Alebo
> tie emaily musím necha» spracova» nejakým skriptom, ktorý sa pripojí
> na pôvodný server a poąle tam daný email?

ja bych zkusil nastavit transport_maps

uzivatel1 na domena smtp:[smtp.staryserver.tld]
uzivatel2 na domena smtp:[smtp.staryserver.tld]

a videl bych co se stalo.

mkDaląí informace o konferenci Linux